Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

PSIA “Valgums-S” izsola vieglās automašīnas

PSIA “Valgums-S” informē, ka šī gada 31.maijā plkst.15.00 sabiedrības telpās Miera ielā 26a, Salaspilī tiks rīkota sabiedrībai piederošās kustamās mantas – lietotu vieglo automašīnu VW Caddy (2 gab.) un Citroen C4 izsole.   Izsoles noteikumi

lasīt vairāk
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā. Līdzsvarotie sadales tarifi lielākajai daļai mājsaimniecību par 22% samazinās elektroenerģijas piegādes maksu, vienlaikus ieviešot fiksētu maksu par pieslēguma nodrošināšanu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību šādas izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem klientiem sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām personām, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies. “Regulatora lēmums apliecina, ka AS “Sadales tīkls” sadales tarifos iekļautās elektrotīklu uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas ir ekonomiski izsvērtas un tarifu līdzsvarošana ir nepieciešama un pamatota. Līdztekus bojājumu skaita un elektroenerģijas piegādes pārtraukumu samazināšanai un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitātes veicināšanai, sadales tarifu struktūras līdzsvarošana palīdzēs mazināt nevienlīdzību ikmēneša izmaksu ziņā starp klientiem. Tas nozīmē, ka turpmāk tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, kas to netērē, bet kuriem tik un tā mums ir jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums, nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana,” uzsver AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis. Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie „nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, turklāt pretēji mītiem un pieņēmumiem tie neatrodas tikai lauku reģionos – puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās. Gaisvadu elektrolīniju kopgarums līdz šiem objektiem ir ap 3 000 km. Lai nodrošinātu efektīvu elektrotīklu un iekārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz “tukšajiem” pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā. Tās ir būtiskas izmaksas AS “Sadales tīkls”, kuras pašlaik sedz tikai tie, kas patērē elektroenerģiju. Esošajos sadales tarifos ir ietvertas elektroenerģijas piegādes izmaksas, un turpmāk visiem iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par elektroenerģijas sadali veidosies no 2 daļām: nelielas fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un samazinātas cenas par elektroenerģijas piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām. Lielākai daļai mājsaimniecību kopējais rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, lietotājiem, kas elektroenerģiju patērē efektīvi, gala elektrības rēķins pat samazināsies, savukārt tā sauktajiem „0” pieslēgumiem, kas elektroenerģiju nepatērē, vai neefektīvajiem patērētājiem būs rēķina pieaugums. Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos, kurās elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot PVN). Savukārt pie salīdzinoši maza elektroenerģijas patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa mēnesī, gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar patēriņu 300 kWh mēnesī kopējais rēķins samazināsies par 2,97 eiro mēnesī. Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētās ikmēneša maksas apjoms būs atkarīgs no pieslēguma jaudas. Piemēram, 20A trīsfāžu pieslēgumos, kuros elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 4,84 eiro (ietverot PVN). Savukārt ar salīdzinoši mazu elektroenerģijas patēriņu – 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro. Ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro, bet pie elektrības patēriņa 600 kWh kopējais rēķins samazināsies par 4,10 eiro mēnesī. Sadales tarifiem, saskaņā ar kuriem iedzīvotāji un uzņēmumi norēķināsies atbilstoši elektrotīkla pieslēguma jaudai un patēriņam, ir jāsedz elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga tīkla attīstības minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši klientu vajadzībām un katru gadu pilnībā atjaunot vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma. Tādējādi tiek uzlabota valsts elektroapgādes kvalitāte un nodrošināta elektrības piegādes nepārtrauktība. Ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Tas ir minimālais apjoms, kuru AS “Sadales tīkls” ir izstrādājis kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību tīkla atjaunošanā, lai līdz 2024. gadam sasniegtu ES vidējo elektroapgādes drošuma un kvalitātes līmeni. “Tas, cik daudz un efektīvi investējam elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. Iegūtie līdzekļi no jaunajiem, līdzsvarotajiem tarifiem ļaus efektīvāk un mērķtiecīgāk modernizēt “padomju laika mantojuma tīklu”, kas vēl veido 50% no valsts kopējā elektrotīkla. Tas vairs neatbilst ne klientu vajadzībām un prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas patēriņa apjomam – tur, kur bija padomju saimniecības un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir tikai pamestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētās tagad ir plaši jauno projektu ciemati vai arī attīstījusies uzņēmējdarbība,” norāda A. Pinkulis. Informatīvie pasākumi par gaidāmajām tarifu struktūras izmaiņām veikti jau kopš tarifu projekta iesniegšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā gada sākumā, un tiks turpināti līdz pat līdzsvaroto tarifu spēkā stāšanās brīdim, lai mājsaimniecības un juridiskās personas, īpaši reģionos, informētu par tarifu līdzsvarošanas ietekmi uz elektrības gala rēķinu. Paredzams, ka klientus par rēķina izmaiņām informēs arī elektroenerģijas tirgotāji. Lai sniegtu informāciju par plānotajām izmaiņām sadales tarifos, šā gada februārī un martā AS “Sadales tīkls” vadība tikās ar lielāko elektroenerģijas patērētāju pārstāvjiem: Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pensionāru federāciju, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju un Būvmateriālu ražotāju asociāciju. AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā, un elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.

lasīt vairāk
“Valgums-S” informē par skaitītāju nomaiņas kārtību

Šī gada 1. janvārī ir stājies spēkā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” (sk. http://likumi.lv/doc.php?id=275062). Likuma 9. pants nosaka, ka atbilstoši sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veidam pakalpojumu sniedzējam ir šādi pienākumi: “5) par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti”. Likuma 10. pants nosaka, ka atbilstoši saņemtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veidam pakalpojumu lietotājam ir šādi pienākumi: “1) nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai; 2) nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargāt komercuzskaites mēraparāta mezglu un komercuzskaites mēraparātu no bojājumiem; …”. Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka Salaspils novada teritorijā veikt komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu, nomaiņu un verifikāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem ir tiesības tikai SIA “Valgums-S” kā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam. Pamatojoties uz šī likuma pārejas noteikumiem, ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šī likuma spēkā stāšanās dienas, pakalpojumu sniedzējs nodrošina jauna komercuzskaites mēraparāta (ūdens patēriņa skaitītāja) uzstādīšanu, tiklīdz beidzies iepriekš uzstādītā komercuzskaites mēraparāta verificēšanas periods. Lūdzam mūsu klientus neveikt patvaļīgi skaitītāju nomaiņu (verifikāciju), jo turpmāk “Valgums-S”  neņems vērā šādu komercuzskaites mēraparātu rādījumus un sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaite un norēķinu kārtība tiks veikta saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 174 no 22.03.2016. “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa informatīvo izziņu tālr. 67944694 vai rakstīt uz elektronisko pasta adresi

lasīt vairāk
Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina projektu pieņemšanas 1.kārtu

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 13.maija līdz 13.jūnijam. 1. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 225 000 eiro.  Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās: Mērķis/Rīcības Atbalsta apmērs, eiro M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 125 000,00 1.1. Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. 60 000,00 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. 10 000,00 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana. 50 000,00 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. 5 000,00 M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas 100 000,00 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 80 000,00 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 20 000,00 Projektu īstenošanas termiņš 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš ir divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektu iesniegšana Projektu iesniegumu papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju ir jāiesniedz biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login, vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu:

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs