Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Pieaug pašvaldības atbalsts privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

Lai nodrošinātu Salaspils novada domes saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas” atbilstību Vispārējā izglītības likuma 21.pantam un Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” un "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei", ir veikti vairāki būtiski grozījumi šajos noteikumos. Salaspils novada pašvaldība pirms diviem gadiem ir noteikusi līdzfinansējuma apmēru pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātā izglītības iestādē, kas līdz šim bija 142,29 eiro mēnesī.  Tomēr šogad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka, ka pašvaldības atbalsts vienam izglītojamam privātā izglītības iestādē tiek noteikts atkarībā no nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē attiecīgajā pašvaldībā. Tādējādi līdzfinansējuma apjoms ir palielināts līdz 195 eiro, jo tieši šādu summu ik mēnesi atvēl dome par izglītojamajiem pašvaldības dārziņos.  Vēl viena būtiska nianse ir tā, ka, ja līdz šim šo līdzfinansējumu varēja saņemt vien gadījumā, ja pašvaldība nevarēja piedāvāt vietu savā bērnudārzā, tad tagad bērns var apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi arī tad, ja ir vietas pašvaldības bērnudārzā. „Tiesības uz vietu kādā no mūsu pirmsskolas iestādēm bērns nezaudē, tomēr jāņem vērā fakts, ka, atsakoties no vietas pašvaldības dārziņā, bērns automātiski nokļūst rindas beigās, tādējādi dodot iespēju tiem bērniem, kuri dod priekšroku pašvaldības bērnudārzam,” pastāstīja Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne.  Šī gada septembrī privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus izmantoja 28 Salaspils bērni, kuri lielākoties apmeklē bērnudārzus Stopiņu novadā, Ikšķiles novadā, Rīgā un citviet. Jāpiebilst, ka vecāki var izvēlēties jebkuru akreditēto privāto pirmsskolas izglītības iestādi.  Grozījumi paredz arī, ka pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi, bet par attaisnojošu iemeslu tiek uzskatīta bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji ir rakstiski informējuši iestādi. Saistošajos noteikumos ir veikti arī būtiski grozījumi, kas skar bērnu uzraudzības jeb auklītes pakalpojumu. Ja pašvaldība nespēj nodrošināt vietu savā pirmsskolas izglītības iestādē, tad ģimene var ik mēnesi saņemt 86 eiro no pašvaldības un 142 eiro no valsts auklītes pakalpojumiem. „Ja mēs slēdzam trīspusējo līgumu ar uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, tad tikai tad, ja nevaram piedāvāt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Ja vieta atbrīvojas, bet bērna vecāki no tās atsakās, tad auklīti pašvaldība vairāk neapmaksās, jo uzraudzības pakalpojums nav izglītības pakalpojums,” skaidro I. Elksne. Uz šo brīdi uzraudzības pakalpojumu izmanto septiņas Salaspils ģimenes, kuru atvasēm uz vietu dārziņā vēl jāgaida rindā.  Minētie un vēl citi būtiski grozījumi spēkā stāsies likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā pēc to publicēšanas izdevumā „Salaspils Vēstis”. Par pašvaldības atbalsta apmēru vienam bērnam pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē

lasīt vairāk
Iepazīstieties ar Salaspils skolēnu pārvadāšanas grafikiem un maršrutiem

Ar autobusu kustības grafikiem un maršrutiem varēs iepazīties šeit.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs