Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” pirmās daļas būvdarbi nodoti ekspluatācijā

Šī gada 8.decembrī, Salaspils novada Būvvalde ir izdevusi aktu Nr.17030490801211 par inženierbūves “Kanalizācijas tīkli Apiņu ielas rajonā, Silavas rajonā, Rīgas ielā 49, Lazdu ielā 4, Salaspils pilsētā” pieņemšanu ekspluatācijā. Līdz ar to oficiāli varam paziņot, ka projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” pirmās daļas būvdarbi ir noslēgušies un minēto rajonu iedzīvotājiem ir pieejami centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumi. Atgādinām, ka pirms pakalpojuma lietošanas uzsākšanas, jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”, tālr.Nr.67944694, kā arī atgādinām, ka pakalpojuma lietošana bez līguma noslēgšanas ir stingri aizliegta. Nākamie, kas varēs uzsākt centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu lietošanu, būs Purva rajona iedzīvotāji. Par nožēlu jāatzīst, ka darbi nevedas tik raiti, kā bija plānots iepriekš, kā dēļ aizkavējusies arī dokumentācijas iesniegšana Salaspils novada Būvvaldē. Saskaņā ar aktualizēto darbu grafiku, darbus Purva rajonā plānots pabeigt šīs nedēļas laikā, bet dokumentāciju Būvvaldē iesniegt nākamās nedēļas laikā. Atlikušo divu projekta daļu (Buči – Kalnrozes, Salaspils pilsētā un Saulkalne (Austrumu un Rietumu daļa) un Atomreaktors, LZA rajons, Pionieru iela – kolektors) ietvaros būvdarbi arī būs pabeigti šī gada laikā, bet izpilddokumentācijas iesniegšana Būvvaldē būs iespējama tikai nākamā gada sākumā. Iedzīvotāji, kuriem projekta realizācijas ietvaros ir un būs nodrošināta pieslēgšanās iespēja centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, no Pašvaldības SIA “Valgums-S” saņems uzaicinājuma vēstules, kā arī skaidrojumu par veicamajām darbībām, lai kļūtu par pakalpojuma lietotājiem. Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

lasīt vairāk
Parakstīts līgums ar LIAA par investīciju piesaisti

27. decembrī Salaspils novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par sadarbības kartību investīciju piesaistes metodikas “POLARIS process” ietvaros. Līguma mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību Pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicinot investīciju, t.sk. ārvalstu, apjoma pieaugumu, palielināt Pašvaldības konkurētspēju vietējā un starptautiskajos tirgos, kā arī paplašināt Pašvaldības sadarbību ar esošiem un potenciāliem investīciju projektu īstenotājiem. LIAA, īstenojot Latvijā investīciju piesaistes metodiku “POLARIS process”, organizē informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investoru piesaisti. Lai padarītu investīciju piesaisti aktīvāku, plānveidīgu un efektīvāk izlietotu pieejamos, ierobežotos finanšu līdzekļus, tika izstrādāta unikāla metodika mērķtiecīgai investīciju piesaistei. Attiecīgā metodika tika nosaukta par POLARIS procesu. LIAA direktors Andris Ozols, parakstot līgumu, sacīja: “Mūsu spēkos ir nosēdināt pie viena galda vietējo pašvaldību vadītājus, uzņēmējus un investorus un palīdzēt atrast risinājumu svarīgiem jautājumiem,  nevis vienkārši parunāt. Jūs varat noteikt tos attīstības virzienus, ko vēlaties savā administratīvajā teritorijā pilnveidot, savukārt mēs varam jūsu vēlmes uzklausīt un meklēt jau konkrētus investorus. Salaspils varētu būt investoriem saistoša tāpēc, jo atrodas tuvu Rīgai.” Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars iepazīstināja ar pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstīšanai, piemēram, ceļu izbūvi uz industriālajām teritorijām, kā arī par plānoto degradēto teritoriju apgūšanu un izveidošanu par moderniem industriālajiem rajoniem.  Pārrunāti tika arī tādi nozīmīgi projekti kā Rail Baltica termināļa izveide Saulkalnē un solārā lauka būvniecība pie uzņēmuma “Salaspils Siltums”, piesaistot Eiropas finansējumu, kas ir unikāls projekts ne tikai Latvijas, bet arī Ziemeļeiropas mērogā. “Mēs esam piesaistījuši finanšu līdzekļus, lai attīstītu dažādas jomas visā novadā, un iedzīvotāji būs lielākie ieguvēji tam, ka strādājam uz investīciju piesaisti. Tiek sakārtoti ceļi, ēkas un kopējā infrastruktūra, kas nebūtu iespējams bez papildu finansējuma, ko esam ieguvuši gan no valsts, gan Eiropas. Novada attīstībai strādāsim arī turpmāk, tāpēc esam priecīgi par šo sadarbību,” parakstot līgumu, uzsvēra domes priekšsēdētājs. 

lasīt vairāk
Ekonomikas ministrija noslēdz vienošanos ar “Salaspils siltumu” par energoefektivitātes uzlabošanu

21. decembrī Ekonomikas ministrija noslēdza brīvprātīgo vienošanos ar SIA “Salaspils siltums” par sadarbību energoefektivitātes jomā. Tādējādi SIA “Salaspils siltums” kļuvis par pirmo uzņēmumu, kas brīvprātīgi apņēmies aktīvi strādāt ar saviem galapatērētājiem, lai veicinātu enerģijas efektīvu izmantošanu. SIA “Salaspils siltums” valdes locekle Ina Bērziņa-Veita norāda: “Mūsu uzņēmums pēdējos gados ir strauji un mērķtiecīgi uzlabojis energoefektivitāti siltumenerģijas ražošanā un piegādē. Rūpējoties, lai klienti izmantotu siltumenerģiju racionāli, esam nolēmuši pievienoties iniciatīvai noslēgt brīvprātīgu vienošanos ar Ekonomikas ministriju par energoefektivitātes uzlabošanu”. “Efektīva enerģijas izmantošana palielina kā uzņēmumu, tā arī valsts konkurētspēju – tā ir iespēja samazināt energoresursu izmaksas un veidot noturību pret to cenu celšanās riskiem. Esam gandarīti par uzņēmuma SIA “Salaspils siltums” izrādīto apņemšanos, kļūstot par pirmo vēstnesi jaunajai iniciatīvai un paraugu ikvienam uzņēmumam un pašvaldībām, kas vēlēsies pievienosies iniciatīvai,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka. Vienošanās mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību starp ministriju, uzņēmējiem un pašvaldībām, lai veicinātu energoefektivitāti un pieredzes apmaiņu. Tā paredz energoefektivitātes uzlabošanos atsevišķos uzņēmumos, komersantus pārstāvošas organizācijas uzņēmumos vai pašvaldībās. Vienošanos slēdz uz laiku ne īsāku par pieciem gadiem un tās pamatnosacījums ir darbības plāns, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu vismaz 10% apmērā. Tās saturs tiek veidots sarunu gaitā ar katru pretendentu atsevišķi, vienojoties par tālāko sadarbību. Brīvprātīgas vienošanās par energoefektivitāti ir viens no instrumentiem valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Sasniegtais enerģijas ietaupījums tiks novērtēts un paziņots valsts energoefektivitātes monitoringa sistēmā. Pēc vienošanās noslēgšanas SIA “Salaspils siltums” piedalīsies Latvijā apstiprinātās enerģētikas politikas ieviešanā un sniegs izmērāmu ieguldījumu valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Kā iepriekš ziņots, Ekonomikas ministrija 2017. gada augustā publicēja uzaicinājumu komersantiem, komersantus pārstāvošām organizācijām un pašvaldībām pieteikties brīvprātīgas vienošanās noslēgšanai. Uzaicinājumam atsaucās seši komersanti, ar kuriem uzsāktās sarunas tiks turpinātas 2018. gadā. Brīvprātīgas vienošanās noslēgšanu starp valsti un uzņēmējiem, organizācijām vai pašvaldībām paredz Energoefektivitātes likums. Likuma mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas SIA “Salaspils siltums” ilgstoši strādā ilgtspējīgas enerģētikas un modernu tehnoloģiju ieviešanā, kā arī energoefektivitātes jomā. šis ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis prestižo apbalvojumu "GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD" (Vispasaules centralizētās enerģijas klimata balva). To nodrošināja inovatīva pieeja darbam, jaunāko tehnoloģiju izmantošana un drosme būt pionieriem savā jomā. SIA “Salaspils siltums” tika piešķirts apbalvojums kategorijā "Modernizācija". Avots: www.em.gov.lv

lasīt vairāk
Ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiks paaugstināts tarifs

Saskaņā ar 2017. gada 14.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.151, sākot ar 2018. gada 15.janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumiem Salaspils pilsētā un tās teritorijā tiks paaugstināts pakalpojumu sniegšanas tarifs. Turpmāk par ūdensapgādes pakalpojumiem maksāsim 0.91 EUR/m3 bez PVN, bet par kanalizācijas pakalpojumiem 1.36 EUR/m3 bez PVN. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.151 publikācija izdevumā Latvijas Vēstnesis. Pašvaldības SIA "Valgums-S"

lasīt vairāk
Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve. Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207. Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas. Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 21. februāra lēmums Nr. 35 Paredzētās darbības apraksts: plānota Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve, proti, otras brauktuves izbūve visā apvedceļa garumā no autoceļu A4 un A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) esošā divlīmeņu mezgla līdz autoceļu A4 un A6 Rīga - Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) esošajam divlīmeņu mezglam ar normālprofilu NP20,5. Plānotais apvedceļš nešķērsos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. Salaspilieši var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (sākot ar 2017.gada 8.decembri) Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Savukārt sanāksme notiks domes aktu zālē 19. decembrī pulksten 16.00. Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2017.gada 25.decembrim. Sagatavotie dokumenti

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs