Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Svētku nedēļa aizsākusies ar labāko skolēnu sumināšanu

Mācību gada nogalē, kas patīkamas sagadīšanās rezultātā sakrīt arī ar Novada svētku nedēļu, ik gadu Salaspils novada pašvaldība apbalvo labākos skolēnus un viņu pedagogus. Vakar, 26. maijā, domes sēžu zālē pulcējās tie skolēni, kuri guvuši augstus sasniegumus ne vien mācību darbā, bet arī aktīvi piedalās izglītības iestāžu sabiedriskajās aktivitātēs, sportā, mākslā un mūzikā. Liels paldies par to, protams, viņu pedagogiem, kuri iegulda lielu darbu skolēnu attīstībā. Šogad skolēnus un skolotājus domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars un Izglītības daļas vadītāja Inga Elksne sveica atsevišķi, jo sveicamo skaits ir tik liels, ka domes sēžu zāle gluži vienkārši ir kļuvusi par mazu, lai tajā varētu ietilpt visi izcilnieki. 2. vidusskolas pedagogu kolektīvs „Šogad šajā zālē jūs esat vieni paši, jo jūsu „radītos” izcilniekus kopā ar jums mēs nevaram satilpināt vienā zālē. Tas, protams, ir lieliski. Skolotāju profesija ir ļoti īpaša, jo jūs esat tie, kam pateicoties bērni sasniedz izcilus rezultātus. Skolotāja profesija prasa no Jums lielu meistarību, radošu pieeju, „burkānu vai pātagu”,” atklājot pasākumu klātesošos pedagogus uzrunāja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. 1. vidusskolas pedagogi Kad pateicību par savu darbu bija saņēmuši pedagogi, tad pienāca laiks sumināt viņu audzināmos- kopā gandrīz simts skolēnus. „Salaspils ir tiešām īpaša vieta. Vakar apmeklēju deju grupas „Buras” koncertu, kas tiešām sniedza emocionālu baudījumu. Iedomājos, kā tas var būt, ka no vienas relatīvi mazas vietas var nākt tik daudz lielisku dejotāju. Es apjautu, ka tie visi ir mūsu bērni. Bet nav runa par dejotājiem vien, tāpat ir sportisti, mūziķi. Ir ļoti daudz bērnu, kas labus rezultātus sasniedz ne mācībās vien, bet arī ārpusskolas nodarbēs.  Tas man lika noprast, ka ar kvalitāti mums viss ir kārtībā,” sveicot skolēnus, teica R. Čudars. Inga Elksne piebilda, ka pašvaldība priecājas par katru bērnu, par katru sasniegumu, bet īpaši izcēla tos skolēnus, kuri šajā mācību gadā guvuši visnozīmīgākos sasniegumus. Tie ir- Poļina Gromatoviča no Salaspils 2. vidusskolas, kā arī Salaspils 1. vidusskolas skolēni- Elvis Igaunis, Artis Vijups, Madara Rakšte, Laura Enija Meirāne, Līva Ozoliņa, Anastasija Karpoviča, Viktorija Tarnavska un Marks Kristians Babris. Arī šogad izcilniekiem tiek organizēta nometne „Zelta griezums”, kuras vadīšana uzticēta 2. vidusskolas absolventei Kristīnei Juhņevičai. Tāpat kā pērn skolēni saņēma Jāņa Rozes grāmatnīcas dāvanu kartes. Paldies par muzikālo sveicienu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei Nataļjai Ivanovai un vijolnieku ansamblim Kristīnes Matules vadībā! 26. maijā sumināsim labākos skolēnus

lasīt vairāk
Daugavas krastā sadziedājušies piecu novadu skolēni

17. maijā Ikšķilē pirmo reizi notika Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu vispārizglītojošo skolu koru sadziedāšanās pasākums" Sadziedam Daugavas krastā ". Pasākuma idejas autore, Ikšķiles vidusskolas mūzikas skolotāja Maira Līduma, vēlējās pasākumu veidot  kā simbolisku  XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju  svētku ieskaņas koncertu. Dziesmas un dejas tika iekļautas no  dziesmu svētku repertuāra, kā arī no festivāla "Tauriņu balsis 2016 ". Pasākuma ieskaņā visus klātesošos uzrunāja Ikšķiles novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Māra Niedra. Koncertā piedalījās: Tīnūžu pamatskolas 1.-4.kl.koris "Saulespuķe ", Olaines 1.vsk. 2.-4.kl.koris, Daugmales pamatskolas 1.-4.kl.un 5.-9.kl.koris, Pļavniekkalna sākumskolas 1.-4.kl.koris, Baložu vsk. 5.-9.kl.koris, Ķekavas vsk. 5.-9.kl.un zēnu koris, Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97 " 1.-5.kl.koris, Siguldas 1. pamatskolas 5.-9.kl.koris , Ikšķiles vsk. 2.-4.kl. un 5.-9.kl.koris, kā arī Salaspils 1.vsk. 1.-4.kl. un 5.-9.kl. koris "Sonāre ". Skolu koru diriģentes šoreiz bija virsdiriģentu lomā. Kopkori diriģēja Maira Līduma, Ingūna Rijniece, Edīte Eglīte, Evija Rozena , Dace Melvere, Inga Lagzdiņa, Linda Ivanova. Latviešu tautas dziesmu "Dzied , māsiņa , skaistas dziesmas " un R. Paula "Tēvzemes etīdi " diriģēja Lāsma Streiķe, savukārt U. Marhilēvičš "Tikai tā " virsdiriģentes gods tika uzticēts Aijai Pizānei. Svētkus kuplināja mājinieku tautisko deju kolektīvi un "JV clubs Dance Company  " dalībnieki, kā arī Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris. Laika  apstākļi dalībniekus un skatītājus nemaz  nelutināja, lija stiprs lietus. Pasākums tika pārcelts no estrādes uz Ikšķiles vidusskolas telpām. Bet tas nebūt nemazināja svētku sajūtu. Paldies idejas autorei Mairai Līdumai, Salaspils novada domei, personīgi R. Čudaram, 1. vsk. direktorei Verai Kalniņai un sekretārei Baibai Zariņai. Tāpat liels paldies visiem bērniem un viņu vecākiem, īpaši Agnetas Kates Mūrnieces  mammai, Matīsa Mārtiņa Grasa mammai un tēti , Agnetas Kubiļus mammai, Dārtas Ķemleres mammai un Maijas Marijas Bakinovskas mammai. Svētki izdevās! Bērnu acis mirdzēja un balsis skanēja! XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki var sākties!

lasīt vairāk
26. maijā sumināsim labākos skolēnus

Katru gadu maija beigās Salaspils novada dome sumina labākos skolēnus, kuri guvuši augstus sasniegumus ne vien mācību darbā, bet arī aktīvi piedalās izglītības iestāžu sabiedriskajāsaktivitātēs, sportā, mākslā un mūzikā. Šogad jau atkal novada svētku priekšvakarā, 26. maijā pulksten 18.00, kopā pulcēsies labākie no labākajiem, lai saņemtu pateicības par mācību gadā sasniegto. Labākie Salaspils 1. vidusskolāLabākie Salaspils 2. vidusskolā Labākie Mūzikas un mākslas skolā

lasīt vairāk
Noskaidroti skolēni, kuriem tiks nodrošināts darbs jūnijā

Salaspils novada pašvaldība katru gadu pati organizē un apmaksā skolēnu darbu vasarā novada pašvaldības iestādēs, rosinot iesaistīties arī vietējos uzņēmējus. Kaut arī tā nav pašvaldības obligātā funkcija, apzinoties darba prasmju un pirmo iemaņu sociālo nozīmīgumu jaunieša attīstībā, šajā vasarā pašvaldības budžetā šim pasākumam tika plānoti 23 000 eiro. Darbam vasarā varēja pieteikties izglītojamie no 13 līdz 15 gadiem un izglītojamie no 15 līdz 18 gadiem. Prioritāte tika saglabāta izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm. Vēlme strādāt  ir ļoti liela, un diemžēl visiem darba vietas nodrošināt tikai ar pašvaldības spēkiem vien nav iespējams. Darbam vasarā reģistrējās 199 izglītojamie, no tiem 70 bērni no daudzbērnu ģimenēm, kuriem darba vietas arī tiek garantētas un kuri tiks informēti par iespējamo darba vietu un citiem organizatoriskiem jautājumiem informatīvajā sanāksmē, kura notiks 25.maijā pulksten 18.00 domes zālē. 18. maijā notika pirmā izloze, kurā noteica tos pusaudžus, kuriem tiks nodrošinātas darba vietas jūnijā. Vecuma grupā no 15 gadiem darba vietas saņēmuši - V. Telešs, E. Vaivods, G. Miezīte, A. Bukovska un E. Maluhins, bet jaunākajā grupā- V. Trokša un A. Kozlovskis. Tā kā nereti objektīvu un subjektīvu apstākļu dēļ izglītojamie darbu tomēr neuzsāk, tika izlozēti arī kandidāti. Tas nozīmē, ka šie izglītojamie darbu, iespējams, varētu dabūt, ja kāds atsakās. No 15 gadiem kandidātos prioritārā secībā ir M. Vjakse, A. Kazakova, Ņ. Kovaļovs, Dž. Stoģe, E. Oboznijs un  no 13 gadiem - D. Kiseļevs, A. Pavlovskis, E. Lagzdiņš, K. Zalaka, N. Petrova. 

lasīt vairāk
18. maijā noskaidros skolēnus, kuri jūnijā varēs strādāt kādā no pašvaldības iestādēm

Salaspils novada pašvaldība katru gadu pati organizē un apmaksā skolēnu darbu vasarā novada pašvaldības iestādēs, rosinot iesaistīties arī vietējos uzņēmējus. Kaut arī tā nav pašvaldības obligātā funkcija, apzinoties darba prasmju un pirmo iemaņu sociālo nozīmīgumu jaunieša attīstībā, šajā vasarā pašvaldības budžetā šim pasākumam tika plānoti 23 000 eiro. Darbam vasarā varēja pieteikties izglītojamie no 13 līdz 15 gadiem un izglītojamie no 15 līdz 18 gadiem. Prioritāte darbam vasarā tika saglabāta izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm. Atsaucība jeb vēlme strādāt  ir ļoti liela, un diemžēl visiem darba vietas nodrošināt tikai ar pašvaldības spēkiem vien nav iespējams. Darbam vasarā reģistrējās 199 izglītojamie, no tiem 70 bērni no daudzbērnu ģimenēm, kuriem darba vietas arī tiek garantētas un kuri  tiks informēti par iespējamo darba vietu un citiem organizatoriskiem jautājumiem informatīvajā sanāksmē, kura notiks 25.maijā pulksten 18.00 domes zālē. Prieks par to, ka bērni un pusaudži ļoti vēlas strādāt, tomēr jāatzīst, ka visus ar darba vietām nodrošināt nav iespējams. Bērnam no  13 līdz 15 gadiem tiek piedāvāts darbs 4 stundas dienā, un pašvaldības izmaksas par katru bērnu ir 173, 28 eiro.  Savukārt pusaudzim no 15 līdz 17 gadiem darbs tiek piedāvāts 7 stundas dienā, un katrs pusaudzis pašvaldībai izmaksā 428,59 eiro (tai skaitā alga, nodokļi un apdrošināšana).  Pašvaldība šogad var nodrošināt darba vietas visiem izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm- 45 bērniem no 13 gadiem un 28 pusaudžiem no 15 gadiem. 18.maijā pulksten 18.00 domes zālē, kā tika plānots,  izlozēs piecas darba vietas pašvaldības iestādēs, uz kurām pretendēs 19 izglītojamie no 15 gadiem, un divas vakances, uz kurām varēs pretendēt 36  izglītojamie no 13 līdz 15 gadiem (jo jūnijā arī bija visvairāk strādāt gribētāju). Izlozēsim katrā vecuma grupā arī piecus kandidātus, jo nereti gadās, ka izglītojamais, kas saņēmis iespēju strādāt, objektīvu vai subjektīvu iemeslu dēļ tomēr strādāt nevar.  Pašvaldība izskatīs iespēju piedāvāt papildus darba vietas vēl arī jūlijā un augustā un cer, ka darba vietas izglītojamajiem sāks piedāvāt arī vietējie uzņēmēji. Līdz 8. maijam skolēni var pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

lasīt vairāk
Salaspils 1. vidusskolas skolēni Meža dienās

7. maijā Salaspils 1. vidusskolas trīsdesmit skolēni devās uz Ropažiem, lai piedalītos A/S “Latvijas Valsts meži” organizētajā aktivitātē- atvērtajās meža dienās. No visām meistarklasēm visinteresantākā šķita meža stādīšana, kurai skolotāja Evija Jansone skolēnus pieteica jau februārī. Ceturtdienas rītā skolēni un skolotājas ieradās Ropažu centrā, kur viņus laipni sagaidīja Ropažu meža iecirkņa vadītājs Edgars Zeiļuks ar savu asistenti Lieni. Talcinieki devās uz meža izcirtumu netālu no pagasta, kur bija jau sagatavotas vagas priežu stādīšanai. Skolēni sadalījās grupās, kur vienam bija atbildīgs uzdevums - sagatavot bedri stādīšanai ar speciālu rīku, otram ne mazāk svarīgs uzdevums- ielikt priedes stādu un iespiest zemē. Darbs veicās aši- divās stundās bija sastādīta 1 ha liela platība ar 3000 jaunām priedītēm. Pēc enerģiskā un rosīgā darba visus sagaidīja pārsteigums- ugunskurs ar karstām desiņām un tēju. Nobeigumā Ropažu meža iecirkņa vadītājs Edgars pateicās visiem talkas dalībniekiem un pasniedza dāvanas un suvenīrus ar LVM logo. Skolēni bija gandarīti par paveikto darbu un izteica vēlēšanos atbraukt uz šo vietu pēc pāris gadiem , lai paskatītos, kā būs šīs priedītes ieaugušas. LVM atvērto Meža dienu pasākumiem var pieteikties jebkurš interesents - skolas , jauniešu organizācijas, institūcijas, uzņēmumi un citi. Tiek piedāvāti dažādi Meža dienu pasākumi: meža stādīšana un sakopšana, izzinošas ekskursijas mežā, putnu būrīšu izlikšana. Salaspils 1. vidusskola šo iespēju izmantoja. Ir gandarījuma sajūta, ka ir iegūta jauna pieredze, ka ir izdarīts labs darbs, kas ir paliekošs!

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs