Salaspils novada pašvaldības izglītības iestādes „Salaspils sporta skola” energoefektivitātes paaugstināšana

Pateicoties kārtējam apstiprinātajam projektam, ir saņemts KPFI līdzfinansējums, noslēgusies būvnieka atlases procedūra un jau parakstīts līgums par ēkas renovācijas veikšanu ar SIA...

lasīt vairāk
„Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā ”

Pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālās sadarbība” 2007. - 2013.gadam Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas...

lasīt vairāk
„Lašu un nēģu zvejas aizsprostu ekspozīcijas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Daugavas muzejā, Doles salā”

Pasākums tiek organizēts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros realizējot projektu „ Lašu un nēģu zvejas aizsprostu...

lasīt vairāk
“Publisko interneta pieejas punktu izveide Salaspils novadā”

Pasākums tiek organizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda programmas 2007. – 2013. gadam 3.2.2.2.aktivitātē "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros realizējot...

lasīt vairāk
Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Projekts pabeigts! Salaspils novada dome pabeidza projektu „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu...

lasīt vairāk
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salaspils 1.vidusskolas ēkā

03.01.2013 Notiks Salaspils 1.vidusskolas renovācija 2012.gada 28.decembrī Salaspils novada dome ir parakstījusi līgumu ar Vides investīciju fondu par projekta „Kompleksi risinājumi...

lasīt vairāk
Divu elektromobiļu iegāde Salaspils novada domei

2014. gada 16. jūnijā Salaspils novada dome ir parakstījusi līgumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fondu” par projektu “Divu...

lasīt vairāk
KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”

Izglītības iestāžu ēku siltināšanas darbi notiek pilnā sparāPērnā gada nogalē Salaspils novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”...

lasīt vairāk
Projekts Conurbant

„Conurbant” projekta mērķis ir palīdzēt mazām un vidējām Eiropas pilsētām, paaugstinot to kapacitāti ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanā un vadībā....

lasīt vairāk
Sociālās dzīvojamās mājas Raiņa ielā 17a Salaspils novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Dzīvojamā māja Salaspilī, Raiņa ielā 17a, kalpo kā sociālā dzīvojamā māja jau kopš 2002. gada un atrodas pašvaldības iestādes “Sociālās palīdzības nams” valdījumā. Ēka tika...

lasīt vairāk
Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Salaspils novadā kvalitatīva vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros realizējot...

lasīt vairāk
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Salaspilī

25. jūnijā Salaspilī noslēgusies līguma “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Salaspilī” izpilde. Līguma ietvaros divu gadu laikā kopumā izbūvēti 12,7...

lasīt vairāk
Projekts ECLIPSE

Projekta „ECLIPSE: European Citizenship can LImit Poverty and Social Exclusion” (Eiropas pilsonība var ierobežot nabadzību un sociālo atstumtību)mērķis...

lasīt vairāk
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. un 2. vidusskolās

Noslēdzies Eiropas Savienības fondu finansētās 3.1.3.1.aktivitātes projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. vidusskolā un...

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs