Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

PII „Ritenītī skan bērnu dzejoļi

Pirms trim gadiem, kad Latvija svinēja mūsu dižgaru- Raiņa un Aspazijas- 150 gadu jubilejas, PII “Ritenītī” nolēmām atdzīvināt senu tradīciju – Dzejas svētkus. Pirmajā gadā svētkos skanēja Raiņa un Aspazijas skaistie, arvien vēl aktuālie bērnu dzejoļi. Otrajā gadā skandējām dzejoļus par ziemu. Šogad svētkus organizēja sk. Kristīne Ose-Stuģe. Kristīne ierosināja bērnus iepazīstināt plašāk ar šī gada jubilāres Ineses Zanderes dzeju. Sākās gatavošanās svētkiem. Audzinātājas lasīja un pārlasīja dzejoļus, izvēlējās “īstos”. Bērni cītīgi mācījās. Zīmēja dzejoļiem ilustrācijas. Sk. Kristīne sazinājās ar dzejnieci, rakstīja scenāriju, meklēja mūziku, gatavoja diplomus un balviņas...Mammas gludināja kleitas un kreklus. Un tā 14.martā “Ritenīša”zālē, skanot “Nikno lapsēnu maršam”, sk. Kristīne, pārtapusi par lapsu , aicināja mūs savā mežā un vienlaikus arī Ineses Zanderes dzejas pasaulē. Skaistajos dzejas lasījumos piedalījās 23 bērni vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem. Grūti aprakstīt jauko noskaņu, kas valdīja zālē. Ir jāredz bērnu acis priekšnesuma laikā, tajās mijas satraukums, arī bailes, kuras jāmācās pārvarēt,prieks, lepnums un gandarījums, skanot aplausiem. Stunda pagāja nemanot. Par jauko pasākumu lielais paldies dzejniecei I.Zanderei, uz kuras mājām Dobelē pastnieks nes lielu vēstuli ar bērnu zīmējumiem. Paldies sk. Kristīnei par lieliski noorganizētu pasākumu! Paldies bērniem par svētkiem! Ir liels gandarījums, jo patiesībā nejau 23 bērni, bet aptuveni simts pirmsskolnieki nu zina vismaz dažus skaistus dzejoļus latviešu valodā. Sk. Jolanta Stafecka  

lasīt vairāk
Salaspils 2. vidusskola pārstāv Latviju Briselē

15. un 16. martā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) rīkoja gadskārtējo jauniešu pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!”, kurā piedalījās skolēni un viņu skolotāji no visām ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm. Katru valsti pārstāvēja vienas skolas komanda, un tieši Salaspils 2. vidusskolas vidusskolēnu komandai (10.klases skolniecei Poļinai Pursakovai, 11.a klases skolniekam Maksimam Kudakovam, 11.b klases skolniecei Anastasijai Luņinai un viņu skolotājai un direktores vietniecei Jūlijai Ignatovskai) bija gods pārstāvēt Latviju šajā pasākumā. Tā kā 2018.gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads, tad “JEJL2018” tēma bija “Vienoti daudzveidībā: jaunieši Eiropas kultūras nākotnei.” Jauniešiem no visas Eiropas bija iespēja dalīties ar idejām par kultūras nozīmi dažādās jomās, debatēs viņi virzīja un apsprieda priekšlikumus par šo tēmu un beigās vienojās par rezolūciju, ko iesniedza ES lēmumu pieņēmējiem. Visi 99 jaunieši strādāja internacionālās grupās un sagatavoja 10 priekšlikumus, par kuriem diskutēja un pēc tam arī balsoja. Trīs labākie priekšlikumi tika virzīti uz ES institūcijām. Salaspils 2. vidusskolas skolēni ne tikai aktīvi iesaistījās apspriešanā, bet viņu komanda, kurā bija arī jaunieši no Francijas, Austrijas, Īrijas, Kipras, Bulgārijas un Zviedrijas, ieguva 10 komandu konkurencē otro vietu par priekšlikumiem, kā eksperimentēt ar kultūru. Skolēni ļoti atzinīgi novērtēja šo pasākumu un tā ideju. Maksims Kudakovs saka: “Projekts "Your Europe, your say 2018" kļuva par neaizmirstamu pieredzi, kas neapšaubāmi ļoti noderēs manā turpmākajā dzīvē. Ļoti grūti izteikt vārdos visas emocijas, ko mēs piedzīvojām, taču, pēc manām domām, vissvarīgākais aspekts projekta ietvaros, kas noteikti ietekmēja manus pasaules uzskatus un pilnveidoja manas angļu valodas prasmes, ir iepazīšanās ar 99 jauniešiem no visas Eiropas, kuri arī piedalījās pasākumā. It īpaši es sadraudzējos ar delegācijas pārstāvjiem no Īrijas, Itālijas, Lietuvas un Portugāles, un ceru, ka mūsu kontaktēšanās un pieredzes apmaiņa turpināsies. Šis pasākums pierādīja, ka visas atšķirības, kuras pastāv starp mūsu kultūrām, īstenībā vieno mūs, nevis šķeļ. Milzīgs paldies, mūsu skolotājai Jūlijai par šo lielisko iespēju piedalīties projektā un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par tā īstenošanu!”  Jauniešiem bija iespēja arī parādīt savas dzimtās valsts kultūru, un Ansatasija Luņina noslēguma pasākumā izpildīja Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmu “Baltā dziesma”. Anastasija saka: “Šis projekts mani morāli ietekmēja. Tā bija motivācija strādāt. Tikšanās ar studentiem no citām valstīm ļāva saprast savas iespējas un trūkumus, veidot jaunus kontaktus un paplašināt gan savas valodu zināšanas, gan iepazīt citu valstu kultūru un dzīvi. Pēc sarunām ar EESC priekšsēdētāju un ar priekšsēdētāja vietnieku radās vēlme mainīt dzīvi. Es sapratu, ka vēlmes un sapņi ir svarīgi, un tie vienkārši piepildās. Projekta rakstīšana ļāva uzzināt vairāk par Eiropas Savienību, par komitejas un parlamenta darbu, kā arī par citām valstīm. Man tiešām patika ceļojums. Tā bija iespēja saprast, ka nepastāv barjera starp cilvēkiem un ka mēs domājam pārāk stereotipiski. Tagad mēs zinām – viss ir iespējams”. Poļina Pursakova saka: “Man bija liels gods pārstāvēt mūsu valsti tādā projektā. Es ieguvu jaunas zināšanas un uzlaboju savas angļu valodas prasmes. “Your Europe, Your Say” ir projekts, kur jaunieši var parādīt sevi un izteikt savu viedokli. Manuprāt, tā ir neaizmirstama pieredze, kura ir ļoti vērtīga un nepieciešama mūsdienās”. Tā bija vienreizēja iespēja jauniešiem no visas Eiropas satikties, dalīties pieredzē, uzklausīt citam citu un uzzināt vairāk par citām valstīm. Sakām paldies Eiropas Komitejas pārstāvei Baibai Miltovičai par lekciju Salaspils 2. vidusskolas skolēniem, kurā uzzinājām par Komitejas darbību un galvenajiem uzdevumiem, kā arī paldies par laipno uzņemšanu Briselē.  

lasīt vairāk
PII “Ritenīša” bērnu dejotprieks

16. februārī Mālpils kultūras centrā norisinājās mūsdienu deju konkurss bērniem un jauniešiem ”PIERĪGAS KAUSS 2018”, kurā piedalījās arī PII “Ritenītis” vecāko un sagatavošanas grupu  deju kolektīvs. Kā mums gāja? Šis bija nozīmīgs pasākums ne tikai pašiem dejotājiem un deju skolotājai Intai Polei, bet arī visam iestādes kolektīvam, kuri dzīvoja līdzi notikumiem. Cītīgs darbs, apgūstot deju soļus, sajūsma par padarīto, neziņa par to, ko nozīmē piedalīties šādā konkursā- tas viss mijās bērnu izjūtās. Varam priecāties par to,  ka mazie bērni spēja šo visu sagatavošanās laiku nepazaudēt prieku par deju. Tas nozīmē, ka viņi ir sirdī patiesi dejotāji. Īstiem dejotājiem ir jāiztur daudz pēkšņu situāciju un jātiek ar tām galā citiem nemanot. Ātri jāsapošas? Lūdzu, to mēs varam! Nokrīt čībiņa dejojot- uzvelkam citiem nemanot. Varam lepoties ar 1.pakāpi konkursa rezultātu tabulās. Malači! Divas dejas- “Dubidubidū”, kuru dejoja vecāko grupu  bērni, un deja “Ballējam, neguļam”- sagatavošanas grupu  izpildījumā ieguva 21 punktu, kas ir augsts rezultāts. Paldies skolotājai Intai Polei par horeogrāfiju un mūzikas izvēli. Diploms neļauj atslābt, tas prasa arī turpmāk dejot labā līmenī- lai gan noguruši, tomēr ar lielu atbildību bērni nākamajā dienā devās viesos uz Tīnūžu tautas namu, lai tur uzstātos deju kolektīva “Upīte” un draugu koncertā “Katram sava krāsiņa” , dejojot mūsdienu deju konkursa dejas, kā arī tautas dejas. Paldies deju kolektīva “Upīte” kolektīvam par jauko uzņemšanu! Kā lieliska balva par padarīto bija rotaļu un atpūtas ballīte koncerta noslēgumā. PII “Ritenītis “  dejotāji, paldies jums! Jūs nesiet mūsu iestādes vārdu tālāk ar pozitīvo darbu un rezultātiem! Paldies arī jums vecāki  par atbalstu!

lasīt vairāk
Būs bezmaksas seminārs par darba vides risku novērtēšanu

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Valsts darba inspekciju ALL Digital 2018 nedēļas (19.-23.marts) ietvaros organizē bezmaksas semināru speciālistiem un iedzīvotājiem „OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai”. Seminārs notiks 2018. gada 12. aprīlī Salaspils bibliotēkā Enerģētiķu ielā 9, Salaspilī. Sākums plkst. 10.00. Semināra apraksts

lasīt vairāk
Topošo māmiņu un jauno vecāku skola aicina uz nodarbībām

Lekciju kurss jaunajiem vecākiem par pirmsdzemdību periodu, dzemdību norisi, bērniņa veselību, uzturu un daudz citu noderīgu zināšanu šajā nozīmīgajā dzīves posmā. Aktivitāte notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā” ietvaros.

lasīt vairāk
Jaunas draudzības sākums

  Flautistu, ģitāristu un sitaminstrumentu kopkoris 14.februārī Salaspils Mūzikas un mākslas skolā norisinājās koncerts “Mana mīļā flauta”. Tika ielikti pamati sadraudzībai starp Salaspils, Bauskas un Ropažu mūzikas skolām. Koncerta idejas autores ir Madara Behmane (Salaspils MMS flautas skolotāja), Zane Jurēvica (Bauskas MMS)  un Santa Grigorjeva (Ropažu MMS), kuras ikdienā kopā muzicē ansamblī  “Svīres”. Rodoties muzikālajam ansamblim “Svīres”, tā ideja bija popularizēt flautu kā spēcīgu, interesantu un dinamisku instrumentu, kurš spēj aizraut klausītājus. Mūziķes izmanto reti sastopamu tehniku - flautas un dziedāšanas vienlaicīgu spēli. Koncertā “Mana mīļā flauta”  mūziķes atskaņoja divas pašradītas kompozīcijas ar mērķi paplašināt topošo flautistu redzesloku un gūt motivāciju ikdienas darbam. Koncerts izvērtās krāšņs un daudzveidīgs, un visiem flautas spēles audzēkņiem bija iespēja uzstāties ansambļos vai solo izpildījumā. Koncertā piedalījās astoņas Salaspils Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles audzēknes (E. Rozenšteine, A. Bazarenkova, A.A. Leka, R. Vectirāne, M. T. Rožkova, J. Novikova, K. Upīte – Geistarde, K. Brunovska), ģitāras klases audzēkņi (H. Gūtmanis, E. J. Gelašs) un koncertmeistare Jana Zelmene. Sadraudzības koncerta kulminācijā izskanēja flautu, ģitāru un sitaminstrumentu kopkoris, kurā tika atskaņota saulainā kubiešu tautas melodija “Guantanamera”.   Mūzika - tā ir joma, kura spēj vienot ne tikai mūzikas skolas, bet visus cilvēkus uz šīs pasaules, jo tā ir sirds valoda! Paldies Ropažu Mūzikas un mākslas skolai “Rodenpois” un Bauskas Mūzikas un mākslas skolai par jaunas draudzības sākumu! Paldies kolēģiem par atbalstu koncerta organizēšanā un viesu uzņemšanā, kā arī par gardo kliņģeri sadraudzības koncerta noslēgumā. Madara Behmane, SMMS skolotāja 

lasīt vairāk
Jaunieši aicināti pieteikties apmācībām “OUT OF FRAME”

Ja esi 15 līdz 25 gadus vecs, piesakies neformālās izglītības apmācībām „Out of frame”, kas notiks skolēnu pavasara brīvlaikā no 12. līdz 14. martam Burtnieku novada multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā. Apmācības nav mācības, tās būs 3 aizraujošas dienas kopā ar Olaines un Ikšķiles jauniešiem! Piedaloties Tu uzzināsi: kā veidot komandu; kā veiksmīgi komunicēt; kā īstenot savus mērķus; kā aktīvi iespējams līdzdarboties savā pašvaldībā. Apmācības “Out of frame” norisināsies jau piekto gadu. Jaunieši, kuri piedalījušies apmācībās iepriekšējos gadus, par iegūto: “Ieguvu daudz jaunas informācijas, īpaši par motivāciju un līderību. Noteikti pielietošu šīs prasmes nākotnē un mācīšu tās citiem. Sapratu, ka  nav jābaidās no idejas, kas ienāk tev prātā! Tā jārealizē! Apmācības bija vienkārši kolosālas, tiešām daudz un produktīvi visi strādājām”; “Sapratu, cik nozīmīgi ir strādāt komandā, jo, saliekot kopā vairāk galvas, ir labāks rezultāts”; “Uzzināju par iekšējo un ārējo motivāciju, kā arī kādas rakstura īpašības ir nepieciešamas līderim. Es iemācījos strādāt komandā un motivēt sevi sasniegt nospraustos mērķus!”; “Uzlaboju komunikācijas un līderības prasmes, kā arī ieguvu jaunus draugus”; “Iemācījos, kā veiksmīgi prezentēt savu ideju, guvu zināšanas par motivāciju un emociju kontroli. Guvu daudz pozitīvas emocijas!” Apmācības vadīs Latvijā pieredzējuši projektu īstenotāji un neformālās izglītības treneri. Dalība jauniešiem apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, naktsmītne un transports. Apmācību programma Pieteikuma anketa (vietu skaits ierobežots) Pieteikšanās- līdz 2018.gada 7.martam. Cilvēki mācās caur pašu personisko pieredzi, emocijām, darbību, līdz ar to katrs mazais vai lielais piedzīvojums ir arī solis attīstībā – individuālajā vai komandas. Katram ir iespēja atrast laiku piedzīvojumam. Atrodi to arī Tu! Vairāk informācijas: Jaunatnes lietu un mūžizglītības speciāliste Eva Agafonova

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs