Darbs Salaspilī

Mūzikas un mākslas skolas direktors

Salaspils novada dome izsludina atklātu konkursu

Salaspils novada pašvaldības izglītības iestādes

SALASPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA”

DIREKTORA amatam

1. Obligātās prasības pretendentam:

1.1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

1.2.izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām,

1.3. vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze mūzikas vai mākslas jomā,

1.4. valsts valodas prasme atbilstoši valsts valodas likuma prasībām;

1.5.vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

1.6. prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;

1.7.pamatzināšanas pašvaldības iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi) un izglītības iestādes profesionālās darbības jautājumos.

2. Galvenie amata pienākumi:

2.1. nodrošināt izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Salaspils novada domes lēmumu un rīkojumu, Salaspils novada domes Izglītības daļas rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;

2.2. nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi, nodrošināt iestādes darbalaika ievērošanu;

2.3.sagatavot un iesniegt izglītības iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;

2.4. vadīt izglītības iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;

2.5. saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti;

2.6. nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;

2.7.organizēt un nodrošināt iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.

3. Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

3.1.rakstveida priekšlikumi par Salaspils Mūzikas un mākslas skolas darbības attīstību tuvāko piecu gadu laikā (apjoms līdz 3 lapām A4 formātā);

3.2.pieteikuma vēstule;

3.3.profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);

3.4.izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

3.5.apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (pielikums Nr.1).

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

4. Par priekšrocību tiek uzskatīta izglītība mūzikas un mākslas jomā, izglītības vadībā, pieredze pedagoģiskajā darbā vairāk kā pieci gadi, pieredze izglītības vadības darbā pēdējos piecos gados un vairāku ES oficiālo valodu prasmes.

5. Piedāvājumi iesniedzami personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai nosūtāmi pa pastu Salaspils novada domes Administrācijai Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu nosūtāmi uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , ar norādi „Pieteikums atklātam konkursam uz Salaspils Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu” līdz 2017.gada 10.maijam.

Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie konkursa pieteikumi netiks vērtēti.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu Salaspils novada dome informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

Tālr. uzziņām 67981029

Dārznieks - labiekārtošanas inženieris

Salaspils novada PI “Komunālais dienests”

Izsludina konkursu

Dārznieka – labiekārtošanas inženiera

(profesijas kods 6113 01) amatam uz darbinieka prombūtnes laiku.

Profesionālās kvalifikācijas prasības pretendentiem:

 • Vidējā speciālā izglītība dārzniecībā, agronomijā, teritorijas labiekārtošanā, augkopībā, ainavu tehnikā un praktiskā darba pieredze attiecīgā darba virzienā;

 • Spēja pielietot zināšanas un pieredzi praksē, nepārtraukti tās papildināt. Savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija. Produkcijas izmaksu veidošanās - tirgzinība.

 • Vismaz 2 gadu pieredze dārzniecībā vai labiekārtošanas darbā,

 • Iemaņas darbā ar datoru – MS Office (Word, Excel), Internet, AutoCAD;

 • Teicama valsts valodas prasme;

 • Augsta atbildības izjūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē, prasme strādāt komandā, veikt organizatoriskus pienākumus un spēja patstāvīgi pieņemt atbildīgus lēmumus

 • Prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi.

 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie amata pamatpienākumi un nepieciešamās prasmes

 • Veikt novada apstādījumu profesionālu ierīkošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību.

 • Veikt parku, skvēru, meža parku, kapsētu un piemiņas vietu, dzīvžogu, košumkrūmu, puķu dobju, zālienu un zālāju izmaksu aprēķinu sastādīšanu.

 • Koordinēt zaļās zonas pļaušanas, zālienu attīrīšanas, koku (liepu) vainagu veidošanas darbus, veikt ikmēneša darbu kontroli sadarbībā ar līgumorganizāciju.

 • Veikt avārijas un sauso koku apsekošanu un organizēt tā novākšanas darbu izpildi.

 • Saskaņošana apzaļumošanas, apstādījumu ierīkošanas, renovācijas un rekonstrukcijas darbu projektus daudzdzīvokļu namu pagalmos un sabiedriskās apbūves teritorijās.

 • Veikt projektu saskaņošanu un darbu kontroli pēc būvdarbu un rakšanas darbu pabeigšanas pašvaldības un sabiedriskās apbūves teritorijās.

 • Sastādīt ikgadējas budžeta izmaksu tāmes pilsētas labiekārtošanas un apzaļumošanas vajadzībām.

 • Piedalīties pilsētas labiekārtošanas attīstības plānošanas projektu izstrādē, izvērtēt attīstības politiku un plānošanas dokumentus, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus to grozīšanai.

 • Lietot mūsdienīgas tehnoloģijas ainavu un apstādījumu veidošanā kopšanā, zemes ierīcībā, agronomijā un mežsaimniecībā.

 • Sniegt padomus cīņā ar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem apstādījumos.

 • Organizēt sakopšanas talkas Salaspils novadā.

Pretendentiem/-ēm iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma/motivācijas vēstule;

 • Profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);

 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

 • 2 rakstiskas atsauksmes no iepriekšējām darba vietām

 • Pretendents var pievienot citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu.

Mēs piedāvājam: mēnešalga bruto 972.00 EUR , veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas, iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas.

 • Dokumentus līdz 2017.gada 18.maijam, iesniegt/sūtīt ar norādi: “Pieteikums atklātam konkursam uz Dārznieka – labiekārtošanas inženiera amatu” Salaspils novada PI “Komunālais dienests” Rīgas iela 115, Salaspilī, LV 2169 vai uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Atbildes uz pieteikumiem tiks nosūtītas tikai tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām. Garantējam informācijas konfidencialitāti.

 • Uzziņas pa tālruni 67981071; 29294891.

Strādnieks

Salaspils novada pašvaldības iestāde “Komunālais dienests”

aicina darbā

STRĀDNIEKU

Prasības kandidātam:

 

 • Profesionālā vai vidējā izglītība;

 • Iepriekšēja darba pieredze labiekārtošanas darbā

 • Prasme strādāt komandā.

Iestāde piedāvā: Stabilu atalgojumu un veselības apdrošināšanu.
Atbilstoši prasībām CV nosūtīt līdz 2017.gada 18.maijam uz 
e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
Tālrunis informācijai  29294891.

Sociālais darbinieks

Salaspils novada Sociālais dienests izsludina konkursu uz vakantajām amata vietām

(uz noteiktu laiku)

SOCIĀLAIS DARBINIEKS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM*

SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR PILNGADĪGĀM PERSONĀM

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā (var būt nepabeigta);

 • prasme strādāt ar sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas programmu SOPA;

 • vēlama pieredze sociālajā darbā;

 • prasme strādāt komandā;

 • teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas

*Papildus prasības sociālajam darbiniekam ģimenēm ar bērniem

 • dokumenti par apmācībām risku novērtēšanā ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un Bērnu tiesību aizsardzībā;

 • vēlama pieredze darbā ar ģimenēm un bērniem.

Piedāvājam:

 • draudzīgu, saprotošu kolektīvu;

 • praktiskā darba apmācības līdz 3 mēnešiem;

 • profesionālās pilnveides iespējas;

 • regulārus supervizora pakalpojumus;

 • stabilu atalgojumu līdz 800.00 euro mēnesī un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu, atvaļinājuma pabalstu un papildatvaļinājumu atbilstoši normatīviem.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim līdz 2017.gada 31.maijam.

Kalnu ielā 2, Salaspilī, 6.kabinetā vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

tālrunis 67946777 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Salaspils novada pašvaldības PII ,,SAIME” aicina darbā uz laiku pirmsskolas izglītības skolotāju.

Prasības:

 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;

 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;

 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Izglītības dokuments, kas apliecina pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju;

 • CV;

 • motivācijas vēstule.

Pieteikumus (CV un motivācijas vēstuli) sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Tālrunis papildus informācijai 67944269 (T/fakss), 67944270.  

Tehniskās daļas galvenais speciālists

Salaspils novada dome izsludina konkursu

TEHNISKĀS DAĻAS GALVENĀ SPECIĀLISTA

profesijas kods 2422 16 (būvniecības jautājumos) amatam

1. Profesionālās kvalifikācijas prasības:

1.1.vidējā speciālā/profesionālā vai augstākā profesionālā izglītība kādā no būvniecības jomām;

1.2.pieredze pasūtītāja interešu pārstāvēšanai būvdarbu objektos;

1.3.spējas izvērtēt būvniecības izmaksu tāmju pozīciju atbilstību būvdarbu apjomam un tirgus cenām;

1.4.spējas strādāt komandā, sadarboties, pārzināt veicamā darba organizāciju, darbības principus, metodes un lietošanas noteikumus;

1.5.spēja apkopot un analizēt informāciju, izstrādāt risinājumus, izvērtēt alternatīvas un pieņemt lēmumus.

2. Galvenie amata pienākumi:

2.1.Veikt budžeta apstiprinātajā programmā apstiprināto pasākumu/ projektu būvniecības nozarē realizācijas plānošanu, organizēšanu, uzraudzīšanu un tālākvirzīšanu;

2.2.Definēt būvniecības nozares projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas, veikt būvniecības nozares projektu finanšu analīzi, nosakot tā saimniecisko derīgumu un ekonomisko efektivitāti;

2.3.Pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju;

2.4.Pārzināt un analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas rekonstrukcijas un renovācijas darbu plānošanu un izpildi;

2.5.Nosakot būvniecības metodes, materiālu atjaunošanas un kvalitātes standartus, noteikt būvju ekspluatācijas efektivitātes un drošības kontroles sistēmas, noskaidro bojājumus un organizē to novēršanu;

2.6.piedalīties iepirkuma un cenu priekšizpētes procedūrās, kas skar būvniecību, sagatavot būvniecības darbu kontroltāmes plānoto infrastruktūras objektu (t.sk. ceļi, ielas, inženiertīkli u.c.) remontam, atjaunošanai, pārbūvei;

2.7.veikt Salaspils novada pašvaldības objektu, t.sk. pašvaldībai piederošu dzīvokļu apsekošanu un noteikt nepieciešamos remonta būvdarbu apjomus vai projektēšanas darbu pasūtīšanu;

2.8.pārzināt aktuālos LR normatīvos aktus, kontrolēt šo normatīvo aktu ievērošanu, kas saistīti ar daļas darbu;

2.9.pārbaudīt projekta dokumentāciju, kontrolēt būvdarbu izpilddokumentāciju. Pētīt un sniegt konsultācijas par dažādu būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem.

3. Prasības pretendentiem:

3.1.normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā;

3.2.sertifikāts ēku būvuzraudzībā tiks uzskatīts par priekšrocību;

3.3.valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

3.4.labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, AutoCAD, Tāmēšanas sistēma būvniecībā) un biroja tehniku;

3.5.prasme strādāt komandā,

3.6.autovadītāja apliecība;

3.7.komunikabilitāte darbā ar apmeklētājiem un augsta atbildības izjūta.

Mēs piedāvājam: mēnešalga bruto no 1410.00 EUR , veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas, iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas.

Atbilstošu prasībām CV un motivācijas vēstuli līdz 2017.gada 28.aprīlim, iesniegt/sūtīt ar norādi: “Konkursam par Tehniskās daļas galvenā speciālista (būvniecības jautājumos) amatu” Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrs, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV 2169 vai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Atbildes uz pieteikumiem tiks nosūtītas tikai tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām. Garantējam informācijas konfidencialitāti.

Uzziņas pa tālruni 67981063.

Projektētājs

Salaspils novada pašvaldība meklē sadarbības partnerus projektēšanas jomā mazu vai vidēja lieluma būvprojektu izstrādāšanai šādās jomās:

- ceļu projektēšana;

- ēku konstrukciju projektēšana;

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana;

- elektroietaišu projektēšana līdz 1 kV.

Pieteikumus lūdzam sūtīt Salaspils novada domes izpilddirektora vietniekam Dainim Vagalim uz e-pastu:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Elektromontieris

AS „Augstsprieguma tīkls” (reģ.Nr.40003575567) - neatkarīgs Latvijas pārvades sistēmas operators, kurš nodrošina pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi,

aicina darbā

ELEKTROMONTIERUS (2 VAKANCES)

Darba vieta – Salaspils

Galvenie darba pienākumi:

 • augstsprieguma un citu elektroiekārtu remonti un pārbaudes apakšstaciju grupas apakšstacijās;

 • ekspluatācijas darbu veikšana saskaņā ar rīkojumu, norīkojumu vai ekspluatācijas instrukcijām;

 • nepieciešamības gadījumā - remontbrigādes autotransporta vadīšana;

 • pienākumu veikšana saistīta ar darbu elektroietaisēs un darbu augstumā.

Zināšanas un prasmes:

 • atestāts par arodizglītību un elektromontiera kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecība (elektrozinībās);

 • B kategorijas autovadītāja apliecība;

 • valsts valodas zināšanas ne zemāk kā pamata (B) līmeņa 2.pakāpē;

 • vēlama darba pieredze darbojošās elektroietaisēs, zināšanas par elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un „B” elektrodrošības grupa (saskaņā ar LEK 025);

 • spēja mācīties un apgūt operatīvajam darbam nepieciešamās zināšanas, vēlme strādāt komandā.

Uzņēmums piedāvā:

 • profesionālo apmācību;

 • stabilu atalgojumu un uz darba rezultātiem vērstu motivēšanas sistēmu;

 • veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 28.04.2017. ar norādi Konkursam “Elektromontieris/e_10” sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc konkursa pieteikšanās beigu termiņa.

Atslēdznieks-mehāniķis

BRANDT

Veļas mazgātavas operators

Irve Logo-01

IRVE, Latvijas lielākā veļas mazgātava un apģērbu tīrītava ar vairāk kā 20 gadu pieredzi aicina darbā

veļas mazgātavas operatorus.

Darba pienākumi:

 • Veļas šķirošana, mazgāšana, žāvēšana, gludināšana, apģērbu remonts, iepakošana

Novērtēsim:

 • Mērķtiecību, precizitāti, augstu atbildības sajūtu un elastīgu domāšanu
 • Prasmi patstāvīgi organizēt savu darbu
 • Labas latviešu valodu zināšanas
 • Darba pieredzi veļas mazgātavā un apģērbu tīrītavas nozarē (vēlama)

Piedāvājam:

 • Darbu Latvijas uzņēmumā
 • Stabilu atalgojumu sākot no eur 400 neto
 • Izcilus darba apstākļus
 • Visas sociālās garantijas
 • Atsaucīgus kolēģus un cieņas pilnu attieksmi par labi padarītu darbu
 • Pienākumu veikšanai nepieciešamo apmācību
 • Izaugsmes iespējas

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba laiks: Pilna slodze
Darba vieta:  Krasta iela 3/1, Salaspils, LV-2169

 Kontaktpersona: Mārtiņš Raģis
 Papildus informācija pa telefonu:
+371 25657165

Šuvēja ar pieredzi apģērbu labošanā

Irve Logo-01

IRVE, Latvijas lielākā veļas mazgātava un apģērbu tīrītava ar vairāk kā 20 gadu pieredzi aicina darbā kvalificētu šuvēju ar pieredzi apģērbu labošanā.

Pienākumi:

Apģērbu labošana, remonts un kvalitātes pārbaude atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot tehniskos noteikumus.

Darba laiks: pilna slodze
Darba vieta:  Krasta iela 3/1, Salaspils, LV-2169

Prasības:

 • Šuvējas kvalifikācija un pieredze dažādu apģērbu labošanā
 • Spēja ātri mācīties un apgūt jaunas lietas
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta  

Piedāvājam:

 • Darbu ģimenes uzņēmumā ar 20 gadu nevainojamu pieredzi Latvijas tirgū
 • Stabilu atalgojumu sākot no eur 400 neto
 • Labus darba apstākļus
 • Visas sociālās garantijas
 • Atsaucīgus kolēģus un cieņas pilnu attieksmi par labi padarītu darbu
 • Pienākumu veikšanai nepieciešamo apmācību
 • Izaugsmes iespējas

 CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona: Mārtiņš Raģis
Papildus informācija pa telefonu: +371 25657165

Sētnieks

Salaspils PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” aicina pastāvīgā darbā sētnieku/-ci
Piedāvājam sociālās garantijas.
Pieteikties personīgi Salaspils PII “JĀŅTĀRPIŅŠ”, Skolas ielā 9k-2
Papildus informācija pa tālr. 26474172 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Apkopēja

Salaspils 1.vidusskola aicina darbā apkopēju
Piedāvājam:
1. Pastāvīgu darba vietu;
2. Sociālās garantijas.
Pieteikties personīgi Salaspils 1. vidusskolā, Lauku iela 1.
Papildus informācija pa tālruni 67946814, 29276672 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Veļas mazgātavas tehniķis

Irve Logo-01

Irve, Latvijas lielākā veļas mazgātava un apģērbu tīrītava ar vairāk kā 20 gadu pieredzi aicina darbā
veļas mazgātavas tehniķi.

Darba pienākumi:

 • Organizēt un veikt visu veidu veļas mazgātavas iekārtu labošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu darba kārtībā

 • Ikdienas tehniskie remontdarbi ražošanas cehā

Novērtēsim:

 • Zināšanas par elektrodrošību un drošības tehniku

 • Darba pieredzi līdzīgās nozarēs

 • Latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas

 • Mērķtiecību, precizitāti, augstu atbildības sajūtu un elastīgu domāšanu

 • Prasmi patstāvīgi organizēt savu darbu

Piedāvājam:

 • Darbu stabilā Latvijas uzņēmumā

 • Teicamus darba apstākļus

 • Stabilu atalgojumu sākot no eur 600 neto

 • Visas sociālās garantijas

 • Atsaucīgus kolēģus un cieņas pilnu attieksmi par labi padarītu darbu

 • Pienākumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu

 • Izaugsmes iespējas

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba laiks: Pilna slodze
Darba vieta: Salaspils, Krasta iela 3/1,

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona:
Mārtiņš Raģis
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Papildus informācija pa telefonu:
+371 25657165

Objekta vadītājs

OV Salaspils_09

Medmāsa PII "Daugaviņa"

Prasības kandidātam:

 • LR atzīta profesionālā (medicīnas) vai 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība, reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā, sertificēta;
 • prasme plānot sabalansētu bērnu uzturu, pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģiju;
 • labas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • obligātas valsts valodas zināšanas. 

Darba laiks darbadienās no 8.00 līdz 17.00.

CV sūtīt uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  vai iesniegt personīgi iestādes vadītājai. Adrese: Salaspils PII „ Daugaviņa”, Zvejnieku iela 10, Saulkalne, Salaspils novads. Tālrunis informācijai: 26437044.

Galdnieks - namdaris

image001i2i2” SIA

Mēs esam neliels ģimenes uzņēmums.

Mūsu produkti ir energoefektīvi un inovatīvi risinājumi - logu, durvju un stikloto fasāžu jomā. Esam uz eksportu orientēts uzņēmums, kas savā nišā ir atpazīstams Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā.

Pateicoties attīstībai, vēlamies paplašināt savu ražošanas jaudu un tāpēc meklējam kolēģi, ar „labām rokām”:

GALDNIEKU - NAMDARI

Prasības pretendentiem:

 • Iepriekšējā darba pieredze galdniecībā un/vai mēbeļu ražošanā .

 • Atbilstoša izglītība.

 • Spēja un vēlme mācīties

 • Precizitāte, godīgums, mērķtiecība, augsta atbildības sajūta, iniciatīva.

 • Spēja ātri iejusties dinamiskā darba vidē.

 • Autovadītāja B kategorija.

Mēs piedāvājam:

 • Darbu draudzīgā kolektīvā, mūsdienīgā uzņēmumā.

 • Starptautisku pieredzi.

 • Progresīvu atalgojumu atbilstoši profesionālajām darba iemaņām.

 • Sociālās garantijas.

CV sūtīt uz – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

end faq

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis