Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspilī sakārto skolu tīklu, lai uzlabotu izglītības kvalitāti

28. februāra domes sēdē tika pieņemts lēmums no 2019. gada 1. septembra Salaspils 2. vidusskolā vairs neatvērt 10. klasi. Turpmāk skolēnus, kas izlēmuši turpināt mācības Salaspilī, vidusskolas klasēs uzņems tikai Salaspils 1. vidusskolā.

Atbilstoši Izglītības likumam un Ministru kabineta noteikumiem “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” ir noteikts minimālais izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpes iegūšanā mācību iestādē – Salaspils gadījumā 120 skolēni (10.-12. klašu grupā). Šobrīd neviena no Salaspils vidusskolām nesasniedz 10.-12. klašu grupā noteikto finansējuma piešķiršanai noteikto izglītojamo skaita minimumu. Abās vidusskolās 10.-12.klasēs kopumā mācās 175 skolēni, no kuriem 1. vidusskolā - 101 skolēns (10. klasēs - 37; 11. klasēs - 36; 12. klasēs - 28), bet 2. vidusskolā- 74 skolēni (10. klasē - 20; 11. klasē - 17; 12. klasēs - 37). Salaspilī netiek arī sasniegts valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai šobrīd nepieciešamais 120 skolēnu skaits, kuru nākotnē paredzēts arī palielināt. Jau tuvākajā laikā abās vidusskolās arī realizējamais izglītības standarts un mācību programmas 10.-12. klašu grupā būs identiskas, jo saskaņā ar Izglītības likumu izglītības standarts vispārējās izglītības vidusskolas 10.-12. klasēs būs vienots, izglītības process notiks valsts valodā un mazākumtautību izglītības programmas netiks īstenotas vidusskolas 10.-12. klašu pakāpē. Tādējādi, realizējot mācību programmas 10.-12. klašu grupā divās vidusskolās, netiks sasniegti gan minimālie skolēnu skaita kritēriji pat vienā izglītības iestādē 10.-12. klašu grupā, gan arī vienādas mācību programmas tiks realizētas divās izglītības iestādēs pie nepietiekama skolēnu skaita katrā no tām.

Jau 2017. gada nogalē ar domes lēmumu tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt priekšlikumus Salaspils novada vispārējās izglītības iestāžu realizēto vidusskolas izglītības programmu kvalitātes uzlabošanai. Darba grupā domes priekšsēdētāja Raimonds Čudara vadībā strādāja pašvaldības administrācijas un skolu vadības speciālisti, skolu padomju pārstāvji, kā arī pieaicināti bija valstī atzīti izglītības nozares eksperti – Evija Papule un ekonomģeogrāfs salaspilietis Jānis Turlajs.

Vidusskolas izglītības programmu kvalitātes uzlabošanai darba grupa ir ieteikusi veikt Salaspils skolu tīkla optimizēšanu, lai trīs gados pakāpeniski pārveidotu Salaspils 2. vidusskolu par pamatskolu, sākot ar 2019./2020. mācību gadu, un no 2021. gada 1. septembra vispārējo izglītību Salaspils novadā nodrošināt divās skolas – vienā pamatskolā (1.-9. klase) un vienā vidusskolā (1.-12. klase). Tāpat ziņojumā tika norādīts, ka nepieciešams stiprināt 2. vidusskolas pamatskolas līmeni, bet 1. vidusskolā – 10.-12. klašu posmu. Šo uzdevumu veikšanai jāizveido skolotāju atbalsta pasākumu programma, jānosaka iespējamās vajadzības skolotāju un skolēnu atbalstam sakarā ar mācībvalodu lietojuma pārmaiņām mazākumtautību izglītības programmā, kā arī jāinformē vecāki un sabiedrība.

2018. gada 10. janvārī ar darba grupas ziņojumā ietvertajiem secinājumiem un priekšlikumiem tika iepazīstinātas Salaspils 1. un 2. vidusskolas vecāku padomes, skolu pedagogi un administrācijas. Katrai skolai ir jāizstrādā rīcības plāns vismaz trim gadiem, līdztekus pieprasot pamatotu pašvaldības finansiālu atbalstu tā īstenošanai. Savukārt pašvaldībai ir pieejami finanšu resursi, lai skolu plānus varētu realizēt. Skolu tīkla sakārtošanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai ir plānojams pašvaldības atbalsts (pasākumi, finanses) gan mācību procesa, gan ārpusskolas/interešu izglītības sadaļā.

Pašvaldība šobrīd ir veikusi būtiskus ieguldījumus 1. vidusskolas 4. korpusa būvniecībā un iekārtošanā. Jaunajā korpusā, kurā mācības notiek tieši vecāko klašu skolēniem, ir modernas specializēto mācību priekšmetu klases. Ir radīti priekšnoteikumi, lai mācību vide tiktu pielāgota tieši vidusskolas programmu apguvei.

Tāpat jāņem vērā, ka 2. vidusskolas pamatskolas 2. un 4. klasē mācības vēl aizvien atsevišķos gadījumos notiek otrajā maiņā, un nākotnē, koncentrējoties tikai uz pamatskolas izglītības sniegšanu, būtu arī atrisināma situācijā arī telpu pieejamību.

Ievērojot normatīvo aktu prasības, 28. februāra domes sēdē ar 11 balsīm PAR (R. Čudars, M. Caune, R. Anspaks, V. Kalniņa, V. Berezņevs, A. Umbraško, J. Kolbina, A. Kavasa, K. Brunovskis, E. Moisejs un K. Zvaigzne) tika pieņemts lēmums no 2019. gada 1. septembra neatvērt 10. klasi Salaspils 2. vidusskolā, tādējādi nākotnē palielinot vidusskolēnu skaitu 1. vidusskolā.

Izstrādāts izglītības kvalitātes uzlabošanas plāns jeb Salaspilī vidusskolai BŪT!

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis