Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” pirmās daļas būvdarbi nodoti ekspluatācijā

Šī gada 8.decembrī, Salaspils novada Būvvalde ir izdevusi aktu Nr.17030490801211 par inženierbūves “Kanalizācijas tīkli Apiņu ielas rajonā, Silavas rajonā, Rīgas ielā 49, Lazdu ielā 4, Salaspils pilsētā” pieņemšanu ekspluatācijā. Līdz ar to oficiāli varam paziņot, ka projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” pirmās daļas būvdarbi ir noslēgušies un minēto rajonu iedzīvotājiem ir pieejami centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumi. Atgādinām, ka pirms pakalpojuma lietošanas uzsākšanas, jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”, tālr.Nr.67944694, kā arī atgādinām, ka pakalpojuma lietošana bez līguma noslēgšanas ir stingri aizliegta. Nākamie, kas varēs uzsākt centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu lietošanu, būs Purva rajona iedzīvotāji. Par nožēlu jāatzīst, ka darbi nevedas tik raiti, kā bija plānots iepriekš, kā dēļ aizkavējusies arī dokumentācijas iesniegšana Salaspils novada Būvvaldē. Saskaņā ar aktualizēto darbu grafiku, darbus Purva rajonā plānots pabeigt šīs nedēļas laikā, bet dokumentāciju Būvvaldē iesniegt nākamās nedēļas laikā. Atlikušo divu projekta daļu (Buči – Kalnrozes, Salaspils pilsētā un Saulkalne (Austrumu un Rietumu daļa) un Atomreaktors, LZA rajons, Pionieru iela – kolektors) ietvaros būvdarbi arī būs pabeigti šī gada laikā, bet izpilddokumentācijas iesniegšana Būvvaldē būs iespējama tikai nākamā gada sākumā. Iedzīvotāji, kuriem projekta realizācijas ietvaros ir un būs nodrošināta pieslēgšanās iespēja centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, no Pašvaldības SIA “Valgums-S” saņems uzaicinājuma vēstules, kā arī skaidrojumu par veicamajām darbībām, lai kļūtu par pakalpojuma lietotājiem. Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

lasīt vairāk
Parakstīts līgums ar LIAA par investīciju piesaisti

27. decembrī Salaspils novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par sadarbības kartību investīciju piesaistes metodikas “POLARIS process” ietvaros. Līguma mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību Pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicinot investīciju, t.sk. ārvalstu, apjoma pieaugumu, palielināt Pašvaldības konkurētspēju vietējā un starptautiskajos tirgos, kā arī paplašināt Pašvaldības sadarbību ar esošiem un potenciāliem investīciju projektu īstenotājiem. LIAA, īstenojot Latvijā investīciju piesaistes metodiku “POLARIS process”, organizē informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investoru piesaisti. Lai padarītu investīciju piesaisti aktīvāku, plānveidīgu un efektīvāk izlietotu pieejamos, ierobežotos finanšu līdzekļus, tika izstrādāta unikāla metodika mērķtiecīgai investīciju piesaistei. Attiecīgā metodika tika nosaukta par POLARIS procesu. LIAA direktors Andris Ozols, parakstot līgumu, sacīja: “Mūsu spēkos ir nosēdināt pie viena galda vietējo pašvaldību vadītājus, uzņēmējus un investorus un palīdzēt atrast risinājumu svarīgiem jautājumiem,  nevis vienkārši parunāt. Jūs varat noteikt tos attīstības virzienus, ko vēlaties savā administratīvajā teritorijā pilnveidot, savukārt mēs varam jūsu vēlmes uzklausīt un meklēt jau konkrētus investorus. Salaspils varētu būt investoriem saistoša tāpēc, jo atrodas tuvu Rīgai.” Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars iepazīstināja ar pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstīšanai, piemēram, ceļu izbūvi uz industriālajām teritorijām, kā arī par plānoto degradēto teritoriju apgūšanu un izveidošanu par moderniem industriālajiem rajoniem.  Pārrunāti tika arī tādi nozīmīgi projekti kā Rail Baltica termināļa izveide Saulkalnē un solārā lauka būvniecība pie uzņēmuma “Salaspils Siltums”, piesaistot Eiropas finansējumu, kas ir unikāls projekts ne tikai Latvijas, bet arī Ziemeļeiropas mērogā. “Mēs esam piesaistījuši finanšu līdzekļus, lai attīstītu dažādas jomas visā novadā, un iedzīvotāji būs lielākie ieguvēji tam, ka strādājam uz investīciju piesaisti. Tiek sakārtoti ceļi, ēkas un kopējā infrastruktūra, kas nebūtu iespējams bez papildu finansējuma, ko esam ieguvuši gan no valsts, gan Eiropas. Novada attīstībai strādāsim arī turpmāk, tāpēc esam priecīgi par šo sadarbību,” parakstot līgumu, uzsvēra domes priekšsēdētājs. 

lasīt vairāk
Ekonomikas ministrija noslēdz vienošanos ar “Salaspils siltumu” par energoefektivitātes uzlabošanu

21. decembrī Ekonomikas ministrija noslēdza brīvprātīgo vienošanos ar SIA “Salaspils siltums” par sadarbību energoefektivitātes jomā. Tādējādi SIA “Salaspils siltums” kļuvis par pirmo uzņēmumu, kas brīvprātīgi apņēmies aktīvi strādāt ar saviem galapatērētājiem, lai veicinātu enerģijas efektīvu izmantošanu. SIA “Salaspils siltums” valdes locekle Ina Bērziņa-Veita norāda: “Mūsu uzņēmums pēdējos gados ir strauji un mērķtiecīgi uzlabojis energoefektivitāti siltumenerģijas ražošanā un piegādē. Rūpējoties, lai klienti izmantotu siltumenerģiju racionāli, esam nolēmuši pievienoties iniciatīvai noslēgt brīvprātīgu vienošanos ar Ekonomikas ministriju par energoefektivitātes uzlabošanu”. “Efektīva enerģijas izmantošana palielina kā uzņēmumu, tā arī valsts konkurētspēju – tā ir iespēja samazināt energoresursu izmaksas un veidot noturību pret to cenu celšanās riskiem. Esam gandarīti par uzņēmuma SIA “Salaspils siltums” izrādīto apņemšanos, kļūstot par pirmo vēstnesi jaunajai iniciatīvai un paraugu ikvienam uzņēmumam un pašvaldībām, kas vēlēsies pievienosies iniciatīvai,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka. Vienošanās mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību starp ministriju, uzņēmējiem un pašvaldībām, lai veicinātu energoefektivitāti un pieredzes apmaiņu. Tā paredz energoefektivitātes uzlabošanos atsevišķos uzņēmumos, komersantus pārstāvošas organizācijas uzņēmumos vai pašvaldībās. Vienošanos slēdz uz laiku ne īsāku par pieciem gadiem un tās pamatnosacījums ir darbības plāns, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu vismaz 10% apmērā. Tās saturs tiek veidots sarunu gaitā ar katru pretendentu atsevišķi, vienojoties par tālāko sadarbību. Brīvprātīgas vienošanās par energoefektivitāti ir viens no instrumentiem valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Sasniegtais enerģijas ietaupījums tiks novērtēts un paziņots valsts energoefektivitātes monitoringa sistēmā. Pēc vienošanās noslēgšanas SIA “Salaspils siltums” piedalīsies Latvijā apstiprinātās enerģētikas politikas ieviešanā un sniegs izmērāmu ieguldījumu valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Kā iepriekš ziņots, Ekonomikas ministrija 2017. gada augustā publicēja uzaicinājumu komersantiem, komersantus pārstāvošām organizācijām un pašvaldībām pieteikties brīvprātīgas vienošanās noslēgšanai. Uzaicinājumam atsaucās seši komersanti, ar kuriem uzsāktās sarunas tiks turpinātas 2018. gadā. Brīvprātīgas vienošanās noslēgšanu starp valsti un uzņēmējiem, organizācijām vai pašvaldībām paredz Energoefektivitātes likums. Likuma mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas SIA “Salaspils siltums” ilgstoši strādā ilgtspējīgas enerģētikas un modernu tehnoloģiju ieviešanā, kā arī energoefektivitātes jomā. šis ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis prestižo apbalvojumu "GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD" (Vispasaules centralizētās enerģijas klimata balva). To nodrošināja inovatīva pieeja darbam, jaunāko tehnoloģiju izmantošana un drosme būt pionieriem savā jomā. SIA “Salaspils siltums” tika piešķirts apbalvojums kategorijā "Modernizācija". Avots: www.em.gov.lv

lasīt vairāk
Ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiks paaugstināts tarifs

Saskaņā ar 2017. gada 14.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.151, sākot ar 2018. gada 15.janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumiem Salaspils pilsētā un tās teritorijā tiks paaugstināts pakalpojumu sniegšanas tarifs. Turpmāk par ūdensapgādes pakalpojumiem maksāsim 0.91 EUR/m3 bez PVN, bet par kanalizācijas pakalpojumiem 1.36 EUR/m3 bez PVN. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.151 publikācija izdevumā Latvijas Vēstnesis. Pašvaldības SIA "Valgums-S"

lasīt vairāk
Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve. Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207. Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas. Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 21. februāra lēmums Nr. 35 Paredzētās darbības apraksts: plānota Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve, proti, otras brauktuves izbūve visā apvedceļa garumā no autoceļu A4 un A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) esošā divlīmeņu mezgla līdz autoceļu A4 un A6 Rīga - Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) esošajam divlīmeņu mezglam ar normālprofilu NP20,5. Plānotais apvedceļš nešķērsos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. Salaspilieši var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (sākot ar 2017.gada 8.decembri) Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Savukārt sanāksme notiks domes aktu zālē 19. decembrī pulksten 16.00. Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2017.gada 25.decembrim. Sagatavotie dokumenti

lasīt vairāk
“Valgums-S” atzīmē 20 gadu jubileju

Varētu teikt, ka 2017. gads Salaspils novadā ir aizvadīts zem nozīmīgu jubileju zīmes. Nule kā savas pusgadsimta jubilejas atzīmēja kultūras nams “Rīgava” un Salaspils 1. vidusskola, 10 gadu dzimšanas dienu svinēja PII “Jāņtārpiņš”. Jubilāru saimei pievienojas arī pašvaldības SIA “Valgums - S”, jo 28. novembrī apritēja 20 gadi kopš tā dibināšanas. Tieši tik ilgi “Valgums-S” Salaspils novadā sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Īsumā raksturojot uzņēmuma attīstību pēdējo 20 gadu griezumā, jāatzīmē, ka, pateicoties gan Eiropas Savienības līdzfinansējumam, gan Salaspils novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, būtiski palielinājies gan izbūvēto tīklu garums, līdz ar to arī Salaspils pilsētas un novada iedzīvotājiem nodrošināto ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājums, atjaunotas un paplašinātas ūdenssaimniecības būves un iekārtas, gan, pateicoties tīklu rekonstrukcijai, uzlabota klientiem sniegtā pakalpojuma kvalitāte, kā arī samazināts vidē nonākošais piesārņojums. Piemēram, skaitliskā izteiksmē, vērtējot ūdensapgādes tīklu apjoma pieaugumu, varam minēt to, ka pēdējo 10 gadu laikā kopējais dzeramā ūdens tīklu garums no 17,16km 2008. gada nogalē ir pieaudzis līdz 47,46km šobrīd, plānots, ka līdz 2017. gada beigām tas vēl pieaugs, sasniedzot turpat 60 km. Līdzvērtīga situācija vērojama saistībā arī ar sadzīves kanalizācijas tīkliem, kur kopējais tīklu garums pēdējo 10 gadu laikā no 45,67 km pieaudzis līdz 74,66 km, plānots, ka tīklu garums līdz 2018. gada beigām pieaugs līdz pat 94,37 km. Esošie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli centralizēto pakalpojumu pārklājumu un nodrošinājumu sniedz aptuveni 95% ūdenssaimniecības aglomerācijā dzīvojošo iedzīvotāju, tomēr jāsaka, ka ne visi iedzīvotāji, kam ir nodrošināta šī iespēja, ir to izmantojuši. Augstais pakalpojuma nodrošinājuma līmenis sasniegts, aktīvi iesaistoties Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācijā. Šajā periodā realizēti šādi projekti: “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”, “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta”, kur kopējās investīcijas visu trīs projektu ietvaros sastādīja 18,51 milj. eiro (bez PVN). Arī šobrīd turpinās aktīva Eiropas Savienības piešķirto finanšu līdzekļu apguve, realizējot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”, ko noteikti ir ievērojusi liela daļa Salaspils pilsētas un Saulkalnes ciema iedzīvotāju. Minama arī uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana, kur tiek domāts ne tikai par efektīvu sabiedrības darbību, bet arī par sadarbības uzlabošanu attiecībā uz klientiem. Šeit jāmin gan atsevišķas tehniskās daļas izveide, kur klienti var vērsties, lai atrisinātu tehniskas dabas jautājumus, gan dispečeru dienesta izveide, kas kalpo par vienotu informācijas, kontroles un vadības centru, kā arī nevaram nepieminēt jauno grāmatvedības sistēmu HansaWorld kopā ar klientu pašapkalpošanas portālu mans.valgums.eu. Minētais portāls klientam sniedz iespējas gan nodot skaitītāju rādījumus, gan redzēt pēdējos rēķinus, kā arī apskatīt patēriņa statistiku un izmantot portālā izveidoto formu saziņai ar “Valgums-S”. Kā jau visur un vienmēr, neviens uzņēmums un sabiedrība nav iedomājama bez tās vadītājiem un darbiniekiem. Šajā sakarā jāmin un jāizsaka pateicība diviem iepriekšējiem vadītājiem - Ērikam Jušķevicam un Staņislavam Anošinam, kas likuši stūrakmeņus uzņēmuma attīstībā. Pašlaik uzņēmuma groži nodoti Ilgoņa Igauņa vadībā, kam darba procesu organizācijā palīdz izpilddirektore Edīte Zviedre, ekonomists – finansists Armands Jaunkalns un galvenais inženieris Margots Bogdanovs. Darbinieku rotācija uzņēmumā ir minimāla, kas liecina par to, ka sabiedrība ir sava veida stabilitātes garants tiem, kas šeit strādā. Tāpat varam teikt, ka ilgstošas darba pieredzes rezultātā tiek paaugstināta darbinieku kompetence tajos jautājumos, kas tieši skar viņu ikdienas darbu specifiku. Arī pēc 20 gadu pašvaldības SIA “Valgums-S” darbības sabiedrības vadība redz, ka darāmā vēl ir daudz. Tas nav ierobežojošs vai biedējošs faktos, bet gan kā dzinulis turpmākam darbam un jaunu izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tieši tādēļ sabiedrība ir atvērta iedzīvotāju sniegtajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem, tieši viedoklis no malas sniedz labākās idejas turpmākai sabiedrības darbības uzlabošanai. Kā saka valdes loceklis, kas ir arī uzņēmuma vadītājs Ilgonis Igaunis: ”Visi mūsu sabiedrībā ir iemācījušies kritizēt valdību, ministrus, sliktu darbu, augstus tarifus, nepilnības un neizdarības pašreizējā un iepriekš veiktajos darbos, bet nāciet ar saviem konstruktīviem ieteikumiem, priekšlikumiem un risinājumiem, kas ir jāuzlabo uzņēmuma darbībā vai pakalpojuma sniegšanas jomā, ar priekšlikumiem, kā to ieviest. “Valgums-S” vadība un darbinieki ar prieku uzklausīs ieteikumus un iespēju robežās tos ieviesīs darbā. Šāda būtu labā prakse komunikācijai starp uzņēmumu un pakalpojumu saņēmējiem, klientiem, kas ir veidota uz savstarpējo sadarbību.”

lasīt vairāk
10 biežāk uzdotie jautājumi par māju atjaunošanu

Sākoties aukstajam laikam, salaspilieši arvien biežāk aizdomājas par savu māju atjaunošanu un siltināšanu. Atsaucoties iedzīvotāju aicinājumiem, SIA “Salaspils Siltums” speciālisti apmeklē māju sapulces un informē par siltināšanas programmu. Kādi ir visbiežāk uzdotie jautājumi par māju atjaunošanu jeb tautā saukto “renovāciju”? Redzēju “Salaspils Vēstīs”, ka Salaspilī notiek māju atjaunošana. Bet manai mājai vēl neviens nav piedāvājis “renovēties”! Kāpēc tā? Izrādīt iniciatīvu un iniciēt mājas atjaunošanu var ikviens dzīvokļa īpašnieks. Viss ir pašu rokās! Dažām mājām šo procesu piedāvā organizēt mājas apsaimniekotājs. Pārējām mājām tas jāorganizē pašu spēkiem, izvirzot pilnvaroto personu, kurai jābūt juridiskam statusam. Pilnvarotā persona var būt, piemēram, dzīvokļu īpašnieku biedrība. Kāda ir “Salaspils Siltuma” loma? Lai piedalītos programmā, ir jāveic apjomīgs projekta vadības darbs. Ar Eiropas Savienības atbalstu pašvaldības uzņēmumā “Salaspils Siltums” ir izveidota Energoefektivitātes nodaļa, kuras uzdevums ir vadīt ēku atjaunošanas projektus Salaspilī. Nodaļas speciālisti organizē ēku tehnisko apsekošanu, energoauditu, projektēšanas darbus, iesniedz dokumentus finanšu institūcijā “Altum” un saņem visus nepieciešamos atzinumus, organizē būvniecības un būvuzraudzības iepirkumus, veic būvniecības papildu uzraudzību, kā arī konsultē par ēku ekspluatāciju pēc atjaunošanas. Vai mājas iedzīvotājiem ir jākļūst par juristiem un inženieriem un “jāskraida” pakaļ būvniekiem, un viss jāorganizē? Programma ir tik apjomīga, ka nākas risināt dažādus tehniskos un juridiskos jautājumus, sadarboties ar projektētājiem, pārraudzīt būvniecības darbus. Ja savas mājas atjaunošanu uzticēsiet “Salaspils Siltumam”, mūsu speciālisti palīdzēs organizēt šos darbus. Lai mājas atjaunošanas process noritētu raiti, ir nepieciešama laba sadarbība starp pilnvaroto personu un “Salaspils Siltumu”. Pilnvarotajai personai ir jāizskata speciālistu sagatavotie dokumenti, jāinformē mājas iedzīvotāji par renovācijas gaitu, jāorganizē balsošana. Savukārt iedzīvotājiem ir aktīvi jāapmeklē sapulces, kurās tiks pieņemti galvenie lēmumi. Vai “Salaspils Siltums” pats remontē mājas? Nē, “Salaspils Siltums” nenodarbojas ar māju remontiem. To veiks būvniecības uzņēmums, ko mājas pārstāvji izvēlēsies konkursa kārtībā. Vai “Salaspils Siltuma” palīdzība ir par velti? Jā, Salaspils novada iedzīvotājiem “Salaspils Siltums” sniegtais projektu vadības pakalpojums tiek nodrošināts par brīvu. Projektu vadītājs orientējas programmā, plāno un organizē visus neieciešamos darbus, uzrauga to izpildes termiņus un kvalitāti. Tomēr mājai ir jāsedz izdevumi par tehnisko apsekošanu, energoauditu, projektēšanu, autoruzraudzību, būvuzraudzību, kā arī būvniecības izmaksas. Šo darbu veicēji tiek izvēlēti atklāta konkursa kārtībā. Kādu atbalstu sniedz Salaspils novada pašvaldība? Salaspils pašvaldība katrai mājai piešķir līdzfinansējumu, sākot no 12 000 eiro, bet nepārsniedzot 15 000 eiro. Šos līdzekļus māja saņem tikai pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas. Tomēr, ja atjaunošana tiek veikta sadarbībā ar “Salaspils Siltumu”, uzņēmums piedāvā avansā apmaksāt sākotnējos izdevumus par mājas tehnisko apsekošanu, energoauditu u.c. darbiem. Kāds ir Eiropas Savienības līdzfinansējums? Līdzfinansējums jeb grants katrai mājai tiek piešķirts no 35% līdz 50% apmērā no tām projekta izmaksām, kas nodrošina siltumenerģijas ietaupījumu. Lai noskaidrotu granta apmēru, ir nepieciešams veikt mājas energoauditu. Altum interneta vietnē (www.altum.lv) ir pieejams energoefektivitātes kalkulators, kur var aprēķināt granta apjomu. Cik maksā mājas atjaunošana? Katrai mājai izmaksas ir atšķirīgas, jo mājām ir dažāda platība un tehniskais stāvoklis. Precīzas izmaksas tiks noteiktas tad, kad būs zināmi visi nepieciešamie darbi, saņemta informācija par granta apmēru, iegūti būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu rezultāti un saņemts piedāvājums no komercbankām. Par pašu renovāciju tiek balsots tikai tad, kad ir zināmas visas izmaksas. Gribētu atjaunot māju. Ar ko sākt? Organizējiet dzīvokļu īpašnieku informatīvo sapulci! “Salaspils Siltuma” speciālisti apmeklēs jūsu mājas sapulci un izskaidros, kāds ir renovācijas process, kādu palīdzību piedāvā pašvaldības uzņēmumus “Salaspils Siltums” un kā var saņemt Eiropas Savienības un pašvaldības līdzfinansējumu. Lai uzsāktu dalību programmā, ir nepieciešams, lai 2/3 dzīvokļu īpašnieku nobalso pozitīvi par sākuma dokumentācijas sagatavošanu un piekrīt tam, ka pilnvarotā persona paraksta sadarbības līgumu ar “Salaspils Siltumu” par projekta vadību. Mūsu mājā ir iedzīvotāji, kas ir noskaņoti “pret” vai šaubās. Ko darīt? Šajā gadījumā arī iesakām organizēt informatīvo sapulci un uz to uzaicināt skeptiski noskaņotos kaimiņus. Tas ir vislabākais veids, kā saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Jūs varat pieteikties konsultācijai vai uzaicināt speciālistus uz mājas sapulci, vēršoties SIA “Salaspils Siltums” Energoefektivitātes nodaļā: Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītāja Renāte Bražinska - 

lasīt vairāk
Salaspilī notiks seminārs par pieejamo atbalstu daudzdzīvokļu ēku renovācijai

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka šā gada 15. un 16. novembrī četrās Latvijas pilsētās – Salaspilī, Ogrē, Dobelē un Bauskā - notiks semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un tiem pieejamo valsts atbalstu. Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija “Altum” informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros. Uz semināriem aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie. Seminārā „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” klātesošie varēs uzzināt par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī ES līdzfinansējuma saņemšanu. tajā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem. Seminārs Salaspilī notiks 15. novembrī plkst. 11.00 Salaspils Sporta namā Smilšu ielā 1, un uz to var pieteikties šeit. Dienas kārtībā paredzētā šādu jautājumu izskatīšana: daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi; ieteicamie energoefektivitātes pasākumi; daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts - nosacījumi un projekta realizācijas process; energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās - tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi; daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība; konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām, kā arī citi jautājumi. Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā, konsultācijas var saņemt arī, rakstot uz e-pastu

lasīt vairāk
"Salaspils Siltums" iegūst pasaules izcilības balvu enerģētikā

SIA "Salaspils Siltums" ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis prestižo apbalvojumu “GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD” (Vispasaules centralizētās enerģijas klimata balva). Reizi divos gados par šo augsto apbalvojumu sacenšas Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas centralizētās enerģijas uzņēmumi, prezentējot izcilos sasniegumus un unikālus, inovatīvus projektus. Pirmo reizi balva tika pasniegta 2009.gadā. Deviņu gadu laikā vērtēšanai tika iesniegti 120 pieteikumi no ASV, Kanādas, Somijas, Ķīnas, Francijas, Dānijas un citām valstīm. Apbalvoti tiek vien pieci labākie projekti. Šogad starp tiem - uzņēmums no Salaspils. Pašvaldības uzņēmumam "Salaspils Siltums" tika piešķirts apbalvojums kategorijā “Modernizācija”. Uzņēmuma panākumi ir pamanīti un atzīti ne tikai Latvijas un Eiropas mērogā, bet visā pasaulē. To nodrošināja inovatīva pieeja darbam, jaunāko tehnoloģiju izmantošana un drosme būt pionieriem savā jomā. "Salaspils Siltums" rekorda īsā laikā ir spējis izaugt no ierindas postpadomju katlumājas līdz pasaules līmeņa siltumapgādes uzņēmumam. Tika paveikta vērienīga centralizētās siltumapgādes sistēmas modernizācija, kas ļāva samazināt dabasgāzes patēriņu, aizstājot to ar vietējo, atjaunojamo enerģijas resursu – šķeldu. Veikto pasākumu rezultātā uzņēmums ir spējis ievērojami samazināt siltuma zudumus, vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi uz vidi. Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs: ""Salaspils Siltums" ir piemērs tam, ka arī pašvaldības kapitālsabiedrība var būt enerģiska, mērķtiecīga un efektīva, ka tā var būt paraugs citiem, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas. Mēs lepojamies ar mūsu uzņēmumu gan Latvijā, gan tagad arī starptautiskā mērogā." Uzņēmumam ir ambiciozi nākotnes plāni. 2018. gadā "Salaspils Siltums" paredz uzstādīt saules kolektorus ar akumulācijas tvertni, kas ļautu siltumenerģijas ražošanai izmantot saules enerģiju. Šobrīd projekts ir iesniegts apstiprināšanai ES struktūrfondu līdzfinansējumam. Papildu informācija par apbalvojumu “GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD”: https://www.districtenergyaward.org/

lasīt vairāk
Realizēts projekts par tehniskā aprīkojuma iegādi ūdenstilpes tīrīšanai un laivu ceļu uzlabošanai Sausajā Daugavā

Biedrība “Doles Makšķernieku biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta administrēto ELFLA programmas finansiālu atbalstu realizēja projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde ūdenstilpes tīrīšanai un laivu ceļu uzlabošanai Sausajā Daugavā” (iegādāts dūņu sūknis un laivas piekabe). Pateicoties Eiropas savienības ELFLA programmas finansiālajam atbalstam (4731,86 EUR), 2017.gada pavasarī biedrība iegādājās tehnisko aprīkojumu (dūņu sūkni un piekabi laivas transportēšanai), kas ļaus biedrībai efektīvi organizēt un veikt dūņu sūkšanas darbus Sausās Daugavas blīvi aizaugušajos upes posmos, sakopjot un uzlabojot Sausās Daugavas ekosistēmu kopumā. Dūņu sūkšanas darbi tiks veikti ievērojot normatīvo aktu prasības ūdenstilpes tīrīšanas darbiem. Projekts īstenots biedrības “Stopiņu un Salaspils Partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014-2020 ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs