Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā

ESF logo

Projekts: „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā”

Numurs: Nr. 9.2.4.2/16/I/026

Projekta īstenotājs: Salaspils novada pašvaldība

Īstenošanas laiks: 05/2017 – 12/2019

Mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Salaspils novada iedzīvotājiem, jo īpaši, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta aktivitātes:     

Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai:

 • Veselību veicinoša vingrošana cilvēkiem ar invaliditāti;
 • Veselību veicinoša vingrošana personām virs 54 gadiem;
 • Baseina apmeklējums visiem novada iedzīvotājiem;
 • Cigun un Joga visiem novada iedzīvotājiem;
 • “Esi aktīvs!” sporta dienas visiem novada iedzīvotājiem;
 • Nūjošanas nodarbības;
 • Lekcijas “Veselīgs uzturs dažādos gada laikos”;
 • Topošo māmiņu un jauno vecāku skola;
 • Lekcijas “Tabakas ietekme uz cilvēka organismu” skolēniem;
 • Lekcijas “Alkohola ietekme uz cilvēka organismu” skolēniem;
 • Lekcijas “Narkotisko vielu ietekme uz cilvēka organismu” skolēniem;
 • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm;
 • Lekcija “Psihiskā veselība un tās saglabāšana seniora vecumā”;
 • Lekcija “Kādai ir jābūt smadzeņu darbībai, lai dzīvē pieņemtu pareizākos lēmumus?”;
 • Orientēšanās pasākumi apvidū;
 • Veselības izglītības skola "Topi vesels un dzīvot priecīgs!" cilvēkiem ar invaliditāti;
 • Vasaras nometne “Krāsainā vasara” novada daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm;
 • Vasaras nometne cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
 • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem ar invaliditāti;
 • Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai:
 • Lekcija “Sirds veselības skaitļi, kas jāzin katram”;
 • Lekcija “Aktuālākie atkarību veidi. Izdegšanas sindroms un iespējamie risinājumi”;
 • Uztura speciālista konsultācija un ķermeņa masas indeksa noteikšana.

Finansējums:

Kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 228 152.76

Eiropas Sociālā fonda finansējums – EUR 193 929.85

Valsts budžeta finansējums – EUR 34 222.91

Projekta darba plāns 2017. gadam

Aktivists2

 

Aktivists3

 

Aktivists1

Karlsons 2017

orient01092017

Cigun Jogas_nodarbibas

Nujosanas apmaciba

Vingrosana pensionariem

vingrosana invalidiem

Saulkalne2017

FotoorientesanasSaulkalne2017

TabakasIetekme

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens: