Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Tiks noteikta gada energoefektīvākā ēka Latvijā

SIA „Vides investīciju fonds” informē, ka Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” organizē konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”, kura ietvaros pieteikumus dalībai konkursā aicina iesniegt līdz šā gada 16. maijam Latvijas Būvinženieru savienībā (Kr.Barona iela 99 1a; Rīga, LV - 1012). Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, veicināt sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2014. gada 16. maija plkst. 17.00. Objektus konkursam var pieteikt fiziska vai juridiska persona (piemēram, ēku īpašnieki, apsaimniekošanas uzņēmumi, projektu autori, būvuzņēmumi, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas u.c.). Šogad projektus konkursam var iesniegt šādās piecās kategorijās: Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve; Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka; Energoefektīvākā sabiedriskā ēka; Energoefektīvākā vienģimenes ēka; Energoefektīvākā industriālā ēka. Sīkāka informācija par konkursu ir pieejama tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv

lasīt vairāk
Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” tiek veiksmīgi īstenots

Vēlamies informēt Salaspils novada iedzīvotājus, ka sekmīgi turpinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” realizācija un straujiem soļiem projekts tuvojas noslēgumam. Kā jau esam ziņojuši iepriekš, 2012.gada 1.jūnijā tika parakstīts līgums “Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/140/032. 2013.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts, un jau kopš 2013.gada oktobra būvdarbu veikšanu ir uzsākusi AS „Siguldas būvmeistars”, kuru darbu uzrauga un Inženiera funkciju pilda SIA „GeoConsultants” speciālisti. Būvdarbu līguma ietvaros bija paredzēts veikt dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcijas darbus, kā arī ūdensapgādes tīklu rekonstruēšanu ~436 m apmērā. Veicot visus šos darbus, tika plānots būtiski uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti Acones ciemā, kā arī samazināt ūdens zudumus tīklos.             Šobrīd, kad līdz līguma izpildes termiņa beigām atlicis vēl nedaudz vairāk kā mēnesis, lielākā daļa no plānotajiem darbiem jau ir paveikti – ir pilnībā veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 439,1 m garumā. Šobrīd tiek veikti rekonstrukcijas darbi ūdens sagatavošanas stacijā, kā arī notiek teritorijas labiekārtošanas darbi un piebraucamā ceļa asfaltēšana. Lielāko daļu darbu ir paredzēts pabeigt līdz šī gada maija vidum, savukārt būvdarbus paredzēts pilnībā pabeigt līdz 2014.gada maija beigām. Ieguldījums Tavā nākotnē!

lasīt vairāk
LAD sāk platību maksājumu iesniegumu 2014.gadam pieņemšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 9.aprīļa, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), ir iespējams iesniegt Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadam. Papīra formātā iesniegumus varēs iesniegt no šā gada 14.aprīļa. Aizpildīts platību maksājumu iesniegums LAD jāiesniedz līdz 2014.gada 15.maijam. Iesniegumi tiks pieņemti arī līdz 9.jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija. Ar Platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem 2014. gadam varat iepazīties sagatavotajā materiālā „Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2014.gadā”. Ar pamācību, kā aizpildīt platību maksājumu iesniegumu EPS varat iepazīties LAD mājaslapā izvēlnē „Kā lietot EPS” Ja nepieciešams saņemt apliecinājumu par izaudzēto kultūru, ja tās tiek izmantotas biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, atbilstību ilgtspējas kritērijiem (IK) 2014.gadā, tad IK iesniegums 2014.gadam ir jāiesniedz līdz 15.maijam tikai LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Tas ir izdarāms uzreiz pēc Platību maksājumu iesnieguma 2014.gadam iesniegšanas, ja tas ir iesniegts izmantojot LAD EPS. No šī gada 10.aprīļa līdz 2.jūnijam notiek arī iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. LAD Klientu daļaTālrunis: 67095000

lasīt vairāk
Virknē ielu tiks pārkārtota autotransporta satiksmes organizācija

Pašvaldības SIA „Valgums-S” informē, ka no 2014. gada 9. aprīļa Salaspilī, Maskavas, Daugavas un Kalna ielās, kā arī Lauku, Stacijas un Līvzemes ielās tiks veikti būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei. Darām zināmu, ka šo ielu rajonos tiks pārkārtota autotransporta satiksmes organizācija. Lūdzam autovadītājus pievērst uzmanību satiksmes organizācijas norādēm. Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Salaspilī veic SIA „Siltums Jums”. Būvdarbus Lauku, Stacijas un Līvzemes ielās plānots pabeigt līdz 2014. gada 30.maijam, savukārt Maskavas, Daugavas un Kalna ielās - līdz 2014. gada 31.jūlijam.

lasīt vairāk
Būvdarbi notiek arī citās novada ielās

Jau iepriekš esam Jūs informējuši, ka 2013. gada 4.jūlijā, Salaspilī, starp Pašvaldības SIA "Valgums-S" un SIA "Siltums Jums" tika parakstīts līgums “Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Salaspilī, II kārta”. Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” ietvaros. Šī projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti atbilstoši ES direktīvām un nacionālajiem standartiem. Paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēdzot jaunus patērētājus, veicināt pašvaldību ūdens saimniecības uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos, kā arī sekmēt ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Līguma ietvaros ir paredzēts izbūvēt un rekonstruēt ~18 627 m ūdensapgādes tīklus, ~12 443 m pašteces kanalizācijas tīklus un ~932 m kanalizācijas spiedvada, kā arī rekonstruēt divas kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvēt divas sūkņu stacijas. Līguma kopējās izmaksas ir 5 841 288,87 EUR (4 105 281,19 LVL), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos un samazināts vides piesārņojums, ko radīja novecojušas ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas. Ir paredzēts palielināt energoefektivitāti un samazināt infiltrācijas apjomu kanalizācijas sistēmā, modernizējot to pārsūknēšasnas iekārtas. Pašvaldības SIA „Valgums-S” informē Jūs, ka Salaspilī, Meža ielā un tās rajonā, no 2014. gada 24. marta, kā arī Jasmīnu un Pīlādžu ielās, no 2014. gada 31. marta ir uzsākti būvdarbi ūdensapgādes tīklu izbūvei. Tāpat darām zināmu, ka no 2014. gada 7. aprīļa tiks veikti būvdarbi ūdensapgādes tīklu izbūvei arī Miera ielas rajonā. Lūdzam autovadītājus pievērst uzmanību satiksmes organizācijas norādēm. Sīkākai informācijai: Pašvaldības SIA „Valgums-S”, +371 67944694, Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169, \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Būvdarbus un labiekārtošanas darbus Meža ielā un tās rajonā ir plānots pabeigt līdz 2014. gada augustam, savukārt Jasmīnu, Pīlādžu un Miera ielās - līdz šī gada maija beigām.   Projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Pašvaldības SIA "Valgums-S". Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projektu atbalsta un līdzfinansē Salaspils novada dome.             Ieguldījums Tavā nākotnē! Meža ielā tiks uzsākti ūdensapgādes tīklu būvdarbi

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs