Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Noslēdzies kārtējais ūdenssaimniecības attīstības projekts

Līdz ar Saulkalnes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā noslēdzies arī Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/006 Pašvaldības SIA “Valgums-S” informē, ka šī gada 23. jūlijā Salaspils novada Būvvalde izsniegusi Aktu Nr.15 00048 0801 231 par “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu, sadzīves kanalizācijas sūņu staciju (kods 125101) KSS-13 un KSS-14 rekonstrukciju ar piebraucamo ceļu izbūvi un teritorijas labiekārtošanu Saulkalnē, Salasils pagastā, Salaspils novadā. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi Saulkalnē, II kārta 1. etaps, 2.etaps un 3.etaps” pieņemšanu ekspluatācijā, līdz ar ko noslēdzies arī Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta”. Kopumā projekta līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Saulkalnē, II kārta” ietvaros paveikts: izbūvēti un rekonstruēti 1397,66m ūdensapgādes tīklu; izbūvēti un rekonstruēti 619,14m sadzīves kanalizācijas tīklu; rekonstruētas 2 sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas, kas paredzētas sadzīves kanalizācijas novadīšanai no Saulkalnes uz Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Uzskaitītos darbus,  pamatojoties uz 2014.gada 24.jūlijā noslēgto līgumu par kopējo summu 371 234,00 EUR bez PVN, veica SIA “Koger Vide”. Paveikto darbu izpildes uzraudzību nodrošināja SIA “Geo Consultants” speciālisti. Apkopojot projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” ietvaros paveikto, norādāmi šādi svarīgākie punkti: Civiltiesiskais līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” īstenošanu starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgo iestādi un Pašvaldības SIA “Valgums-S” kā Finansējuma saņēmēju noslēgts 2011.gada 7.jūlijā. Projekta realizācijai apstiprinātās kopējās izmaksas – 6 511 592,99 EUR. Projekta īstenošanas termiņš noteikts līdz 2015.gada 30.decembrim. Projekta ietvaros noslēgti divi pakalpojuma līgumi, divi būvdarbu līgumi un viens būvuzraudzības līgums. Projekta sagatavošanas etapā noslēgti 2 pakalpojuma līgumi: viens par “Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi”, kuru veica SIA “Profin” par kopējo summu 12 522,79EUR, bez PVN un otrs par “Priekšprojekta un tehnisko specifikāciju sagatavošanu”, kuru realizēja SIA “Lakalme” par kopējo summu 64 996,78EUR, bez PVN. Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Salaspilī, II kārta” realizāciju, saskaņā ar 2013.gada 4.jūlijā noslēgto līgumu, veica SIA “MONUM” (SIA “Siltums Jums”) par kopējo summu 4 792 873,08 EUR, bez PVN. Būvdarbi tika veikti sekojošās Salaspils pilsētas ielās: Meldru iela, Smilgu iela, Bērzu iela, Kastaņu iela, Akāciju iela, Pīlādžu iela, Jasmīnu iela, Miera iela, Priežu iela, Biologu iela, Stacijas iela un Kluba iela, Budeskalnu iela, Saulkalnes iela, Pumpura iela, Lakstīgalu iela, Ievu iela un Zviedru iela. Kopumā izbūvēti un rekonstruēti 17 327,90m ūdensvada un 13 396,12m sadzīves kanalizācijas tīklu, kā arī rekonstruētas 2 sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Objekts nodots ekspluatācijā 2015.gada 10.aprīlī. Otrs būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Saulkalnē, II kārta” noslēgts 2014.gada 24.jūlijā ar SIA “Koger Vide” un šī līguma ietvaros veiktie būvdarbi pabeigti un nodoti ekspluatācijā 2015.gada 23.jūlijā. Abu būvdarbu uzraudzību nodrošināja SIA “Geo Consultants” 2013.gada 11.novembrī  noslēgtā līguma ietvaros par kopējo summu – 94 763,26EUR, bez PVN. Pašvaldības SIA “Valgums-S” pateicas visām projekta realizācijā iesaistītajām pusēm par sadarbību, savukārt Salaspils un Saulkalnes iedzīvotājiem par sapratni sakarā ar būvdarbu veikšanas laikā sagādātajām neērtībām.   Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA “Valgums-S”. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.   Ieguldījums Tavā nākotnē!

lasīt vairāk
Vēl viens nams Salaspilī ir kļuvis siltāks

Viens no pēdējā laika aktuālākajiem jautājumiem ir daudzdzīvokļu dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšana. Jāteic, ka Latvijā kopumā šis process noris samērā gausi. Lai gan Salaspilī šobrīd ir nosiltinātas vien astoņas dzīvojamās mājas, tomēr priecē, ka labajiem piemēriem ir sekotāji, un, skatoties uz kaimiņmājām, arvien vairāk iedzīvotāji interesējas par iespēju atjaunot savu namu. „Siltināšanas celmlauži” Salaspilī bija māja Vītolu ielā 8, kuri energoefektivitātes pasākumus veica 2010. gadā, tai sekoja nams Ziemeļu ielā 4, Dienvidu ielā 3/2 un citi. Arī tā saucamie Salaspils „trīs brāļi” ir sekošanas cienīgs piemērs, kad viena pēc otras neglītās lielpaneļu ēkas Enerģētiķu ielā 11,13 un 15 pārvērtās siltās un skaistās daudzdzīvokļu mājās. Visoperatīvāk par siltināšanu spēja vienoties 13. nams, tad sarosījās arī kaimiņu mājas, redzot, ka vidējā ēka ir kļuvusi ne vien vizuāli daudz pievilcīgāka, bet arī rēķini par patērēto siltumenerģiju ir krietni draudzīgāki. Šovasar labajiem piemēriem ir pievienojies nams Enerģētiķu ielā 2, kura fasāde tagad rotājas gaiši oranžos toņos, un ēka ir kļuvusi siltāka kā jebkad. Viens no galvenajiem iemesliem, kamdēļ māju renovācijas notiek tik kūtri, ir dzīvokļu īpašnieku nespēja vienoties, skepse, neskaidrība un bailes no ilgstošām finansiālām saistībām. Ar cilvēkiem ir jārunā un jāstāsta, ka ēkas siltināšana vistiešākajā veidā ir apkures rēķinu un elektroenerģijas ietaupīšana, turklāt par siltumenerģiju ieekonomētie līdzekļi ļauj nosegt kredītsaistības. Par savu pieredzi stāsta biedrības „Enerģētiķu 2” valdes priekšsēdētāja Ilona Kalēja: „Jau 2011. gadā kopsapulcē nolēmām izmantot mājai piederošo zemi un ierīkot autostāvvietu, lai izvairītos no situācijas, ka mājas iedzīvotājiem nav kur novietot savas mašīnas, jo visas stāvvietas ir aizņēmuši apkārtējo māju iedzīvotāji. Ar pašvaldības atbalstu šis projekts mums izdevās. Tad iebilda vecākā gadagājuma cilvēki, kuri ar automašīnu nepārvietojas, bet viņiem pat neesot soliņa, kur apsēsties. Ierīkojām skaistus soliņus ar atzveltnēm. Tā nu pamazām cilvēki sāka viens otrā ieklausīties un sāka ticēt, ka viss var izdoties un ir jāmēģina. Soli pa solim nonācām arī līdz mājas siltināšanai un renovācijai.” Lai siltinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ir vajadzīga 51% dzīvokļu īpašnieku piekrišana, un, kā zināms, katrā mājā ir renovācijas atbalstītāji un noliedzēji. Enerģētiķu ielas 2 dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē atbalstītāju izrādījās krietni vairāk- „jā” mājas renovācijai teica veseli 76% jeb 69 dzīvokļu īpašnieki no 90. Izejot cauri dažādiem sarežģījumiem sākumposmā, mājas iedzīvotāji nolēma slēgt līgumu ar SIA „Balt Transit Invest”, kuri nekavējoties veica mājas tehnisko apsekošanu. „Šķita, ka viss noris pēc plāna- energoaudits ir veikts, projekts izstrādāts, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) to ir apstiprinājusi, tomēr bankas uzstādījums bija tāds, ka kredīts mums jāņem pašiem. Protams, iedzīvotāji sāka šaubīties, tomēr no siltināšanas neatteicāmies un nodibinājām dzīvokļu īpašnieku biedrību „Enerģētiķu 2”. Vēlāk, jau pēc pirmajiem veiktajiem darbiem- pagraba griestu siltināšanas - man piezvanīja 1. stāva iedzīvotājs, lai pateiktu, ka nekad vēl dzīvoklī nav bijis tik silti. Nebija vēl nosiltinātas pat fasādes sienas,” stāsta I. Kalēja. „Nosiltinot fasādes sienas un aizpūšot tehnisko stāvu ar akmens vati, siltumu sajuta arī 5.stāvos. Arī pelējums no mitruma vairs neparādījās 5.stāva dzīvokļu griestos. Uz logiem pārstāja veidoties tik liels kondensāts, un palodzes vairs tā „nepludoja”, kā tas mēdza gadīties pirms mājas siltināšanas.”        PIRMS     PĒC                                                          Enerģētiķu 2 ir pagaidām vienīgā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Salaspilī, kurā ir veikta pilna renovācija. Respektīvi, ir nosiltinātas ne vien sienas, jumts un cokols, bet ir arī uzklāts jauns jumta segums, nomainītas lietus notekcaurules, radiatoriem uzstādīti termoregulētāji, vienotā stilā ir aizstiklotas lodžijas, nosiltināts starplogu karkass, nosiltinātas karstā ūdens un apkures caurules, uzstādīti balansējošie ventiļi apkures stāvvadiem. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu siltuma padevi līdz 5.stāviem, ir veikta pilna siltummezglu rekonstrukcija, uzstādot automātiku apkures padeves regulēšanai. Ir uzstādītas metāla durvis ieejai uz pagrabiem, jauni logi pagrabu gaismas šahtās, veikts remonts kāpņu telpās, kā arī nomainītas kāpņu telpu durvis. „Projekta ietvaros mūsu mājā ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji ar attālinātu nolasīšanas sistēmu, kā rezultātā pēc precīza patērētā ūdens nolasīšanas maksa par patērēto karstā ūdens kubikmetru kļuva mazāka,” piebilst I. Kalēja. Tāpat, lai izvairītos no lieliem zaudējumiem negaisa laikā, mājai ir uzstādīts aktīvais zibensnovedējs. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka, nosiltinot ēku, arī tās fasāde tiek atjaunota, iegūstot skaistāku veidolu. Raugoties uz šo gaumīgo, nule kā renovēto māju, ir gandrīz neticami, ka pavisam nesen tā bija necila ēka ar  plaisām fasādē, tekošu jumtu, izrūsējušām notekcaurulēm un citām tehniskām problēmām. Atzinīgi nama paveikto vērtē arī domes izpilddirektors Andrejs Jaunkalns: „Enerģētiķu iela 2 pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtošanas projektiem ir izmantojusi jau divas reizes. Pirmo reizi, kad vēl nebija izstrādāti saistošie noteikumi, bet bija tikai domes lēmums, kas paredzēja 50% pašvaldības līdzfinansējumu, un otrreiz, kad stājās spēkā saistošie noteikumi. Arī mājas renovācija ir notikusi „pēc pilnas programmas”, un ir veikts daudz lielāks darbu apjoms, nekā citās mājās.” 4. jūlijā mastā pie Enerģētiku ielas 2 svinīgi tika pacelts Latvijas valsts karogs, tādējādi simbolizējot renovācijas darbu noslēgumu. “Ar vienu ideju un labo gribu ir par maz, lai projektu realizētu dzīvē. Ir vajadzīgs arī zinošu cilvēku padoms un atbalsts,” visu iedzīvotāju vārdā domes izpilddirektoram A. Jaunkalnam pateicas Ilona Kalēja.  Veiksmīgi realizēt projektu mājai palīdzēja arī sadarbība ar Salaspils būvvaldes galveno arhitektu Jāni Šrēderu. Kā jau tas nereti notiek, arī Enerģētiķu 2 būvniecības darbu procesā ik pa laikam tika atklātas negaidītas lietas, kas bija nekavējoties jānovērš.   „Lielu paldies vēlos teikt Aleksandram Žuravļovam un Lilijai Mesčerjakovai, kuri atbalstīja un palīdzēja administratīvu jautājumu sakārtošanā, tāpat arī Aleksandram Matjuhinam, Ludmilai Jakimčenko, Mihailam Andrejevam, Anatolijam Mesčerjakovam un Aļģerdam Grikevičam par palīdzību tehniska rakstura jautājumu sakārtošanā, kuru šī sarežģītā procesa laikā tiešām bija daudz. Arī vairāki mājas dzīvokļu īpašnieki – Kaspars Kalējs, Inese Dombrovska, Mihails Babula, Vasīlijs Lukaševičs, Olga Moniča, Aija Zommere, Gaļina Pačkai, Raisa Meļņika, Armands Bite, Gaļina Solovjova - iesaistījās atsevišķu jautājumu risināšanā. Mums ļoti paveicās, ka mājas siltināšanas un renovēšanas projekta līgums noslēgts ar SIA „Torensberg”. Pateicoties uzņēmuma lielajai profesionālajai pieredzei un veiksmīgai sadarbībai ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Sergeju Kravcovu un uzņēmuma tehnisko direktoru Magnusu Kurpuševu, ir sasniegts tik vienreizējs rezultāts, kuru ļoti atzinīgi novērtēja arī LIAA komisija objekta apsekošanas laikā. Māja šādu veidolu ir ieguvusi, pateicoties projekta autoram Mārtiņam Upeniekam. Ļoti veiksmīga sadarbība izveidojās ar DNB banku, īpaši Vecrīgas filiāles vadītāju Kristīni Baumani un biznesa klientu darījumu vadītāju Marianu Sidorovu,” projekta realizēšanas gaitā iesaistītajiem cilvēkiem pateicas Ilona Kalēja. Mājas iedzīvotāji saka lielu paldies arī pašvaldības policijas priekšniekam Dzintaram Strožam un viņa vietniekam Sergejam Kapacinam, kā arī citiem pašvaldības policijas darbiniekiem par kārtības nodrošināšanu Enerģētiķu ielas 2 stāvvietā. Ilona Kalēja uzsver, ka, veicot tik vērienīgu projektu, ir nepieciešama tikpat liela profesionāļu komanda un cilvēku atbalsts:  „Mūsu mājai, realizējot trīs tik lielus projektus, tiešām paveicās, jo mēs savā ceļā tādus cilvēkus sastapām. Liels paldies visiem!”   Labiekārtošanas darbi Enerģētiķu ielā 2 vēl turpinās...

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs