Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”


Izglītības iestāžu ēku siltināšanas darbi notiek pilnā sparā
Pērnā gada nogalē Salaspils novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” īstenošanu. Iespēju īstenot šo projektu Salaspils novada dome ieguva, uzvarot atklātā projektu konkursā un saņemot maksimāli iespējamo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu – 750 000 latus. 

Par iegūto finansējumu šobrīd notiek intensīvi renovācijas un siltināšanas darbi Salaspils 2. vidusskolā, PII „Atvasīte”, PII „Ritenītis” un PII „Saulīte” ēkās - tiek siltinātas ārsienas, jumts, nomainīti daži līdz šim vēl nenomainītie logi un durvis, siltināts pagraba pārsegums, apkures sistēma un ventilācijas sistēma. Darbus veic atklātā konkursa uzvarētājs uzņēmums PS "Uni būve". 

Par darbu norisi PII „Ritenītis” stāsta iestādes vadītāja Anna Kavasa: „Celtniecībā kā jau celtniecībā – darbu gaitā parādās arī dažādas problēmas, bet tām uzreiz tiek rasts risinājums. Īpaši tas attiecas uz ventilācijas sistēmu izbūvi, kad atklājās, ka projektā plānotais variants ne vienmēr ir labākais noteiktajai vietai, lai arī atbilstošs normatīviem. Tad tas uz vietas tiek pārskatīts un pārplānots, pielāgots telpu estētikai un funkcionalitātei. Liela nozīme laba rezultāta sasniegšanā ir veiksmīgai sadarbībai starp iestādes vadītāju un celtniekiem, jo nav jautājumu, par kuriem nevar vienoties. Gadās, ka darbu gaitā atklājas atsevišķas ēkas konstrukcijas, kā, piemēram, nojume virs ieejas, kurai projektā ir paredzēta tikai restaurācija, bet patiesībā nepieciešama nopietna pārbūve. Arī šādas problēmas ir iespējams risināt kopīgi. Iestādes vadītājs nedrīkst stāvēt malā un nesekot līdzi notiekošajam - kontroles nekad nav par daudz. Liela nozīme ir arī iestādes kolektīva saliedētībai „idejas vārdā”, jo, lai darbi raiti ritētu uz priekšu, ir reizēm jāaizmirst par brīvo laiku”, ir pārliecināta A.Kavasa. 

„Atvasīte” ir pirmā iestāde, kurā tika uzsākti renovācijas darbi. Tās vadītāja Vanda Bārtule gan ir nobažījusies par neiekļaušanos termiņos. Pēc vadītājas domām, arī darbu organizācija ir ne visai efektīva: „Darbi notiek ļoti lēni, arī izpildes secība ir dīvaina. Šobrīd noteiktais iestādes darba atsākšanas datums ir 25.jūlijs, bet, ja netiks savestas kārtībā pagraba telpas, lai tajās varētu uzglabāt pārtiku, virtuve un trīs grupu telpas, ja netiks saņemta Valsts sanitārās inspekcijas atļauja, „Atvasītes” bērni savā dārziņā atgriezties nevarēs”. 

Turpretī PII „Saulīte” vadītāja Ņina Kacko stāsta, ka viņas vadītajā iestādē ēkas siltināšana jau rit pilnā sparā, bet iekšdarbi šajās dienās tikai sākas – ir noņemta vecie apkures radiatori. Arī šeit vadītāja pati seko līdzi visiem darbiem un ir atradusi kopīgu valodu ar celtniekiem. „Ja kādreiz strādnieki savā darba vietā grasās atstāt nekārtību, pēc lūguma sakārtot tas arī tiek izdarīts”, bez satraukuma atzīst Ņ.Kacko. Ar ventilācijas ierīkošanu arī problēmu nebūšot, jo celtnieki izmantos veco ventilācijas tīklu. Iestādes vadītāja gan nav pārliecināta, ka darbi noslēgsies precīzi termiņos, tomēr ar izpildes kvalitāti ir ļoti apmierināta. 

2. vidusskolas direktore Veneranda Bogdāne – Rogozina ar PS "Uni būve" darbu ir apmierināta: „Pie mums visi darbi notiek pēc plāna, nerisināmu problēmu nav”. Direktore atzinīgi uzteic skolas saimniecības daļas vadītāja darbu, kuram ir pieredze celtniecības jomā, tādējādi pilnībā var uzticēt darbu uzraudzību. V.Bogdāne – Rogozina ir pārliecināta, ka līdz mācību gada sākumam darbi būs pilnībā pabeigti. 

Domes izpilddirektors A.Jaunkalns sola, ka pēc ventilācijas un siltumtīkla maiņas pabeigšanas iestādēs sienu apdare būs atjaunota iepriekšējā izskatā – tās tiks aizšpaktelētas, piekrāsotas, ja nepieciešams, uzlīmētas tapetes. Lielāki kosmētiskie remonti šobrīd nenotiks, jo nākamgad plānots mainīt arī elektroinstalāciju, ūdens un kanalizācijas sistēmu. Izpilddirektors atzinīgi novērtē visu iestāžu darbinieku iesaistīšanos. „Celtnieki aiz sevis savāc tikai būvgružus, bet uzkopšanas darbus veic pašas iestādes kolektīvs”. Ja ir nepieciešamība, var sazināties ar Komunālo dienestu un aicināt palīgā arī „simtlatniekus”. Tā, piemēram, ar stipendiātu palīdzību tiek labiekārtota 1. vidusskolas teritorija, palīgi strādā arī jaunajā bibliotēkas ēkā. Protams, iestādes vadītājam ir jānorīko darbu vadītājs no sava kolektīva. 

Pēc darbu pabeigšanas ieguvēji būs visi – gan skolēni un mazie bērnudārzu audzēkņi, kuri varēs mācīties un rotaļāties siltās un mājīgās telpās, gan pašvaldība kopumā. Renovētās ēkas būs padarītas pievilcīgākas un priecēs pilsētniekus. Darbu rezultātā būtiski uzlabosies ēku tehniskais stāvoklis, aptuveni divas reizes samazināsies ēku apsildīšanai nepieciešamā siltuma daudzums, tādējādi pazemināsies arī pašvaldības tēriņi ēku uzturēšanai un apsildīšanai. Ietaupītos līdzekļus varēs novirzīt izglītības kvalitātes paaugstināšanai vai citu novada labiekārtošanas darbu veikšanai. 

Projekta attiecināmās izmaksas – 1 210 000 LVL, no kurām 750 000 LVL segs Klimata pārmaiņu finanšu instruments, bet 460 000 LVL – pašvaldība.