Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Sabiedriskā apspriešana par "Rail Baltica" notikusi arī Salaspilī

23. februārī notikušajā sabiedriskās apspriešanas sapulcē par "Rail Baltica" būvniecību piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku. Jāteic, ka kopumā sanāksme noritēja mierīgi. Vairāk jautājumus uzdeva tie iedzīvotāji, kuru īpašumus skars izbūvētā trase. Salaspils novada domes priekšsēdētāja padomnieks Gatis Puriņš pauž pārliecību, ka projekta īstenošanas laikā pašvaldība būs ieguvēja, jo teritorijā tiks radītas jaunas darba vietas un būs pieprasīti viesnīcu pakalpojumi. "Kad būs izbūvēts loģistikas centrs, būs nodokļu ieņēmumi no uzņēmumiem, kas tajā darbosies. Tiks radīta arī jauna infrastruktūra uzņēmumiem, kas radīs kumulatīvu vai puduru efektu," viņš skaidro. Pašvaldība gan uzmanīgi sekošot tam, lai trases izbūves laikā tiktu īstenotas pašvaldības un tās iedzīvotāju intereses, lai pietiekamā skaitā un tehnisko risinājumu veidā būtu atrisināts šķērsojumu jautājums. "Kopumā pašvaldība redz lielu attīstības potenciālu gan novadam kopumā, gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem atsevišķi. Gadījumā, ja projekta attīstība nonāks līdz reģionālajai satiksmei , pašvaldība centīsies panākt atsevišķas pieturas izveidi Salaspilī," informē Puriņš. Savukārt pieejamības jautājumus jāuztver kā riskus, nevis problēmas, viņš uzsver. Tādēļ jāseko, lai tehniskās projektēšanas laikā šos jautājumus korekti atrisinātu. "Visas problēmas var atrisināt, ja konstruktīvi iesaistās Ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā un uzstāj uz savām interesēm," pārliecināts ir G. Puriņš. Avots: delfi.lv

lasīt vairāk
Saistībā ar poligona „Getliņi EKO” tarifa pieaugumu Salaspilī mainījusies atkritumu apsaimniekošanas maksa

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugumu poligonā SIA “Getliņi EKO”, kas stājies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Poligonā SIA „Getliņi EKO” maksa par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu pieaugusi par 13% - līdz 15.54 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) un dabas resursu nodokli (DRN). Tā rezultātā SIA „EcoBaltia vide” atkritumu apsaimniekošanas izdevumi Salaspils novadā pieauguši par 0,35 EUR par katru apsaimniekoto sadzīves atkritumu kubikmetru. Ņemot vērā poligona izmaksu pieaugumu un pamatojoties uz SIA „EcoBaltia vide” iesniegumu, Salaspils novada dome 2015.gada 28.janvāra domes sēdē pieņēma lēmumu „Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā (tarifā)” (prot. 2, 14.§), ar kuru noteica, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novadā būs 4,52 EUR par kubikmetru (m3) (bez PNV).Saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem lēmums stājas spēkā 2015.gada 6.februārī, kad tas tika publicēts izdevumā „Salaspils Vēstis”. Tāpēc aicinām klientus ņemt vērā, ka no 6.februāra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novadā būs 4,52 EUR par m3 (bez PNV) līdzšinējo 4,17 EUR par m3 (bez PVN) vietā. Tas nozīmē, ka vidēji 0,24 m3 konteinera vienas izvešanas reizes maksa pieaugs par tikai 0,08EUR (bez PVN), bet lielā 1,1 m3 konteinera vienas izvešanas reizes maksa mainīsies par 0,39 EUR (bez PVN). Lai samazinātu savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, aicinām iedzīvotājus šķirot stikla, plastmasas un kartona iepakojumu publiski pieejamajos šķirošanas konteineros, kas izvietoti visā Salaspils novadā. Sev tuvāko šķirošanas konteineru atrašanās vietu varat uzzināt mūsu mājaslapā http://ej.uz/EBV-Salaspils-skirosana. Tāpat privātmājās ir iespēja par 1 EUR mēnesī īrēt individuālos šķirošanas konteinerus stiklam, kuru izvešana tiek nodrošināta bez papildu maksas. SIA „EcoBaltia Vide” pateicas Salaspils novada iedzīvotājiem par sapratni un atsaucību pirmajos sadarbības mēnešos! Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt e-pastu uz

lasīt vairāk
“Valgums – S” paziņojums par rēķinu apkalpošanas izmaksām

Saskaņā ar grozījumiem „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā”, kas stājas spēkā ar 2014.gada 15.janvāri, dzīvojamo māju īpašniekiem (tai skaitā arī dzīvokļu īpašniekiem) ir tiesības patstāvīgi norēķināties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, kas atrunātas šī likuma 17.3 panta 1.daļa. Likuma pārejas noteikumos paredzēti etapi, un noteikti termiņi likuma ieviešanai: • Pakalpojumu sniedzējs aprēķina 31.05.2014.rēķinu apkalpošanas izmaksas • Pilnvarotā persona(Pārvaldnieks)30.09.2014.informē dzīvokļu īpašniekus par tiesībām patstāvīgi norēķināties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem un izmaksām par šo pakalpojumu. • Dzīvojamās mājas īpašnieki 31.01.2015.pieņem lēmumu par norēķinu veidu, ieceļ pilnvaroto personu, pilnvarojot dzīvokļu īpašnieku vārdā slēgt līgumu par tiešajiem norēķiniem ar pakalpojuma sniedzēju. • Pilnvarotā persona 30.03.2015.iesniedz informāciju pakalpojumu sniedzējam par mājām, kuras īpašnieki izlēmuši par labu tiešiem maksājumiem. Iesniedz pakalpojuma sniedzējam visu informāciju par dzīvokļu īpašumu skaitu, dzīvojamās mājas īpašniekiem, parādu atmaksas grafikiem, kas noslēgti ar dzīvojamās mājas īpašniekiem, par kopējo parādu pakalpojuma sniedzējam. • Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 23. punktu tiešie maksājumi par pakalpojumiem uzsākami ne agrāk kā 2015.gada 1. oktobrī. Pašvaldības SIA “Valgums-S” valde ziņo, ka ir aprēķinātas izmaksas tiešo norēķinu apkalpošanai. Aprēķins veikts, nezinot konkrētu pakalpojuma saņēmēju skaitu, aprēķins tiks precizēts pēc informācijas saņemšanas par īpašniekiem, kas izlēmuši par labu tiešiem maksājumiem. Izmaksu aprēķinā iekļauts: datu iegūšana, datu bāzes izveidošana un administrēšana, rēķinu sagatavošana un piegāde, maksājumu iekasēšana un piedziņas izdevumi. Pērnā gada 27. maijā Salaspils novada domes telpās notika tikšanās ar dzīvojamo ēku apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem un visiem, kam ir aktuāls šis jautājums. Tikšanās laikā pašvaldības uzņēmumi “Salaspils Siltums” un “Valgums-S” uzstājās ar prezentācijām, kurās skaidroja grozījumus likumā un likuma ieviešanas etapus. PSIA “Valgums-S” prezentāciju skatīt mājas lapā www.valgums.eu

lasīt vairāk
SIA „EcoBaltia Vide” aicina iedzīvotājus informēt savu namu apsaimniekotājus par nepieciešamību biežāk izvest atkritumus

Ikvienā mājsaimniecībā katru dienu rodas atkritumi, tāpēc valsts ar likumu un pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikusi, ka atkritumu radītājiem ir jāparūpējas par to atbilstošu apsaimniekošanu un jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, lai tie nekontrolēti nenonāktu brīvā dabā un tiktu atbilstoši apsaimniekoti. Diemžēl ne visi vienlīdz godprātīgi ievēro šīs prasības un ir noslēguši līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas rada problēmas arī godprātīgajiem iedzīvotājiem. Kopš 1.oktobra Salaspils novadā atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „EcoBaltia Vide”. Tomēr, lai atkritumi tiktu izvesti, ir jānoslēdz līgums, kurā tiek noteikts gan atkritumu izvešanas biežums, gan konteinera izmērs, gan citi pakalpojuma sniegšanas nosacījumi. Šie kritēriji ir svarīgi ne tikai privātmāju īpašniekiem, bet arī daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, kurus pārstāv namu apsaimniekotājs. Namu apsaimniekotājam, izvērtējot mājas iedzīvotāju radīto atkritumu apjomu, sezonalitāti un citus faktorus, ir jāpasūta tāds konteiners un izvešanas reižu biežums, lai neveidotos pārkrauti konteineri pirms grafikā noteiktās izvešanas. Jāņem arī vērā, ka, ja vien ar klientu nav cita vienošanās, SIA „EcoBaltia Vide” nav jāsavāc atkritumu maisi, kas novietoti blakus konteineriem, bet ir jānodrošina konteineru tukšošana. Mūsu pieredze liecina, ka, nosakot mājas iedzīvotāju atkritumu rašanās paradumiem piemērota izmēra konteinerus un izvešanas biežumu, problēmas ar pārpildītiem konteineriem neveidojas. Konteineru piepildījums var straujāk pieaugt svētku dienās, kad objektīvu iemeslu dēļ iedzīvotājiem rodas vairāk atkritumu, vai kādās ārkārtas situācijās, piemēram, kad ir ierobežota piekļuve konteineriem (priekšā novietoti auto), aizsniguši ceļi, vai autotransporta tehniskas problēmas. Gadījumos, kad konteineru izvešana nav notikusi grafikā noteiktajā laikā mūsu vainas dēļ, līgumā noteikts, ka to izvešanu nodrošinām divu dienu laikā, savācot arī atkritumu maisus, kas novietoti pie konteineriem. Savukārt gadījumos, ja radies neprognozēti liels atkritumu apjoms un konteiners piepildījies pārāk ātri, pēc pieprasījuma esam gatavi veikt papildu konteineru iztukšošanu. Tāpēc aicinām daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus būt aktīviem un vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pārskatītu izvešanas reižu biežumu vai pasūtītu lielāka izmēra konteinerus, un tie nepārpildītos pirms līgumā un grafikā noteiktās izvešanas reizes.Atbilstošam līgumam arī par pārpildītu konteineru papildu atkritumu apjomu tiek aprēķināta samaksa par to izvešanu un noglabāšanu poligonā, tāpēc retāka izvešana un pārpildīti konteineri nav risinājums. Mēs no savas puses esam gatavi nodrošināt izvešanas biežumu atbilstoši namu apsaimniekotāju vajadzībai un abpusēji saskaņotam grafikam. Tā kā Salaspils novadā joprojām vairāk nekā 400personas nav noslēgušas līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, aicinām arī iedzīvotājus būt vērīgiem un ziņot Salaspils pašvaldības policijai par gadījumiem, kad jūsu vai pie jūsu daudzdzīvokļu mājas novietotajos sadzīves atkritumu konteineros savus atkritumus izmet nepiederošas personas. Pašvaldības policijas kompetencē ir kontrolēt, lai visi atkritumu radītāji būtu noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu un lai nepiederošas personas neizmestu savus sadzīves atkritumus konteineros, par kuru apkalpošanu maksā citi. Tāpat atgādinām, ka kopējās izmaksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu varat samazināt, šķirojot atkritumus tiem paredzētajos konteineros. Visā Salaspils novadā esam izvietojuši papildu publiskos konteinerus stiklam, kā arī privātmājās piedāvājam individuālos konteinerus stikla šķirošanai, lai saudzētu vidi, samazinātu sadzīves atkritumu svaru un attiecīgi ietaupītu līdzekļus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Kopumā šobrīd Salaspilī ir vairāk nekā 50 šķirošanas vietas, no kurām 33 vietas ir brīvi pieejamas visiem novada iedzīvotājiem, bet vēl daļa šķirošanas konteineru atrodas uzņēmumu teritorijās. Publiski pieejamās šķirošanas vietas Salaspils novadā apkopotas digitālajā kartē SIA „EcoBaltia Vide” mājaslapā(http://vide.ecobaltia.lv/salaspilsregions/lv/pakalpojumi/atkritumu-skirosana-1/atkritumu-skirosanas-vietas/),kur norādīti arī konkrētajā vietā pieejamie šķirošanas konteineru veidi.  Saņemt konsultācijas, pieteikt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus un individuālos šķirošanas konteinerus varat, rakstot e-pastu

lasīt vairāk
Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli” Paredzētās darbības nosaukums: Elektropārvades tīklu savienojuma „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” Paredzētās darbības norises vieta: Limbažu novads, Sējas novads, Garkalnes novads, Ropažu novads, Inčukalna novads, Salaspils novads, Stopiņu novads. Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2012. gada 8. oktobra lēmums Nr. 502. Informācija par IVN procedūru: Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. punktu, paredzētajai darbībai ir piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 2013. un 2014. gadā notika paredzētās darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas. Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus un paredzamo starptautiskā dzelzceļa infrastruktūras objekta Rail Baltica būvniecību, paredzētās darbības 1. alternatīvai ir izvēlēta jauna, 1B modifikācija, paralēli iespējamai dzelzceļa Rail Baltica trasei, izvietojot abus infrastruktūras objektus vienotā koridorā. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sapulcēs minētajos novados tiks apspriesti abi šie infrastruktūras objekti. Paredzētās darbības apraksts: Ņemot vērā to, ka tautsaimnieciski izdevīgāk, kā arī videi un īpašumiem draudzīgāk ir jau iepriekš apspriestās paredzētās darbības elektropārvades līnijas 1. alternatīvu posmā no Limbažu novada līdz Stopiņu novadam realizēt pa jaunu trasi (1B modifikācija), izbūvējot jaunu 330 kV elektropārvades līniju paralēli dzelzceļa Rail Baltica maršrutam un izvietojot elektropārvades līniju un dzelzceļu Rail Baltica vienā koridorā, pieņemts lēmums no visiem aspektiem izvērtēt šo EPL trases variantu. Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: •          AS ”Latvijas elektriskie tīkli” tīmekļa vietnē www.let.latvenergo.lv; •           Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv •          attiecīgajās pašvaldībās darba laikā un pašvaldību tīmekļa vietnēs. Paredzētās darbības 1B modifikācijas sākotnējā sabiedriskā apspriešana Salaspilī notiks domes Lielajā zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, 23.02.2015. plkst. 18:00     Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 15. martam: •         AS „Latvijas elektriskie tīkli” (Dārzciema iela 86, Rīga LV – 1073, tālr. 67725509, 67725272, e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. •         Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts:

lasīt vairāk
NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim" un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus -  piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību. Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim”  plānots izveidot 522 darba vietas. Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim" tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, viņi ar NVA finansiālu atbalstu var gadu strādāt pie darba devēja. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro). Taču darba devējam jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu. Jāuzsver, ka darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.  Kāds darba devējam ieguvums? 1. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim; 2. Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas; 3. NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams); 4. Vienreizēja dotācija (līdz 50 euro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu (ja nepieciešams); 5. Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti, NVA segs izdevumus līdz 711 euro. Detalizētāka informācija par Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze" izlasāma NVA interneta vietnē: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776, kur pieejama arī pieteikuma veidlapa. Ja darba vietas tiek veidotas Salaspils novadā, tad pieteikums  jāiesniedz NVA Rīgas reģionālajā filiālē, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, 508.kabinets. Kontaktinformācija: tālr. 67507883.

lasīt vairāk
Izsludināts biznesa ideju konkurss jauniešiem

Eiropas Savienības jaunatnes politikas juridiskā ietvara dokuments "ES jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” balstās uz divām pieejām − ieguldījums jaunatnē, kas nozīmē "lielāku resursu piešķiršanu, lai izstrādātu politikas jomas, kas ikdienā ietekmē jauniešus, un uzlabotu viņu labklājību" un iesaistīt jauniešus, kas paredz "jauniešu potenciāla veicināšanu, lai atjauninātu sabiedrību un palīdzētu īstenot ES vērtības un mērķus. Pērnā gada nogalē biedrība „Salaspils uzņēmēju biedrība” vērsās pašvaldībā ar iniciatīvu kopīgai sadarbībai censties ieinteresēt novada jauniešus izmantot savu potenciālu uzņēmējdarbībā, kas līdz šim nav noticis. Uzņēmēji uzskata, ka mūsu novadā ir reālas iespējas attīstīt uzņēmējdarbību dažādās jomās un ka jauniešiem pašiem to vajadzētu sākt apzināties un sākt veidot uzņēmumus. Tāpēc esošie uzņēmēji kopā ar pašvaldību šogad ir spēruši pirmo soli un izveidojuši biznesa ideju konkursu novada jauniešiem.   Konkursa mērķis ir radīt jauniešiem izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai. Konkursa rezultātā tiks noskaidroti labākie biznesa ideju autori katrā vecuma grupā (14 – 18 g.v. un 19 – 25 g.v.). Kopējais balvu fonds ir  1500 eiro. Konkursa nolikumu skatīt šeit.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs