Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

"Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina projektu pieņemšanas 3. kārtu

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 13.marta līdz 13. aprīlim. 3. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 81 531.98  EUR. Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās: Mērķis/Rīcības Atbalsta apmērs, EUR M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 76 080.10 1.1. Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. 76 080.10 M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas 5 451.88 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 5 451.88 Projektu īstenošanas termiņš: 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektu iesniegšana: Projektu iesniegumu papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju ir jāiesniedz biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login, vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu:

lasīt vairāk
Rīgas plānošanas reģions uzsāk projektu radošās un sociālās uzņēmējdarbības pārrobežu sadarbības stiprināšanai

Rīgas plānošanas reģions uzsācis īstenot projektu “Sociāls un radošs”, sniedzot iespēju Latvijas un Igaunijas sociālajiem un radošās industrijas uzņēmumiem attīstīt pārrobežu sadarbības projektus, smelties zināšanas un dalīties pieredzē. Projekta mērķis ir iniciēt jaunu un veicināt jau esošu Latvijas un Igaunijas radošās un sociālās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošo uzņēmēju sadarbības projektu attīstību. Projekta pievienotā vērtība ir pārrobežu sadarbības platformas izveide, kas sniegs iespēju tās dalībniekiem ne tikai mācīties un gūt pieredzi vienam no otra, bet arī paplašinās redzējumu par savas uzņēmējdarbības izaugsmes perspektīvām, eksporta tirgiem. Projekts tika atklāts ar vērienīgu pasākumu - sociālo un radošo uzņēmēju sadarbības veicināšanas semināru - kontaktbiržu “Radoši risinājumi uzņēmējdarbībā” kopstrādes telpā "Teikums", šā gada 30.janvārī Rīgā, pulcējot vairāk nekā 30 radošās industrijas pārstāvjus un sociālos uzņēmējus no Latvijas un Igaunijas. Semināra mērķis bija sniegt iespēju Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem satikties, dalīties pieredzē un veidot kontaktus, piedaloties moderētā iepazīšanās sesijā – kontaktbiržā. Tāpat seminārā tika stāstīts par potenciālajiem sadarbības modeļiem, uzsverot īpatnības, kas skar valstu perifēros apgabalus. Atklājot semināru Rīgas plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš norādīja, ka tādām mazām valstīm kā Latvijai un Igaunijai prasme rast iespējas strādāt radošās un sociālās uzņēmējdarbības nozarēs ir to priekšrocība. Lai gan šajā jomā abās valstīs ir savi veiksmes piemēri, šī niša ir vēl jauna un tikai attīstās, tādēļ E.Rantiņš izteica cerību, ka tieši projekts dos jaunus impulsus un stiprinās iesāktos centienus radošajiem un sociālajiem uzņēmumiem iekarot ne tikai vietējos, bet arī ārvalstu tirgus. Iedvesmas stāstos seminārā ar savu pieredzi dalījās Lauma Kazaka, Solfeg.io - mūzikas mācību lietotnes līdzdibinātāja, Creative Business Cup Latvijas nacionālās atlases pusfinālisti (Latvija) un XAOS brand (Igaunija) īpašniece Liina Adamson-Ehte, kura aizsāka savu darbību Tartu Radošo industriju centra inkubatorā un šobrīd iekaro modes tirgu visā pasaulē. Tartu Radošo industriju centra valdes loceklis Reigo Kuivjõgi pastāstīja par tūrisma maršrutu Sibulatee – Sīpolu ceļš (Igaunija). Seminārā uzstājās arī radošās domāšanas un inovāciju eskperte, “biznesa enģelis” Vita Brakovska (Latvija) un Tartu Universitātes uzņēmējdarbības asociētā profesore Mervi Raudsaar (Igaunija). Vitas Brakovskas vadītā kontaktbirža deva iespēju semināra dalībniekiem - uzņēmējiem stāstīt par sevi un dalīties pieredzē, kā arī iniciēt potenciālās sadarbības iespējas. Jau šajā pavasarī projekta ietvaros tiks īstenoti vēl divi pasākumi. Martā sagaidāms pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, kurā piedalīties tiks aicināti radošās industrijas uzņēmēji un Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji ar mērķi iepazīt un attīstīt kopīgu pārrobežu sadarbības platformu radošās industrijas jomā. Savukārt jau aprīlī sāksies četru moduļu apmācību programma (angļu valodā) sociālās un radošās uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējdarbības ideju īpašniekiem, kuras mērķis būs attīstīt galveno kompetenču kopumu un nodrošināt jaunu prasmju apgūšanu seksmīgai pārrobežu sadarbībai. Mācībās plānots iesaistīt kopumā 20 Latvijas un 20 Igaunijas sociālās un radošās industrijas uzņēmumus.  Apmācību pirmais modulis ir plānots aprīlī un tas notiks Latvijā, tam sekos divas atbalsta (mentoringa) sesijas Igaunijā un noslēguma sesija rudenī Latvijā. Aktuālākā informācija par projekta aktivitātēm pieejama Rīgas plānošanas reģiona mājaslapā http://rpr.gov.lv/project/socials-un-radoss/ un projekta Facebook lapā https://www.facebook.com/latestsocialandcreative/ . Par projektu Projekts „Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” (Sociāls un radošs) (Boosting Cross Border Entrepreneurial Activity in Social and Creative Industries Sector (Social&Creative)) tiek īstenots ar Interreg Igaunija ‑ Latvijas programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Projekta aktivitāšu galvenā mērķa auditorija ir ikviens Rīgas plānošanas reģionā un Dienvidigaunijas reģionā strādājošais sociālais un radošais uzņēmējs, tāpat projekta aktivitātēs plānots iesaistīt arī attiecīgo reģionu pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistus. Projekta īstenošanas laikā tā mērķa auditorijas dalībnieki tiks aicināti piedalīties daudzveidīgos pasākumos (pieredzes apmaiņas braucieni, kontaktbiržas semināri, apmācību cikla semināri, noslēguma izstāde - gadatirgus), kas atraisīs iniciatīvu, stiprinās līdera iemaņas, kā arī sekmēs iesaistīšanos saimnieciskās darbības attīstības procesos Latvijā un Igaunijā. Projekta partneri: Rīgas plānošanas reģions (projekta vadošais partneris, Latvija), nodibinājums “Latvijas jauno uzņēmēju centrs “Jobs and Society”” (Latvija), Tartu universitāte (Tartu Ülikool, Igaunija) un Tartu Radošo industriju centrs (SA Tartu Loomemajanduskeskus, Igaunija). Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada jūnijs – 2019.gada maijs Projekta kopējais budžets: EUR 171 555, no kuriem EUR 145 821 ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts. Par Rīgas plānošanas reģionu (RPR) Rīgas plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā, kuru galvenā kompetence ir nodrošināt reģiona teritorijas attīstības plānošanu, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbības koordināciju, kā arī īstenot reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvniecību uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta, izglītības un sociālas politikas veidošanā. Rīgas plānošanas reģions, īstenojot dažādas tematikas pārrobežu sadarbības projektus, veiksmīgi iesaistījies arī starptautiskās sadarbības partneru tīklā. Rīgas plānošanas reģiona teritoriju veido 30 pašvaldību administratīvo teritoriju mozaīka. Rīgas plānošanas reģions ir Latvijas galvaspilsētas reģions un tā funkcionālā telpa ievērojami pārsniedz reģiona robežas, kas reģiona saimnieciskajā un apdzīvojuma telpiskajā struktūrā iekļauj arī apkārtējo reģionu teritorijas. Reģionu raksturo dinamiskā galvaspilsēta Rīga, kurā organiski iekļāvušās dažādu tautu ietekmes. Nozīmīgas ir arī citas reģiona pilsētas – Jūrmala, Limbaži, Tukums, Ogre un Sigulda, kā arī industrializācijas neskartā lauku vide. Reģiona īpašā vērtība ir Baltijas jūras Rīgas līča piekraste un iekšējie ūdeņi. Rīgas reģionā, lielā mērā pateicoties Rīgai, tiek radīts vairāk nekā 2/3 Latvijas ekonomikas vērtību – var teikt, ka Rīgas plānošanas reģions ir Latvijas saimnieciskās darbības dzinējspēks. Rīgas aglomerācijā koncentrējas valsts nozīmīgākie kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, veselības aprūpes, kā arī transporta infrastruktūras objekti. Rīgas plānošanas reģiona stratēģiski nozīmīgā atrašanās vieta, augstā iedzīvotāju piesaistes spēja un samērā lielā tirgus ietilpība veido reģiona ekonomisko potenciālu un sekmē nacionālo izaugsmi. Kontaktinformācija: Laura Kindzule, projekta vadītāja \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. www.rpr.gov.lv Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs