Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

“Daugaviņā” viesojas Skrundas kolēģi

16. oktobrī PII „Daugaviņa” viesojās Skrundas PII „Liepziediņš” pedagogi un tehniskais personāls. Viesus laipni sagaidīja „Daugaviņas” darbinieki, un jau iestādes pagalmā visi klātesošie vienojās kopīgā dziesmā par Daugavu. “Daugaviņas” vadītāja Inga Ģēģere viesiem prezentēja iestādes darbības pamatvirzienus: bērnu sagatavošanu skolai, 1,5 gadīgo bērnu grupu veidošanas pamatnoteikumus, diennakts grupiņas dienas kārtību. Vadītāja uzsvēra, cik svarīga ir efektīva sadarbība ar bērnu vecākiem un Salaspils sociālo dienestu. Viesi atzinīgi novērtēja šogad uzstādīto jauno āra rotaļu laukuma aprīkojumu. Vadītājas vietniece L. Krole sagatavoja prezentāciju, kurā tika pastāstīts par iestādes pasākumiem, tradīcijām un darbību ekoskolā. Pēc prezentācijas viesi apmeklēja bērnu grupiņas, kurās iepazinās ar pedagogu gatavotiem materiāliem, kas paredzēti matemātikas, valodas un dabas zinības apmācībai. Atzinīgi tika novērtēts, atbilstoši gadalaikam veidotais, rudenīgais noformējums bērnu grupās. Pedagogs Ā. Vītoliņa grupā iepazīstināja ar divgadīgo bērnu runas attīstību veicinošiem materiāliem: didaktiskām spēlēm, roku lellēm un pirkstiņlellēm, kuras ikdienas darbā tiek izmantotas pasaku dramatizācijai. Profesionālās diskusijas izraisīja bērnu adaptācijas un individuālās pieejas nodrošināšana grupās. Ar lielu interesi tika apskatīts pedagogu I. Vitkovskas un J. Volodkevičas veidotais grupas noformējums, izveidotās rokas lelles un spēles „Veikals” un „Krāsainās puķes”. Sagatavošanas grupā viesi tika iepazīstināti ar interaktīvās tāfeles izmantošanu nodarbībās un tās pielietojuma daudzpusīgām iespējām saistībā ar pirmsskolu. Pedagogi savstarpēji dalījās pieredzē jautājumos par bērnu attīstību un audzināšanu. Pasākuma noslēgumā iestādes audzēkņu ansamblis „Burbulīši” iepriecināja klātesošos ar priekšnesumiem. Pirmsskolas apmeklējuma laikā viesiem bija iespēja gūt jaunas idejas turpmākai radošai darbībai savā iestādē.  Inga Ģēģere, PII “Daugaviņa” vadītāja

lasīt vairāk
Aicina uz iesvētes mācību

12. novembrī Salaspils evaņģēliski luteriskajā draudzē sākas iesvētes mācība. Aicināts ikviens, kurš vēlas pievienoties draudzei vai iepazīties ar kristīgās ticības un luterisma pamatiem.  Gaidām arī esošos draudzes locekļus atsvaidzināt zināšanas. Nodarbības notiks ceturtdienās plkst. 19.00 Salaspils luterāņu dievnamā Rīgas ielā 49/1. Pieteikšanās un sīkāka informācija pie draudzes mācītāja Krišjāņa Bulles:

lasīt vairāk
Karjeras nedēļa Salaspilī

No 12. līdz 16. oktobrim Latvijā notiek Karjeras nedēļa, kuru organizē VIAA sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm. Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā. Salaspilī Karjeras nedēļas ietvaros viesojās Rīgas Lietuviešu vidusskolas 8.klases skolēni, kuri apmeklēja novada domi, kultūras namu “Rīgava” un jauniešu resursu punktu, kā arī apskatīja Rīgavas mūzikas un mākslas dārzu. Jaunieši uzzināja par domes nozīmi novada dzīvē – tās galvenos uzdevumus un funkcijas. Noskaidroja, kādas profesijas var sastapt pašvaldībā un cik daudz iestāžu darbojas novadā. Jaunieši norāda, ka informāciju par interesējošām profesijām viņi uzzina lielākoties teorētiski, lasot informāciju dažādos avotos. Jaunieši uzskata, ka labākais veids, kā iepazīt profesijas, ir aprunāties ar konkrētu profesiju pārstāvjiem klātienē, kā arī apmeklēt uzņēmumus un redzēt, kā norit ikdienas darbs dažādās profesijās. Atskatoties uz Salaspilī pavadīto dienu, jaunieši secināja… “Domē ir ļoti daudz dažādu profesiju”. “Uzzināju, ka dome cenšas, lai rīkotie pasākumi būtu iedzīvotājiem par labu”. “Nekad nebiju domājusi, ka Salaspilī ir tik daudz iestāžu”. “Grūts darbs, liela atbildība”. “Liels paldies par to, ka bija iespēja šeit doties un daudz uzzināt”.

lasīt vairāk
Animācijas ballīte Ungurmuižā

2015. gada 3. oktobrī UNGURMUIŽĀ dalībniekus sagaidīja kāda noslēpumaina princese, kura bija atceļojusi no barokālā 18.gs.. Kopā ar viņu skatītāji iepazinās ar Ungurmuižas tējas namiņu sauktu arī par Lustūzi. Izrādās tas ir rātns un mierīgs tikai tad, kad strādā Ungurmuižā par tējas namiņu. No darba brīvajā laikā viņš atdzīvojas un dodas meklēt draugus un jaunus piedzīvojumus. Filmiņā ir gan vēsture, gan jautri piedzīvojumi. Animācijas un vēstures darbnīcu vadītājas animatore Dace Liepa un mākslas vēsturniece Ingūna Podžuka uzskata, ja vēlamies padziļināt bērnos izpratni un interesi, ir jāapvieno zināšanas un prasmes no dažādām jomām un skolas mācību priekšmetiem. Darbnīcas notika rotaļīgā gaisotnē, caur jokiem runājot par nopietno – kultūrvēsturi, restaurēšanu, mākslu, animāciju un mūziku. Animāciju parasti uztver kā izklaidi, bet mēs mēģinājām apvienot šīs it kā dažādās lietas vienā bērnu veidotā animācijas filmā. Tā ir laba iespēja, katram skolēnam ārpus skolas mācību procesa vispusīgi pilnveidoties, tā attīstot savus talantus un arī atklājot kaut ko jaunu. Bērniem animācijas kadrus palīdzēja nofilmēt Silva Liepa, Katrīna Dobrāja-Pūre un Polīna Vitkovska, meitenes, kuras bērnībā kādreiz pašas ir piedalījušās vairākās animācijas darbnīcās un nu turpina dalīties ar bērniem savā pieredzē. Baroka laika princese bija patīkami pārsteigta par vokālo grupu „Pogas”, kā arī par Salaspils Mūzikas un mākslas skolas klarnetistu, pianistiem un vijolnieku ansambli, jo viņi klausītājus apbūra ar mūziku no senajiem laikiem. Mūzikas darbnīcās ar jaunajiem mūziķiem un dziedātājiem darbojās lieliski pedagogi Dace Robule, Kristīne Matule, Nataļja Ivanova un Vilnis Borovskis, tā kopējiem spēkiem studijā „Lauska” ieskaņojot filmu. Animatore Dace Liepa kopā ar mazajiem animācijas māksliniekiem uzdāvināja Ungurmuižai un tās saimniecei Ievai Malceniecei pašu lielāko zīmēto kopdarbu – fonu ar animācijas personāžiem no vienas filmas epizodes. Projekta mākslas darbnīcās bērnu zīmēšanas prasmes palīdzēja pilnveidot vizuālās mākslas skolotājas Līga Turka un Zane Skrastiņa. Pasākuma noslēgumā bērniem bija sagatavoti uzdevumi – atpazīsti Ungurmuižu detaļās. Meklēšanas spēles uzvarētāji no princeses saņēma pasākuma uzlīmi un saldo čupa-čupu. Par laimi visi dalībnieki, vai nu pašu spēkiem, vai piepalīdzot vecākiem, spēja tikt galā ar uzdevumu, saņemot balvu, varēja doties rotaļās muižas parkā. „Esam ļoti priecīgas par šo projektu kopumā. Sadarbība ar Ungurmuižu un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Limbažu Bērnu un jauniešu centru, Salaspils Mūzikas un mākslas skolu,  Cēsu pilsētas Mākslas skolu, Stalbes vidusskolu, studijām "JetMedia" un "Lauska" kā arī ar vokālās grupas „Pogas” mazajiem dziedātājiem vainagojusies ar skaistu kopdarbu – bērnu veidotu animācijas filmu „Lustīgi, kustīgi Ungurmuižā”. Filmiņu pacentīsimies parādīt arī citur Latvijā.” – stāsta režisore Māra liniņa un animatore Dace Liepa, – „paldies arī visiem individuālajiem dalībniekiem, kuri pieteicās darbnīcām un viņu vecākiem, kuri bērnus atveda uz Ungurmuižu.” Citas pasākuma fotogrāfijas var apskatīt un lejuplādēt šeit Projekts norisinājās ar Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda, A/S LVM, Salaspils novada domes, Ungurmuižas, Limbažu BJC un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstu.

lasīt vairāk
”Ritenītī” noslēdzies kārtējais Comenius projekts

Ir noslēdzies vē viens Eiropas savienības finansētais un PII “Ritenītis” īstenotais Comenius projekts “English language integration in the pre-school game lessons” (“Angļu valodas integrēšana rotaļnodarbībās pirmsskolā”). Kāpēc angļu valoda? Tā ir trešā visbiežāk izmantotā valoda pasaulē, tāpēc projekta mērķis - aktīvi darbojoties, gūstot pozitīvas emocijas un pieredzi, radīt bērnos interesi par angļu valodu, vēlmi to apgūt un mācīties. Šajā Comenius skolu partnerības projektā iesaistījās arī seši bērnudārzi no Eiropas valstīm - Spānijas, Polijas, Ungārijas, Rumānijas, Itālijas, Turcijas. Tā bija brīnišķīga iespēja iepazīt Eiropas kultūras dažādos aspektus, sociālo un ekonomisko daudzveidību, tāpēc notika pieredzes apmaiņas braucieni uz katru dalībvalsti, lai prezentētu jau paveikto un nospriestu par vēl veicamajiem uzdevumiem. Viens no lielākajiem ieguvumiem bija gūtā jaunā pieredze un labās prakses pārņemšana. Katras valsts bērni un audzinātājas savus sasniegumus varēja demonstrēt, arī organizējot sarunas Skype tīklā. Cik patīkami un ar lepnumu varēja vērot bērnu rosību un lepnumu par savām prasmēm šo sarunu laikā. Šādi projekti vienmēr ceļ iestādes godu un nes pilsētas vārdu plašākā pasaulē. Projekta ietvaros bērni, kopā ar audzinātājām dziedot, klausoties un rotaļājoties, spēra pirmos solīšus angļu valodas pasaulē. Kaut projekta sākumā mēs bijām nedaudz nobijušās par to, kā veiksies, tomēr soli pa solim to īstenojām. Tagad, atskatoties uz notikušo, varam teikt, ka tas nemaz nebija tik grūti, jo esam paveikušas tik daudz. Tika plānots un īstenots ikdienas darbs ar bērniem, integrējot angļu valodu dažādās aktivitātēs un mācību priekšmetos. Daudzpusīgai bērnu attīstībai ar jauniem materiāliem tika papildināta materiālā bāze. Ar bērnu līdzdalību tika izveidoti kalendāri, bilžu vārdnīcas, krāsojamās grāmatas, kas deva iespēju iepazīt un nostiprināt daudzus vārdus un frāzes angļu valodā. Bērniem ļoti patika aktīvi darboties dažādos tematiskos svētkos un pēcpusdienās, kad varēja demonstrēt jau iegūtās zināšanas. Teātra nedēļas laikā bērni iestudēja teātra lugas, kur izmantoja frāzes un dziesmas angļu valodā. Vecākās un sagatavošanas grupās lugas tika pilnībā iestudētas angļu valodā. Bērnus jautros angļu valodas aktivitāšu brīžos vadīja un iesaistīja viesi - dažādi pasaku tēli. Lai bērniem vieglākā veidā rastos priekšstats par dziesmām un spēlēm, tās no latviešu valodas tika dublētas angļu valodā, savukārt angļu spēles un dziesmas tika tulkotas latviešu valodā. Rezultātā tapa dziesmu grāmata ar populārām dziesmām angļu valodā. Kas ir panākumi, ja par tiem neviens nezina? Tāpēc mūsu PII organizēja pieredzes skolu Salaspils novada pedagogiem “Angļu valoda bērniem agrīnā vecumā”. Projekta materiāli tika apkopti prezentācijās, veidotas publikācijas mūsu mājas lapā, lai arī citi varētu sekot līdzi mūsu projekta aktivitātēm. Protams, ka šādi projekti nav iedomājami bez dažādām sadarbības formām, tāpēc lielu paldies sakām Ingai Elksnei, kas pirmā iedrošināja audzinātājas darboties ar bērniem, nebaidoties no kļūdām. Paldies sakām skolēniem un skolotājiem no Salaspils 1. vidusskolas, kuri rada iespēju un laiku nākt pie mums un, kopīgi darbojoties, iepazīstināt bērnudārzniekus ar angļu valodu. Lai veiksmīgi varētu īstenot šādu projektu, noteikti ir jābūt angļu valodas zināšanām, bet ne jau visiem tādas bija. Tāpēc vispirms rīkojām kursus pirmsskolas skolotājām, kas noritēja sadarbībā ar Aiju Kļaviņu, kā arī Salaspils novada domes atbalstīto projektu. Pirmsskolas izglītības iestādēs daudzas lietas notiek arī ar vecāku atbalstu. Priecēja, ka arī šī projekta ietvaros, vecāki devās pie grupu bērniem un ieinteresēja viņus apgūt angļu valodu. Vecāki pastāvīgi saņēma informāciju par projekta norisi un aktīvi līdzdarbojās, tāpēc ar lepnumu un prieku mums stāstīja, ka arī mājās skan frāzes un vārdi angļu valodā. Vai nav jauki, ja esot ģimenes ceļojumos, no bērna izskan “thanks”, “please”, “ goodbye”? Atskatoties uz aizvadīto projektu, varam ar lepnumu teikt, ka prasmēs un zināšanās ir auguši ne tikai bērni, bet arī visi bērnudārza darbinieki, vecāki un arī citi līdzcilvēki. Mēs mācāmies kopā ar bērniem, jo viņi ir tie, kas mudina mūs to darīt. Šis projekts ir noslēdzies, bet mēs jau dodamies tālāk, iesaistoties jaunā projektā, kura rezultātā taps interaktīvi materiāli bērnu attīstībai. Neapstāsimies un augsim kopā ar mūsu bērniem! Inese Borisanova, PII „Ritenītis” pirmsskolas skolotāja  Projekta prezentācija  

lasīt vairāk
Tālākizglītības kursos varēs apgūt angļu valodu un biznesa pamatus

1. oktobrī ar Salaspils novada domes atbalstu sāk darboties divu pieaugušo mūžizglītības projektu ietvaros rīkotu kursu programmas. Projekta „Lietišķā angļu valoda” iesniedzēja un īstenotāja ir biedrība “Express Yourself”. Kursu mērķis ir pilnveidot pieaugušo prasmi socializēties sabiedrībā, pilnveidot lietišķās angļu valodas zināšanas. To dalībnieki varēs uzlabot prasmi sazināties - klausīties un runāt par dažādām sadzīves un profesionālām tēmām. Apmācības ilgums - 32 akadēmiskās stundas Nodarbības notiks sestdienās no 11.00 līdz 13.45 kultūras namā “Enerģētiķis”. Pirmā nodarbība notiks 3. oktobrī plkst.11.00. Pašfinansējums - 15,45 eiro. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālr. 29401130, e-pasts:

lasīt vairāk
Salaspils novada bibliotēka piedāvā apgūt datorprasmes

Uzmanību visiem, kas vēlas pilnveidot savas esošās iemaņas darbā ar sadzīvē neatņemamo ierīci – datoru! Salaspils novada bibliotēkā būs pieejamas individuālas konsultācijas par konkrētiem jautājumiem, kas radušies datora izmantošanas procesā. Līdz šim bibliotēkā notikušās grupu nodarbības, lai apgūtu pamatprasmes darbam ar datoru mainām pret konsultācijām, kurās bibliotekārs palīdzēs rast atbildi vai ieteiks risinājumu jautājumam vai konkrētai situācijai. Bibliotēkā trešdienu pēcpusdienās gaidīsim ļaudis ar interesi par datora un interneta izmantošanas pamatiem, piemēram, kā uzrakstīt un nosūtīt vēstuli, kur internetā atrast daiļdārzniecības padomus, kāpēc ekrānā ir redzams puslogs, kā nosūtīt ārzemju radiem fotogrāfijas par ražas svētkiem mežā un savā virtuvē, kā ar sociālo portālu palīdzību iepazīties vai atrast savus klases biedrus, kur var atrast rezultātus „Dinamo” spēlēm? Līdzīga rakstura jautājumi interesē arī Tev? Tavi mazbērni ir pārāk nevaļīgi, lai parādītu, kura poga jāspiež, lai ekrāns rādītu Tev vajadzīgo? Piezvani pa tālruni 67387153, piesakies, atnāc un noskaidro! Uz tikšanos Salaspils novada bibliotēkā Enerģētiķu ielā 9. Tekstu sagatavoja bibliotekāre Ilze Zariņa

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs