Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Meklē informāciju gudri

 Mūsdienās informācijas meklēšanas tendences un tradīcijas visnotaļ diktē laikmetam raksturīgās iezīmes – tehnoloģiju attīstība, digitālās publicēšanas iespējas, informācijas apjoms. Vajadzību pēc informācijas ietekmē nolūks, motivācija rast atbildi jautājumam, kas nosaka informācijas avota izvēli. Neskatoties uz interneta sniegtajām iespējām, zinātniskas, kvalitatīvas informācijas pieejamība ir ierobežota. Visvairāk zinātnisko žurnālu tiek publicēti ASV un Eiropā un piekļuvi tiem nodrošina datubāzes, kuras ir abonējams resurss. Salaspils novada bibliotēka veido un abonē kā bibliogrāfiska rakstura, tā pilnteksta tiešsaistes datubāzes. Informācija par bibliotēkas krājumu tiek apkopota, uzturēta, papildināta un aktualizēta Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogā, kura trīs daļas (Elektroniskais katalogs, Analītika, Novads) diferencē informācijas izguves rezultātus. Kļūstot par bibliotēkas reģistrētu lasītāju, interesents iegūst autorizētas piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli), kas nodrošina saziņu ar bibliotēku un kontroli par saistībām ar to. Autorizējoties sadaļā Mana bibliotēka, lietotājam ir piekļuve bibliotēkas sūtītajām ziņām, iespēja būt informētam par bibliotēkā paņemtu vienību nodošanas termiņu, kā arī pieteikt grāmatas vai žurnāla izmantošanas termiņa pagarināšanu un „iestāties rindā” konkrētā nepieciešamā materiāla izmantošanai. Pierīgas novada bibliotēku kopkatalogs satur ziņas par Salaspils novada bibliotēkas un citu Pierīgas reģiona pašvaldību un izglītības iestāžu bibliotēku krājumā esošajiem iespieddarbiem, audio un video materiāliem. Kopkataloga sastāvdaļa Analītika atspoguļo pamatinformāciju par rakstiem laikrakstos un žurnālos, kas papildināta ar anotāciju, tematiskajām norādēm un saiti uz rakstu Lursoft portālā news.lv. Tādējādi, apmeklējot bibliotēku, lietotājam ir priekšrocība piekļūt pilnam tekstam. Bibliotēkas krājums regulāri tiek papildināts ne tikai ar daiļliteratūru un grāmatām nozarēs, bet arī tiek veidotas tematiskas rakstu kopiju kopas, kas satur kā teksta, tā vizuālo materiālu: attēlus, tabulas, shēmas, diagrammas. Kopkataloga sastāvdaļa Novads vienuviet apkopo ziņas par bibliotēkā esošajām grāmatām, elektroniskajiem resursiem, avīžu un žurnālu rakstiem par Salaspils novadu un Pierīgas reģionu. Rakstu kopijas sistematizētas tematiskajās mapēs. Bibliotēkas krājumā līdzās grāmatām un periodiskajiem izdevumiem plauktos, lasītājs atradīs arī informācijas avotus elektroniskā formā. Tās ir bibliotēkas abonētās datubāzes Lursoft laikrakstu pilntekstu datubāze news.lv, letonika.lv un bibliogrāfisku un pilntekstu datubāzu kolekcija EBSCOhost http://search.ebscohost.com. Letonika.lv ir digitāls zinību resurss – ceļvedis par Latvijas kultūru vēsturi, valodu, dabu, ģeogrāfiju, literatūru, cilvēkiem. Sadarbojoties ar autoriem un iesaistoties projektos, ir radīta viena no apjomīgākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā. Datubāzes satura mērķauditorija - skolēni, studenti, pedagogi, arī citi interesenti. Datubāzē iekļautas nozaru un vispārīgās enciklopēdijas un vārdnīcas, teksts papildināts ar attēlu galerijām, video un audio ierakstiem. Tiem, kas lasa grāmatas – latviešu autoru biogrāfijas un oriģinālliteratūra pieejama pilnā tekstā. Resurss, izmantojot interaktīvu karti, nodrošina ceļojuma maršruta plānošanu pa Latviju. Datubāzu kolekcija EBSCOhost piedāvā informāciju akadēmisko studiju tēmās galvenokārt angļu valodā kā humanitārajās, tā eksaktajās un sociālajās zinātnēs. Kolekcijā iekļauti resursi, kas ietver pamatziņas un anotāciju par publikācijām ārzemju periodiskajos izdevumos un arī pilntekstu datubāzes, no kurām Academic Search Complete satur vairāk kā 8500 periodisko izdevumu pilnus tekstus laika periodā no 1887.gada līdz mūsdienām. Kolekcijā iekļauta arī attēlu datubāze. Bibliotēkā reģistrētajiem lasītājiem kolekcijas saturam iespējama individuāla autorizācija no citām darba vietām (arī mājās) ārpus bibliotēkas darba laika. Bibliotēkas lokālajā tīklā ir izveidota datubāze E-kiosks, kurā vienuviet ir piekļuve žurnālu digitālajām versijām, Salaspils novada bibliotēkas veidotajām un abonētajām datubāzēm un katalogiem, kas aptver reģionu un satur saiti uz Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu. Datubāzē pieejami raksti no tādu žurnālu e-versijām kā iFinanses, IR, Skolas Vārds, Pirmsskolā u.c. Resurss tiek pilnveidots un saturs regulāri papildināts. Bibliotēkā nodrošinām bezvadu internetu darbam ar portatīvajām ierīcēm, kā arī lasītavā ēkas 2.stāvā cilvēkiem ar redzes traucējumiem piedāvājam iespēju lasīt, izmantojot telelupu. Tiem, kuri vēlas apgūt, nostiprināt un papildināt prasmes darbā ar datoru, bibliotēkā iepriekš piesakoties, ir iespēja apmeklēt nodarbības. To saturu veido teorētiskā bāze pamatiemaņām un praktiski uzdevumi. Nodarbības grupām veidojam kā latviešu tā krievu valodās. Ja interesentu atsaucība būs pietiekama, lai izveidotu grupu (optimāli 6-7 dalībnieki grupā), nodarbības sāksies 2017.gada janvārī. Pieteikties aicinām bibliotēkā uz vietas vai pa tālruni 67387153. Uz tikšanos bibliotēkā! Ilze Zariņa, bibliotēkāre

lasīt vairāk
Labo darbu nedēļā skolēni iepriecina savus novadniekus

Šonedēļ Labo darbu nedēļas ietvaros 1.vidusskolas 4.c klase kopā ar audzinātāju sarūpēja saldas dāvaniņas Salaspils vientuļajiem cilvēkiem.20. oktobrī mēs devāmies uz Salaspils sociālo dienestu, kur mūs laipni sagaidīja dienesta darbinieki un apsolīja, ka dāvanas tiks nogādātas adresātiem tuvākajā laikā. Bērniem bija iespēja arī nedaudz ielūkoties dienesta ikdienas darbā. Mēs ceram, ka šis nelielais rudenīgais sveiciens iepriecinās un sasildīs vientuļo cilvēku sirdis! 4.c klase un audzinātāja Dace Kontrimiene  

lasīt vairāk
Dzejniece Inese Zandere viesojas “Daugaviņā”

Dzejas dienu laikā pēc Saulkalnes filiālbibliotēkas vadītājas Kristīnes Vilsones iniciatīvas PII ‘’Daugaviņa’’ zālē pēdējā septembra trešdienā bērni sagaidīja dzejnieci, rakstnieci, izdevniecības ‘’Liels un mazs’’ redaktori Inesi Zanderi un mākslinieci Ūnu Laukmani. Tika skaitīti Ineses Zanderes bērnu dzejoļi, rādīts leļļu teātris ‘’Lāči’’ un dziedātas dziesmas ar dzejnieces vārdiem. Iepriekšējā gadā I. Zandere bērniem stāstīja, kā radās stāstu krājuma ‘’Lupatiņi’’ tēli, un visi kopā noskatījāmies multfilmu par “Lupatiņu” piedzīvojumiem. Šogad tika lasīti dzejoļi no “BIKI BUKS” krājumiem, ko izdod izdevniecība ‘’Liels un mazs’’. “BIKI BUKS” ir bilžu grāmatiņa ar latviešu dzejnieku dzejoļiem bērniem, kur mūsdienu mākslinieki attēlo visu paaudžu iemīļotus dzejoļus no Rūdolfa Blaumaņa līdz Kārlim Vērdiņam. Dzejniece stāstīja, ka ir plānots izdot jaunus “BIKI BUKS” krājumus – līdz 100 grāmatiņām burtnīcu formātā. Pasākuma laikā uzzinājām, kā top grāmatiņas. Noslēpums tika atklāts, kad dzejniece kopā ar mākslinieci Ūnu Laukmani organizēja radošo darbnīcu, kurā bērni gatavoja paši savas dzejoļu grāmatiņas. Spēlējot spēli ar vārdiem ‘’kas’’, “kur’’, ‘’kad’’, bērni demonstrēja savas lasīšanas prasmes, radoši zīmēja un līmēja. Tā no vienkāršiem vārdiem var tapt dzejolis, un dzejnieki varam būt mēs visi. Gribam pateikties Salaspils novada bibliotēkas vadītājai Daigai Orbidānei par iespēju Saulkalnes bērniem tikties ar radošu dzejnieci, kuras dzejoļi ir iemīļoti, lasīti, svētku reizēs izdancoti un izdziedāti. Paldies! Everita Putniņa, PII “Daugaviņa” mūzikas skolotāja

lasīt vairāk
“Saimē” ieradies Cūkmens ar slepeno maisu

7. oktobra rītā PII “Saime” 6.grupas bērnus pārsteidza Cūkmens, kurš ieradās, lai pasniegtu slepeno maisu no AS “Latvijas Valsts meži” ar mācību materiāliem. Šis mācību gads sagatavošanas grupā būs ražīgs un darba pilns, jo bērni būs īsti Cūkmena detektīvi un kopā ar pedagogu ekoprogrammas ietvaros soli pa solim atklās dažādus meža noslēpumus. Ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Tagad, kad materiāli ir sagādāti, atliek cītīgi ķerties pie darba, lai varētu izpildīt Cūkmena uzdotos uzdevumus. Kopīgi mēs atklāsim gan netīrākos meža noslēpumus, sakopsim tuvāko apkārtni, spēlēsim galda spēli “Meža detektīvi”, lasīsim pasakas, dosimies ārā, lai meklētu atbildes uz dažādiem jautājumiem un noslēgumā audzēsim skābekli. Darba būs daudz, bet es ticu, ka mums viss izdosies, un mēs kļūsim par aktīviem dabas pētniekiem un izzinātājiem. NEMĒSLO MEŽĀ- brīdina6. grupas skolotāja Aiga ar bērniem

lasīt vairāk
Biedrības “Express Yourself” pārstāvji piedalās projektā Rumānijā

Septembra sākumā pieci latviešu jaunieši (Marija, Katrīna, Rūdofls, Kristaps un Artis) vecumā no 21 līdz 27 gadiem devās uz Rumānijas pierobežas pilsētu Satu Mare, kur piedalījās jauniešu apmaiņas projektā “Aktīva jaunatne Eiropai” (“Active Youth for Europe”). Jauniešu apmaiņu organizēja Satu Mare pašvaldības attīstības nodaļa, un Salaspils biedrība “Express Yourself” tajā piedalījās kā viena no partnerorganizācijām. Nedēļu ilgajā projektā jaunieši ieguva zināšanas par jauniešu mobilitātes iespējām Eiropā, aktīvu līdzdalību sociālajos un politiskajos procesos, iepazina citu valstu kultūras un tradīcijas, kā arī iepazinās ar Rumānijas pašvaldību un nevalstisko organizāciju ikdienas darbu. Protams, nevajag aizmirst arī to, ka jaunieši atpūtās un socializējās. Latvijas pārstāvji arī pārējiem dalībniekiem pastāstīja par Latvijas pieredzi jauniešu veiksmīgākā iesaistē sabiedrības dzīvē un veidiem, kā jaunieši var panākt sev labvēlīgu lēmumu pieņemšanu. Projekta laikā bija novērojams, ka arī citās valstīs ir sastopami tie paši izaicinājumi, kas Latvijā – liela daļa jauniešu dodas peļņā uz bagātākajām valstīm, nereti mazajām pilsētām pietrūkst dzīvojamā fonda un trūkst augsti kvalificētu speciālistu, piemēram, ārstu. Jauniešu apmaiņā kopumā piedalījās 30 jaunieši no sešām dažādām valstīm – Rumānijas, Latvijas, Ungārijas, Čehijas, Horvātijas un Bulgārijas. Katru vakaru tika aizvadīts vienas no dalībvalsts kultūras vakars, kurā jaunieši prezentēja savu valsti, tās kultūru, kā arī tradicionālos ēdienus. Prezentējot Latviju, jaunieši pastāstīja par latviešu tradīcijām, nodarbēm, kā arī aizvadīja viktorīnu, kurā pareizo atbilžu autori tika pie latviešu ornamentu aprocēm. Uz latviešu galda kartupeļu pankūkas, “Lāču” rupjmaize ar augļiem, maizes zupa, konfektes “gotiņas”, dažāda veida“ Laimas” konfektes, dzērveņu sukādes un, protams, Latvijas balzams. Gan turpceļā, gan atpakaļceļā jauniešiem bija iespēja pavadīt laiku arī Ungārijas divās lielākajās pilsētās – Budapešta un Debrecenā, izbaudot vienas no Eiropas metropoles krāšņumu. Visu dalībnieku vārdā vēlamies teikt paldies Salaspils biedrībai “Express Yourself” par iespēju doties jauniešu apmaiņā, kā arī mudināt ikvienu jaunieti kaut reizi doties kādā jauniešu apmaiņā, jo tā ir iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un kultūras un Eiropu par iespējami maziem finansiāliem resursiem (vairumā Erasmus+ projektu tiek apmaksāts ceļš, uzturēšanās un ēšanas izmaksas).

lasīt vairāk
Mēs - strēlnieku mazbērni

Pirms 100 gadiem Nāves salā vācu karaspēks veica lielāko ķīmisko gāzu uzbrukumu Pirmā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā, kurā dzīvības zaudēja vairāk nekā simts latviešu strēlnieku. Pieminot strēlnieku varonību, Ķekavas novada pašvaldība 23.-25. septembrī rīkoja trīs dienu pasākumu „Latviešu strēlnieki Nāves salā”. 24.septembrī galvenā norises vieta bija Nāves sala, kur notika svinīgā ziedu nolikšana latviešu strēlnieku pieminekļa pakājē. Visas dienas garumā varēja iepazīt Nāves salas notikumus pirms 100 gadiem un apskatīt NBS izstādi par ķīmiskajiem ieročiem. Nāves salas taku izzināšanā piedalījās arī Salaspils 1. vidusskolas 9.b klases skolēni, pateicoties vēstures skolotājas Ingas ieinteresētībai. Mūsu skolas komanda, kurā bija Edvards Bondars, Edvards Dombrovskis, Niks Dreimanis un Nikola Žilde, kopā ar Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Siguldas skolēniem – vienaudžiem piedalījās erudīcijas konkursā-spēlē „Mēs -strēlnieku mazbērni”. Salas teritorijā bija izvietoti kontrolpunkti, kuros skolēni mērojās gan zināšanās, gan sportiskajās aktivitātēs-šķēršļu pārvarēšanā, šaušanā, ugunskura iekuršanā. Trasē tika pavadīta aktīva un interesanta stunda. Kopvērtējumā Salaspils 1. vidusskolas komanda ieguva 3.vietu. Apsveicam! Pasākuma beigās labi garšoja grūbu putra un silta piparmētru tēja. Paldies organizatoriem! Vēstures mirklis izdzīvots vēsturiskā gaisotnē – labākā vēstures stunda! 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs