Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Paziņojums par Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Ministru kabinets 2016.gada 9.augustā pieņēma un  25.augustā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēja rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, ar kur pieņēma lēmumu akceptēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (dzelzceļa līnijas trases izvietojumu) Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu). Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības akcepts. Ierosinātājs: Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687. Paredzētās darbības vieta: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga. Datums, kad pieņemts Ministru kabineta rīkojums par paredzētās darbības akceptu: 2016.gada 9.augustā pieņēma un 25.augustā publicēja oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Ministru kabineta rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”. Ministru kabineta rīkojuma apraksts: Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu” Ministru kabinets pieņēma lēmumu akceptēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (dzelzceļa līnijas trases izvietojumu) Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu). Ministru kabineta lēmuma pamatojums: Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta pirmā, otrā, ceturtā un sestā daļa. Dzelzceļa likuma 22.1 pants. Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu: Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika no 2015. gada 13. februāra līdz 15. martam, un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizētas visu novadu pašvaldībās, kuras šķērso Rail Baltica. Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 11.maijā izsniedza programmu “Programma ietekmes uz vidi novērtējumam Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai” . Izvērtējot Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtos priekšlikumus, kā arī sadarbojoties ar pašvaldībām, iedzīvotāju interešu grupām un citām ieinteresētajām pusēm, tika izstrādātas papildus alternatīvas Rail Baltica trases novietojumam Salacgrīvas, Limbažu un Mārupes novados (C3, C4 un C5 alternatīvas). Papildus alternatīvu sākotnējā sabiedriskā apspriešana noritēja no 2015. gada 4.septembra  līdz 24. septembrim. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2015. gada 11.novembra līdz 11.decembrim. Pēc sabiedriskās apspriešanas tika izvērtēti saņemtie priekšlikumi un 2015.gada 23.decembrī papildinātais ziņojums iesniegts Vides pārvaldes valsts birojam atzinuma sniegšanai. Pamatojoties uz saņemtajiem Vides pārraudzības valsts biroja un citu institūciju viedokļiem par  paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu tika izstrādāta aktuālā Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakcija, kas Vides pārraudzības valsts birojam iesniegta 2016.gada 31.martā. Pasākumi, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi: Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti pasākumi saskaņā paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 3.maija atzinumu Nr.5 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”. Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par pieņemto paredzētās darbības akceptu un iepazīties ar dokumentiem: LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, 506. kab., iepriekš sazinoties un precizējot laiku pa tālruni: 67028275. 

lasīt vairāk
Mainās lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas maksa privātmāju īpašniekiem

Turpmāk Salaspils privātmāju īpašniekiem lielgabarīta apsaimniekošanas maksa būs līdz 12% no kopējā gada sadzīves atkritumu apjoma, nevis 12% no mēneša apjoma, kā tas bija līdz šim. Lielgabarīta atkritumi tiks izvesti nemainīgi – sadzīves atkritumu izvešanas dienā, pirms tam par to iepriekš paziņojot uzņēmuma “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centrā pa tālr.6779999. Iedzīvotājiem līgumi nav jāpārslēdz, un citi līguma nosacījumi nemainās.

lasīt vairāk
“Atspere” – tas ir kas vairāk nekā pokemonu ķeršana

Biedrība “Silavas Vilki” Salaspils novadā aktīvi darbojās jau kopš 2013. gada. Tās galvenie darbības virzieni ir Salaspils novada iedzīvotāju, īpaši jauniešu, fizisko spēju pilnveidošana un audzināšana disciplīnas, patriotisma, pilsoniskās apziņas un biedriskuma gaisotnē. Ikdienā šis mērķis tiek īstenots, vadot džu-džitsu nodarbības, kur var apgūt ne tikai dažādus pašaizsardzības paņēmienus. Galvenais – kustēties, uzturēt mundru savu ķermeni un garu. Kāpēc „Vilki”? Tāpēc, ka vilks ir uzticams, gudrs un spēcīgs dzīvnieks, kurš aizstāv savējos un savu teritoriju. Nu “Vilki” dodas ārā no telpām - dabā, jo biedrība šovasar ar pašvaldības atbalstu īsteno projektu “Atspere”. Fakti ir satraucoši - katru gadu arvien vairāk pasliktinās pilngadību sasniegušo jauniešu veselības stāvoklis. Tieši sliktā fiziskā sagatavotība un veselības problēmas ir iemesls, kāpēc pērn, piemēram, Aizsardzības akadēmijai bija grūti nokomplektēt audzēkņu skaitu. LR Labklājības ministrijas pētījums “Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā” liecina, ka 15-17 gadu vecumā veseli ir tikai 57,4% jauniešu. Kā biežākie veselības traucējumi profilaktiskajās apskatēs pusaudžiem ir konstatēti dažādi stājas traucējumi un liekais svars. Dinamikā šie rādītāji pieaug, kas varētu būt skaidrojams ar mazkustīgu dzīvesveidu, ilgstošu laika pavadīšanu pie datora un televizora. Identificējas arī psiholoģiska rakstura problēma: spēlējot datorspēles, jauniešiem zūd realitātes robežas izjūta. “ATSPERE” – tas ir jauna, fiziski, psiholoģiski un sociāli aktīva dzīvesstila sākums, piedāvājot mūsdienīgas nodarbības jauniešiem brīvā dabā pieredzējušu profesionāļu vadībā. Projekta vadītāju mērķis ir modināt jauniešos kritisku attieksmi pret pasīvo atpūtu pie datora vai TV. Šādu labi organizētu, saturīgu un aktīvu atpūtu projekts piedāvās arī pieaugušajiem – citu NVO biedriem u.c. interesentiem. Kas ir airsofts? Tas ir komandu saliedējošs, atraktīvs piedzīvojums, atpūtas veids un hobijs. Tas attīsta stratēģisko un taktisko domāšanu, fizisko veiklību, intuīciju, spēju pieņemt gan individuālus, gan kolektīvus lēmumus. Ir dažāda veida Airsoft spēles, tomēr visām pamatā ir scenārijs, kurā iejūtas šīs spēles dalībnieki un izspēlē kādu uzdevumu, kas komandai jāveic, sākot no desmit minūtēm līdz pat visai dienai. Šobrīd ir sagādāts nodarbībām nepieciešamais inventārs. Tas iepirkts tepat Latvijā, kā arī pasūtīts ārvalstīs. Galvenie partneri un atbalstītāji – LR Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljons, tieši tāpēc inventāra iemēģināšana un ugunskristības notika bataljona šautuvē. Pirmā reize ir nopietna – airsofta ierīces nepieciešams sakārtot un noregulēt tā, lai turpmāk spēle noritētu droši un lai spēlētājus, īpaši jauniešus, nepārsteigt nepatīkami starpgadījumi. Spēlē piedalījās projekta īstenotāji - biedrības “Silavas Vilki” biedri, zemessargi un pašvaldības iestāžu darbinieki. Pirmā stunda tika veltīta inventāra sakārtošanai un dalībnieku instruktāžai, un tikai pēc tam sākās īstā spēle. “Tas bija traki! Dabūjām pamatīgi noskrieties. Protams, spēles scenāriju var variēt, pielāgojot to gan pieredzējušākiem un fiziski izturīgākiem spēlētājiem, gan arī meitenēm. Komandai ir noteikti jāspēj vienoties par kopīgu stratēģiju un jāspēj arī darboties kopā, bez uzvarēt nav iespējams. Tā nav nekāda pokemonu ķeršana, un jauniešiem to būtu īpaši vēlams izjust” saka viena no spēles dalībniecēm. Projekta idejas līdzautors domes priekšsēdētāja vietnieks Zigmārs Zeimulis atzinīgi novērtē notikušās aktivitātes: “Inventārs nu ir iemēģināts. Nākamās spēles rīkosim pārsvarā jauniešiem un, jo īpaši, jaunsargiem.”

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs