Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Talantīgākajiem jauniešiem bija iespēja braukt uz Kazdangu

Zelta Griezums ir balva jauniešiem par sasniegumiem zinātnē, tā ir izglītojošā nometne, kurā var gūt noderīgas zināšanas, vērtīgu pieredzi, neaizmirstamas emocijas, tas ir pasākums, kur satiekas foršie! Šogad nometnes laikā bija iespēja saprast, kas ir uzņēmējdarbība, tikties ar uzņēmējiem un iepazīt viņu darba vidi. Iesākām nometni ar iepazīšanos savā starpā, ko paveicām visai lustīgi un atraktīvi ar team-building treneri Miķeli Resni – pildījām dažādus uzdevumus pa, uz, un ap virvēm. Nodarbības galvenā atziņa – bez sadarbības neiztikt! Par biznesa ideju attīstību runājam ar Kurzemes Biznesa inkubatora komercdirektoru Arvilu Jākabsonu. Ar jauniešiem apmeklējām vietējo uzņēmumu SIA “ELPA”, kur jaunieši noskaidroja, ar kādām grūtībām saskaries uzņēmuma vadītājs, kā tās pārvarēja un uzzinājām, kādas ir svarīgākās īpašības, kuras būtu jāattīsta, ja ir vēlme kļūt par uzņēmēju. Savā pieredzē uzņēmējdarbībā dalījās arī Latvijā atpazīstams cilvēks – Toms Grēviņš. DJ stāstīja par saviem izaicinājumiem, smagiem darbiem un veiksmes stāstiem, motivēja jauniešus uzņemties sākt darīt un nebaidīties kļūdīties. Nedēļas garumā jaunieši grupās veica pētījumu, ko prezentēja noslēguma vakarā, tēmas bija dažādas – viena grupa pētīja Kazdangas kultūrvēsturisko mantojumu, otrā veidoja uzņēmēja profilu, nedēļas garumā vācot informāciju no lektoriem, intervējot uzņēmējus un pētot interneta vidē pieejamos resursus, tikmēr trešā grupa uzņēmās noorganizēt fotoorientēšanos pa Kazdangu visām grupām, ņemot vērā visas gūtās zināšanas no lektoriem un nodarbību vadītājiem – plānošanas vadlīnijas, idejas attīstības stadijas, organizēšanas un sadarbības prasmes. Izbraukuma dienā devāmies uz pilsētu, kur piedzimst vējš – Liepāju! Zinātkāri jaunieši vispirms apmeklēja Liepājas Universitāti, kur bija iespēja tikties ar augstskolas mācībspēkiem, uzzināt par studiju iespējām, gūt priekšstatu par studiju vidi un uzdot interesējošos jautājumus. Pēc augstskolas apmeklējuma devāmies uz Karostas cietumu, kur arī paši izgājām dažus pārbaudījumus, uzzinājām par disciplīnu iestādē. Vairāk par pilsētu bija iespēja uzzināt Liepājas muzejā, jo atsaucīga gide bija gatava stāstīt par visdažādākajām Kurzemes tradīcijām. Noslēgumā apmeklējām koncertzāli “Lielais dzintars”, kur paveicās satikt Intaru Busuli, kurš kopā ar simfonisko orķestri un abonementa orķestri apmeklējuma brīdī gatavojās lielajam koncertam. Bija iespēja arī iepazīt vairāk vienam otru piedaloties stāstu vakarā, ko šogad rīkojām pie ugunskura, sportojot kopā, veicot pētījumus un prezentējot projektus, kā arī vienkārši pavadot laiku kopā – dejojot, spēlējoties, runājot. Tāda bija mūsu nedēļa Kazdangā, jo Kazdanga ir vieta, kur laiks paiet nemanot. Nometnes vadītāja Kristīne Juhņeviča

lasīt vairāk
Notiks nometne bērniem un jauniešiem no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm

Nometnes mērķis: Sekmēt izpratnes veidošanos par veselīga dzīvesveida principu ievērošanas nozīmi cilvēka ikdienā un motivēt apgūto ieradumu izmantošanu ikdienā. Nometnes dalībnieki: Prognozējamais dalībnieku skaits – 25 dalībnieki (ieskaitot vecāku/vecāku pārstāvi, ja nepieciešams). DATUMS: 04.07.2018 – 07.07.2018.Viss par nometni šeit- http://aktivists.lv/klientiem/salaspils-vasaras-nometne-berniem-un-jauniesiem-no-trucigajam-un-maznodrosinatajam-gimenem-2018/

lasīt vairāk
Notikušas iedvesmojošas nodarbības skolēnu karjeras atbalstam

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  10.maijā 7.a, 7.b un 7.c klasēm un 11. maijā 6.a, 6b., 6.c un 6.d klasēm nodarbību “Atklāj sevi!” vadīja uzņēmēja, pasniedzēja, grupu trenere un karjeras konsultante Jolanta Priede. Vadītāja iedvesmoja domāt par savu nākotni, mērķiem, izglītību. Skolēni  uzzināja, kādas rakstura īpašības novērtē savos darbiniekos darba devēji, varēja padomāt par īpašībām, kuras vēlas sevī attīstīt, lai nodrošinātu savu konkurētspēju. Jau minētā projekta ietvaros 13.aprīlī 8.a, 8b. un 8c klases piedalījās praktiskā nodarbībā “Uzņēmēja stāsts” ar Kanepes films pārstāvjiem, kuras mērķis bija - iepazīstināt ar audiovizuālo mākslu jomu. Skolēni uzzināja, kādas ir izglītības un profesionālās iespējas audiovizuālo mākslu profesiju pārstāvjiem, paši piedalījās kino tapšanas procesā, uzzināja par kino tapšanas etapiem.

lasīt vairāk
Par pieteikšanos pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Daugaviņa” uz laiku

Vietu piešķiršana PII “Daugaviņa” uz laiku notiek no 1.jūnija pēc iesnieguma saņemšanas no bērna vecākiem, rindas kārtībā pēc bērnu dzimšanas gadiem no 1,5 gada vecuma un ņemot vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā. Apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi “Daugaviņa”, bērnam tiek saglabāta reģistrācija rindā līdz brīdim, kad tiek piešķirta vieta vecāku izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē (pamatojums- Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.27/2012 “Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 17.punkts).          Iesniegumus līdz 16.jūlijam pieņems Salaspils domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8. 

lasīt vairāk
Piesakies nometnei “Aktīvists 2018”

Biedrība “Aktīvists” aicina Salaspils novadā deklarētos bērnus un jauniešus pieteikties nometnei “Aktīvists 2018” par īpašu cenu. Nometnes notiks no 28. jūnija līdz 7. jūlijam. Vietu skaits ir ierobežots. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie nometnes vadītāja Jurija Zundes-Zakeviča (tālr. 27228181, 

lasīt vairāk
PII “Saime” turpmāk vadīs Lilita Ukavica

Šopavasar pelnītā atpūta devās ilggadējā PII “Saime” direktore Silvija Pivore, kura šo iestādi vadīja no 1993. gada. No 5. jūnija iestādes vadības grožus ir pārņēmusi Lilita Ukavica, kuras kopējā pedagoģiskā darba pieredze pārsniedz 32 gadus. Lilita Ukavica nāk no Saldus, kur 25 gadus vadīja PII “Sienāzītis”, regulāri pilnveidojot savas profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādos semināros un kursos. Lilita ir mācījusies Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā, kur iegūts profesionālais maģistra grāds. Savas darba gaitas sākusi kā skolotāja Vadakstes astoņgadīgajā skolā, tad strādājusi bērnudārzā “Rūķītis” un Saldus rajona Tautas izglītības nodaļā, bet no 1992. gada pildījusi vadītājas pienākumus PII “Sienāzītis”. Lilita sevi raksturo kā radošu un atvērtu personību, kura vienmēr ir atvērta jaunām iespējām un pilnveidei. “Pieredze liecina, ka spēju strādāt dinamiskā vidē, operatīvi reaģēt uz mainīgiem darba un vides apstākļiem, rast risinājumus sarežģītās dzīves situācijās, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties par tiem atbildību. Darba procesā patīk rast risinājumus, nevis attaisnojumus,” savā pieteikuma vēstulē raksta jaunā “Saimes” vadītāja. “Profesionālais un saliedētais kolektīvs ir apliecinājums tam, ka vienlīdz labi spēju strādāt komandā, vadīt to, deleģēt darba pienākumus un kaskadēt mērķus līdz katrai personālijai, lai vienotos kopējā mērķa sasniegšanā, kā arī spēju strādāt individuāli. Esmu komunikabla un atsaucīga.” Lilitai ir vairāki hobiji un vaļasprieki, kas ļauj radoši pilnveidoties, realizēt sevi dažādās jomās, kā arī, palīdz brīvo laiku pavadīt lietderīgi un saturīgi. “Man jau kopš bērnības ir paticis radoši izpausties – zīmēšana ir hobijs, ar ko nodarbojos rudens un ziemas vakaros, zīmējot savam priekam, bet ar to vairs nenodarbojos tik bieži, jo neatliek laika. Vasarā labprāt brīvo laiku pavadu dārzā, iekopjot piemājas teritoriju, stādot dažādus ziedus un krāšņumaugus. Ģimene priecājas par manis audzētajiem dārzeņiem un garšaugiem, kurus stādu siltumnīcā jau agrā pavasarī, katru gadu eksperimentēju un mēģinu iestādīt un izaudzēt kādu eksotisku augu. Laiku pa laikam, it sevišķi vasarā, zemeņu laikā, uzcepu gardu torti, iepriecinot ģimeni. Īpašs piedzīvojums ir sēņošana, jo katra sēne, aicināt aicina ielikt to grozā, reizēm salasītās sēnes vispirms uzzīmēju, un tikai pēc tam gatavoju krājumus ziemai. No sportiskajām aktivitātēm labprāt izvēlos braukt ar velosipēdu pa tuvējo apkārtni. Lai atpūstos no ikdienas darbiem un gūtu enerģiju nākamajiem darba cēlieniem, iespēju robežās ceļoju - došanās ceļojumos patiesi iepriecina, paver iespējas baudīt un iepazīt citu tautu kultūru un bagātina dvēseli,” stāsta Lilita Ukavica. Runājot par PII “Saime” attīstības vīziju, kā svarīgāko L. Ukavica uzsver mācīšanās kvalitātes un vides pilnveidošanu, izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšanu, IT tehnoloģiju ieviešanu, radot laikmetīgu mācību vidi, pedagogu un izglītojamo pašapziņas celšanu, drošas vides nodrošināšanu u.c. Pērn Lilita Ukavica saņēma Saldus novada pašvaldības balvu “GADA VADĪTĀJS”. Novēlam jauniem panākumiem un izaicinājumiem bagātas darba gaitas mūsu “Saimē”!

lasīt vairāk
Salaspils 1. vidusskola iegūst “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” statusu

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir Eiropas Savienības (ES) mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā.  Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas mērķis ir veicināt jauniešos apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. 2017./2018. m.g. Salaspils 1.vidusskola kļuva par EP Vēstnieku skolas kandidāti. Skolā notika dažādi pasākumi, tika organizēti konkursi: 7. klasēm par Eiropas vērtībām, iknedēļas jautājumi par ES (Ceru ielas skolas korpusā), zīmējumu un eseju konkurss “Es esmu eiropietis”, fotokonkurss “Mana Eiropa”. Tika veidoti mācību materiāli, piemēram, interaktīvā spēle par ES, tika organizētas skolēnu vēlēšanas, skolēniem bija jābalso par šī brīža EP Latvijas deputātu programmām. Salaspilī tika organizēta zibakcija, kurā skolēnu grupa iepazīstināja salaspiliešus ar ES aktualitātēm. Mūsu skolas skolēnu vecākiem bija iespēja saņemt informāciju par ES aktualitātēm. EP Vēstnieku skolas grupa bija ekskursijā uz ES māju. 12. klasei notika atklātā stunda par tēmu “Latvija. Eiropa. ES. Pasaule.”. Skolēniem bija iespēja piedalīties konkursos, kurus organizēja EPB un saņemt vērtīgas dāvanas. 9. maijā skolā tika noorganizēta Eiropas diena. 3. – 12. klases skolēni veidoja prezentācijas par ES valstīm. Tās varēja apskatīt skolas korpusā Ceru ielas multifunkcionālajā zālē. Eiropas dienā skolā viesojās 12. Saeimas deputāts Veiko Spolītis. Sadarbībā ar Salaspils novada bibliotēku tika izveidota skolēnu darbu izstāde “Es esmu eiropietis”. Visi pasākumi bija jādokumentē speciāli izveidotā dienasgrāmatā. "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola" statusu Latvijā ieguvusi jau 41 skola dažādās Latvijas pilsētās.  Š.g. 25.maijā notika otrais skolu izlaidums - Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks programmu absolvējušajām skolām pasniedza "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas" goda zīmes. Salaspils 1. vidusskola arī ieguva “Eiropas parlamenta Vēstnieku skolas’ statusu   un saņēma goda zīmi. Pieci aktīvākie skolēni 2018.gada 14. decembrī brauks uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā. Salaspils 1. vidusskolas EP Vēstnieku skolas grupa: Sabīne Beļska, Katrīna Zaķe, Katrīna Doroņina, Laura Šīraka, Estere Ozola, Tims Timijs Kočkers, Kristiāns Nemkovičs, Vilis Sanžerevskis, Edvards Bondars, Aivija Grasa, Sāra Mišela Ozola, Eva Linde, Laura Mišela Ilsjāne, Ieva Rūtiņa-Rūtenberga, Signe Salmiņa, Elīna Biezā, Kristīne Kušķe, Endijs Lagzdiņš. Paldies vēstures skolotājai Dainai Tauriņai par vēlmi iesaistīt skolu un ieguldīto darbu, kas nodrošina skolotājam un skolēniem mācīties kopā, attīstīt kritisko domāšanu.                             Salaspils 1. vidusskolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas grupa

lasīt vairāk
Āra izglītības diena „Atvasītē”

Visā pasaulē arvien populārāka kļūst vispasaules Āra izglītības diena. Tajā iesaistās ekoskolas un citas izglītības iestādes, kuras atbalsta mācību procesa sasaisti ar darbošanos dabā, svaigā gaisā. Vairāk kā 9,5 tūkstoši skolas un pirmsskolas iestādes no 80 valstīm ik gadu iesaistās Āra dienas aktivitātēs, piedāvājot izzinošas, radošas un interesantas aktivitātes vairāk nekā 1 miljonam bērnu. Arī mēs, pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte” un mūsu ciemiņi no „Daugaviņas” 17. maijā bijām Āra izglītības dienas dalībnieki. Katra grupiņa jau savlaicīgi rūpīgi izplānoja savu darbošanos šajā dienā, sākot ar bērnu sagaidīšanu no rīta laukumiņā un brokastīm uz lodžijas līdz pat vakaram, sagaidot vecākus pēc darba dienas un daloties ar piedzīvoto. Bērni sportoja, krāsoja, meistaroja, organizēja spēles un rotaļas, strādāja dārzā, vāca dabas materiālus, pina vainagus, veidoja brīnumkociņus, devās ekskursijā, pētīja un eksperimentēja. Visnozīmīgākā darbošanās notika kādā mūsu dārza malā – Lauras tēta entomologa Jāņa Jaško vadībā tapa „kukaiņu viesnīca”. Tajā kopā tika likti un sastiprināti visdažādākie dabas materiāli – akmeņi, kociņi, zariņi, mizas, čiekuri, pērnā kūla… Plānojam, ka šajā „viesnīcā” dzīvos skudras, zirnekļi, vaboles, simtkāji un tūkstoškāji, mitrenes un pat bites vientuļnieces. „Daugaviņas”  bērni tika iepazīstināti ar mūsu iestādes kokiem, krūmiem un citām dabas bagātībām, viņi meklēja un atpazina augus, izbaudīja mūsu „Sajūtu taku”, sportoja un izgaršoja sīpollokus, skābenes un rabarberus. Neizpalika arī dažādu āra spēļu izbaudīšana, kuras bija sagatavojušas čaklās „Spārīšu” grupas audzinātājas Līga un Linda. Dienas noslēgumā visiem tika izteikta atzinība un pasniegtas šuvējas Valentīnas darinātās auduma eko somas, kuras varēs izmantot gan „atbildīgi iepērkoties”, gan krājot un lolojot jaunas idejas un ieceres turpmākajam darbam. PII „Atvasīte” metodiķe un eko skolotāja Olita Riekstiņa

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs