Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Labestības diena iziet ārpus Salaspils robežām

malda

Nav svarīgi, ko cilvēks sasniedz vai pazaudē, bet gan – kā viņš panes iegūto un zaudēto.

/Zenta Mauriņa/

Daudziem novada iedzīvotājiem Labestības laika pasākumi jau ir zināmi kā ikgadēja tradīcija, jo Salaspilī Starptautisko invalīdu dienu atzīmē jau 5. gadu.

Mūsu novadā cilvēki ar invaliditāti var justies vajadzīgi un nozīmīgi, jo viņu problēmām tiek pievērsta uzmanība ne tikai šajā dienā, bet vienmēr: kad tiek piešķirti pabalsti, piešķirts finansējums mājvietas labiekārtošanai personām, kam tas īpaši nepieciešams, kad tiek piedāvāts daudzveidīgs pakalpojumu klāsts, atbalstīti projekti un sniegts cita veida sociālais atbalsts. Jau otro gadu pēc kārtas Sociālajā centrā darbojas “Kolarda” fonda atbalsta grupas cilvēkiem ar onkoloģiskajām saslimšanām, tāpat nesen izveidota īpaša specializētā trenažieru zāle. Tā šo sarakstu varētu turpināt vēl gari un plaši. Tieši kopā ar Salaspils sporta nama direktoru Vitāliju Berezņevu un priekšsēdētāja vietnieci Maldu Cauni tapa ideja par šādas trenažieru zāles izveidi.

malda2Kā pierādījums tam ir fakts, ka Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā Tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja konferenci „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”, uz kuru Salaspils pašvaldības pārstāvji bija uzaicināti dalīties savā pieredzē kā īpašā paraugā, no kuras citām pašvaldībām smelties ierosmi, jo Salaspils šajā ziņā izceļas valsts mērogā. Ar Salaspils labo praksi iepazīstināja Malda Caune, jo viņa ir ikdienā vistiešākajā sakarā ar šīm pozitīvajām pārmaiņām, veikumiem un uzlabojumiem Salaspilī. Konferences ietvaros paralēli notika burziņš-kontaktbirža, kurā bija pulcējušās dažādas organizācijas, kas pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses.

Pasākumā piedalīties bija aicināts Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ar lielu lepnumu Dienas centrs varēja eksponēt pašdarinātos rokdarbus, kurus apbrīnoja liela daļa apmeklētāju. Burziņa ietvaros tika nodibināti sakari ar vairākām organizācijām - Nedzirdīgo savienību, Neredzīgo biedrību, cietiem dienas centriem un pašvaldību pārstāvjiem. Vakarā pasākums Gaismas pilī turpinājās, jo īpašā apbalvošanas ceremonijā tika paziņoti "Gada balvas personu ar invaliditāti atbalstam” saņēmēji. Galveno balvu un atzinības rakstu saņēmēju vidū bija gan lielākas, gan mazākas nevalstiskās organizācijas no tuviem un tāliem Latvijas novadiem. Žūrija kopsummā vērtēja 52 pieteikumus septiņās nominācijās. Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Zelta Atslēdziņa" saņēma galveno balvu nominācijā “Skaļākā balss”.

Salaspils Sociālais centrs kā jau katru gadu bija īpaši padomājis Labestības pasākumu noskaņas radīšanu- noritēja radošās darbnīcas, kur katram bija iespēja darināt no polimēra sirds kulonus, vienu paturot sev, bet otru dāvinot kādam cilvēkam ar invaliditāti. Neaizmirstams šogad bija centrā notikušais vijolnieku ansambļa “Kantilēna” koncerts, kurš piepildīja pilnu zāli ar klausītājiem un cilvēkos raisīja visgaišākās emocijas.

Visas nedēļas notikumu klāstā kā punkts uz “i” bija aktiera Jāņa Paukštello koncerts kultūras namā “Rīgava”, uz kuru bija aicināti cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņu ģimenes locekļi, asistenti, nevalstiskās organizācijas un darbinieki, kas ikdienā strādā šo cilvēku labā. Kā ierasts šajos Labestības koncertos, zāle bija piepildīt, tomēr visiem atradās vietas pie galdiņiem ar cienastu, ko salaspiliešiem sagādāja SIA “Maruss”, par ko paldies Mairai Mihaļonokai.

Pasākumu ievadīja Malda Caune, pastāstot par Gaismas pilī notikušo konferenci un saņemtajām balvām un parādot nelielu fragmentu no tur demonstrētās prezentācijas (visa prezentācija skatāma šeit). Viņa visus aicināja baudīt vakaru un pavadīt to ar gaišām domām. Pasākuma laikā izskanēja daudz labu vārdu. Malda Caune īpaši pateicās domes priekšsēdētājam Raimondam Čudaram un Dienas centra kolektīvam: Rasai Riekstai-Riekstiņai, Oskaram Grumoldam, Kristiānai Nazārovai, Vitālijam Korzanam, Ludmilai Abrickai, Natālijai Seļivanovai, Sociālā centra darbiniecēm Daigai Gulbei, Daigai Možeikai un Ludmilai Bondarei, abām invalīdu biedrībām, Sociālā dienesta darbiniecēm un tā vadītājai Guntai Gumbinai, k/n darbiniekiem, īpaši Agnesei Reķei, šoferītim Eduardam Oldenburgeram.

malda1“Zelta atslēdziņas” valdes priekšsēdētāja Rūta Kalnāja pasākuma apmeklētājiem atrādīja iegūto apbalvojumu un pateicās Maldai Caunei par aktīvi līdzdalību biedrības darbā, kā arī Sociālā centra komandai un Dienas centra kolektīvam par ikdienas atbalstu.

Salaspils Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Daina Bože teica pateicības vārdus Maldai Caunei, Sociālā centra vadītājai Daigai Možeikai, Dienas centra vadītājai Rasai Riekstai- Riekstiņai, jo regulāri sadarbojas ar šīm iestādēm.

Savukārt Dienas centra vadītāja Rasa Rieksta-Riekstiņa pirmkārt pateicās visiem klientiem, jo tieši paši cilvēki ar invaliditāti ir tie, kas iedvesmo darbam un liek censties to padarīt vislabāk. Tāpat viņa uzteica labo sadarbību, kāda pastāv Salaspilī starp domi, Sociālo dienestu, Sociālo komiteju,  Sociālo centru, abām invalīdu biedrībām u.c. organizācijām, jo tas ir garants veiksmīgiem rezultātiem.

malda3Aktierim Jānim Paukštello bija patiess prieks vadīt šo pasākumu, un viņš spēja atraisīt apmeklētājus gan dziedāšanai, gan dejām. Jānis Paukštello ar apbrīnu novērtēja Salaspils novada pašvaldības centienus, lai personām ar īpašām vajadzībām būtu ērtāka un jēgpilnāka dzīvošana, mākslinieks bija patiesi aizkustināts un jutās kā savējais īstajā vietā un īstajā laikā. Paukštello dziedāja dziesmas un bija pārsteigts, kā Labestības dienas koncerts pārvēršas Labestības dienas ballē. Ar apbrīnu viņš novērtēja, kā cilvēki prot priecāties un radīt sev svētkus, neraugoties uz fiziskajiem ierobežojumiem.

„Laba sirds ir visa sākums, laba sirds ir visa beigums, vairāk cilvēks nespēj sasniegt,” ar šiem Raiņa vārdiem svētku noslēgumā klātesošos uzrunāja kultūras pasākumu organizatore Agnese Reķe, novēlot ikvienam šo atziņu paturēt kā vadmotīvu savā dzīvē.

 

 

Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietniece
sociālajos un sporta jautājumos Malda Caune

Sirsnīgs paldies pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem lifta ierīkošanai! Tāpat liels paldies par ikgadējo pabalstu Starptautiskajā invalīdu dienā. Šogad par šiem līdzekļiem sev iegādājos e- grāmatu lasītāju.

Leonīds, 1. grupas invalīds 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis