Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Izsludināts projektu konkurss “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2018”

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju sabiedrībā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti četrām atbalsta jomām: 1. Mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta projekti (6 000 EUR); 2. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstības projekti (8 000 EUR); 3. Starpkultūru dialoga projekti (8 000 EUR); 4. Romu integrācijas, līdzdalības, kultūras un starpkultūru dialoga projekti (2 000 EUR). Projektus var iesniegt līdz 2018. gada 27.marta pl. 12.00 biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse”, sūtot attiecīgo dokumentāciju uz e-pastu 

lasīt vairāk
Izstrādāts rīcības plāns trokšņa samazināšanai autoceļiem

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu nr.16 „Vides trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc VAS „Latvijas Valsts ceļi” pasūtījuma izstrādājusi trokšņa samazināšanas rīcības plāna projektu autoceļu posmiem, kuros satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā. Informējam, ka trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekts publicēts VAS „Latvijas Valsts ceļi” tīmekļa vietnē https://lvceli.lv/informacija-un-dati/#troksni kā arī pieejams VAS „Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga), iepriekš piesakoties pa tālruni 67028150 (Guntis Grāveris). Sabiedrība ir aicināta trīsdesmit laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu VAS „Latvijas Valsts ceļi” (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67028150, fakss 67028171, interneta mājas lapa: www.lvceli.lv, e-pasta adrese:

lasīt vairāk
Salaspilī tiekas Rīgas plānošanas reģiona Attīstības plānotāju darba grupa

28. februārī Salaspils novada bibliotēkā tikās Rīgas plānošanas reģiona Attīstības plānotāju konsultatīvā darba grupa, lai pārrunātu tās turpmāko darbību. Šīs sapulces galvenā tēma bija Rīgas metropoles areāla rīcības plāna izstrāde. Sanāksmi atklāja Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, sveicot klātesošos Salaspilī un novēlot ražīgu darba dienu. “Rīgas metropoles areāla attīstības īpašo stāstu un nepieciešamību vēl nesen uzsvēra mūsu premjerministrs Kučinska kungs, veidojot speciālu darba grupu. Visi it kā saprot, ka Rīgas metropoles areāls ir tā Latvijas daļa, kuras uzdevums būtu mūs visus “raut uz priekšu”. Par to ir panākts zināms konsensus un par to pat nav īsti jēga diskutēt un vēlreiz to apliecināt. Tai pat laikā jūs kā plānotāji, kas diendienā ar to saskaras un šos plānus mēģina izveidot, pēc kuriem būtu jāvadās gan politiķiem, gan augsta līmeņa vadītājiem, lai tos ieviestu dzīvē, saprotat, manuprāt, galveno problēmu, ka Rīgas metropoles areālam neeksistē centralizēta, politiska pārvaldes vadība. Viens no darba kārtības jautājumiem ir nosacītie koordinācijas lēmumi. Plāna izstrāde, protams, ir vajadzīga, bet mums ir jāsaprot, ka kādam tas arī ir jārealizē dzīvē. Kas to darīs? Man pagaidām atbildes uz šo jautājumu nav. Līdz ar to es pieļauju, ka ir nepieciešama plaša diskusija, kas notiek ar pārvaldību reģionālajā līmenī. Mēs mētājamies no divlīmeņu pašvaldībām uz lielākām pašvaldībām. Ir ideja par īpašu pašvaldību Rīgas plānošanas reģiona areālā. Arī tas ir diskutējams jautājums. Vārdu sakot, izaicinājumi ir lieli,” teica R. Čudars. Kā ierasts, sapulcē mājinieki iepazīstina ar sava novada nozīmīgākajiem infrastruktūras objektiem, atbalsta programmām, attīstības plāniem un tendencēm. Būtiskāko par Salaspils novadu stāstīja Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders. Kā apjomīgākie infrastruktūras objekti pēdējo gadu laikā tika minēti sporta halle, kuras izmaksas sasniedza teju 8 miljonus eiro, un 1. vidusskolas ceturtais korpuss, kurā ieguldīti 4.7 miljoni eiro. Runājot par ielām, G. Auders uzsvēra Miera ielas posma, Rīgas ielas posma, Līvzemes ielas posma rekonstrukciju, kā arī Tilderu ielas izbūvi. Tāpat Salaspils novads var lepoties ar Rīgavas dārzu, kurš tika pabeigts 2015. gadā, stacijas skvēra rekonstrukciju, kā arī pludmali, kuras labiekārtošanai atvēlēti 623 000 eiro. Jau vairākus gadus Salaspils novada pašvaldība īsteno daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas programmu, kuru koordinē “Salaspils Siltums”. Māja pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas no pašvaldības var saņemt līdz pat 15 tūkstošiem eiro. 150 000 eiro budžeta līdzekļu tiek atvēlēti pagalmu labiekārtošanas projektiem, ļaujot gada laikā sakārtot trīs pagalmus. Runājot par pašvaldības atbalstu, tika akcentēts arī līdzfinansējums atkritumu laukumu izbūvei un bērnu rotaļu laukumu iekārtošanai. Runājot par attīstības plāniem, G. Auders akcentēja saules kolektoru sistēmas izbūvi siltumenerģijas ražošanai, ar ko varētu saražot līdz pat 12000 MWh siltumenerģijas gadā. Šo projektu plānots realizēt līdz 2020. gada beigām. Protams, īpaša uzmanība tika pievērsta arī Rail Baltica un plānotā multimodālā kravas termināļa izbūvei Salaspils novada teritorijā. Tālāk stafete tika nodota RPR Telpiskās plānošanas nodaļas speciālistiem, kuri runāja par galveno tēmu, proti, Rīgas metropoles areāla rīcības plāna izstrādi, ieskicēja tās mērķus un uzdevumus, prioritāri risināmos jautājumus, uzdevuma saturu un izstrādes procesa un līdzdalību. Plāna izstrādes nepieciešamība tika noteikta jau 2010.gadā līdz ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, kā arī reģionāla līmeņa plānošanas dokumenti – RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam, RPR attīstības programma 2014.-2020.gadam, Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, nosaka Rīgas metropoles nozīmīgumu un potenciālu, kā arī galvenos risināmos jautājumus. Arī Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam akcentē, ka ir nepieciešama aktīva sadarbība metropoles areāla ietvaros. Galvenais plāna izstrādes mērķis ir panākt Rīgas metropoles areāla saskaņotu attīstību un tur notiekošo procesu koordinēšanu, izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus, lai saskaņotu Rīgas pilsētas, apkārtējo pašvaldību, valsts un iedzīvotāju intereses. Plāns kalpos par pamatu sarunām starp metropoles pašvaldībām un valdību, ministrijām par nepieciešamā finansējuma piesaisti gan esošajā Eiropas Savienības fondu plānošana periodā, gan gatavojoties nākošā plānošanas perioda investīciju sadalei. Pēc diskusijām un viedokļu apmaiņas darba grupa devās ekskursijā pa Salaspils novadu, apskatot 1. vidusskolas 4. korpusu ar baseinu, botāniskā dārza oranžēriju un sporta halli. 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs