Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Daugavas stāvkrasti atklāj savu varenību

Mūsu likteņupes Daugavas pamatus gandrīz visā tās tecējumā veido dolomītieži, agrāk daudzviet tā bija kanjonveida ieleja, kur ieži atsedzas kā varenas klintis - Staburags, Oliņkalns, Avotiņkalns, savukārt citur dolomītklintis pazūd zem koku apauguma un nekas neliecina par apslēpto varenību. Daugava ir ievērojama ar tās dolomīta atsegumiem. Diemžēl visvarenākie stāvkrasti šobrīd atrodas Pļaviņu HES ūdenskrātuves dzelmē. Dolomīta krasti ir arī Salaspils apkārtnē – Doles salā. Pirms Rīgas HES celtniecības Daugava pati ledus iešanas laikā attīrīja savus krastus no apauguma, attīrījās arī upes gultne. Šobrīd Sausās Daugavas gultne aizaug arvien vairāk, krasti kļūst arvien zaļāki, klintis slēpj koki un krūmi. Daugavas muzeja teritorijā Sausās Daugavas krastā atrodas Eiropas nozīmes aizsargājams biotops – Doles salas dolomīta atsegums, tomēr to visai sarežģītu padara aizaugušie upes krasti. Lai atsegumu padarītu pieejamu un vizuāli pievilcīgāku, bija nepieciešama tā pilnīga atsegšana, izcērtot krūmus un jaunos kokus. Doles salas atbalsta fonda biedri jau izsenis aktīvi nodarbojas ar Daugavas krastu vēsturiskā izskata atjaunošanu, tāpēc uzskatīja par savu pienākumu īstenot krastu attīrīšanas plānu. Jau iepriekšējā gadā pašvaldība kopā ar Daugavas muzeju iesniedza Dabas fondam projektu dolomīta atseguma attīrīšanai, bet finasējumu nesaņēma. Tad Doles salas atbalsta fonds kopā ar Daugavas muzeju projektu iesniedza pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursam un saņēma atbalstu. Lai atsegtu Daugavas dolomīta krastu apmeklētājiem, piecas dienas strādāja trīs arboristi. Ir nozāģēti traucējošie koki un krūmi, iespēju robežās tiks pielīdzināta arī gājēju taka. Doles salas atbalsta fonds plāno turpināt savas aktivitātes Daugavas muzejā - vēl būtu nepieciešams attīrīt arī pārējo aizaugušo krasta daļu un izbūvēt ērtu gājēju celiņu gar krauju, tāpat vajadzētu attīrīt krastu no niedrēm, lai varētu redzēt, kā dolomīta ieži turpinās arī Daugavā. „Doles salas atbalsta fondu” dibinājuši Doles salas kādreizējie iedzīvotāji, lai sākotnēji iemūžinātu dzelmē zudušo māju un vietvārdu piemiņu. Pateicoties fonda aktīvajai rosībai, pērn jau ir tapis memoriāls nogrimušajām dolēniešu mājām, kas ir ne tikai  ainavisks vides objekts, bet arī sniedz ievērojams izziņas materiālu. Tomēr bijušie un arī esošie dolēnieši neapstājās pie sasniegtā, un nu, pateicoties Salaspils novada domes finansējumam un Doles salas atbalsta fonda līdzfinansējumam, ir atgūts vēl kāds gabaliņš bijušās Daugavas krastu varenības. Rudīte Ķikuste, Doles salas atbalsta fonds

lasīt vairāk
Noslēdzoties gadam, noslēdzas arī ūdenssaimniecības projekta III kārta

Ar prieku paziņojam, ka šā gada 13. decembrī Salaspils novada Būvvalde ir pieņēmusi ekspluatācijā pēdējo no projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” daļām – “Spiedvads Saulkalne-Salaspils”. Līdz ar šīs daļas noslēgšanos noslēdzies arī viss projekts, kas ietvēra gan daudz izaicinājumu, gan lielu neatlaidību, gan arī milzīgu devu pacietības tieši no iedzīvotāju puses. Nedaudz atskatīsimies uz projekta realizācijas gaitu un rezumēsim paveikto: līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu tika parakstīts 2017. gada 14. februārī; pēc iepirkuma veikšanas līgums par būvniecību, iekļaujot gan projektēšanu, gan pašu būvdarbu veikšanu, ar Personu apvienību “Wesemann-Edrija” tika noslēgts 2017. gada 21. februārī; kopējais projekta apjoms raitākai darbu veikšanai tika sadalīts 5 daļās: Silavas rajons, t.sk. arī Rīgas ielas 49, Lazdu ielas 4 un Apiņu ielas komunikāciju izbūve, kopējais izbūvēto tīklu garums – 2514m; Purva rajons, kopējais izbūvēto tīklu garums – 3263m; Buču-Kalnrozes ielas rajons, t.sk. arī neliela komunikāciju posma izbūve Saulkalnes ciemā, kopējais izbūvēto tīklu garums – 2255m; Atomreaktors-Miera iela, izbūvējot arī kolektoru caur Nacionālo botānisko dārzu, kopējais izbūvēto tīklu garums – 2294m; spiedvads Saulkalne-Salaspils, kopējais izbūvēto tīklu garums – 6363m; kopējais projekta laikā izveidotais pieslēgumu skaits, nodrošinot nekustamā īpašuma pieslēgšanas iespējas centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem – 205 vienības; projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” kopējās izmaksas ir 2 418 415,73 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 1 998 690,69 EUR, no kurām 1 404 721,03 EUR līdzfinansē Eiropas Savienība. Pārējo attiecināmo izmaksu daļu 593 969,66 EUR apmērā finansēs Salaspils novada dome. Projekta neattiecināmās izmaksas, kas ir 419 725,04 EUR, pilnā apmērā finansēs Pašvaldības SIA “Valgums-S”. Vēlamies pateikties visiem tiem Salaspils un Saulkalnes ciema iedzīvotājiem, kuri jau ir izmantojuši iespēju pieslēgt savus nekustamos īpašumus jaunizbūvētajām un ekspluatācijā nodotajām centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmām un uzsākuši pakalpojuma lietošanu. Kopumā centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits jau ir palielinājies par 186 personām. Atgādinām, ka pieslēguma izveide pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir viens no priekšnosacījumiem, lai saskaņā ar Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr. 38/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” 5.8. punktu, saņemtu 25 % atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļu summas. Informāciju par katram konkrētajam nekustamajam īpašumam pieejamajiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumiem iespējams uzzināt, sazinoties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”. Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību un priecīgus svētkus vēlot, Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”.

lasīt vairāk
Veikts Rīgas apvedceļa iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējums

SIA „Projekts 3” pēc VAS „Latvijas Valsts ceļi” pasūtījuma ir veicis “Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējums” ziņojuma izstrādi. 2018.gada 29.novembrī Vides pārraudzības valsts biroja ir sniedzis Atzinumu Nr.5-04/16 par paredzēto darbību. Tāpat informējam Jūs, ka Vides pārraudzības valsts birojs netika prasījis nekādus papildinājumus vai izmaiņas Ziņojuma 2.redakcijā. Elektroniska Ietekmes uz vidi ziņojuma Gala redakcija pieejama šeit (saite darbosies 3 mēnešus). Atbilstoši MK noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" prasībām lūdzam akceptēt  VAS “Latvijas Valsts ceļi” paredzēto darbību un šo noteikumu 69.punkta prasībām, lūdzam ievietot novada mājas lapā paziņojumu, kurā norādīta šāda informācija: ü  Paredzētās darbības norises vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas (precīzu autoceļa trases pārbūvi skatīt Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma Pielikumā Nr.5.); ü  -Ierosinātājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.67028169, e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . ü  2018.gada 29.novembrī Vides pārraudzības valsts biroja ir sniedzis Atzinumu Nr.5-04/16 par paredzēto darbību. ü  Elektroniska Ietekmes uz vidi ziņojuma Gala redakcija pieejama SIA "Vides eksperti" mājas lapā un šeit. Drukātā formātā ar Gala redakciju var iepazīties pašvaldībā. Pielikumā: Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma ~0.3km līdz ~18.9km pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma Gala redakcija.  Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

lasīt vairāk
Notiks zvejas tiesību nomas slēgtā izsole pašpatēriņa zvejai

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtā izsole pašpatēriņa zvejai Rīgas HES ūdenskrātuvē Salaspils novada administratīvajā teritorijā. Izsoles objekts: Izsolei tiek nodoti 4 zivju murdi ar sētu, līdz 30m zvejai Rīgas HES ūdenskrātuvē fiziskām personām pašpatēriņam. Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību lietošanas termiņš – līdz 2019. gada 31. decembrim. Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības tiek pārdotas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Iesniegumu dalībai izsolē iesniegšanas termiņš: 2019. gada 16. janvāris plkst. 14.00. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. Iesniegumi jāiesniedz Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, vai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz e-pastu:

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs