Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Vasara ir rosīgākais būvdarbu laiks

Salaspils novadam tautsaimniecības nozarē šis gads ir īpaši bagāts darbiem, kas prasa arī ievērojamus līdzekļus. Šogad tiem ieplānoti 8 miljoni eiro. Salīdzinājumam: pagājušajā gadā tautsaimniecībai tika atvēlēti ap 5 miljoni, bet līdz tam nekad nav bijis vairāk par 4 miljoniem eiro gadā. Skolas jauno korpusu droši var ierindot svarīgāko uzdevumu saraksta pirmajā vietā. Darbu kopējās izmaksas pāri par 4 miljoniem eiro. Tā kā eksperti atzina, ka nepieciešams papildus pastiprināt konstrukcijas, tad ēkas nodošanas termiņš ir pārcelts uz 2017. gada 2 janvāri. Pēc tam būs jāpārbauda baseina tehnoloģiskās iekārtas, jāiekārto telpas. Darbs notiek, un nākamā gada janvārī darboties sāks baseins, bet septembrī Salaspils vidusskolēni varēs uzsākt sākt mācības jaunajā korpusā, savukārt sākumskolēni atgriezīsies 1. vidusskolas telpās. Ļoti raiti notiek Rīgas ielas 2. posma rekonstrukcija, darbu izmaksas – 2,4 milj. eiro. Būvnieki strādā čakli un ievērojami apsteidz grafiku, tāpēc izskatās, ka jauno ielu varēsim sākt lietot jau šogad, nevis nākamā gada maijā, kā bija plānots. Turklāt, kā liecina darbu uzraudzība, kvalitāte, neraugoties uz būvdarbu tempiem, ir laba. Jau tagad redzams, ka šī būs, iespējams, pati skaistākā iela Salaspilī! Nule sākusies arī Celtnieku ielas atjaunošana, un remontdarbi būs tik pat pamatīgi kā savulaik Skolas ielā. Tiks izbūvēta jauna lietus ūdeņu novadīšanas sistēma, ielas apgaismojums, brauktuve un ietves. Darbu izmaksas plānotas pāri par 200000 eiro. Diezgan nopietni objekti, kur drīzumā sāksies būvdarbi, ir ceļš no Nometņu ielas uz Tilderu kapiem. Tie ilgs 2 gadus un izmaksās ap 1 milj. eiro, arī Meldru ielas asfaltēšana un Cīruļu un Briežu ielas rekonstrukcija. Botāniķu ielā notiek lietus ūdens slēgtās novadīšanas sistēmas būvniecība. Tai paredzēti 100 tūkstoši eiro. Tikko noslēgts līgums, un sāksies ielu apgaismojuma izbūve Krasta un Cīruļu ielās. Nopietni remontdarbi norisinās trijās Salaspils izglītības iestādēs - 1. vidusskolā, 2. vidusskolā un “Ritenītī”. Pirms vairākiem gadiem tika veikta siltināšana un ierīkota ventilācija. Nu kārta komunikācijām - ūdensvadam, kanalizācijai, elektrotīkliem un apdares darbiem par 130000 – 180000 eiro katrā iestādē. Tradicionāli vasaras darbi notiek arī citās novada izglītības iestādēs. Jūnijā sākās un laicīgi noslēdzās remonti “Saimē” un Sporta skolā, jūlijā notiek teritorijas labiekārtošana “Saulītē” un “Atvasītē”, savukārt Mūzikas un mākslas skolā divas telpas tiek pielāgotas 1. vidusskolas mazāko klašu skolēnu vajadzībām. Jaunas ugunsdrošības sistēmas tiks uzstādītas “Daugaviņā”, Mūzikas un mākslas skolā, “Saimē” un ēkā Skolas 7, kur remontdarbi pēc ugunsgrēka jau pabeigti, bet šobrīd notiek evakuācijas kāpņu izbūve. Vairākās iestādēs notiek jumtu koka konstrukciju apstrāde atbilstoši ugunsdrošības prasībām u.c. sīki darbi. Daugavas muzejā ir sācies telpu remonts un jaunas ekspozīcijas uzstādīšana kopā par 100 tūkstošiem eiro, bez tam muižas parkā tiks nomainīta arī āra apgaismojuma sistēma, kas bija avārijas stāvoklī, un uzstādīti jauni, skaisti gaismekļi. Pie Juglas kaujās kritušo karavīru kapiem tiks uzstādīti 3 informatīvie stendi, bet, lai varētu nokļūt uz brāļu kapiem Pikalnē, ceļš tiks ierīkots praktiski no jauna. Savukārt memoriālā ir nomainīts vecais, padomju laikā liktais jumta segums virs lielās galerijas. Pašvaldības policijai priekšā ir Jurģi, kad tā pārcelsies uz jaunajām telpām Rīgas ielā 30. To iekārtošana izmaksāja 200000 eiro. Savukārt policijas atbrīvotajās telpās sāksies to pielāgošana ģimenes ārstu vajadzībā. Pārbūvēs arī Veselības centra ieejas mezglu – ierīkos automātiskās durvis un mūsdienu prasībām atbilstošu pandusu, lai ēkā droši varētu iekļūt gan māmiņas ar ratiņiem gan cilvēki ratiņkrēslos. Arī Sociālajā dienestā notiek iekštelpu remonti. Saulkalnē šobrīd tiek remontētas telpas, kur jau šoruden sāks darboties Sociālā centra filiāle. Top arī jauns, pasažieriem un autobusiem ērts autobusa galapunkts, bet septembrī, oktobrī, kad beigsies jaunā skolas korpusa konstrukciju pārbūve un darbos vairs netiks izmantota smagā tehnika, pie jaunas asfalta virskārtas tiks Ceru iela. Jau tradicionāli izaicinājumiem bagāta, ejot cauri daudziem kabinetiem un gaidot saskaņojumus, ir mūsu sadarbība ar “Latvijas Dzelzceļu”. Neraugoties uz to, šobrīd pašvaldība plāno pie Salaspils stacijas būvēt jaunu tualeti, ko pēc tam uzturēs par saviem līdzekļiem. Ar “Ezerkauliņu” atbalstu pie stacijas tiks uzstādīts arī jauns ūdens pumpis. Drīzumā tiks noslēgts līgums par ceļa C 33 Mežezeros patapinājumu no valsts, un varēs uzlabot segumu - novākt būvgružus, uzbērt šķembas un pieblietēt. Kā ierasts, vasarā notiek arī meliorācijas grāvju tīrīšana un profilu atjaunošana. Nesen noslēdzās kultūras nama “Enerģētiķis” drenāžas sistēmas izbūve un pamatu siltināšana, kopējās izmaksas - 90000 eiro. Vēl paredzēts ierīkot jaunu elektropievadi un sadali, lai sagatavotos nākamajā gadā plānotajai rekonstrukcijai, un šos darbus var uzskatīt par rekonstrukcijas startu. Līdz vasaras beigām pašvaldībai jāpārbūvē lietus novadīšanas sistēmas izvads Maskavas ielā. Šādi darbi nepieciešami, jo jau nākamajā gadā laukā aiz garāžu kooperatīva “Enerģētiķis” SIA “Lattelekom” uzsāks apjomīgu projektu. Tas priecē, jo nu būs sakopts un sakārtots vēl viens līdzšinējo īpašnieku novārtā pamests zemes gabals. Turpinās teritoriju labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu namu rajonos. Tikko noslēdzās māju Daugavas ielā 2, Maskavas 3 un 5 iekšpagalma lietus novadīšanas sistēmas izbūve. Apstiprināti pagalmu labiekārtošanas projekti un jau sākušies darbi pie mājām Rīgas ielā 2, Enerģētiķu 6, 21 un Daugavas 2. Noslēgusies iepirkuma procedūra, un pie jauna rotaļu laukuma drīzumā tiks bērni no mājas Daugavas ielā 2. Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, tiks pagarinātas atsevišķas ielu apgaismojuma līnijas - uzstādīti papildus stabi kopsummā par 9000 eiro. Pašvaldība jau šobrīd sāk plānot un gatavoties nākamā gada darbiem, jo jārēķinās, ka to izpildi nereti kavē saskaņošanas dažāda līmeņa instancēs un citi objektīvi apstākļi. Lielākais izaicinājums nākamgad – kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcija par 5 milj. eiro. Apspriedes ir notikušas, projektēšana - noslēgusies. Šobrīd ir izsludināts konkurss par rekonstrukcijas veikšanu, un jau februārī sāksies lielie darbi. Projektēšanas stadijā ir Lauku ielas rekonstrukcija. Drīzumā projekts tiks nodots iedzīvotāju izvērtēšanai. Kad būs gatava kontroltāme atbilstoši projektam, tad pašvaldības speciālisti lems par darbu kārtību: vai tos veikt vienā kārtā vai dalīt divās Pašvaldība joprojām turpina meklēt projektētāju jaunajam bērnudārzam, ko plānots būvēt pie 1. vidusskolas. Pirmais izsludinātais konkurss beidzās bez rezultātiem. Šobrīd tas ir izsludināt atkārtoti, un interese ir. Gaidīsim pozitīvus rezultātus!  

lasīt vairāk
Salaspils spiningotāji ķers “Salaspils zivi”

23. jūlijā Salaspils makšķernieku biedrība visus, kam patīk ķert zivis vai skatīties, kā to dara citi, aicina uz spiningošanas sacensībām “Salaspils zivs 2016”. To mērķis ir popularizēt spiningošanu un noskaidrot labākos spiningotājus. Sacensības notiek Salaspils novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstītā projekta “Salaspils zivs 2016” ietvaros. “Salaspils makšķernieku biedrība” novadā aktīvi darbojas kopš 2014. gada, tās galvenie darbības virzieni ir Salaspils novada iedzīvotāju iesaiste aktīvā un veselīgā brīvā laika pavadīšanā pie dabas. 2015. gadā Salaspils makšķernieku biedrība ir veikusi dažādas vides sakopšanas talkas un sekojusi, lai tiktu ievēroti makšķerēšanas noteikumi, apsekojot licencētās zonas, kā arī rūpējusies par informācijas pieejamības uzlabošanu makšķerēšanas entuziastiem. Ievērības cienīgākais pasākums bija sausumā nonākušo ūdens iemītnieku glābšanas misija periodā, kad Rīgas HES pazemināja ūdens līmeni ūdenskrātuvē. Toreiz tika apsekota Nāves sala, kā arī Daugavas krasta teritorija Salaspils novadā. Vienlaikus arī tika novērota citu brīvprātīgo rīcība, vai viss tiek darīts godprātīgi un izglābtie ūdens iemītnieki tiek atlaisti atpakaļ. Šīs akcijas laikā no bojāejas tika paglābti vairāki simti vēžu, kā arī desmitiem dažādu sugu zivju. Salaspils makšķernieku biedrībai ir arī savi sabiedriskie inspektori, kuri 2015. gadā ir nokārtojuši Valsts vides dienesta eksāmenus. Plānoto darbu sarakstā ir ieviest elektronisku licenču iegādes iespēju, vēl vairāk veikt sabiedriskās aktivitātes, iesaistot tajās arī iedzīvotājus, kā arī attīstīt un popularizēt brīvā laika pavadīšanu pie ūdeņiem, atpūšoties un makšķerējot. 23. jūlijā jau agri no rīta ikviens, kurš jūtas pietiekami “piesitis roku” spiningošanas mākā, tiks gaidīts laukumā pie Ako pieminekļa. Par to, kā noritēs sacensības, vairāk var uzzināt nolikumā. Spiningošanas sacensību “Salaspils zivs 2016” nolikums 1. Sacensību mērķis Sacensību mērķis ir popularizēt spiningošanu un noskaidrot labākos spiningotājus. 2. Vieta un laiks Sacensības notiek 2016. gada 23. jūlijā Rīgas HES ūdenskrātuvē, starts pie Ako pieminekļa (GPS koordinātes 56.843673530355, 24.385969824482). Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija 23. jūlijā no plkst. 6.30 līdz 6.55. Sacensības notiek no plkst. 7.00 līdz 13.00. Sacensību noslēgums plkst. 14.00 3. Sacensību rīkotāji Sacensības organizē “Salaspils makšķernieku biedrība”. 4. Dalībnieki Sacensībās drīkst piedalīties visi makšķerēšanas sporta entuziasti neatkarīgi no vecuma, dzimuma un dzīves vietas. Visiem dalībniekiem jābūt makšķerēšanas kartēm (izņemot bērnus, invalīdus un pensionārus). Bērniem jāatrodas vecāku uzraudzībā (vienā laivā ar vecākiem). Līdz 22.07.2016 jāpaziņo par dalību sacensības pa tel. nr. 29501888 vai e-pastu

lasīt vairāk
Jaunie elektrības sadales tarifi – noderīgi padomi

1. augustā stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (elektrības sadales jeb piegādes tarifi). Mājsaimniecībām tiks pazemināta maksa par elektrības piegādi, kas lielākajai daļai iedzīvotāju kompensēs fiksēto maksu par elektrības pieslēguma nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls” sniedz dažus noderīgus padomus, kas iedzīvotājiem būtu jāzina, lai sagatavotos gaidāmajām pārmaiņām. Pirmos elektrības rēķinus no elektrības tirgotājiem, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem, iedzīvotāji saņems septembra sākumā. Līdz šim iedzīvotāji maksāja par katras patērētās elektrības kilovatstundas piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par elektrības piegādi veidosies no 2 daļām: fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā ir samazināta par līdz pat 22%. Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka fiksētās ikmēneša maksas ieviešana automātiski nozīmēs elektrības gala rēķina pieaugumu par, piemēram, 1,50, ietverot PVN, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos. Jaunā tarifu struktūra ir veidota tā, lai samazinātā maksa par elektrības piegādi pie vidēja elektrības patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu un negatīvi neietekmētu lietotāju. Minētais 1,50 eiro pieaugums ir sagaidāms tiem pieslēgumiem, kuros elektrība netiek patērēta. Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie “nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, un puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās. Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales tarifus, tiks nodrošināts taisnīguma princips elektrības piegādes maksai visām mājsaimniecībām – sākot ar 1. augustu, tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, kas elektrību netērē, bet kuriem tik un tā AS “Sadales tīkls” ir jānodrošina pieslēgums, nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam nav “nulles” pieslēgums, pie vidēja elektrības patēriņa samazinātā maksa par elektrības piegādi faktiski kompensēs fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu. Kā liecina AS “Sadales tīkls” aprēķini, aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību jaunie sadales tarifi elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat samazināsies. Lai klienti varētu uzzināt elektrības rēķina izmaiņas, stājoties spēkā līdzsvarotajiem tarifiem, AS “Sadales tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru. Ar tā palīdzību var ātri un ērti noskaidrot elektrības rēķina izmaiņas. Kalkulatoram ir pievienota paskaidrojoša instrukcija, lai ātri vien soli pa solim nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Tarifa kalkulators ir izvietots mājaslapā www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā pie informācijas par tarifiem. Tāpat uzņēmuma mājaslapā pieejams vēl viens kalkulators, ar kura palīdzību jebkurš klients var novērtēt, kādi pieslēguma tehniskie parametri ir nepieciešami konkrētajam mājoklim. Šis kalkulators savulaik izveidots klientiem, kuri vēlējās izveidot jaunu pieslēgumu un saprast, cik lielu pieslēguma jaudu nepieciešams ierīkot. Taču līdz ar tarifu struktūras izmaiņām šis kalkulators kļūst aktuāls gandrīz ikvienai mājsaimniecībai, jo vienkāršā veidā un pietiekami ātri ļaus saprast, vai šodienas realitāte nav pavisam cita, salīdzinot ar agrākajiem aprēķiniem. AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu izmantot abus kalkulatorus un aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz 1. augustam nav vērts sakārtot savu saimniecību un ierīkot pareizu elektroenerģijas pieslēgumu, samazinot vai, gluži pretēji, palielinot pieslēguma jaudu atbilstoši mājsaimniecības vajadzībām. Augusta elektrības rēķinos, ko saņemsiet septembra sākumā, rēķina izmaiņas būs atkarīgas no ikmēneša elektrības patēriņa un pieslēguma veida. Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos pie salīdzinoši maza elektrības patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 0,23 eiro(ietverot PVN), bet pie 115 kWh patēriņa mēnesī gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro. Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētā ikmēneša maksa būs atkarīga no pieslēguma jaudas. Piemēram, 20 ampēru trīsfāžu pieslēgumos ar salīdzinoši mazu elektrības patēriņu – 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro, bet ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro. Saprotot, ka ne katram iedzīvotājam ir vienkārši izprast elektroenerģijas pieslēgumu jaudu dažādos tehniskos parametrus, kā arī to, ka situācija katrā mājsaimniecībā var būt ļoti atšķirīga, gada laikā – no 1. augusta līdz 2017. gada 31. jūlijam – ikvienai mājsaimniecībai, kura būs mainījusi sava pieslēguma parametrus uz zemākiem, taču konstatēs, ka samazinātā jauda neļauj vienlaicīgi darbināt ikdienā lietojamās elektroierīces, jo bieži tiek “izsisti korķi”, tiks nodrošināta iespēja vienu reizi bez maksas atkal palielināt elektrotīkla pieslēguma jaudu iepriekšējās jaudas robežās. Pieslēguma jaudas samazināšana arī turpmāk būs bez maksas. Jaunie sadales tarifi, saskaņā ar kuriem klienti norēķināsies atbilstoši sava pieslēguma jaudai un elektrības patēriņam, segs elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga elektroapgādes tīkla attīstības minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši klientu vajadzībām un pieprasījumam un katru gadu pilnībā atjaunot vismaz 2% no elektrotīkla apjoma. Latvijā kopumā elektrolīniju kopgarums ir ap 95 tūkst. km, un ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Tas ir minimālais apjoms, kuru uzņēmuma speciālisti ir novērtējuši kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību elektrotīkla atjaunošanā, lai turpinātu uzlabot klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, līdz 2024. gadam sasniedzot ES vidējo līmeni. Visa informācija par AS “Sadales tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv

lasīt vairāk
Remontdarbu laikā vairākās ielās tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde

SIA „Salaspils siltums” brīdina, ka saistībā ar plānotajiem remonta darbiem - maģistrālo siltumtīklu pazemes trašu renovāciju laika posmā no 2016.gada 18.jūlija plānots uz septiņām dienām pārtraukt siltumenerģijas piegādi dzīvojamām mājām un ēkām Salaspilī. Precīzu datumu, kad tiks atslēgta siltumenerģijas piegāde, paziņos 24 stundas iepriekš. Siltumapgādes sistēmas atvienošanas laiks var mainīties, ievērojot izpildāmo darbu apstākļus objektos. Zemesgabalu adreses, kuros tiks īstenoti rakšanas darbi: Celtnieku ielā 2, 4, 6, 6b, 12, 14, 16, 18; Dienvidu ielā 5/3, 7/2, 7/3; Enerģētiķu ielā 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 19; Griezes ielā 17, 19; Kalnu ielā 7; Maskavas ielā 3; Meža ielā 7, 7a; Nometņu ielā 38; Rīgas ielā 1; Skolas ielā 1, 2, 3, 5/2, 7/2, 7/3, 9, 9/2, 10/2, 11/1, 12, 13, 13/2, 15; Vītolu ielā 4/2, 8. Darbu veikšana plānota līdz 2016.gada augustam. Pēc darbu veikšanas zemesgabalu daļas, kurās tiks veikti remontdarbi, tiks sakārtotas iepriekšējā stāvoklī, par ko zemesgabalu īpašniekiem būs jāsniedz atzinums.Dzīvojamām mājām un ēkām, kuru siltumenerģijas lietotāji nav izpildījuši savas saistības, kas noteiktas noslēgtajos līgumos par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, un konkrēti-nav veikti maksājumi līgumā noteiktos termiņos par piegādāto siltumenerģiju pēc plānoto remontdarbu pabeigšanas netiks atjaunota siltumenerģijas piegāde.Lūdzu dzīvojamo māju pārvaldniekus informēt dzīvokļu īpašniekus par šajā vēstulē norādītajiem faktiem, kā arī atbilstoši sagatavot dzīvojamās mājas siltumapgādes sistēmas – noslēdzot ievadarmatūru (lai saglabātu sistēmā esošo siltumnesēju).SIA “Salaspils siltums” aicina sekot informācijai uzņēmuma mājas lapā internetā www.salaspilssiltums.lv . Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Ivars Ojers, SIA “Salaspils Siltums” attīstības un ražošanas direktors

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs