Darbs Salaspilī

Jaunākais kārtībnieks

Salaspils novada pašvaldība aicina darbā: jaunāko kārtībnieku


Amata pienākumi:

 1. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana;

 2. Administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšanas un novēršana;

 3. Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem:

 1. Pilngadīgs Latvijas pilsonis;

 2. Vidējā vai augstāka līmeņa izglītība;

 3. Teicamas latviešu valodas prasmes, angļu un/vai citu svešvalodu zināšanas;

 4. Ļoti laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis;

 5. Spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;

 6. Labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 1. Interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;

 2. Stabilu atalgojumu sākot no 600,- euro , piemaksa par darbu īpašos apstākļos 42,69 euro un uzturdevas kompensāciju 145,- euro apmērā;

 3. Sākotnējo apmācību, profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes iespējas;

 4. Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 67940001

Kultūras nama direktors

Salaspils novada dome izsludina atklātu konkursu

Salaspils novada pašvaldības iestādes

Salaspils kultūras nams“

direktora (profesijas kods 1431 01) amatam

1. Profesionālās kvalifikācijas prasības:

1.1.augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;
1.2.zināšanas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
1.3.pieredze vadības darbā privātajā vai valsts un pašvaldību sektorā ne mazāka par trīs gadiem;
1.4.pieredze starptautiska līmeņa pasākumu organizēšanā;
1.5.prasme sagatavot un sniegt prezentācijas, prasme sagatavot dažāda rakstura dokumentus (lēmumus, rīkojumus, pārskatus u.t.t.);
1.6.teicamas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas, papildus kādas ES oficiālās valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību;
1.7.datora lietošanas prasmes un iemaņas strādāt ar datu bāzu veidošanas programmām;
1.8.spējas komunicēt un sadarboties ar personālu, sadarbības partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un nevalstiskajām institūcijām;
1.9. B kategorijas autovadītāja apliecība;
1.10.komunikabilitāte, pašiniciatīva.

2. Galvenie kultūras nama direktora amata pienākumi un tiesības:

2.1. nodrošināt Kultūras nama darbību atbilstoši iestādes nolikumam;
2.2. nodrošināt izdalīto un saņemto finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu un uzskaiti;
2.3. nodrošināt Kultūras namam nodotā pašvaldības īpašuma efektīvu izmantošanu, saglabāšanu, modernizāciju un apsaimniekošanu;
2.4. apstiprināt Kultūras nama darba kārtības noteikumus un kontrolēt to ievērošanu;
2.5. izstrādāt un iesniegt priekšlikumus domes izpilddirektoram par Kultūras nama pārvaldes darba organizācijas uzlabošanu;
2.6. veikt visas darbības, kuras saistītas ar Kultūras nama apsaimniekošanu un ekspluatāciju, ja tas nav domes kompetencē;
2.7. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un citās jomās;
2.8. rīkoties ar pašvaldības iedalītajiem un saņemtajiem finanšu līdzekļiem Kultūras namam apstiprinātā budžeta ietvaros;
2.9. pieņemt darbā un atbrīvot no tā Kultūras nama darbiniekus, kā arī realizēt citas Darba devēja funkcijas, t.sk. parakstīt Darba koplīgumu;
2.10. slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām, kas saistīti ar iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanu, telpu nomu, uzturēšanu un apsaimniekošanu;
2.11. pārstāvēt iestādi valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, attiecībās ar citām uzņēmējsabiedrībām.
2.12.veikt pienākumus, kas noteikti Salaspils novada domes saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”.

3. Pretendentiem iesniedzamie dokumenti:

3.1.pieteikuma/motivācijas vēstule;
3.2.profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
3.3.izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
3.4.rakstveida priekšlikumi Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” darbības un attīstības redzējumam tuvāko piecu gadu laikā (apjoms līdz 3 lapām A4 formātā);
3.5.pretendents var pievienot citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu.

4. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona, kas atbilst šajā sludinājumā noteiktajām prasībām.

5. Piedāvājumi iesniedzami personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai nosūtāmi pa pastu Salaspils novada domes Administrācijai Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu nosūtāmi uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , ar norādi “Pieteikums atklātam konkursam uz Salaspils pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” direktora amatu”.

6. Piedāvājumi tiek reģistrēti, numurēti un izskatīti, ņemot vērā to iesniegšanas datumu un laiku.

7. Pieteikumu iesniegšana Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169 līdz 2017.gada 18.decembrim. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie konkursa pieteikumi netiks vērtēti.

8. Pilnvarots sniegt skaidrojumu par šo nolikumu ir domes izpilddirektors Mareks Kalniņš, tālr. 27888067, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

9. Mēs piedāvājam: mēnešalga bruto 1700.00 EUR, veselības apdrošināšana un sociālās garantijas, iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu Salaspils novada dome informē, ka pretendentu pieteikumā dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

Garantējam informācijas konfidencialitāti.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Metinātājs

SIA ‘’Latvijas Energoceltnieks’’

(reģ. Nr.40301050565)

aicina darbā

sertificētus

METINĀTĀJUS

ar iepriekšēju metināšanas pieredzi

Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projektā

Salaspilī .

Nodrošinām nepieciešamo apmācību, sociālās garantijas, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, darba apģērbu. Atalgojums no 1000.00 EUR mēnesī (bruto).

Pieteikties Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , informācija t.67078296, līdz 2018. gada 31. janvārim.

Remontatslēdznieks

SIA ‘’Latvijas Energoceltnieks’’

(reģ. Nr.40301050565)

aicina darbā

REMONTATSLĒDZNIEKUS

ar atslēdznieka vai elektroatslēdznieka darba pieredzi

Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projektā

Salaspilī .

Nodrošinām nepieciešamo apmācību, sociālās garantijas, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, darba apģērbu. Atalgojums no 900.00 EUR mēnesī (bruto).

Pieteikties Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , informācija t.67078296, līdz 2018. gada 31. janvārim.

Strādnieks

Salaspils novada pašvaldības iestāde “Komunālais dienests”

aicina darbā

STRĀDNIEKU

Prasības kandidātam:

 • Vismaz vidējā izglītība;
 • Iepriekšēja darba pieredze labiekārtošanas darbā;
 • Prasme strādāt komandā.

Iestāde piedāvā: Stabilu atalgojumu un veselības apdrošināšanu.
Atbilstoši prasībām CV nosūtīt uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai ierasties personīgi Rīgas ielā 115, Salaspils
Tālrunis informācijai  67981071.

 

Līgumklientu apkalpošanas vadītāja asistents

Irve Logo-01

Irve, Latvijas lielākā veļas mazgātava un apģērbu tīrītava ar vairāk kā 20 gadu darbības pieredzi aicina darbā līgumklientu apkalpošanas vadītāja asistentu/i darbam Salaspilī, Krasta ielā 3/1.

Darba pienākumi:

 • Korporatīvo klientu darba apģērbu nomas procesu nodrošināšana

 • Jaunu pasūtījumu pieņemšana, noformēšana, marķēšana, nosūtīšana klientam

 • Darba apģērbu nomaiņas organizācija

 • Nolietoto darba apģērbu izņemšana no nomas

Novērtēsim:

 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas

 • Datorprasmi – MS Office : Word, Excel, MS Outllook

 • Precizitāti un augstu atbildības sajūtu

Piedāvājam:

 • Darbu stabilā Latvijas uzņēmumā

 • Teicamus darba apstākļus

 • Stabilu atalgojumu eur 850 bruto

 • Visas sociālās garantiijas

 • Atsaucīgus kolēģus un cieņas pilnu attieksmi par labi padarītu darbu

 • Izaugsmes iespējas

Darba laiks : pilna slodze

Lūdzam sūtīt pieteikumu un CV uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Kontaktpersona Mārtiņš Raģis 25657165.

Strādnieks ražošanā

SIA Ķeizarsils aicina darbā Strādniekus ražošanā

Darba pienākumi:
- Darbs pie dārzeņu apstrādes līnijas - mazgāšana, griešana u. c. ;
- Produkcijas fasēšana;
- Tīrības un kārtības uzturēšana. 

Piedāvājam:
- Atalgojumu atbilstoši padarītajam;
- Sociālās garantijas;
- Nepieciešamības gadījumā nodrošinām transportu nokļūšanai no Salaspils stacijas uz darbu un atpakaļ. 

Papildus informācija:
- Darba vieta – Salaspils lauku teritorija;
- Darba vietā pazemināta temperatūra (ap. +10+15C).

Kandidātus lūdzu sūtīt CV uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  ar norādi STRĀDNIEKS RAŽOŠANĀ vai zvanīt pa tālruni: 26536712.

Kravu noformētājs Gatavās produkcijas noliktavā

KS Baltijas dārzeņi piedāvā darbu Kravu noformētājam Gatavās produkcijas noliktavā. 
Prasības:
- vēlama pieredze noliktavas darbā;
- precizitāte, atbildības sajūta, augsta noturība stresa situācijās;
- labas latviešu un krievu valodu prasmes. 
Pienākumi:
- preču komplektēšana. 
Piedāvājam:
- konkurētspējīgu atalgojumu - pārbaudes laikā Eur 545, pēc pārbaudes laika Eur 650 (pēc nodokļu nomaksas);
- sociālās garantijas;
- nepieciešamības gadījumā nodrošinām transportu nokļūšanai no Salaspils stacijas uz darbu un atpakaļ. 

Darba vieta – Salaspils. 

Kandidātus lūdzu sūtīt CV uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  ar norādi KRAVU NOFORMĒTĀJS vai zvanīt pa tālruni: 26536712.

Noliktavas darbinieks

Trialto Latvija

Aicinām darbā noliktavas darbiniekus.

Ja nav pieredzes, mēs visu Tev iemācīsim.

Trialto Latvia ir pareizā izvēle, jo šeit ir:

-Apmaksāta obligātā veselības pārbaude
-Avanss jau pēc pirmās nostrādātās darba nedēļas 
-Darba alga vienmēr laikā un visas sociālās garantijas

Marķētāja pamatpienākumi ir :
-Līmēt akcīzes markas un anotācijas; 
-Rūpēties, lai aplīmēšanas process notiek atbilstoši prasībām;

-Darba laiks 8:30-17:30 darba dienās;

-Darba vieta – Getliņu iela 18, Rumbula.

Komplektētāja pamatpienākumi:

-Ātri un precīzi komplektēt preci ar skaneri;

-Elektroiekrāvēja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;

-Darba laiks vienu nedēļu 6:00-15:00, otru nedēļu 15:00-24:00 darba dienās;

-Darba vieta – Getliņu iela 18, Rumbula.

Elektroiekrāvēja operātora pamatpienākumi:

-Darbs ar elektroiekrāvēju;

-Palešu celšana līdz 8 metru augstumam;

-Nepieciešama elektroiekrāvēja vadītāja apliecība.

-Darba laiks vienu nedēļu 6:00-15:00, otru nedēļu 15:00-24:00 darba dienās vai 8:30-17:30 darba dienās;

-Darba vieta – Getliņu iela 18, Rumbula.

Sūti savu kontaktinformāciju uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtamJavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvani 27891634 un mēs noteikti tiksimies klātienē.

Betonētājs

Sludinajums Betonētājs

Stiegrotājs

Sludinajums stiegrotajs

Veļas mazgātavas operators

Irve Logo-01

IRVE, Latvijas lielākā veļas mazgātava un apģērbu tīrītava ar vairāk kā 20 gadu darbības pieredzi aicina darbā veļas mazgātavas operatorus ražotnē Salaspilī, Krasta ielā 3/1.

Darba pienākumi:

 • Veļas šķirošana, mazgāšana, žāvēšana, gludināšana, apģērbu remonts, iepakošana

Novērtēsim:

 • Mērķtiecību, precizitāti, augstu atbildības sajūtu un elastīgu domāšanu
 • Prasmi patstāvīgi organizēt savu darbu
 • Labas latviešu valodu zināšanas
 • Darba pieredzi veļas mazgātavā un apģērbu tīrītavas nozarē (vēlama)

Piedāvājam:

 • Darbu Latvijas uzņēmumā
 • Stabilu atalgojumu
 • Izcilus darba apstākļus
 • Visas sociālās garantijas
 • Atsaucīgus kolēģus un cieņas pilnu attieksmi par labi padarītu darbu
 • Pienākumu veikšanai nepieciešamo apmācību
 • Izaugsmes iespējas

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba laiks: Pilna slodze
Darba vieta:  Krasta iela 3/1, Salaspils, LV-2169

Kontaktpersona: Mārtiņš Raģis
Papildus informācija pa telefonu:
+371 25657165

Strādnieks / metāla izstrādājumu montieris

ekoairlogo

SIA “EKO AIR” 

Eiropas līmeņa, automatizēta lodēto plākšņu siltummaiņu rūpnīca Salaspilī.

Aicinām pievienoties pastāvīgam darbam:

Strādnieku / metāla izstrādājumu montieri 

Darba pienākumi:
 • Komplektējošo detaļu vizuāla apskate vai nav kādi iespējamie defekti.
 • Komplektējošo detaļu attīrīšana no iespējamiem piesārņojumiem.
 • Siltummaiņu montāža, saskaņā ar pasūtījumu.
 • Siltummaiņu novietošana uz paletes, likšanai krāsnī.

Mēs piedāvājam:

 • pastāvīgu, interesantu un dinamisku darbu strauji augošā uzņēmumā;
 • koleģiālu un draudzīgu darba vidi;
 • iespēju radoši darboties un profesionāli attīstīties;
 • pilnu darba slodzi, 8 stundas dienā, 5 dienas nedēļā;
 • savlaicīgi izmaksātu darba algu;
 • darba vietu Salaspilī. 

Tālruņi uzziņām: 66066639, 26358121, e – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tirdzniecības menedžeris

ekoairlogo

SIA “EKO AIR” Siltummaiņu rūpnīca

Sakarā ar darbības palašināšanos aicinām pievienoties mūsu komandai

TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI

No pretendenta sagaidām:

 • Vēlams augstākā izglītība.

 • Pieredze darbā - aktivā pārdošanā.

 • Augstu atbildības sajūtu un labas komunikācijas spējas.

 • Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas (vācu valodas zināšanas tiks uzskatītas, kā priekšrocība).

 • B kategorijas autovadītāja apliecību.

 • Spēju ātri rast risinājumus sarežģītās situācijās, kā arī pielāgoties mainīgajai tirgus situācijai.

 • Datora prasmes, spēja pielietot: Microsoft, Microsoft Office , PDF failu apstrāde, e-pasta pielietošana.

Pienākumos ietilpst:

 • Jaunu klientu piesaiste .

 • Uzņēmuma partneru apkalpošana, darba organizēšana, plānošana un vadīšana.

 • Tirgus tendenču un cenu pētījumu veikšana .

 • Klientu datu bāzes uzturēšana un pilnveidošana.

 • Klientu konsultēšana par produktu sortimentu un to īpašībām.

 • Klientu pasūtījumu noformēšana un apstrāde .

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu strauji augošā uzņēmumā.

 • Koleģiālu un draudzīgu darba vidi.

 • Iespēju radoši darboties un profesionāli attīstīties.

 • Konkurētspējīgu atalgojumu un rezultātiem piesaistītus bonusus.

 • Pilnu darba slodzi.

 Informatīvais tālruni: 26459968, 66066639, e – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Siltumtehnikas inženieris

ekoairlogo

SIA “EKO AIR” Siltummaiņu rūpnīca, Salaspilī

aicinām pievienoties pastāvīgam darbam:

SILTUMTEHNIKAS INŽENIERI (SILTUMENERĢĒTIĶI)

No pretendenta sagaidām:

 • augstāko izglītību;

 • obligāti ar latviešu, krievu un angļu valodas zināšanām.

Darba vieta, Salaspils, Miera iela 30D.

Informatīvais tālruni: 26459968, 66066639, e – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Atslēdznieks-mehāniķis

BRANDT

Šuvēja ar pieredzi apģērbu labošanā

Irve Logo-01

IRVE, Latvijas lielākā veļas mazgātava un apģērbu tīrītava ar vairāk kā 20 gadu pieredzi aicina darbā kvalificētu šuvēju ar pieredzi apģērbu labošanā.

Pienākumi:

Apģērbu labošana, remonts un kvalitātes pārbaude atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot tehniskos noteikumus.

Darba laiks: pilna slodze
Darba vieta:  Krasta iela 3/1, Salaspils, LV-2169

Prasības:

 • Šuvējas kvalifikācija un pieredze dažādu apģērbu labošanā
 • Spēja ātri mācīties un apgūt jaunas lietas
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta  

Piedāvājam:

 • Darbu ģimenes uzņēmumā ar 20 gadu nevainojamu pieredzi Latvijas tirgū
 • Stabilu atalgojumu sākot no eur 400 neto
 • Labus darba apstākļus
 • Visas sociālās garantijas
 • Atsaucīgus kolēģus un cieņas pilnu attieksmi par labi padarītu darbu
 • Pienākumu veikšanai nepieciešamo apmācību
 • Izaugsmes iespējas

 CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona: Mārtiņš Raģis
Papildus informācija pa telefonu: +371 25657165

Apkopēja

Salaspils 1.vidusskola aicina darbā apkopēju
Piedāvājam:
1. Pastāvīgu darba vietu;
2. Sociālās garantijas.
Pieteikties personīgi Salaspils 1. vidusskolā, Lauku iela 1.
Papildus informācija pa tālruni 67946814, 29276672 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Veļas mazgātavas tehniķis

Irve Logo-01

Irve, Latvijas lielākā veļas mazgātava un apģērbu tīrītava ar vairāk kā 20 gadu pieredzi aicina darbā
veļas mazgātavas tehniķi.

Darba pienākumi:

 • Organizēt un veikt visu veidu veļas mazgātavas iekārtu labošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu darba kārtībā

 • Ikdienas tehniskie remontdarbi ražošanas cehā

Novērtēsim:

 • Zināšanas par elektrodrošību un drošības tehniku

 • Darba pieredzi līdzīgās nozarēs

 • Latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas

 • Mērķtiecību, precizitāti, augstu atbildības sajūtu un elastīgu domāšanu

 • Prasmi patstāvīgi organizēt savu darbu

Piedāvājam:

 • Darbu stabilā Latvijas uzņēmumā

 • Teicamus darba apstākļus

 • Stabilu atalgojumu sākot no eur 600 neto

 • Visas sociālās garantijas

 • Atsaucīgus kolēģus un cieņas pilnu attieksmi par labi padarītu darbu

 • Pienākumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu

 • Izaugsmes iespējas

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba laiks: Pilna slodze
Darba vieta: Salaspils, Krasta iela 3/1,

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona:
Mārtiņš Raģis
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Papildus informācija pa telefonu:
+371 25657165

Galdnieks - namdaris

image001i2i2” SIA

Mēs esam neliels ģimenes uzņēmums.

Mūsu produkti ir energoefektīvi un inovatīvi risinājumi - logu, durvju un stikloto fasāžu jomā. Esam uz eksportu orientēts uzņēmums, kas savā nišā ir atpazīstams Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā.

Pateicoties attīstībai, vēlamies paplašināt savu ražošanas jaudu un tāpēc meklējam kolēģi, ar „labām rokām”:

GALDNIEKU - NAMDARI

Prasības pretendentiem:

 • Iepriekšējā darba pieredze galdniecībā un/vai mēbeļu ražošanā .

 • Atbilstoša izglītība.

 • Spēja un vēlme mācīties

 • Precizitāte, godīgums, mērķtiecība, augsta atbildības sajūta, iniciatīva.

 • Spēja ātri iejusties dinamiskā darba vidē.

 • Autovadītāja B kategorija.

Mēs piedāvājam:

 • Darbu draudzīgā kolektīvā, mūsdienīgā uzņēmumā.

 • Starptautisku pieredzi.

 • Progresīvu atalgojumu atbilstoši profesionālajām darba iemaņām.

 • Sociālās garantijas.

CV sūtīt uz – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

end faq

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis