Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Veikta Sausās Daugavas kartogrāfija

Ar Salaspils novada pašvaldības atbalstu (NVO projektu konkurss) no šā gada 26. jūnija līdz 16.jūlijam tika realizēts projekts “Inovatīvo tehnoloģiju pielietošana Sausās Daugavas zemūdens telpisko datu iegūšanai un dziļumu karšu sagatavošanai”. Projekta ietvaros, izmantojot šodien pieejamās inovatīvās tehnoloģijas (uz laivas uzstādāmu eholoti ar dažāda veida augstfrekvences devējiem/sensoriem), tika veikta Sausās Daugavas (apmēram 280 ha platībā) kartogrāfija (zemūdens telpisko datu iegūšana un dziļumu karšu sagatavošana). Iegūtie dati tiks izmantoti turpmāku pasākumu plānošanai un realizācijai, t.sk. upes gultnes tīrīšanai, padziļināšanai, laivošanas ceļu plānošanai un izveidei, kā arī sabiedrības informēšanai, iegūtās kartes (digitālā formā) nododot Salaspils novada pašvaldībai izvietošanai pašvaldības mājaslapā. Sausās Daugavas dziļumu kartogrāfija un ūdenstilpes zemūdens telpas plašāka izpēte līdz šim nav veikta. Ūdenstilpes kartogrāfijas rezultātā sagatavotās dziļumu kartes ir līdz šim nebijis izejas datu avots tālāku vides aizsardzības pasākumu un apsaimniekošanas darbību plānošanai un veikšanai Sausajā Daugavā, kā arī  informatīvs, izzinošs un ilustratīvs materiāls par upes dziļumiem, zemūdens reljefu, sēkļiem, pauguriņiem, kantēm, bedrēm, ūdensaugiem un ūdenstilpes grunts cietību. Kartes digitālā formātā Projekta realizētājs - biedrība "Doles Makšķernieku biedrība".

lasīt vairāk
SIA “Knauf” veiks pazemes ūdeņu monitoringu

Jūlijā pašvaldība ir saņēmusi SIA „Knauf” iesniegumu par pazemes ūdeņu monitoringa urbumu ierīkošanu pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos ģipšakmens atradņu “Salaspils” un “Saulkalne” apkārtnē. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk VPVB) ir sniedzis atzinumu par ģipšakmens ieguves paplašināšanu atradnē “Salaspils” un atzinumu par ģipšakmens ieguvi un nederīgo iežu atbērtnes izvietošanu atradnē “Saulkalne”, kurā norādīts, ka viens no obligāti izpildāmajiem nosacījumiem paredzētajām darbībām ir pazemes ūdeņu monitoringa veikšana atradnēs un tām piegulošajās teritorijās. Tā kā abu atradņu izstrādnes nodrošināšanai gan šobrīd, gan perspektīvā ir jāveic pazemes ūdeņu līmeņu pazemināšana, būtiski ir atradnēm piegulošajās teritorijās veikt pazemes ūdeņu līmeņu monitoringu. Pazemes ūdeņu līmeņu monitorings nepieciešams depresijas piltuves izplatības uzraudzībai un kontrolei, lai visu atradnes izstrādes laiku būtu iespējams sekot līdzi izstrādes darbu ietekmei uz pazemes ūdeņiem kopumā, kā arī, lai būtu iespējams objektīvi un efektīvi sekot līdzi atradņu izstrādes darbu ietekmei uz potenciālās pazemes depresijas piltuves zonā esošo viensētu ūdensapgādes un dzeramā ūdens resursu nodrošinājumu. SIA “Knauf” kā piemērotākās vietas monitoringa urbumu ierīkošanai lūdz izmantot šādus pašvaldībai piederošos īpašumus: starp Zeltiņu kūdras purvu un Lazdu ielu; Krasta ielu 3; īpašumu “Brīvnieki 11”; īpašumu “Dzelzceļa māja 23 km”. SIA “Knauf” apņemas ierīkot monitoringa urbumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par saviem līdzekļiem. Paredzamais monitoringa urbumu ekspluatācijas laiks – 25 gadi, līdz atradņu ekspluatācijas beigām. Katru gadu uzņēmums sniegs atskaiti pašvaldībai parmonitoringā iegūtajiem datiem. 27. jūlija domes sēdē deputāti nolēma piekrist SIA „Knauf” paredzēto monitoringa urbumu ierīkošanai augstāk minētajos īpašumos, kā arī atļauj uzsākt monitoringa darbu veikšanu ierīkotajos urbumos.

lasīt vairāk
Atklāta pieteikšanās Creative Business Cup nacionālajai atlasei

Līdz 31. jūlijam jaunuzņēmumi, IT un radošo industriju pārstāvji  aicināti pieteikties starptautiskā jauno uzņēmēju konkursa Creative Business Cup nacionālajā atlasē. Konkurss Kopenhāgenā norisinās ik gadu un šogad pulcēs vairāk nekā 100 radošākos un inovatīvākos jaunos uzņēmējus no visas pasaules. Konkursā aicināti piedalīties jaunuzņēmumi un radošās industrijas pārstāvošie jaunie uzņēmēji. Starptautiskā žūrija izvēlēsies uzvarētājus, vadoties pēc diviem kritērijiem. Pirmkārt, biznesa idejai jābūt balstītai radošās kompetencēs, turklāt inovācijai ir jābūt neatņemamai daļai no konkrētā produkta vai risinājuma. Otrkārt, žūrija vērtēs idejas tirgus potenciālu un to, cik liels ir biznesa idejas iespējamais tirgus. Konkursa mērķis ir atbalstīt radošas idejas un veicināt inovāciju attīstību, palīdzot jaunajiem uzņēmējiem satikties ar investoriem, sasniegt starptautisko tirgu un piesaistīt finansējumu. 20 labākie pretendenti tiks aicināti prezentēt savas idejas klātienē Latvijas nacionālajā atlasē, turpretī atlases kārtas uzvarētājs piedalīsies konkursa finālā, kas norisināsies 16. novembrī Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā. Uzņēmējiem būs iespēja prezentēt savu ideju un produktu plašākai auditorijai, saņemt pieredzējušu mentoru palīdzību un ieteikumus, kā arī sacensties par galveno naudas balvu un titulu. Pieteikuma anketa un informācija par projektu pieejama šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/creative-business-cup "Creative Business Cup ir labākais konkurss, kurās esam piedalījušies, un noteikti ieteiktu to darīt arī citiem," uzsver Ieva Pastare, zīmola “Drawies” radītāja un bijusī konkursa dalībniece. "Tā bija vērtīga pieredze, iepazināmies ar citiem starptautiskiem uzņēmumiem, kuriem ir līdzīgi izaicinājumi, un varējām dalīties pieredzē. Mums bija iespēja demonstrēt savu ideju jauniem kanāliem, uzlabot savas prezentācijas prasmes un tikties ar investoriem." "Divi galvenie iemesli, kāpec iesaku piedalīties konkursā – tā ir gan iespēja attīstīt savu zīmolu, gan iegūt pozitīvu apstiprinājumu savai idejai. Jebkurā uzņēmuma attīstības posmā ir svarīgi un vērtīgi būt “tur, ārā" – runāt par savu ideju, vīziju, satikt līdzīgi domājošos un iegūt atgriezenisko saikni savam produktam no malas. Tas ļauj saņemt vērtīgus padomus, viedokļus un ieskatu, kā attīstīt gan savu produktu, gan tā pasniegšanu auditorijai,” savu pieredzi komentē Alina Dolmate no “Vividly”. Uzņēmums uzvarēja nacionālajā atlasē un pārstāvēja Latviju 2016. gada konkursā. Creative Business Cup ir globāla iniciatīva, kuras centrā ir uzņēmējdarbības un inovāciju stiprināšana. Dalība konkursā sniedz uzņēmējiem iespēju veidot starptautiskus kontaktus, piedalīties semināros un diskusijās, prezentēt savu ideju ārvalstu investoriem un potenciālajiem sadarbības partneriem, pilnveidot zināšanas un prasmes par radošo industriju biznesa attīstību, kā arī iegūt vērtīgas balvas. Creative Business Cup Nacionālās atlases organizatori Latvijā ir Jauno uzņēmēju centrs un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju inkubators ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

lasīt vairāk
Atnāksim uz mājas sapulci. Pastāstīsim par renovāciju

Kāpēc renovācija ir nepieciešama? Kā saņemt ES fondu līdzekļus un Salaspils pašvaldības atbalstu? Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu dalību programmā un kādi būs ieguvumi pēc renovācijas? Uz šiem un citiem jautājumiem par mājas atjaunošanas procesu jums sniegs atbildes SIA “Salaspils Siltums” speciālisti. Viss, kas ir jādara, – mājas pārstāvjiem jāpiesakās konsultācijai, kas tiks organizēta SIA “Salaspils Siltums” telpās, vai jāuzaicina SIA “Salaspils Siltums” pārstāvji uz mājas iedzīvotāju kopsapulci. Vasara un rudens ir piemērots laiks, lai uzsāktu savas mājas atjaunošanas procesu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lai nākamajā būvniecības sezonā varētu veikt būvniecības darbus.  Sagatavošanās procesā tiek veikta ēku tehniskā apsekošana, energoaudits, projektēšanas un citi nepieciešamie priekšdarbi. Ar Salaspils novada pašvaldības deleģējumu šos darbus iedzīvotājiem palīdz organizēt pašvaldības uzņēmums SIA “Salaspils Siltums”. SIA “Salaspils Siltums” speciālisti var apmeklēt mājas organizēto iedzīvotāju kopsapulci un sniegt izsmeļošu informāciju par renovācijas procesu, kā arī atbildēt uz mājas iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem. Šobrīd iedzīvotāji var veikt savas mājas atjaunošanu, saņemot ES līdzfinansējumu līdz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām. Programmas darbības laiks ir līdz 2022.gadam vai kamēr nav izlietoti šim mērķim piešķirtie 166 miljoni eiro. Papildus tam Salaspils novada pašvaldība piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katrai mājai, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt tikai pēc būvniecības darbu pabeigšanas. Saskaņā ar ALTUM sniegto informāciju kopš programmas sākuma Latvijā ir saņemti jau 142 māju pieteikumi, 70 mājas ir saņēmušas pozitīvu  atzinumu par tehnisko dokumentāciju, kas ir zaļā gaisma sākt gatavoties būvdarbiem.  Jūs varat pieteikties konsultācijai vai uzaicināt speciālistus uz mājas sapulci, vēršoties SIA “Salaspils Siltums” Energoefektivitātes nodaļā pie: projektu vadītājas Renātes Bražinskas-  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; tālr.29227651; būvniecības speciālista Andreja Semjonova - \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; tālr.25616621. Papildu informāciju var saņemt www.salaspilssiltums.lv sadaļā “Siltināšana”, kā arī sociālā tīkla Facebook lapā “Salaspils siltina”. Raksts ir tapis ar Apvārsnis 2020 ES projekta SUNShINE atbalstu, Līguma Nr. 649689

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs