Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Tiek realizēts apjomīgs labiekārtošanas projekts

Salaspils ar katru gadu kļūst arvien sakoptāka un krāsaināka. To pamana ne tikai  paši salaspilieši, bet arī tuvi un tāli ciemiņi. Katru gadu ielu malas un puķu dobes pilsētā iegūst jaunas košas krāsas. Arī paši iedzīvotāji savu māju pagalmus vēlas ieraudzīt sakoptākus, salabot bedres, ierīkot bērnu rotaļu laukumus, sadzīves atkritumu konteineru laukumus, sakārtot zālienus un ierīkot jaunus apstādījumus. Jauks piemērs ir māja Ceru ielā 5, kur iedzīvotāji, redzot skaistos Lauku ielas apstādījumus, nolēma arī savu tūju dzīvžogu sakārtot, un tagad ir daudz pievilcīgāks kopskats.  Viena no aktuālākajām daudzīvokļu māju iedzīvotāju problēmām ir automašīnu stāvvietu trūkums. Šī problēma skar ne tikai iedzīvotājus, kuru mājas celtas pagājušā gadsimta 70.- 80. gados, bet vēl aktuālāka tā ir pie mājām, kas celtas nu jau mūsdienās. Esošo garāžu skaits ir nepietiekošs, bet labiekārtoti automašīnu stāvlaukumi pagalmos tā arī nav ierīkoti. Tad nu mašīnu īpašnieki pielāgojas, kā katrs var- nošķembo kādu pagalma stūri, novieto mašīnas ielu malās, meklē kādu klusāku vietu pie veikaliem. Tomēr tas nav ilgtermiņa risinājums. Salaspils novada pašvaldība jau vairākus gadus piešķir līdzfinasējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai. Lai piedalītos šī finasējuma saņemšanai, ir jāizpilda virkne nosacījumu, kā viens no tiem ir – mājai jābūt nodotai ekspluatācijā vismaz 10 gadus, bet tieši jaunajām mājām pagalmu labiekārtošana un automašīnu stāvlaukumu ierīkošana ir viena no aktuālākajām lietām. Griezes ielas 19 un Nometņu ielas 38 dzīvokļu īpašnieki sasparojās un projektu iesniedza jau 2017. gadā, taču, kā izrādījās, pietrūka pusgada līdz noteiktajiem 10 gadiem. Tomēr iedzīvotāji nepadevās un ar māju apsaimniekotāju SIA „Tilderu nami” palīdzību tika izstrādāts jauns, nu jau apjomīgāks projekts. Šajā reizē projektā piedalījās trīs mājas- Nometņu 38, Griezes 19 un Griezes 17, kopā 151 dzīvoklis. Lai sagatavotu projekta dokumentāciju, kas atbilstu saistošo noteikumu prasībām, bija krieni vien jānopūlās, jo projekts bija tiešām apjomīgs. SIA „Tilderu mani” apmaksāja visus izdevumus, kas saistīti ar projektēšanu, organizēja iedzīvotāju sapulces, kurās sniedza atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Šo māju būvniecības laikā netika pievērsta īpaša uzmanība pagalmu labiekārtošanai, tāpēc māju apkārtne izskatās tuksnesīga un skumja. Projektā tika īpaša uzmanība pievērsta apstādījumu ierīkošanai. Labiekārtošanas projekta aptuvenās izmaksas plānotas ap 114 000 eiro, no kuriem 14 000 segs paši iedzīvotāji. Šis ir viens no apjomīgākajiem pagalmu labiekārtošanas projektiem Salaspilī, kura rezultātā trīs māju iedzīvotāji iegūs ne tikai atbilstošas autostāvvietas, bet arī ielu apgaismojumu, ietves, zālienus un skaistus apstādījumus. SIA „Tilderu nami” ir pateicīgi Salaspils novada pašvaldībai par atbalstu projekta realizācijā.             

lasīt vairāk
Salaspilī saules enerģiju uzglabās milzīgā akumulācijas tvertnē

Plānojot ražošanas attīstību, SIA “Salaspils Siltums” izstrādāja apjomīgu projektu, kas ietver saules kolektoru lauku, akumulācijas tvertni un 3 MW šķeldas katlu māju. Lai palielinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. Šobrīd tiek uzstādīti 1720 saules kolektori 6,5 ha platībā, kuri spētu nodrošināt nepieciešamo siltumenerģijas patēriņu vasarā jeb vienu piekto daļu no kopējā gada siltumenerģijas patēriņa. Akumulācijas tvertne jeb siltuma akumulators ir saules siltumapgādes sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Visaugstākā saules intensitāte parasti ir dienas laikā, kad siltumenerģijas patēriņš nav liels. Lai uzkrātu saražoto siltumu, papildus saules kolektoriem jau ir uzstādīta akumulācijas tvertne – aptuveni 28 m augsta būve, kurā saules kolektoru saražotais siltums var tikt uzglabāts vairākas diennaktis. Akumulācijas tvertne nodrošinās saules kolektoru darbības lietderības paaugstināšanu – dienas laikā iegūtais siltums tiks izmantots brīžos, kad tas būs nepieciešams. Svarīgs fakts, ka saules kolektori ražo siltumu arī mākoņainā laikā. Projekta realizācijai tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Pēc projekta realizācijas plānots vismaz 90% apmērā ražot siltumenerģiju, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus. Renāte Bražinska, SIA “Salaspils Siltums” projektu vadītāja

lasīt vairāk
Vēlies uzzināt, ko būvē? Skaties BIS!

Būvniecības informācijas sistēma (BIS) www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi. Portāla publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļauto informāciju un statistika. Vēl plašāks pakalpojumu klāsts autorizējoties ir pieejams nozares profesionāļiem un citiem ar būvniecību saistītie interesentiem. https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map

lasīt vairāk
Pašvaldība pārbūvēs ceļu C51

Salaspils novada pašvaldība 2018.gada 18.jūnijā ir noslēgusi līgumu par pašvaldības ceļa C51 "Šķirotava-Saurieši-Granīta iela" pārbūvi. Šis ceļš atrodas rūpnieciskās ražošanas teritorijā, Acones ciemā, un ikdienā savas uzņēmējdarbības vajadzībām to izmanto vismaz 14 ekonomiski aktīvi uzņēmumi ar ļoti dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, kā arī vienlaikus šis ceļš nodrošina piekļuvi 25 zemes gabaliem. Šo 14 uzņēmumu kopējais apgrozījums ir aptuveni 35.miljoni eiro, un tie nodrošina 285 darba vietas. Ceļa pārbūves kopējās izmaksas saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu ir 670 673,38 eiro (t.sk. PVN), no kuriem 400 000 līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 270673,38 - Salaspils novada pašvaldība. Ceļa pārbūve tiek īstenota projekta "Pašvaldības autoceļu, ielu būvniecība un pārbūve Salaspils novadā" ietvaros.       Projekta nosaukums: Pašvaldības autoceļu, ielu būvniecība un pārbūve Salaspils novadā Projekta mērķis: Publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.  Projekta izmaksas: Kopā - 670 673,38 EUR:                    400 000,00 EUR - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai;                    270 673,38 EUR - Salaspils novada pašvaldība.           Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs