Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Izsludināti būvniecības konkursi četru daudzdzīvokļu māju atjaunošanai

Ir izsludināti atklāti konkursi par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbu īstenošanu mājām Miera ielā 19, Miera ielā 17, Meža ielā 7 un Maskavas ielā 1. Šīs ir četras no piecām daudzdzīvokļu mājām, kurām atjaunošanas projektu vadību veic pašvaldības uzņēmums SIA “Salaspils Siltums”. Savukārt piektajai mājai Daugavas ielā 2 šobrīd tiek veikta projekta saskaņošana ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”. Daudzdzīvokļu mājām ir plānots veikt ne tikai siltināšanu, bet arī atjaunošanu – konstrukciju pastiprināšanu, lodžiju iestiklošanu, inženierkomunikāciju nomaiņu un citus nepieciešamos remontdarbus. Salaspilī šie ir vieni no pirmajiem projektiem, kuros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks realizēti ar Eiropas struktūrfondu atbalstu jaunajā un, visticamāk, pēdējā plānošanas periodā, kas ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim. SIA “Salaspils Siltums” Energoefektivitātes nodaļas speciālisti organizēja šo ēku tehnisko apsekošanu, energoauditu, uzraudzīja projektēšanas un citus darbus, kas bija nepieciešami, lai uzsāktu dalību atbalsta programmā. Īpaši jāuzsver paveiktais apjomīgais darbs pie projektu risinājumu saskaņošanas ar ALTUM. SIA “Salaspils Siltums” arī turpmāk pārstāvēs māju iedzīvotāju intereses, uzraugot būvniecības procesu. Savukārt pēc māju nodošanas ekspluatācijā uzņēmuma darbinieki veiks būvniecības darbu garantijas uzraudzību, ēkas monitoringu un sniegs padomus pareizā ēkas ekspluatācijā un energopārvaldībā. Līdz 2023. gadam iedzīvotāji var veikt savas mājas atjaunošanu, saņemot valsts līdzfinansējumu līdz 50% no projekta izmaksām. Papildus tam Salaspils novada pašvaldība piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katram projektam, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt pēc būvniecības darbu pabeigšanas. Papildu informācija par iepirkumu ir pieejama AS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" mājas lapā. Vizualizācija – pirms un pēc. Meža iela 7

lasīt vairāk
Taps arī jauni centralizētās ūdensapgādes tīkli

Paralēli centralizēto sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei, šī gada ietvaros, pateicoties Salaspils novada domes piešķirtajam finansējumam, taps izbūvēti arī jauni centralizētie ūdensapgādes tīkli. Pašlaik vēl norit aktīvs darbs pie Tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas. Lai darbu izpilde noritētu ātrāk, viss darbu apjoms sadalīts vairākās daļās, no kurām pirmajai daļai jau ir saņemts Salaspils novada Būvvaldes saskaņojums un atļauja būvdarbu uzsākšanai. Pirmajā daļā darbi noritēs sekojošos Salaspils pilsētas rajonos un ielās: Silavas rajonā, Apiņu ielas rajonā un Rīgas ielā 49. Par būvdarbu veikšanas laikiem katrā no konkrētajām ielām būs iespējams uzzināt no informatīvajiem plakātiem, kas tiks izvietoti katrā no darbu veikšanas zonām vai arī pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.valgums.eu, kā arī zvanot pa tālruni 67944692. PSIA «Valgums-S» aicina izbūves zonā esošo ēku īpašniekus izmantot iespēju jau būvniecības laikā izbūvēt pieslēgumu centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem! Lai pieslēgtu savu nekustamo īpašumu komunikācijām, Pašvaldības SIA “Valgums-S” jāizņem Tehniskie noteikumi pieslēguma izbūvei un jāizstrādā pieslēguma projekts. Centralizēto tīklu izbūves laikā, PSIA “Valgums-S” piedāvā pieslēguma projektu izstrādāt bez maksas, ja ar pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts pakalpojuma līgums. Pēc tam jāveic pieslēguma izbūve Jums piederošajā nekustamajā īpašumā, kas pēc izbūves, pakalpojuma sniedzēja pārstāvja klātbūtnē, jāpievieno centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Sīkāku informāciju par pieslēgšanās iespējām un to tehniskajiem risinājumiem var iegūt mājaslapā www.valgums.eu, vai darba laikā sazinoties ar Pašvaldības SIA “Valgums-S” speciālistiem: Sekretāre lietvede – Lolita Freināte tālr. Nr.67944692, Tehniskās daļas vadītājs – Genadijs Volodins, tālr. Nr.22838465, Projekta vadītāja – Edīte Zviedre, tālr.Nr.20220300. SVARĪGI! Centralizēto tīklu izbūves laikā, pēc Jūsu izteikta lūguma, iespēju robežās vēl ir iespējamas īpašuma pieslēguma vietas izvietojuma korekcijas. Lai uzzinātu par Jūsu īpašumam paredzētās pieslēguma vietas izvietojumu (saskaņā ar izstrādāto Tehnisko projektu), kā arī risinātu jautājumu par pieslēguma novietojuma izmaiņām, lūdzam tuvākajā laikā sazināties ar Darbu vadītāju Ivaru Jonānu, tālr.29166517. Informācija par turpmākajām izbūves vietām tiks sniegta pēc Tehnisko projektu saskaņošanas. Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

lasīt vairāk
Sākas būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta" ietvaros

Saskaņā ar iepriekš sniegto informāciju, šī gada ietvaros ar Salaspils novada domes un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu paredzēts realizēt Ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtu. Līgums “Sadzīves kanalizācijas pakalpojumu attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē” projekta ietvaros tika noslēgts jau februāra vidū un līdz šim laikam noritēja aktīvs darbs pie Tehnisko projektu izstrādes. Viss darbu apjoms, sadalīts piecās daļās, no kurām pirmajai daļai jau ir saņemts Salaspils novada Būvvaldes saskaņojums un atļauja būvdarbu uzsākšanai. Pirmajā daļā darbi noritēs sekojošos Salaspils pilsētas rajonos un ielās: Silavas rajonā, Apiņu ielas rajonā, Rīgas ielā 49 un Lazdu ielā 4. Par būvdarbu veikšanas laikiem katrā no konkrētajām ielām būs iespējams uzzināt no informatīvajiem plakātiem, kas tiks izvietoti katrā no darbu veikšanas zonām vai arī pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.valgums.eu, kā arī zvanot pa tālruni 67944692. PSIA «Valgums-S» aicina izbūves zonā esošo ēku īpašniekus izmantot iespēju jau būvniecības laikā izbūvēt pieslēgumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem! Lai pieslēgtu savu nekustamo īpašumu komunikācijām, Pašvaldības SIA “Valgums-S” jāizņem Tehniskie noteikumi pieslēguma izbūvei un jāizstrādā pieslēguma projekts. Centralizēto tīklu izbūves laikā, PSIA “Valgums-S” piedāvā pieslēguma projektu izstrādāt bez maksas, ja ar pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts pakalpojuma līgums. Pēc tam jāveic pieslēguma izbūve Jums piederošajā nekustamajā īpašumā, kas pēc izbūves, pakalpojuma sniedzēja pārstāvja klātbūtnē, jāpievieno centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Sīkāku informāciju par pieslēgšanās iespējām un to tehniskajiem risinājumiem var iegūt mājaslapā www.valgums.eu, vai darba laikā sazinoties ar Pašvaldības SIA “Valgums-S” speciālistiem: Sekretāre lietvede – Lolita Freināte tālr. Nr.67944692, Tehniskās daļas vadītājs – Genadijs Volodins, tālr. Nr.22838465, Projekta vadītāja – Edīte Zviedre, tālr.Nr.20220300. SVARĪGI! Centralizēto tīklu izbūves laikā, pēc Jūsu izteikta lūguma, iespēju robežās vēl ir iespējamas īpašuma pieslēguma vietas izvietojuma korekcijas. Lai uzzinātu par Jūsu īpašumam paredzētās pieslēguma vietas izvietojumu (saskaņā ar izstrādāto Tehnisko projektu), kā arī risinātu jautājumu par pieslēguma novietojuma izmaiņām, lūdzam tuvākajā laikā sazināties ar PA “Wesemann - Edrija” Darbu vadītāju Ivaru Jonānu, tālr.29166517. Informācija par turpmākajām izbūves vietām tiks sniegta pēc Tehnisko projektu saskaņošanas. Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs