Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Jauns izaicinājums brīvprātīgajiem

Valsts probācijas dienests ir uzsācis projektu, kura mērķis ir brīvprātīgo līdzgaitniecības (mentoringa) prakses attīstīšana darbā ar Valsts probācijas dienesta redzeslokā nonākušiem bērniem un jauniešiem. Tiek meklēti sabiedriski aktīvi cilvēki ar vēlmi atbalstīt bērnus un jauniešus, sniedzot viņiem pozitīvu brīvā laika pavadīšanas pieredzi, kā arī jaunas zināšanas un prasmes. Meklējot iespējas mainīt jauniešu uzvedību, Valsts probācijas dienests aizvien lielāku uzmanību pievērš brīvprātīgo piesaistei un risinājumiem, kas nav tieši saistīti ar darbu valsts iestāžu ietvaros. Citu pasaules valstu pieredze apstiprina to, ka tikai sodot un izolējot likumpārkāpumus izdarījušus jauniešus, nav iespējams sekmīgi mainīt viņu uzvedību. Prakse liecina, ka posmā, kad attīstās jauniešu personība, liela nozīme ir apkārtējo cilvēku ietekmei un prasmēm risināt savas problēmas. Negatīva vienaudžu ietekme uz jaunieti un iemaņu trūkums ir galvenie jauniešu likumpārkāpumu cēloņi, kuru risināšanā efektīvs līdzeklis ir brīvprātīgo darbs. Jau šobrīd dienests izmanto brīvprātīgo piesaisti izlīgumu organizēšanā, turklāt brīvprātīgie veiksmīgi iesaistījušies arī Valsts probācijas dienesta īstenotajos projektos. Šobrīd ir uzsākts projekts, kura ietvaros līdz 2016.gada aprīlim plānots piesaistīt un sagatavot brīvprātīgos līdzgaitnieka darbam, kā arī uzsākt līdzgaitniecību vairākiem desmitiem jauniešu. Brīvprātīgie tiek meklēti visos Latvijas reģionos un visās vecuma grupās. Brīvprātīgajiem tiks nodrošināta iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iemācot to darīt arī citiem, iegūt jaunas komunikācijas iemaņas un praktisku pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī apmeklēt Valsts probācijas dienesta apmācības un saņemt regulāru atbalstu līdzgaitnieka pienākumu veikšanā. Plānota arī līdzgaitnieku izdevumu kompensācija. Līdzgaitniecība jauniešiem plānota kā brīvprātīgā un jaunieša (aizbilstamā) kopēji izdomātas aktivitātes, kuru organizēšanā atbalstu sniegs Valsts probācijas dienesta koordinatori. Galvenais brīvprātīgā darba nosacījums ir līdzgaitnieka vēlme palīdzēt aizbilstamā problēmu risināšanā, sniedzot jaunietim pozitīvu piemēru un iedrošinājumu. Par brīvprātīgo līdzgaitnieku var kļūt persona, kura izteikusi vēlēšanos par tādu kļūt, ir gatava veltīt šim darbam vismaz 8 stundas mēnesī, sasniegusi 18 gadu vecumu un prot valsts valodu. Visi interesenti par brīvprātīgā līdzgaitnieka darbu tiek lūgti pieteikties līdz 2015.gada 25.septembrim, sūtot pieteikuma anketu (atrodama Valsts probācijas dienesta mājas lapā: http://www.probacija.lv/884). Papildus informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67244862 vai 28634900, vai rakstot uz e-pastu

lasīt vairāk
Aktuālais par gipšakmens ieguvi atradnē "Salaspils"

Paziņojums par „SIA Knauf’’ ģipšakmens ieguves paplašināšanas ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā Ierosinātājs: SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118). Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 232 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 17. jūlijā. IVN programma izsniegta 2013. gada 11. novembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sagatavots 2014. gada decembrī un no 2014. gada 9. decembra līdz 2015. gada 16. janvārim notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2014. gada 18. decembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2015. gada 25. februārī. Aktualizētais IVN ziņojums iesniegts VPVB 2015. gada 19. augustā. Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā "aktualitātes".

lasīt vairāk
Salaspilī apspriež Rail Baltica sausā kravu termināļa iespējamo būvniecību

Salaspils jaunās dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektā tiek minēts ne vien kā novads, kuru šķērsos dzelzceļa trase, bet arī kā iespējamais variants sausās kravu termināļa atrašanās vietai. 6.augustā Satiksmes ministrija un Lielbritānijas transporta pētījumu uzņēmums „AECOM Limited” ar Salaspils novada domes un Salaspils uzņēmēju biedrības atbalstu organizēja semināru ar pilnsabiedrības „RB Latvija”, Salaspils pašvaldības un uzņēmēju, kā arī citu iesaistīto institūciju piedalīšanos. Sanāksmes mērķis bija nodrošināt Salaspils pašvaldības, nekustamo īpašumu īpašnieku un valdītāju, kuru īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju, kā arī tuvumā darbojošos uzņēmēju savlaicīgu informēšanu un viedokļa uzklausīšanu. Sapulces pirmajā daļā AECOM pārstāvis Arnis Kākulis iepazīstināja tās dalībniekus ar vispārējo tehniskās un ekonomiskās izpētes situāciju, tās pamatojumiem un iespējamajiem risinājumiem. Tika norādīts, ka kravu termināļa izveidei un pastāvēšanai būtiska ir piekļuve galvenajiem autoceļiem un jau esošajam dzelzceļam. Pēc pašreizējām prognozēm tiek lēsts, ka plānotais kravu terminālis, salīdzinot pasaules mērogā, varētu būt vidēja lieluma, dienā apkalpojot 4 līdz 5 dzelzceļa sastāvus. Salaspils novada pašreizējo situāciju un ieceres saistībā ar kravu termināļa būvniecību prezentēja novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars un Salaspils novada pašvaldības teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule. Novada vadības pārstāvji izteica atbalsts termināļa būvniecībai Salaspils teritorijā, uz ko norāda arī Salaspils novada attīstības programmā 2012.– 2018. gadam definētais mērķis – loģistikas centra attīstība. Kopīgi tika pārrunātas galvenās problēmas, kas varētu rasties sakarā ar termināļa izbūvi. Tās varētu būt notekūdeņu jautājums plānotā kravu termināļa teritorijā, pieejamā elektrības kapacitāte un gāzes vada rekonstrukcija. Tāpat pašvaldības pārstāvji aktualizēja jautājumu par Rail Baltica līnijas ietekmē pieaugošo kravu plūsmu uz jau esošās dzelzceļa līnijas, iezīmējot ieceri par tuneļa izveidi. Sapulces beigu daļā pārstāvji no tādiem Salaspils uzņēmumiem kā „Knauf”, „Saulkalne S”, „Valgums S”, „Baltijas dārzeņi”, „NP Properties”, „AEROC”, „INOS”, „Vollers-Rīga”, kā arī Salaspils uzņēmēju biedrības biedri tika aicināti izteikt savas vīzijas par iespējamo sadarbību  kravu termināļa būvniecības procesā un arī tā darbības laikā. Detalizētas tehniskās izpētes veicēji solīja, ka precīzu informāciju par Rail Baltica dzelzceļa līnijas intermodālā kravu loģistikas centra novietojumu, tehniskajiem un pārvaldības risinājumiem sabiedrībai sniegs šā gada novembrī. Salaspils uzņēmēju biedrība

lasīt vairāk
Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē. Plašāk par tiem ieguldījumiem, kas tie atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā. Atbalsta pretendenti var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, jāievēro šādi nosacījumi:   projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem; ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu; nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā; pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, jāievēro šādi nosacījumi:   ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā; dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst šo Noteikumu Nr.323 7.1. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.   Finansējuma apmēra ierobežojums ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, bet gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta. Plašāka informācija par pieejamo publisko finansējumu, tā sadali un izmaksas kārtību pieejams LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.

lasīt vairāk
Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim būs atvērta projektu pieņemšanas kārta apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Šī apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai ir eksistējoša mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs: fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā. Lai saņemtu atbalstu, pretendents sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sagatavo projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu. Darījumdarbības plānu sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadus ilgam laika posmam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publiskots LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta veidi”. Jāņem vērā arī nosacījumi, ka, lai saņemtu atbalstu, kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nevar pārsniegt 50 hektāru, iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (ja tā nav iegūta, tad tas jāizdara darījumdarbības plāna īstenošanas laikā) un citi nosacījumi. Par tiem plašāku informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta veidi”. Pieejamais publiskais finansējums pirmajā apkšapasākuma kārtā ir EUR 20 851 400. Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, kā arī vispārējās izmaksas, ka ir ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem. Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir EUR 15 000 , kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, gala maksājums - 20 procentu apmērā. Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs