Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

“Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ierosinātājs ir akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli” Paredzētā darbība ir Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums. Paredzētā darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē. Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums projektam “Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 2016.gada 16.februārī. Ar ziņojumu var iepazīties visās skartajās pašvaldībās un internetā: http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/ IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV-1010 Rīga. Priekšlikumus un viedokļus par IVN ziņojumu rakstiski sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga (tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv,

lasīt vairāk
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu

Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana atradnē “Saulkalne” Salaspils novadā. Paredzētās darbības vieta: Ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0138; 8031 011 0001; 8031 011 0014; 8031 007 0060; 8031 007 0371; 8031 011 0140; 8031 011 0137; kā arī daļēji zemesgabali ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0012; 8031 011 0020; 8031 011 0009; 8031 011 0023. Ierosinātājs: SIA “Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118). Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/177 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 5. februārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 17. aprīlī (ar grozījumiem 2015. gada 14. oktobrī, kas precizē paredzētās darbības teritoriju). Ziņojums “Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē “Saulkalne” Salaspils novadā” sagatavots 2016. gada janvārī. Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 16. februārī plkst. 18.00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) darba laikā, ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā - www.environment.lv, kā arī SIA “Knauf" mājas lapā www.knauf.lv. Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2016. gada 6. martam var iesniegt SIA “Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv). Pielikumi atrodami šeit.

lasīt vairāk
Aicinājums pieteikties dzīvojamās mājas renovācijai

SIA “Salaspils Siltums” sadarbībā ar Salaspils novada pašvaldību organizē daudzdzīvokļu māju kapitālo remontu, kas paredz tehniskās apsekošanas, energoaudita, projektēšanas, siltināšanas un būvniecības darbus. Atjaunošanas process paredzēts divos posmos. Sākumā dzīvokļu īpašnieku kopums pieņem lēmumu uzsākt mājas remontu, ieceļ pilnvarotās personas - mājas pārstāvi un uzņēmumu "Salaspils Siltums" - procesu vadīšanai un sākotnējās tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai. Pēc dokumentācijas izstrādes tiek noskaidrotas paredzamās izmaksas un finansēšanas nosacījumi. Pēc tam dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu slēgt līgumu par finansējuma saņemšanu un būvniecību. Lai pieteiktos dzīvojamās mājas atjaunošanai, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums – vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no visiem dzīvokļu īpašumiem. Pieteikumu un dokumentu iesniegšanas termiņš – 19.02.2016. Papildus informācija un pieteikšanās iespējas pieejamas SIA “Salaspils Siltums” mājas lapā www.salaspilssiltums.lv sadaļā “Siltināšana”. Ēku siltināšana

lasīt vairāk
SUB aplūko pārbūvētos ūdens torņus Siguldā

Netālu no k/n “Rīgava” atrodas neapsaimniekots ūdens tornis. Izskanējusi ideja, ka, līdzīgi kā Siguldā, šo ūdens torni varētu pārbūvēt un radīt skaistas, mājīgas telpas novada jauniešiem un neformālās izglītības pārstāvjiem. 14. janvāra rītā Salaspils novada pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai apskatītu labo praksi divu ūdens torņu pārbūvē. Uz Siguldu devās Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigmārs Zeimulis, kapitālsabiedrības “Valgums-S” vadītājs Ilgonis Igaunis un uzņēmēju biedrības (SUB) pārstāvji – Iveta Pokromoviča un Miks Balodis. Pirmais ūdens tornis, kurš Siguldā iedzīvināts apmeklētājiem, ir veidots kā galerija ar gleznām un fotogrāfijām. Tas tapis sadarbībā ar arhitekti Katrīnu Kotello. Ikdienā tajā notiek dažādi tirdziņi un citi pasākumi. Otro rekonstruēto ūdens torni apsaimnieko Siguldas novada domes kapitālsabiedrība “Saltavots”. Šis tornis veidots kā biroja ēka ar mājīgām un mūsdienīgām telpām priekš novada kapitālsabiedrības.  Brauciena laikā tika iegūts priekšstats par citu novadu veikumu. Šis piemērs būs noderīgs pamats tam, kā kaut ko līdzīgu iespējams varētu iedzīvināt arī Salaspils novadā. Miks Balodis, Salaspils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs

lasīt vairāk
Par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas iespējām portālā www.latvija.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) un Salaspils novada dome informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas. E-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” nodrošina arī vairākas papildus iespējas: apmaksāt nodokli par citai personai piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un, nepārtraucot e-pakalpojuma izpildi, izveidot sev atgādinājumus ar brīvi ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem. Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts .

lasīt vairāk
Līdzfinansējumu teritorijas labiekārtošanai saņēmusi vēl viena māja

Pērnā gada septembrī pašvaldība aicināja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu iekšpagalmu labiekārtošanai, šim mērķim atvēlot 150 tūkstošus eiro. Dzīvokļu īpašnieku aktivitāte ir bijusi gana liela, jo kopumā tika saņemti desmit projekta pieteikumi par kopējo pašvaldības finansējuma summu 404 307,55 eiro apmērā. Izvērtējot visus iesniegtos projektus, pašvaldības speciālisti konstatēja, ka tikai trīs no tiem atbilst saistošajiem noteikumiem Nr.50/2013 “Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”. Līdzfinansējumu piešķīra Enerģētiķu ielas 6, Enerģētiķu ielas 21 un Daugavas ielas 2 teritorijas labiekārtošanai. Apstiprināto projektu summa bija mazāka nekā paredzētais līdzfinansējums, tādēļ tika izsludināta projektu pieteikumu otrā kārta, kurā tika saņemti seši pieteikumi. Ņemot vērā to, ka 2016.gada pašvaldības budžetā paredzētais finansējums veido 150 000 eiro un 1.kārtā apstiprināto projektu pašvaldības līdzfinansējuma summa ir 128 240,14 eiro, 2.kārtas ietvaros bija iespējams apstiprināt tikai vienu projekta pieteikumu, kurš ieguva visvairāk punktus. 27. janvāra domes sēdē līdzfinansējums tika piešķirts AS “Rīgas Namu apsaimniekotājs” projektam “Dzīvojamās mājas Rīgas iela 2 teritorijas labiekārtošanas darbi”.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs