Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Valsts Zemes dienests informē par kadastrālo vērtību izmaiņām Salaspils novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.

Pārskatā norādītas bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Salaspils novadā minētajā periodā ir reģistrēti vairāk nekā 400 darījumi ar dzīvokļiem, gandrīz 300 darījumi ar zemi un gandrīz 150 darījumi, kur pārdota zeme kopā ar ēkām. Darījumi neuzrāda izteiktas cenu izmaiņas, un līdz ar to arī bāzes vērtības Salaspils novadā būtiski nemainīsies.

Izmaiņas bāzes vērtībās nebūs ražošanas objektiem. Dzīvojamiem īpašumiem būs nelielas izmaiņas individuālo dzīvojamo ēku un dzīvokļu bāzes vērtībās. Izvērtējot vispārējo vērtību līmeni, individuālo dzīvojamo ēku bāzes vērtība pieaugs Salaspils pilsētas centrā no 180 uz 200 Ls/m2. Izvērtējot dzīvokļu un apbūvētas zemes darījumu cenas, bāzes vērtība pieaugs Budeskalnos individuālām dzīvojamām ēkām no 160 uz 180 Ls/m2, dzīvokļiem no 180 uz 200 Ls/m2, Saulkalnē attiecīgi ēkām no 110 uz 120 Ls/m2, dzīvokļiem no 120 uz 140 Ls/m2. Aconē, Jaunsauriešos, Silabriežos dzīvokļiem no 110 uz 120 Ls/m2.

Komercdarbības objektiem būtiskas izmaiņas zemes un ēku bāzes vērtībās nebūs. Lielākās izmaiņas būs apbūves teritorijā „Vācu kalni”, kur izvērtējot vispārējo vērtību līmeni, bāzes vērtība komercdarbības zemei pieaugs no 2.80 uz 4.00 Ls/m2, šīs izmaiņas skars 3 zemes vienības.

2014. gadā izmaiņas skars arī lauku nekustamos īpašumus, tās saistītas ar lauksaimniecības zemes cenu pieaugumu valstī kopumā. Pamatojoties uz vispārējo vērtību līmeni, lauksaimniecības zemes bāzes vērtība pieaugs par aptuveni 13%. Raksturīgākās kvalitātes (31-40 balles) zemes bāzes vērtības pieaugums būs no 560 uz 640 Ls/ha.

Kadastrālo vērtību kopsummas Salaspils novadā ēkām pieaugušas par 2%, savukārt zemei nebūtisko izmaiņu dēļ kopsummas nemainās.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.  

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

3 kadastra vertibas

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis