SIA “Knauf” veiks pazemes ūdeņu monitoringu

knaufpazemesmonitorings

Jūlijā pašvaldība ir saņēmusi SIA „Knauf” iesniegumu par pazemes ūdeņu monitoringa urbumu ierīkošanu pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos ģipšakmens atradņu “Salaspils” un “Saulkalne” apkārtnē. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk VPVB) ir sniedzis atzinumu par ģipšakmens ieguves paplašināšanu atradnē “Salaspils” un atzinumu par ģipšakmens ieguvi un nederīgo iežu atbērtnes izvietošanu atradnē “Saulkalne”, kurā norādīts, ka viens no obligāti izpildāmajiem nosacījumiem paredzētajām darbībām ir pazemes ūdeņu monitoringa veikšana atradnēs un tām piegulošajās teritorijās.

Tā kā abu atradņu izstrādnes nodrošināšanai gan šobrīd, gan perspektīvā ir jāveic pazemes ūdeņu līmeņu pazemināšana, būtiski ir atradnēm piegulošajās teritorijās veikt pazemes ūdeņu līmeņu monitoringu. Pazemes ūdeņu līmeņu monitorings nepieciešams depresijas piltuves izplatības uzraudzībai un kontrolei, lai visu atradnes izstrādes laiku būtu iespējams sekot līdzi izstrādes darbu ietekmei uz pazemes ūdeņiem kopumā, kā arī, lai būtu iespējams objektīvi un efektīvi sekot līdzi atradņu izstrādes darbu ietekmei uz potenciālās pazemes depresijas piltuves zonā esošo viensētu ūdensapgādes un dzeramā ūdens resursu nodrošinājumu.

SIA “Knauf” kā piemērotākās vietas monitoringa urbumu ierīkošanai lūdz izmantot šādus pašvaldībai piederošos īpašumus:

  • starp Zeltiņu kūdras purvu un Lazdu ielu;

  • Krasta ielu 3;

  • īpašumu “Brīvnieki 11”;

  • īpašumu “Dzelzceļa māja 23 km”.

SIA “Knauf” apņemas ierīkot monitoringa urbumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par saviem līdzekļiem. Paredzamais monitoringa urbumu ekspluatācijas laiks – 25 gadi, līdz atradņu ekspluatācijas beigām. Katru gadu uzņēmums sniegs atskaiti pašvaldībai parmonitoringā iegūtajiem datiem.

27. jūlija domes sēdē deputāti nolēma piekrist SIA „Knauf” paredzēto monitoringa urbumu ierīkošanai augstāk minētajos īpašumos, kā arī atļauj uzsākt monitoringa darbu veikšanu ierīkotajos urbumos.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis
jūlijs 2018
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
23
> Visi notikumi