Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Par sasniegto progresu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” ietvaros

Kf-Valgums-Es

Pirms trim gadiem - 2011. gada vasarā tika noslēgts līgums starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk tekstā – VARAM) un pašvaldības SIA „Valgums-S” par pasākumiem, kas veicami ūdenssaimniecības attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Kopš tā laika ir uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” īstenošana.  

2013. gadā tika veiksmīgi parakstīts līgums par būvniecības darbiem Salaspilī, un pēc Tehnisko projektu izstrādes to vairākos etapos ir sācis realizēt uzņēmējs SIA „Siltums Jums” un tā apakšuzņēmēji. 2013. gada novembrī tika noslēgts līgums arī par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu, ko projekta ietvaros nodrošina SIA „Geo Consultants” speciālisti.

Arī šogad līdz ar laika apstākļu uzlabošanos darbi tika atsākti, un šobrīd būvdarbi noris visā pilsētas teritorijā.

Lai arī projekta īstenošana sagādā iedzīvotājiem nelielas neērtības, kas galvenokārt saistītas ar satiksmes plūsmas organizācijas izmaiņām un pārvietošanos kā kājāmgājējiem, tā autotransportam, tomēr informējam, ka paredzamie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzlabojumi būs pietiekami ievērojami – centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija tiks nodrošināta rajonos, kur līdz šim tā nebija pieejama, uzlabosies ūdens kvalitāte, ko saņem jau esošie lietotāji, jo notiks tīklu rekonstrukcija, tāpat mazāks piesārņojums nonāks vidē, ko nodrošinās kanalizācijas tīklu izbūve, paplašināšana un rekonstrukcijas darbi.

Tomēr tie nav visi plānotie darbi projekta ietvaros. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar VARAM, pašvaldības SIA „Valgums-S” ir paredzējis ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabojumus arī Saulkalnē.

Šobrīd ir veiksmīgi noslēdzies šī gada aprīlī izsludinātais iepirkuma konkurss „Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Saulkalnē, II kārta”, un līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam SIA „Koger Vide”. Ar šo uzņēmumu būvniecības līgums noslēgts š.g. 24.jūlijā par kopējo summu 381 140,00 EUR bez PVN. Līguma ietvaros paredzēta gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklu izbūve (paplašināšana) un rekonstrukcija, kā arī 2 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija.

Pieminētie būvdarbi Saulkalnē tiks uzsākti uzreiz pēc tehniskā projekta izstrādes, tā saskaņošanas ar visām atbildīgajām institūcijām un būvatļaujas saņemšanas. Par satiksmes organizācijas iespējamām izmaiņām iedzīvotāji tiks informēti gan PSIA „Valgums-S”, gan Salaspils novada mājas lapās, kā arī laikrakstā „Salaspils Vēstis”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis