“Ritenītī” aizvadītas sadraudzības sporta spēles “Ripo droši!”

3. oktobrī PII “Ritenītis” notika sadraudzības sporta spēles “Ripo droši!”. Pie mums kopā ar skolotājiem viesojās bērni no PII “Saulīte”, “Jāņtārpiņš”, “Saime”, “Atvasīte”, “Daugaviņa”. Rīts sākās ar rīta rosmi. Visi kopā iesildījāmies ar dažādiem rīta vingrojumiem mūzikas pavadījumā. Ciemos pie bērniem ieradās mūsu bērnudārza policists un divi riteņbraucēji, kuri neievēroja ceļu satiksmes noteikumus, tāpēc tos visi kopīgi pārrunājām. Vēlāk nodevāmies jautrām sporta sacensībām, kurās satikās divas komandas no katra bērnudārza un mērojās izturībā. Mūsu viesiem no citiem bērnudārziem bija iespēja pabūt jaunā vidē, gūt pozitīvas emocijas, uzzināt, kā droši pārvietoties uz ielas, papildināt zināšanas satiksmes drošību. Satiekoties pēc visām sporta aktivitātēm, bērni dalījās savās emocijās. Katrs par aktīvu piedalīšanos saņēma diplomu un mielojās ar gardu cienastu. Paldies visiem par kopā būšanu un neaizmirstamiem mirkļiem, ko mēs dāvājam viens otram! Pirmsskolas skolotājasJūlija IvanovaAnda Freidenfelde

lasīt vairāk
Konkursā “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai” triumfē salaspilieši

Aizvadītās nedēļas nogalē ir apbalvoti skolēnu konkursa “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai” laureāti. Pirmo vietu 7.-8. klašu grupā ieguva Ventspils Pārventas pamatskolas audzēkņi par iesniegto biznesa plānu Dundagas pilij, savukārt 10.-11. klašu grupā augstāko novērtējumu saņēma Salaspils vidusskolas skolēni par izstrādāto projektu Varakļānu pilij. Ar mērķi jauniešos veicināt padziļinātu interesi par kultūras mantojuma objektiem, kā arī, lai viņus iesaistītu sava novada uzņēmējdarbības veicināšanā un tūrisma attīstības plānošanā, Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācija un Latvijas Piļu un muižu asociācija sadarbībā ar Eiropas Vēsturisko ēku asociāciju šī gada pavasarī izsludināja konkursu jauniešiem divās vecuma grupās. Konkursa uzdevums bija uzrakstīt biznesa plānu pilij vai muižai. Iesniegtos projektus vērtēja speciāli konkursam izveidota žūrija. Kultūras ministre Dace Melbārde savā uzrunā jauniešiem uzsvēra atbildību sargāt kultūrvēsturisko mantojumu: “Kultūras mantojums ir vērtības, kuras radījušas paaudzes pirms mums. To pastāvēšanas laiks ir mērāms gadu simtos un tūkstošos, un tas savā ziņā veido saikni starp tagadni, pagātni un nākotni. Kultūras mantojums ir arī iedvesmas avots radīt jaunas vērtības, jo katrai paaudzei ir pienākums atstāt paliekošas pēdas, kas pēc 100 gadiem un vairāk stāstīs par to, kā mēs dzīvojam. Vienlaikus tas  arī stāstīs, kā attiecamies pret kultūras mantojumu un tā autentiskumu, kas ir mūsu atbildībā. Novēlu, lai katram no Jums pietiek zināšanas un resursi saudzīgi attiekties pret to, kas mums ir dots no iepriekšējām paaudzēm. Lai pietiek radošuma un izdomas radīt jaunas vērtības, iedvesmojoties no tā, ko mūsu senči mums ir atstājuši!” Par konkursa ideju stāsta Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācijas direktore Egita Karlsone: “Rīkojot konkursu jauniešiem, mums bija svarīgi parādīt, ka Latvijas pilis un muižas ir ne tikai kultūrvēsturisks mantojums, bet arī svarīgs konkrētās apkārtnes tūrisma un kultūras centrs, kas dod savu pienesumu novada ekonomikai. Šie jaunieši būs starp tiem, kuriem nodosim Latvijas kultūras mantojuma tradīcijas, tāpēc viņos ir svarīgi stiprināt izpratni gan par vēsturisko ēku kultūras vērtībām, gan arī atbildību, ko prasa šādu ēku uzturēšana un saglabāšana.” Artis Pabriks, Eiropas Parlamenta deputāts un fotoprojekta “Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos” idejas autors: “Latvijas pilis un muižas ir viena no Latvijas bagātībām, kura nekad nenovecos, tikai paliks vērtīgāka. Esmu gandarīts, ka jauniešiem ir interese izzināt kultūrvēsturisko mantojumu, kas atrodas tepat blakus, un ceru, ka šis konkurss mudinās aizdomāties par iespējām, ko mums dod vēsturiskās ēkas, ja tās tiek pareizi popularizētas un integrētas dažādos ar tūrismu saistītos pasākumos. Mēs katrs varam būt Latvijas vēsturisko ēku vēstnieks, daloties ar atradumiem un ieteikumiem, kā arī redzot, ko varu personīgi dot, lai tās neaizietu zudībā.” Konkursa uzvarētāji 10.-11. klašu grupā no Salaspils vidusskolas, kas šajā mācību gadā mācās 12. klasē, savā biznesa plānā Varakļānu pilij bija iekļāvuši izklaidējošu un izzinošu programmu “Ziemas brīnumu meklējot.” Programmas dalībniekiem tiktu sniegta iespēja pašiem cept piparkūkas, liet laimītes, veidot eglīšu dekorus un dekorēt vainagus, kā arī pils apkārtnē baudīt ziemas priekus. Ziemassvētku vecītis apmeklētājiem pasniegtu dāvanas un cienātu ar siltu tēju. Konkursa laureāti par dalību konkursā saņēma iespēju rīkot klases vakaru Rūmenes muižā. Konkursa sadarbības partneru vidū bija arī www.naudasskola.lv un Junior Achievement Latvia.      

lasīt vairāk
1.vidusskolas skolēni jau trešo gadu palīdz vientuļajiem salaspiliešiem

Jau desmito gadu labdarības organizācija Palīdzēsim.lv rīko akciju “Labo darbu nedēļu” ar aicinājumu sniegt atbalstu līdzcilvēkiem vai dzīvniekiem, mudinot aizdomāties par katru vissīkāko darbiņu, kas citu spēj padarīt priecīgāku un atvieglo ikdienas dzīvi, kas otram nozīmē tik daudz, bet Tev pašam tik pāris mirkļu palīdzīgas rokas sniegšanas un gandarījumu par padarīto. Salaspils 1.vidusskolas 6.c klase piedalās akcijā jau trešo gadu, un bērni kopā ar vecākiem sarūpē dāvanas Salaspils vientuļajiem iedzīvotājiem. Pateicoties Sociālā dienesta darbinieku laipnajai atsaucībai, tālāk dāvanas nonāk pie adresātiem. Klases audzinātāja Dace Kontrimiene ir gandarīta, ka bērni un viņu vecāki ir ļoti atsaucīgi un labprāt piedalās akcijā. “Oktobra “Labo darbu nedēļa” ir kļuvusi par patiesi jauku mūsu klases tradīciju, un es ceru, ka šīs nelielās, bet ļoti sirsnīgās dāvaniņas iepriecinās mūsu līdzcilvēkus. Lai šī tradīcija turpinās! Mēs arī turpmāk apņemamies atbalstīt un radīt prieku,” saka skolotāja Dace. Skolniece Jete atzīst, ka jūtas ļoti gandarīta, piedaloties šādā akcijā, savukārt Roberts Jānis uzsver, ka, jau trešo gadu palīdzot vientuļajiem cilvēkiem,  tas rada milzum daudz prieka. “Es to daru labprāt, jo man tas patīk. Mēs piedalāmies katru gadu, tas sniedz ļoti lielu prieku, un es jūtos, ka esmu izdarījusi kaut ko neiespējamu,” saka Marta. Toties 6. klases skolniece Sindija aizdomājas par to, ko darītu pati, ja būtu vientuļa. Prieks, ka mums apkārt ir tik sirsnīgi bērni un skolotāji, kuri vairo labo, palīdzot tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Šogad Sociāla dienesta vadītāja Gunta Gumbina, vadītājas vietniece Karīna Gailīte un sociālā darbiniece Dace Miķelsone-Ježaka kopā ar domes priekšsēdētāja vietnieci sociālajos un sporta jautājumos Maldu Cauni sagaidīja akcijas dalībniekus un sirsnīgi pateicās par atbalstu un līdzdarbošanos.    Nebūsim vienaldzīgi un palīdzēsim līdzcilvēkiem arī turpmāk!

lasīt vairāk
Notiks nodarbības topošo pirmklasnieku vecākiem (ģimenēm, kurās nerunā latviski)

Salaspils 1.vidusskola sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru piedāvā informatīvu un izglītojošu nodarbību ciklu topošo pirmklasnieku vecākiem. Nodarbības paredzētas tām ģimenēm, kurās mājās nerunā latviski vai runā divās vai vairākās valodās, ģimenēm, kuras kādu laiku ir pavadījušas ārpus Latvijas. Ģimenēm, kuras vēlas saņemt atbildes uz jautājumiem - kurā valodā labāk runāt mājās, kā atbalstīt savu bērnu latviešu valodas apguvē, kas ir bilingvālā izglītība, kuru skolu izvēlēties savam bērnam u.c. Ja apmeklēsiet nodarbības vecākiem, jūsu bērnam vienlaikus būs iespēja piedalīties valodas nodarbībās, kurās bērniem aktīvā un radošā darbībā būs iespēja gan pilnveidot latviešu valodas zināšanas, gan iepazīt skolas vidi. Nodarbības notiks Salaspils 1. vidusskolas telpās vienu reizi mēnesī sestdienās 11.00 - 12.30. Nodarbības notiks 20. oktobrī, 10. novembrī, 15.decembrī, 19.janvārī, 16.februārī, 16.martā, 27.aprīlī, 18.maijā. Nodarbībām lūdzam pieteikties līdz 15.oktobrim pa tālr. 29279866.    

lasīt vairāk
PII „Atvasīte” godina Rudentiņu un svinīgi paceļ Zaļo karogu

1.oktobrī PII „Atvasīte” godināja Rudentiņu, kas šogad atnācis ar bagātu ražu. Svētku vadītājs – Kurmītis iesaistīja bērnus dažādās aktivitātēs: ābeļu dārzā apdziedājām  mazo ābelīti un palīdzējām tai saskaitīt ābolus, ieklausījāmies rudens daudzveidīgajās skaņās un atdarinājām tās, satikām pelēko nerātno zaķi, kas mielojās ar mūsu izaudzētajiem kāpostiem, burkāniem un āboliem, lielo paldies teicām sakņu dārzam un tā čaklajiem kopējiem. Katra pirmsskolas grupiņa palepojās ar saviem izaudzētajiem dārzeņiem – pupām, sīpoliem, burkāniem, bietēm, kartupeļiem un ķirbjiem, veltot tiem reklāmas plakātus, dziesmas, rotaļas, pašu iestudētus uzvedumus un pat slavinājuma dzeju. Tas bija vareni un lepni! Svētku izskaņā, skanot „Atvasītes” himnai, tika svinīgi pacelts šogad iegūtais ekoskolu  Zaļais karogs,  kuru godam nopelnījām čakli darbojoties 2017./18. mācību gadā, piedaloties starptautiskā projektā „Ēdam atbildīgi” un par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē. Zem Zaļā karoga – centrālajā dobē, katra grupiņa iestādīja daudzgadīgus košumkrūmus, apsolīja kopt tos un rūpēties lai tie augtu kupli  un priecētu mūs un mūsu ciemiņus. Ekoskolu Zaļais karogs ir lielisks stimuls turpmākam darbam, liek mums būt vēl zaļākiem un atbildīgākiem: Dzīvosim zaļi! Svinēsim svētkus! Godāsim savu zemi! PII „Atvasīte” kolektīvs

lasīt vairāk
Salaspils 2. vidusskola uzņem audzēkņus 1.klasēs

Salaspils 2.vidusskola uzņem audzēkņus 1.klasē 2018./2019.mācību gadā. Nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce notiks 2018.gada 13.februārī plkst. 18.00 (aktu zālē, Skolas ielā 6 ). Būs iespēja noformēt dokumentus. Šajā pašā dienā plkst. 8.00 ir iespēja apmeklēt atklātās stundas 1.klasēs krievu un latviešu plūsmās 8.kab. un 27.kab. Līdzi jāņem vecāku pase un bērna dzimšanas apliecība. Administrācija

lasīt vairāk
14. februārī- "Ēnu diena"

14. februārī visā Latvijā norisināsies Ēnu diena, kurā skolu jauniešiem būs iespēja "ēnot" izvēlētās profesijas pārstāvjus un redzēt, kāda ir viņu ikdiena un darba gaitas. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.  Ja vēlies “ēnot” Salaspils novada domes priekšsēdētāju vai vietniekus, ainavu arhitektu, tūrisma informācijas konsultantu, būvinspektoru, policijas priekšnieku vai kādu citu pašvaldības pārstāvi, dodies uz http://enudiena.lv/ un piesakies! Gaidīsim jūs 14. februārī! 

lasīt vairāk
Salaspilī notiks robotikas sacensības

Šī gada 13. - 14. janvārī Salaspils 1. vidusskolā un 9. – 10. februārī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā notiks FIRST LEGO League Latvia ik sezonas robotikas sacensības, kurās kopā piedalīsies ap 250 jauniešu no dažādām Latvijas skolām. Šajā FIRST LEGO League robotikas programmā top jaunie zinātnieki un inženieri, jo, gatavojoties sacensībām, jaunieši attīsta savas iemaņas un pieredzi programmēšanā un konstruēšanā, strādājot ar LEGO MINDSTORMS robotiem, kā arī sezonas tēmas ietvaros iegūst zināšanas par aktuālo zinātnes pasaulē. Jau piekto gadu, sacensībām Latvijas skolas piesaka savas skolēnu komandas vecumā no 9 līdz 16 gadiem, lai cīnītos par FIRST LEGO League čempiona kausu. FIRST LEGO League programmas mērķis ir iedvesmot jauniešus pievērsties tādām nozarēm kā zinātne, tehnoloģijas, inženierija, matemātika, kā arī attīstīt tiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Šīs programmas sacensības tiek organizētas vairāk kā 80 pasaules valstīs, kurās piedalās 25 000 komandu. Sacensības Latvijā organizē biedrība “FIRST LEGO League Latvia”. Atbalstītāji: SIA Robotiem, SIA Argus RT, SIA Brain Games, Salaspils 1. vidusskola un Valkas novada dome.

lasīt vairāk
Salaspils 1. vidusskola aicina nākamo pirmklasnieku vecākus uz sapulci

25. janvārī aicinām vecākus uz atvērto durvju dienu Lauku ielā 1: no plkst 8.20-9.10 iepazīšanās ar skolas telpām; no 9.20-13.20 iespēja vērot mācību stundas 1. klasēs. Savukārt plkst. 18.30 gaidām uz tikšanos Salaspils 1. vidusskolas jaunā korpusa zālē Ceru ielā 1. Stāstīsim par mācību darba organizēšanu, iespējām skolā, kā arī par uzņemšanas kārtību 1. klasē.

lasīt vairāk
Skolēni palīdz mūsu četrkājainajiem draugiem

Katru gadu pirms Ziemassvētkiem mēs cenšamies paveikt labus darbus. Tos mēs paveicam dažādi - atbalstot, palīdzot, ziedojot, veidojot un līdzdarbojoties. Pēc Salaspils 1.vidusskolas skolotājas Dainas Tauriņas aicinājuma, mēs - 11.klases aktīvisti kopā ar skolotāju organizējām ziedojumu akciju Tukuma un “Mežavairogu” dzīvnieku patversmēm. Otro gadu pēc kārtas mums pievienojās arī PII “Ritenītis” bērni un viņu vecāki. Pateicoties milzīgajai skolēnu, vecāku, grupiņu un klašu audzinātāju atsaucībai un dāsnumam, mēs kopīgi saziedojām daudz, patiešām daudz, lai iepriecinātu visus patversmēs mītošos ķepainos draugus, kuri mūs, 20.decembrī ierodoties “Mežavairogu” patversmē, sagaidīja gan ņaudot, gan smilkstot, gan rejot. Barība un konservi, kaklasiksnas un pavadas, bļodas, mantiņas, segas un pārējās lietas, ko mēs saziedojām, ļaus patversmju iemītnieku ikdienai kļūt vieglākai un dzīvei labākai. Patversmes darbinieki bija ļoti laimīgi un pateicīgi mums par visu sagādāto .Ciemojoties “Mežavairogu” patversmē, mēs izvedām pastaigā suņus, kuri sen gaidīja, kad varēs izskrieties un izstaigāties. Paldies visiem, kuri aktīvi atbalstīja šo ziedojumu akciju un cerams, ka dzīvnieki, kuri mitinās patversmēs, drīz sagaidīs savus īstos saimniekus, kuri tiem sniegs mīlestību, rūpes un mājas. Salaspils 1.vidusskolas skolnieks Niks Stafeckis

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs