Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana un starpnozaru sadarbības stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai pašvaldības līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īsten

  
2012.gada 26.martā Salaspils novada dome noslēdza līguma ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda finansētās 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes   „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana un starpnozaru sadarbības stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai pašvaldības līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā Attīstības programmā minētajās prioritārajās jomās” (projekta identifikācijas Nr.  1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086/91)realizēšanu.
 
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Salaspils novada domes un tās iestāžu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
Projektu realizē Salaspils novada dome, iesaistot projektā tās Administrāciju un 20 pašvaldības iestādes.
Projekta ilgums ir 10 mēneši, no 2012. gada 1.aprīļa līdz 2013. gada 31.janvārim.
Projekta ietvaros galvenās plānotās aktivitātes:
  1. priekšizpēšu veikšana:
·         „Tūrisma attīstības iespējas Salaspils novadā”,
·         „Zinātnes, uzņēmējdarbības un izglītības sadarbības veicināšanas iespējas Salaspils novadā”,
·         „E-pakalpojumu kā pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšnosacījuma attīstības iespējas Salaspils novadā”;
  1. apmācību cikla „Salaspils novada pašvaldības starpnozaru sadarbības stiprināšana efektīvai ES struktūrfondu apguvei” rīkošana sadarbībā ar dažādām Latvijas pašvaldībām.
 
Projekta rezultātā tiks būtiski uzlabota pašvaldības kapacitāte finansējuma piesaistīšanai:
-          veiktās priekšizpētes pašvaldības prioritārajās attīstības jomās kļūs par pamatu tālākai pašvaldības kapacitātes celšanai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā;
-          Salaspils pašvaldības iestāžu darbinieki apgūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ES politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vai pasākumu īstenošanā;
-          tiks stiprināts sadarbības tīkls kopīgu starpnozaru projektu izstrādei, kas cels Salaspils novada kapacitāti finansējuma piesaistīšanai aktuāliem projektiem, kas vairos visa novada attīstību vidējā terminā un ilgtermiņa;
-          dažādu pašvaldību pieredzes apmaiņas braucienos tiek paredzēts, ka tiks parādīti ne tikai praktiski piemēri ārēja finansējuma piesaistei, bet tiks veicināta arī starppašvaldību sadarbības tīkla izveide turpmākiem sadarbības projektiem.
 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 22 135.63 LVL. 100% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Sociālais fonds. 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis