Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Sulu spiešanas pakalpojuma izveide

Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Mārtiņsala” 2015.gadā īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu „Sulu spiešanas pakalpojuma izveide”. Projekta izmaksas 100% apmērā tika finansētas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem. Projekta ietvaros biedrība ir iegādājusies nepieciešamo aprīkojumu- augļu smalcinātāju un sulu spiedi. Augļu smalcinātājs ir drošs lietošanā, viegli kopjams. Lai sasmalicinātu ābolus vienkārši tie jāber smalcinātājā un vienā mirklī tie jau ir sasmalcināti. Tālāk šo sasmalcināto masu ievieto sulu spiedes grozā, virsū uzliek vāku – un tad atliek tikai atgriezt ūdens krānu un ar ūdens spiedienu tiek spiesta sula, kas satek traukā. Sulu spiešana ir ērta un ātra. Kas ir īpaši svarīgi – droša, salīdzinot ar iepriekš lietotajām ierīcēm, kas bieži vien bija amatnieku gatavotas un ne vienmēr drošas to lietotājiem. Darbos ir iesaistīta visa ģimene, vācot ābolus un bumbierus, tos mazgājot, smalcinot un spiežot sulu. Lai darbinātu šo aprīkojumu nepieciešama tikai vienfāzes elektrība un ūdens pievads. Aicinām ģimenes izmantot šo iespēju un gatavot sulas. Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Mārtiņsala”

lasīt vairāk
Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izstrādāti tehniskie risinājumi Rail Baltica trasei

Kopš aprīļa vairāk kā 40 eksperti telpiski plānoja Rail Baltica trasi un veidoja inženierbūvju telpiskos variantus, t.sk. pārvadus, tiltus, šķērsojumus, piebraucamos ceļus, energo un gāzes pārvadus. Kopā izveidoti vairāk kā 500 risinājumi esošās infrastruktūras šķērsošanai tajā skaitā 60 tiltu risinājumi visiem trašu variantiem. Risinājumu veidošanas pamatprincips – piedāvāt mūsdienīgus risinājumus, saglabājot visu esošā dzelzceļa, autoceļu, energo un gāzes sistēmu, kā arī nodrošināt tās nepārtrauktu funkcionalitāti. Ilustrācijas pieejamas vortālā railbaltica.info, sadaļā Informācija >Informācija medijiem>Vizuālie materiāli Neils Balgalis, RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts: „Iespēju robežās veidojām vienotus transporta sistēmas koridorus. Rīgā Rail Baltica vilciena trase plānota blakus esošajam dzelzceļam, ārpus Rīgas - vilciens līdzās esošajam vai plānotajam autoceļam. Līdztekus Rail Baltica izbūvei no Stopiņiem līdz Sējai dzelzceļš plānots kopā ar 330kV elektroapgādes līniju (Latvijas-Igaunijas starpsavienojums). Jā, tas ir platāks koridors, toties nesadala teritoriju. Savukārt jauns projekts izveidots 110 kV elektroapgādes līnijai no Skultes līdz Salacgrīvai vairāk kā 40 km kopgarumā ar apakšstaciju Salacgrīvā, kas uzlabos elektroapgādi arī Salacgrīvā. Veidojot inženiertehniskās būves, izdevies samazināt infrastruktūras ietekmi uz saimniecisko darbu un lauksaimniecību.” Arnis Skrastinš, RB Latvija izpētes darba grupas vadītājs: „Autoceļu šķērsojumi veidoti tā, lai saglabātu esošo autoceļu tīklu, kā arī veikta individuālu transporta mezglu izstrāde. Vienotie transporta koridori nodrošina pilnvērtīgi izmantotu teritoriju. Upju šķērsojumos tilta forma un balstu novietojums veidots tā, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz dabas vērtībām. Dzīvnieku pārejām, kas Latvijā tiks veidotas pirmo reizi, izmantota citu valstu pieredze. Sagatavoti 8-10 priekšlikumi vietās, kur nepieciešams nodrošināt dzīvnieku migrāciju starp mežu masīviem un dažādiem Latvijas reģioniem. Rīgas teritorijā esošajā dzelzceļa koridorā 27 km kopgarumā novietota Rail Baltica dzelzceļa līnija. Šķirotavā – dzelzceļa pārvads, lai netraucētu esošo funkcionalitāti. Daugavas šķērsojumam noteikta šķērsojuma vieta, rasti konstrukciju varianti, to izvēle tiks noteikta projektēšanas stadijā, bet Torņakalnā kā labākais risinājums tie piedāvāts dzelzceļa tunelis zem esošā dzelzceļa.” Rail Baltica trases Ietekmes uz vidi (ĪVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 15 pašvaldībās, kuras skar Rail Baltica trase, plānota jau novembrī, tā tiks izziņota tuvākajā laikā. Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu – Rīgu – Kauņu – Varšavu – Berlīni. Rail Baltica ir elektrificēta divceļu dzelzceļa līnija apmēram 265 km garumā gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Latvijas teritorijā no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai tiks izbūvēta Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnija, tai skaitā nodrošinot Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai „Rīga”, tiks uzbūvēta cita saistītā infrastruktūra (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.), energoapgāde dzelzceļa infrastruktūras līnijai Rail Baltica, kā arī tiks veikta pārbūve citai infrastruktūrai trases šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.). Satiksmes ministrija paralēli veic citas izpētes Rīgas Pasažieru stacijas rekonstrukcijai un Multimodālā kravu termināļa izbūvei pie Saulkalnes. Šī projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tiks vērtētas iespējas nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica pieslēgumu Rīgas Pasažieru stacijai un rezervēt Multimodālā kravu termināļa izbūvei pie Saulkalnes nepieciešamo teritoriju. Projektētais dzelzceļa līnijas ātrums ir 240 km/h, līdz ar to paredzot minimālos līkņu rādiusus 4700 m, kas nodrošina maksimālu braukšanas komfortu pie maksimāli pieļaujamā ārējās sliedes pacēluma līknēs. Vizualizācija šeit. Papildus informācija:Rita Voronkovae-pasts:

lasīt vairāk
Aicinām uz tūrisma nozares semināru Salaspilī

Vidzemes Tūrisma asociācija, ar Tūrisma attīstības valsts aģentūras un Salaspils novada domes atbalstu, aicina uz semināru "Pieredze un veiksmes stāsti tūrisma attīstībai un sadarbības veicināšanai" 28. oktobrī, no plkst. 9:30 Salaspils Nacionālā Botāniskā dārzā Oranžerijas konferenču zālē. Seminārā dažādi lektori dalīsies teorētiskās un praktiskās zināšanās par zīmola vadību pašvaldību mārketinga kontekstā, Vidzemes piekrastes klastera iniciatīvas darbības attīstību, kā arī veiksmīgu pašvaldības sadarbības modeli ar tūrisma uzņēmējiem. Semināra noslēgumā iepazīšanās ar Nacionālo Botānisko dārzu un jauno Salaspils novada TIC. Vairāk informācijas šeit.

lasīt vairāk
Ir nauda, vajag tikai idejas!

Plānošanas periodā no 2014.-2020. gadam LEADER vārda sinonīms ir sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA), kas nozīmē, ka iniciatīvai jānāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā, kur “Stopiņu Salaspils Partnerība” darbojas kā šo iedzīvotāju iniciatīvas, problēmu identificēšanas un risināšanas koordinators un mērķtiecīgs lauku attīstības veicinātājs. Aicinām ikvienu Salaspils novada iedzīvotāju iesaistīties vietējās attīstības stratēģijas izstrādē Salaspilī, k/n “Rīgava” 27. oktobrī plkst.18.30! Darba kārtībā: Pētījuma prezentācija par biedrības līdzšinējās darbības izvērtējumu; Informācijapar2014.-2020. gadu stratēģijas īstenošanas periodu; Ideju darbnīca par turpmākajiem darbības virzieniem.  Lai Jums būtu iespēja sākt domāt par potenciālajiem LEADER projektiem, zemāk sniedzu nelielu ieskatu dažos plānotajos LEADER konkursu nosacījumos.  Plānots, ka nākošajā plānošanas periodā 2014-2020 atbalstāmas būs šādas aktivitātes: 1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kurā atbalstu var saņemt, piemēram, šādām darbībām: jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošu produktu un pakalpojumu attīstīšana, kā arī ar produktu un pakalpojumu realizēšana tirgū; lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde (t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošana, to realizēšana tirgū); vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana; darbinieku produktivitātes kāpināšana. 2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā atbalstu var saņemt, piemēram, šādām darbībām: vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai; sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana. Vismaz 50% no publiskā finansējuma būtu novirzāms darbībām, kas veicina vietējās ekonomikas attīstību, atbalstot uzņēmējdarbības projektus (īpaši, lauku tūrismā, lauku ekonomikas dažādošanā uzņēmumiem, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR/gadā un mājražošanā). Plānots, ka atbalsta intensitāte tiks noteikta pēc projekta veida, nevis iesniedzēja tipa, tādejādi atbalsta intensitāte projektiem būs sekojoša: Sabiedriskā labuma projektiem - līdz 90%;  Kopprojektiem, kopdarbībai - līdz 80%; Privāta labuma projektiem - līdz 70%. LEADER ietvaros viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nebūs lielāka par 50 000 EUR, uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas,  līdz 100 000 EUR. Detalizētāki nosacījumi būs pieejami pēc attiecīgo MK noteikumu izstrādes un “Stopiņu Salaspils Partnerība” vietējās attīstības stratēģijas pabeigšanas.  Indikatīvais VRG ELFLA finansējums, kurš būs pieejams stratēģijas apstiprināšanas gadījumā – 666 110.41 EUR Valdes locekle Agnese Bērziņa  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , mob.29361190

lasīt vairāk
Uzņemies šefību pār stikla šķirošanas konteineru un iegūsti savai klasei apmaksātu ekskursiju!

Vides apsaimniekošanas uzņēmums „Eco Baltia vide” aicina Pierīgas reģiona skolēnus un skolotājus piedalīties stikla šķirošanas veicināšanas akcijā „Uzņemies šefību pār konteineru 2!”. Akcijas galveno balvu – apmaksātu ekskursiju uz lielāko plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu Baltijas valstīs - AS „PET Baltija” Jelgavā un ceļamaizei RIMI dāvanu karti 50 eiro vērtībā, iegūs čaklākie akcijas dalībnieki, kuri būs sašķirojuši visvairāk stikla pudeļu un burku. Pārsteiguma balva tiks sarūpēta arī uzvarējušās komandas vai klases skolotājai/m. Akcija „Uzņemies šefību pār konteineru 2!” norisināsies no šī gada 1.novembra līdz pat 2016.gada 29.februārim. Savu klasi akcijai skolotāji pieteikt var jau šobrīd. SIA „Eco Baltia vide” direktors Jānis Aizbalts: „Aicinām ikvienu skolēnu un skolotāju iesaistīties šajā stikla šķirošanas akcijā, būt uzņēmīgiem un uzņemties šefību pār konteineru. Uzdevums ir pavisam vienkāršs - gādāt, lai akcijas laikā konteiners labi pildītos ar stikla pudelēm un burkām. Ar šo akciju vēlamies skolēnos stiprināt zināšanas par atkritumiem, īpaši par stikla pudelēm un burkām, kā par vērtīgiem izejmateriāliem, ko, izmantojot atkārtoti, gudri varam ietaupīt dabas dotos resursus un darbos apliecināt savas rūpes par vidi.” Akcija norisināsies Pierīgas reģiona novados – Salaspilī, Mārupē, Ādažos, Babītē un Siguldā, un katrā novadā tiks noteikta viena komanda/ klase, kuras gādībā nodotajos stikla šķirošanas konteineros akcijas laikā būs sašķirots visvairāk stikla pudeļu un burku. Pieteikumu akcijai ir jāsūta uz e-pastu:

lasīt vairāk
Aicinām Salaspils amatniekus uz saietu!

Salaspils uzņēmēju biedrība 22. oktobrī  plkst. 18.30 Kultūras namā „Rīgava” rīko Salaspils amatnieku saietu. Dienaskārtībā: diskusija par to kā veicināt amatniecību Salaspilī, tajā skaitā palīdzēt Salaspils amatniekiem meistardarbu pārdošanā. Pasākumā aicināti piedalīties visi Salaspils novadā strādājošie amatnieki. Vairāk informācijas: miks.balodis@salaspilsuznemeji.lv, Mob. tel. 29150850

lasīt vairāk
Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrības kļūst par vērā ņemamu partneri

Šā gada 7.oktobrī Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā pulcējās divpadsmit Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrību pārstāvji, arī pašvaldību vadītāji no Mārupes, Ķekavas, Ogres, Ādažu, Lielvārdes, Ikšķiles, Carnikavas, Inčukalna, Salaspils, Ropažu, Garkalnes novadiem un Rīgas pilsētas. Kopīgi tika runāts par Pierīgas novados esošajām  problēmām un to risinājumiem. Jau 2015. gada sākumā apvienojās Salaspils, Ķekavas un Mārupes uzņēmēju biedrības, lai formālā un neformālā gaisotnē dažādu novadu uzņēmēji varētu tikties un risināt gan ar uzņēmējdarbības vidi, gan biznesu saistītus jautājumus. Pasākuma iniciatori - Salaspils, Ķekavas un Mārupes biedrību pārstāvj, tikšanās ietvaros prezentēja ideju par kopīgi veicamajiem pasākumiem.  Salaspils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs un šīs tikšanās iniciators Miks Balodis iepazīstināja ar savu skatījumu uz iespējamo Pierīgas uzņēmēju biedrību sadarbību, risināmajiem jautājumiem un veidiem. Šobrīd saņemts apstiprinājums no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) vadības par iespēju jaunveidoto Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrību apvienības darbu koordinēt kā vienu no LTRK uzņēmēju kompetenču padomēm. LTRK uzņēmēju kompetenču padomes darbojas jau vairākus gadus un pārstāv uzņēmēju intereses dažādos rakursos: Nozaru padomes – tirdzniecības, rūpniecības, pakalpojumu, lauku uzņēmēju; Interešu padomes – nacionālo stratēģiju, eksporta, zināšanu ekonomikas, mazo un vidējo uzņēmumu; Reģionālās padomes – Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales. Tā kā atšķirība starp dažādiem reģioniem, pilsētām un novadiem, Rīgu, Pierīgu un citām pašvaldību teritorijām ir krasi atšķirīga, īpaši šobrīd, kad liela daļa uzņēmumu no Rīgas pārceļas uz Pierīgu, kad liela daļa strādājošo par pastāvīgo dzīves vietu izvēlas Pierīgu, Pierīgas reģions nav pietiekami izvērtēts. Visbiežāk Pierīga tiek pielīdzināta Rīgai un citām lielajām pilsētām, tādējādi liedzot dažādas atbalstu iespējas un samazinot konkurētspēju Pierīgas uzņēmējiem. Pierīga pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par ērtu un patīkamu dzīves vietu daudziem iedzīvotājiem, arī tiem, kuri labāka darba meklējumos dodas uz galvaspilsētu. Taču Pierīgas infrastruktūra - skolas, bērnudārzi, aktīvās atpūtas centri nav gatavi šo apjomu apkalpot. Uzņēmējiem šī ir reāla iespēja  veidot jaunus un attīstīt jau esošos biznesus, lai nodrošinātu pieprasījumu, bet esošās infrastruktūras Pierīgā nav gatavas uzņēmējdarbības izaugsmei. Ir steidzīgi nepieciešams komplekss risinājums, darbojoties kopā uzņēmējiem, pašvaldībām, valdībai, lai veiksmīgā dialogā izvirzītu uzdevumus mērķu sasniegšanai. Kopīgajā tikšanās reizē tika nolemts  - no katras Pierīgas uzņēmēju biedrības, kas ir gatava iesaistīties šajā tik nozīmīgajā projektā,  izvirzīt savu pārstāvi dalībai Pierīgas un Rīgas kompetenču padomē, lai, sadarbībā ar LTRK, kas ir uzņēmēju platforma sarunām ar valdību un atbalsts uzņēmējiem visos jautājumos, nodrošinātu labu infrastruktūru uzņēmējdarbībai Pierīgā, kā arī veiktu visus pasākumus Pierīgas uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai. Avots: www.salaspilsuznemeji.lv

lasīt vairāk
Latvijas zinātnieku un ekspertu komanda ES finansētā projektā palīdzēs veicināt padomju ēku energoefektivitāti

“Salaspils Siltums” kopā ar sadarbības partneriem ēku saglabāšanas jomā uzsācis nozīmīgu Eiropas Savienības finansētu projektu “SUNShINE”. Tā ietvaros Latvijas zinātnieki kopā ar atjaunošanas, energoefektivitātes un finanšu ekspertiem izveidos inovatīvu investīciju platformu padomju laikos celto ēku atjaunošanai un siltināšanai. Projekts paredz, ka izstrādātos finanšu un tehniskos risinājumus nākotnē izmantos ne tikai Latvijā, bet arī citās postpadomju valstīs. Jāuzsver, ka šis projekts ir precedents un vienlaikus arī Latvijas lepnums, jo Latvijai uzticēta ne tikai vadošā, bet arī vienīgā šī projekta partnera loma, kas nozīmē, ka Latvija to īstenos bez citu ES valstu līdzdalības. Projekta pamatuzdevums būs izstrādāt koncepciju ēku visaptverošas atjaunošanas projektu finansiālai dzīvotspējai Latvijā, izmantojot publisko fondu un privātā kapitāla sniegtās iespējas, vienlaikus nodrošinot augstu energoefektivitātes līmeni ēkās. “Vairumam energoservisa uzņēmumu nav iespējas uzņemties ilgtermiņa finanšu saistības ierobežotās bilances dēļ. Tādēļ paredzēts izveidot īpaša nolūka finanšu fondu, kas sniegtu iespējas vietējām energoservisa kompānijām pārfinansēt naudas plūsmu, “pārdodot” to nākotnes, nevis šī brīža izteiksmē. Tas nozīmē pilnīgu inovatīvu pieeju padomju ēku saglabāšanas problēmas risināšanai Latvijā, ko līdz šim daļēji ierobežoja banku atturīgums finansēt energoservisa kompāniju ilgtermiņa investīciju projektus,” atzīst Marika Rošā, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošā pētniece. Padomju laikos celto ēku stāvoklis Latvijas dabas apstākļu un nekonsekventas apsaimniekošanas dēļ gadu no gada strauji pasliktinās. Projekts “SUNShINE” piedāvās instrumentus un zināšanas energoservisa uzņēmumiem, pašvaldībām un māju iedzīvotājiem, samazinot līdzšinējās barjeras - zināšanu trūkumu, ierobežoto finansējuma pieejamību, augstos finanšu riskus - pozitīva lēmuma pieņemšanai par padomju ēku visaptverošu atjaunošanu. Projekts “Sunshine” tiek pilnībā finansēts no ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte, bet partneri - SIA «RenEsco», Ēku Saglabāšanas un Energotaupības Birojs, Funding for Future BV, SIA «Ekodoma», SIA «Salaspils Siltums», SIA «eco.NRG». Projekta kopējās izmaksas ir 1 555 991,25 eiro. Projekta īstenošanas periods ir no šī gada 1. marta līdz 2018. gada 1. martam.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs