Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

No 1. septembra izsludināta pieteikšanās pašvaldības stipendijai studijām Latvijas augstskolās

No 2013. gada Salaspils novada pašvaldība piedāvā stipendijas Salaspils novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Salaspils novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Salaspils novada iedzīvotāju vidū.   Stipendija paredzēta: spējīgākajiem, motivētākajiem un sekmīgākajiem (vidējā atzīme vismaz 7,5 balles)  Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem (vismaz vienu gadu) bijušajiemm 12. klases skolēniem (2012./2013. m.g.), kuri studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2013./2014.ak.g., sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs. Stipendijas apjoms: Ls 1 000 ak. gadā. Stipendijas komisija:  Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne, Salaspils novada pašvaldības (kultūras, uzņēmējdarbības, sporta) pārstāvis - RTU Neorganiskās ķīmijas institūta direktora vietniece zinātniskajā darbā Antonija Dindune, LU Akadēmiskā departamenta direktors Ojārs Judrups, LU kanclera finanšu konsultants Pāvels Fricbergs, LU Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.  Pieteikšanās: pieteikšanās stipendijām 2013./2014.ak.gadam no 2013. gada 1. septembra līdz 1. oktobrim. Sīkāku informāciju un pieteikumu anketu meklējiet interneta vietnē www.fonds.lv.  

lasīt vairāk
Pirms jaunā mācību gada sumināsim novada labākos pedagogus

Šā gada 9. janvārī tika apstiprināts jaunais nolikums par Salaspils novada balvas izglītībā piešķiršanu. Balva „Gada skolotājs” ir pašvaldības atzinība par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un izciliem sasniegumiem pedagoģiskajā darbībā. Tās mērķis ir celt pedagoga profesijas prestižu un stimulēt Salaspils novada izglītības iestāžu radoši strādājošo pedagogu darba sniegumu. Nominācijā „Gada skolotājs vidusskolā” goda titulu „Gada skolotājs” saņems Salaspils 1. vidusskolas pedagoģe Daina Tauriņa, savukārt nominācijā „Gada skolotājs profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās” – Salaspils mūzikas un māksla skolas pedagoģe Natālija Karpova. Balvas tiks pasniegtas svinīgā ceremonijā 2013. gada 29. augustā, ikgadējās pedagogu Augusta konferences laikā.   Natālija Karpova ir viena no Salaspils Mūzikas un mākslas skolas ilggadīgākajām un profesionālākajām darbiniecēm. Viņa ir īsta sava darba entuziaste, jo pulcē ap sevi klavierspēles interesentus, uztur ciešu kontaktu ar saviem esošajiem un bijušajiem audzēkņiem. Reizi pusgadā skolotāja organizē audzēkņu koncertus vecākiem, arī talantīgāko pianistu solokoncertus. Šogad šādu koncertu sagatavoja 8. klases audzēkne Anna Tarnavska. Skolotāja izvirza lielus profesionālus mērķus, motivē audzēkņus sasniegt arvien augstākas virsotnes klavierspēles meistarībā. Viņas audzēkņi ir guvuši panākumus daudzos valsts un starptautiska mēroga konkursos.   Skolotāja Daina Tauriņa ir patiesi ieinteresēta rezultatīvā skolas darbā. Par to liecina gan ikdienas darbs mācību procesā un rezultāti centralizētajā eksāmenā vēsturē, gan tematisko mācību lekciju un dažādo ārpusstundu mācību un audzināšanas pasākumu organizēšana. Skolotāja Daina Tauriņa māca vēsturi pamatskolā un vidusskolā, politiku un tiesības, filozofiju vidusskolas klasēs. Skolotāja lieliski prot aizraut skolēnus, mācību procesu īstenojot ar dažādām metodēm. Ikvienam ir iespēja pārliecināties par savām zināšanām un apliecināt sevi dažādos tematiskos vēstures projektos, tāpēc skolēni var lepoties ar sasniegumiem gan starpnovadu, gan valsts līmenī. Ikdienas pārbaudes darbus un arī skolas olimpiādes darbus skolotāja veido pati. Vidusskolas skolēniem Daina Tauriņa vada arī zinātniski pētnieciskos darbus. Skolotāja regulāri apmeklē vēstures skolotāju kursus, savā darbā izmanto IT, ir metodiskā materiāla „Mācību satura un valodas apguve vēsturē” līdzautore. Skolotāja Daina Tauriņa ir skolēnu brīvprātīgā darba iniciatore un pašlaik arī šo darbu koordinē un vada. Skolotāja regulāri ar skolēniem dodas uz dzīvnieku patversmi „Mežavairogi”. Skolotāja Daina Tauriņa ir sniegusi neatsveramu ieguldījumu skolas tēla veidošanā. Ata Kronvalda fonda veiktajā Latvijas skolu novērtējumā darbā ar talantīgiem skolēniem 2011./2012.m.g. nominācijā „Vēsture” Salaspils 1.vidusskola bija vislabākā pilsētu vidusskolu grupā un saņēma Draudzīgā aicinājuma balvu „Mazā pūce". Par to paldies skolotājai Dainai Tauriņai!

lasīt vairāk
PII „Daugaviņa” apmeklē bērni jau no pusotra gada vecuma

Saulkalnes pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” šī gada sākumā durvis vērusi jauna grupa mazuļiem no 1,5 gadu vecuma. Šādu iespēju pašvaldība radīja, pārceļot bibliotēku uz jaunām telpām Saulkalnes ciemata centrā un „Daugaviņas” ēku pilnībā nododot bērnu rīcībā. Jaunās grupas pakalpojumus uz laiku var izmantot tie bērni, kas ir reģistrēti rindā uz kādu citu novadā esošo PII, taču pagaidām vietu tajā nav sagaidījuši. Būtiski ir tas, ka savu vietu rindā viņi nezaudē. Tiklīdz atbrīvosies vieta vēlamajā pašvaldības PII, bērns uz to varēs pāriet. Nākamajam mācību gadam jau ir nokomplektētas divas grupiņas ar vismazākajiem salaspiliešiem. „Mazajiem audzēkņiem ir izremontēta un iekārtota grupiņa, iegādātas vecumam atbilstošas spēles un rotaļlietas. Šajā grupā īpaša uzmanība tiek vērsta bērnu adaptācijas jautājumu risināšanai. Bērni mācās ēst un apgūst pašapkalpošanās iemaņas. Grupu pedagogi nodarbību laikā bērniem māca zīmēšanas, veidošanas, rakstīšanas iemaņas, veido matemātiskos priekšstatus, māca izprast dabu un tās parādības, „ stāsta iestādes vadītāja Inga Ģēģere. PII „Daugaviņa” jau otro gadu darbojas projektā Eko-skola, kurā pedagogi māca bērniem saudzīgu attieksmi pret vidi un stāsta par to, kā taupīt dabas resursus. Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, bērni kopā ar skolotājām gatavo veselīgus dārzeņu salātus un augļu kokteiļus, kopā ar vecākiem tiek veidotas ziedu un dārzeņu izstādes. Ziemā darbojas „Rūķu darbnīcas”, kur bērni gatavo piparkūkas, pīrāgus, tiek veidotas pašgatavotas ziemassvētku rotājumu izstādes. Sagatavošanas grupas bērni rudenī un pavasarī dodas ekskursijās uz Doles muzeju, Botānisko dārzu, Zooloģisko dārzu. No augusta iestādē notiek nodarbības ar kanisterapijas speciālistiem, kurās bērni mācās rūpēties par mājdzīvniekiem. Sadarbībā ar vecākiem iestādē tiek organizēti dažādi kultūras un izklaides pasākumi- „Saulkalnes dziedošās ģimenes”, ”Profesiju nedēļa”, „Tēva diena”, „Saulkalnes sporta un atpūtas svētki”, „Ziemassvētku eglītes iedegšanas svētki”. Lai sekmīgāk īstenotu pirmsskolas programmu, bērniem ir dota iespēja darboties maksas nodarbībās, tiek piedāvātas angļu valodas,  karatē un dejošanas nodarbības. Saulkalnes PII „Daugaviņa” sniedz saviem bērniem ļoti kvalitatīvu pakalpojumu, jo šeit strādā sociālais pedagogs, psihologs un logopēds. Speciālisti nodrošina individuālo pieeju katram pirmsskolas bērnam. Nākamajā mācību gadā ir plānots atvērt logopēdisko grupu bērniem ar runas un valodas traucējumiem. Šiem audzēkņiem tiks nodrošinātas papildus logopēdiskās un citu speciālistu nodarbības.  „Jaunajā mācību gadā gaišās un siltās telpās mēs mīļi gaidām savus mazos audzēkņus un viņu vecākus, „ saka I. Ģēģere.

lasīt vairāk
Salaspils sporta skola izsludina audzēkņu uzņemšanu nākamajam mācību gadam

N.p.k. Mācību-treniņu grupa Dzimšanas gadi Dzimums Treneris Piezīmes 1. Vieglatlētika – SSG 2004.-2006. Zēni un meitenes Gunita Šale Jauna grupa 2. Vieglatlētika – MT-1 2002.-2004. Zēni un meitenes Gunita Šale Papildus uzņemšana 3. Vieglatlētika/ vesera mešana – MT-1 2002.-2004. Zēni un meietenes Igors Sokolovs Jauna grupa 4. Vieglatlētika – MT-2 2001.-2003. Zēni un meitenes Ināra Znūtiņa Papildus uzņemšana 5. Vieglatlētika – MT-3 2000.-2002. Zēni un meitenes Gunita Šale Papildus uzņemšana 6. Vieglatlētika – MT-4 1999.-2001. Zēni un meitenes Ināra Znūtiņa Papildus uzņemšana 7. Vieglatlētika – SMP-3 1993.-1995. Zēni Igors Sokolovs Papildus uzņemšana 8. Handbols – MT-1 2003.-2006. Meitenes Linda Brikmane Jauna grupa 9. Handbols – MT-1 2003.-2006. Meitenes Inals Doguzovs Jauna grupa 10. Handbols – MT-1 2004.-2005. Zēni Linda Brikmane Papildus uzņemšana 11. Handbols – MT-2 2002.-2005. Zēni Linda Brikmane Papildus uzņemšana 12. Handbols – MT-2 2002.-2005. Meitenes Jūlija Šamricka Papildus uzņemšana 13. Handbols – MT-4 2000.-2003. Meitenes Inals Doguzovs Papildus uzņemšana 14. Handbols – SMP-2 2000.-2003. Meitenes Inals Doguzovs Papildus uzņemšana 15. Handbols – SMP-3 1994.-1997. Meitenes Jūlija Šamricka Papildus uzņemšana Interešu izglītības programmās N.p.k. Mācību-treniņu grupa Vecums Dzimums Treneris Piezīmes 1. Vieglatlētika 1995.-1999. Zēni un meitenes Ināra Znūtiņa Papildus uzņemšana 2. Basketbols 1996.-1999. Zēni Valdis Razumovskis Papildus uzņemšana 3. Roku cīņa 1995.-1999. Zēni un meitenes Andrejs Šemjakovs Papildus uzņemšana Informācija par audzēkņu uzņemšanu un nodarbību sākumu pieejama Salaspils sporta skolā, Līvzemes ielā 22, vai pa tālruņiem  67943119, 26367070. Anita Trumpe, Salaspils sporta skolas direktore

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs