Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

“Valgums-S” atzīmē 20 gadu jubileju

Varētu teikt, ka 2017. gads Salaspils novadā ir aizvadīts zem nozīmīgu jubileju zīmes. Nule kā savas pusgadsimta jubilejas atzīmēja kultūras nams “Rīgava” un Salaspils 1. vidusskola, 10 gadu dzimšanas dienu svinēja PII “Jāņtārpiņš”. Jubilāru saimei pievienojas arī pašvaldības SIA “Valgums - S”, jo 28. novembrī apritēja 20 gadi kopš tā dibināšanas. Tieši tik ilgi “Valgums-S” Salaspils novadā sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Īsumā raksturojot uzņēmuma attīstību pēdējo 20 gadu griezumā, jāatzīmē, ka, pateicoties gan Eiropas Savienības līdzfinansējumam, gan Salaspils novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, būtiski palielinājies gan izbūvēto tīklu garums, līdz ar to arī Salaspils pilsētas un novada iedzīvotājiem nodrošināto ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājums, atjaunotas un paplašinātas ūdenssaimniecības būves un iekārtas, gan, pateicoties tīklu rekonstrukcijai, uzlabota klientiem sniegtā pakalpojuma kvalitāte, kā arī samazināts vidē nonākošais piesārņojums. Piemēram, skaitliskā izteiksmē, vērtējot ūdensapgādes tīklu apjoma pieaugumu, varam minēt to, ka pēdējo 10 gadu laikā kopējais dzeramā ūdens tīklu garums no 17,16km 2008. gada nogalē ir pieaudzis līdz 47,46km šobrīd, plānots, ka līdz 2017. gada beigām tas vēl pieaugs, sasniedzot turpat 60 km. Līdzvērtīga situācija vērojama saistībā arī ar sadzīves kanalizācijas tīkliem, kur kopējais tīklu garums pēdējo 10 gadu laikā no 45,67 km pieaudzis līdz 74,66 km, plānots, ka tīklu garums līdz 2018. gada beigām pieaugs līdz pat 94,37 km. Esošie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli centralizēto pakalpojumu pārklājumu un nodrošinājumu sniedz aptuveni 95% ūdenssaimniecības aglomerācijā dzīvojošo iedzīvotāju, tomēr jāsaka, ka ne visi iedzīvotāji, kam ir nodrošināta šī iespēja, ir to izmantojuši. Augstais pakalpojuma nodrošinājuma līmenis sasniegts, aktīvi iesaistoties Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācijā. Šajā periodā realizēti šādi projekti: “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”, “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta”, kur kopējās investīcijas visu trīs projektu ietvaros sastādīja 18,51 milj. eiro (bez PVN). Arī šobrīd turpinās aktīva Eiropas Savienības piešķirto finanšu līdzekļu apguve, realizējot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”, ko noteikti ir ievērojusi liela daļa Salaspils pilsētas un Saulkalnes ciema iedzīvotāju. Minama arī uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana, kur tiek domāts ne tikai par efektīvu sabiedrības darbību, bet arī par sadarbības uzlabošanu attiecībā uz klientiem. Šeit jāmin gan atsevišķas tehniskās daļas izveide, kur klienti var vērsties, lai atrisinātu tehniskas dabas jautājumus, gan dispečeru dienesta izveide, kas kalpo par vienotu informācijas, kontroles un vadības centru, kā arī nevaram nepieminēt jauno grāmatvedības sistēmu HansaWorld kopā ar klientu pašapkalpošanas portālu mans.valgums.eu. Minētais portāls klientam sniedz iespējas gan nodot skaitītāju rādījumus, gan redzēt pēdējos rēķinus, kā arī apskatīt patēriņa statistiku un izmantot portālā izveidoto formu saziņai ar “Valgums-S”. Kā jau visur un vienmēr, neviens uzņēmums un sabiedrība nav iedomājama bez tās vadītājiem un darbiniekiem. Šajā sakarā jāmin un jāizsaka pateicība diviem iepriekšējiem vadītājiem - Ērikam Jušķevicam un Staņislavam Anošinam, kas likuši stūrakmeņus uzņēmuma attīstībā. Pašlaik uzņēmuma groži nodoti Ilgoņa Igauņa vadībā, kam darba procesu organizācijā palīdz izpilddirektore Edīte Zviedre, ekonomists – finansists Armands Jaunkalns un galvenais inženieris Margots Bogdanovs. Darbinieku rotācija uzņēmumā ir minimāla, kas liecina par to, ka sabiedrība ir sava veida stabilitātes garants tiem, kas šeit strādā. Tāpat varam teikt, ka ilgstošas darba pieredzes rezultātā tiek paaugstināta darbinieku kompetence tajos jautājumos, kas tieši skar viņu ikdienas darbu specifiku. Arī pēc 20 gadu pašvaldības SIA “Valgums-S” darbības sabiedrības vadība redz, ka darāmā vēl ir daudz. Tas nav ierobežojošs vai biedējošs faktos, bet gan kā dzinulis turpmākam darbam un jaunu izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tieši tādēļ sabiedrība ir atvērta iedzīvotāju sniegtajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem, tieši viedoklis no malas sniedz labākās idejas turpmākai sabiedrības darbības uzlabošanai. Kā saka valdes loceklis, kas ir arī uzņēmuma vadītājs Ilgonis Igaunis: ”Visi mūsu sabiedrībā ir iemācījušies kritizēt valdību, ministrus, sliktu darbu, augstus tarifus, nepilnības un neizdarības pašreizējā un iepriekš veiktajos darbos, bet nāciet ar saviem konstruktīviem ieteikumiem, priekšlikumiem un risinājumiem, kas ir jāuzlabo uzņēmuma darbībā vai pakalpojuma sniegšanas jomā, ar priekšlikumiem, kā to ieviest. “Valgums-S” vadība un darbinieki ar prieku uzklausīs ieteikumus un iespēju robežās tos ieviesīs darbā. Šāda būtu labā prakse komunikācijai starp uzņēmumu un pakalpojumu saņēmējiem, klientiem, kas ir veidota uz savstarpējo sadarbību.”

lasīt vairāk
10 biežāk uzdotie jautājumi par māju atjaunošanu

Sākoties aukstajam laikam, salaspilieši arvien biežāk aizdomājas par savu māju atjaunošanu un siltināšanu. Atsaucoties iedzīvotāju aicinājumiem, SIA “Salaspils Siltums” speciālisti apmeklē māju sapulces un informē par siltināšanas programmu. Kādi ir visbiežāk uzdotie jautājumi par māju atjaunošanu jeb tautā saukto “renovāciju”? Redzēju “Salaspils Vēstīs”, ka Salaspilī notiek māju atjaunošana. Bet manai mājai vēl neviens nav piedāvājis “renovēties”! Kāpēc tā? Izrādīt iniciatīvu un iniciēt mājas atjaunošanu var ikviens dzīvokļa īpašnieks. Viss ir pašu rokās! Dažām mājām šo procesu piedāvā organizēt mājas apsaimniekotājs. Pārējām mājām tas jāorganizē pašu spēkiem, izvirzot pilnvaroto personu, kurai jābūt juridiskam statusam. Pilnvarotā persona var būt, piemēram, dzīvokļu īpašnieku biedrība. Kāda ir “Salaspils Siltuma” loma? Lai piedalītos programmā, ir jāveic apjomīgs projekta vadības darbs. Ar Eiropas Savienības atbalstu pašvaldības uzņēmumā “Salaspils Siltums” ir izveidota Energoefektivitātes nodaļa, kuras uzdevums ir vadīt ēku atjaunošanas projektus Salaspilī. Nodaļas speciālisti organizē ēku tehnisko apsekošanu, energoauditu, projektēšanas darbus, iesniedz dokumentus finanšu institūcijā “Altum” un saņem visus nepieciešamos atzinumus, organizē būvniecības un būvuzraudzības iepirkumus, veic būvniecības papildu uzraudzību, kā arī konsultē par ēku ekspluatāciju pēc atjaunošanas. Vai mājas iedzīvotājiem ir jākļūst par juristiem un inženieriem un “jāskraida” pakaļ būvniekiem, un viss jāorganizē? Programma ir tik apjomīga, ka nākas risināt dažādus tehniskos un juridiskos jautājumus, sadarboties ar projektētājiem, pārraudzīt būvniecības darbus. Ja savas mājas atjaunošanu uzticēsiet “Salaspils Siltumam”, mūsu speciālisti palīdzēs organizēt šos darbus. Lai mājas atjaunošanas process noritētu raiti, ir nepieciešama laba sadarbība starp pilnvaroto personu un “Salaspils Siltumu”. Pilnvarotajai personai ir jāizskata speciālistu sagatavotie dokumenti, jāinformē mājas iedzīvotāji par renovācijas gaitu, jāorganizē balsošana. Savukārt iedzīvotājiem ir aktīvi jāapmeklē sapulces, kurās tiks pieņemti galvenie lēmumi. Vai “Salaspils Siltums” pats remontē mājas? Nē, “Salaspils Siltums” nenodarbojas ar māju remontiem. To veiks būvniecības uzņēmums, ko mājas pārstāvji izvēlēsies konkursa kārtībā. Vai “Salaspils Siltuma” palīdzība ir par velti? Jā, Salaspils novada iedzīvotājiem “Salaspils Siltums” sniegtais projektu vadības pakalpojums tiek nodrošināts par brīvu. Projektu vadītājs orientējas programmā, plāno un organizē visus neieciešamos darbus, uzrauga to izpildes termiņus un kvalitāti. Tomēr mājai ir jāsedz izdevumi par tehnisko apsekošanu, energoauditu, projektēšanu, autoruzraudzību, būvuzraudzību, kā arī būvniecības izmaksas. Šo darbu veicēji tiek izvēlēti atklāta konkursa kārtībā. Kādu atbalstu sniedz Salaspils novada pašvaldība? Salaspils pašvaldība katrai mājai piešķir līdzfinansējumu, sākot no 12 000 eiro, bet nepārsniedzot 15 000 eiro. Šos līdzekļus māja saņem tikai pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas. Tomēr, ja atjaunošana tiek veikta sadarbībā ar “Salaspils Siltumu”, uzņēmums piedāvā avansā apmaksāt sākotnējos izdevumus par mājas tehnisko apsekošanu, energoauditu u.c. darbiem. Kāds ir Eiropas Savienības līdzfinansējums? Līdzfinansējums jeb grants katrai mājai tiek piešķirts no 35% līdz 50% apmērā no tām projekta izmaksām, kas nodrošina siltumenerģijas ietaupījumu. Lai noskaidrotu granta apmēru, ir nepieciešams veikt mājas energoauditu. Altum interneta vietnē (www.altum.lv) ir pieejams energoefektivitātes kalkulators, kur var aprēķināt granta apjomu. Cik maksā mājas atjaunošana? Katrai mājai izmaksas ir atšķirīgas, jo mājām ir dažāda platība un tehniskais stāvoklis. Precīzas izmaksas tiks noteiktas tad, kad būs zināmi visi nepieciešamie darbi, saņemta informācija par granta apmēru, iegūti būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu rezultāti un saņemts piedāvājums no komercbankām. Par pašu renovāciju tiek balsots tikai tad, kad ir zināmas visas izmaksas. Gribētu atjaunot māju. Ar ko sākt? Organizējiet dzīvokļu īpašnieku informatīvo sapulci! “Salaspils Siltuma” speciālisti apmeklēs jūsu mājas sapulci un izskaidros, kāds ir renovācijas process, kādu palīdzību piedāvā pašvaldības uzņēmumus “Salaspils Siltums” un kā var saņemt Eiropas Savienības un pašvaldības līdzfinansējumu. Lai uzsāktu dalību programmā, ir nepieciešams, lai 2/3 dzīvokļu īpašnieku nobalso pozitīvi par sākuma dokumentācijas sagatavošanu un piekrīt tam, ka pilnvarotā persona paraksta sadarbības līgumu ar “Salaspils Siltumu” par projekta vadību. Mūsu mājā ir iedzīvotāji, kas ir noskaņoti “pret” vai šaubās. Ko darīt? Šajā gadījumā arī iesakām organizēt informatīvo sapulci un uz to uzaicināt skeptiski noskaņotos kaimiņus. Tas ir vislabākais veids, kā saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Jūs varat pieteikties konsultācijai vai uzaicināt speciālistus uz mājas sapulci, vēršoties SIA “Salaspils Siltums” Energoefektivitātes nodaļā: Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītāja Renāte Bražinska - 

lasīt vairāk
Salaspilī notiks seminārs par pieejamo atbalstu daudzdzīvokļu ēku renovācijai

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka šā gada 15. un 16. novembrī četrās Latvijas pilsētās – Salaspilī, Ogrē, Dobelē un Bauskā - notiks semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un tiem pieejamo valsts atbalstu. Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija “Altum” informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros. Uz semināriem aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie. Seminārā „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” klātesošie varēs uzzināt par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī ES līdzfinansējuma saņemšanu. tajā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem. Seminārs Salaspilī notiks 15. novembrī plkst. 11.00 Salaspils Sporta namā Smilšu ielā 1, un uz to var pieteikties šeit. Dienas kārtībā paredzētā šādu jautājumu izskatīšana: daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi; ieteicamie energoefektivitātes pasākumi; daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts - nosacījumi un projekta realizācijas process; energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās - tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi; daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība; konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām, kā arī citi jautājumi. Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā, konsultācijas var saņemt arī, rakstot uz e-pastu

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs