Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Iesaistieties vietējo ražotāju atbalsta kampaņā!

Pavasaris ir dabas mošanās laiks un visa jaunā sākums, kad gaišie rīti ļauj dienu sākt ar īpaši labu noskaņojumu un saviļņojumu, tādēļ aicinām vietējo preču ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kas būtu ar mieru iesaistīties mārketinga aktivitātēs un pastāstīt par sevi, dot iespēju pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai uzzināt par savu darbu, produktiem, sasniegumiem, un aicināt cilvēkus izmēģināt un iepazīt jaunas vai citādas garšas, lietas, iespējas. Kampaņas ietvaros plānots nodrošināt pastiprinātu publicitāti un reklāmas medijos, kā arī organizēt pasākumus, akcijas, kuru laikā sabiedrība tiktu iepazīstināta ar Latvijas produktu klāstu. Aktivitātes iespējams variēt pēc dalības uzņēmumu vēlmēm un iespējām. Uzņēmumi, kas vēlas paplašināt sava produkta mārketinga aktivitātes un iesaistīties kampaņā, aicināti sūtīt pieteikumu brīvā formā birojam "Latvijas Produkts" uz e-pastu līdz š.g. 31. martam.   Birojs Latvijas produkts Tālrunis 26831571 E-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Twitter: LVprodukts

lasīt vairāk
Meža ielā tiks uzsākti ūdensapgādes tīklu būvdarbi

Jau iepriekš esam Jūs informējuši, ka šī gada 4.jūlijā, Salaspilī, starp Pašvaldības SIA "Valgums-S" un SIA "Siltums Jums" tika parakstīts līgums “Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Salaspilī, II kārta”. Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” ietvaros. Šī projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti atbilstoši ES direktīvām un nacionālajiem standartiem. Paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēdzot jaunus patērētājus, veicināt pašvaldību ūdens saimniecības uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos, kā arī sekmēt ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Līguma ietvaros ir paredzēts izbūvēt un rekonstruēt ~18 627 m ūdensapgādes tīklus, ~12 443 m pašteces kanalizācijas tīklus un ~932 m kanalizācijas spiedvada, kā arī rekonstruēt divas kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvēt divas sūkņu stacijas. Līguma kopējās izmaksas ir 5 841 288,87 EUR (4 105 281,19 LVL), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos un samazināts vides piesārņojums, ko radīja novecojušas ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas. Ir paredzēts palielināt energoefektivitāti un samazināt infiltrācijas apjomu kanalizācijas sistēmā, modernizējot to pārsūknēšasnas iekārtas. Pašvaldības SIA „Valgums-S” informē Jūs, ka Salaspilī, Meža ielā un tās rajonā, no 2014. gada 24. marta tiks veikti būvdarbi ūdensapgādes tīklu izbūvei. Darām zināmu, ka šajā rajonā tiks pārkārtota autotransporta satiksmes organizācija. Lūdzam, autovadītājus pievērst uzmanību satiksmes organizācijas norādēm. Sīkākai informācijai: Pašvaldības SIA „Valgums-S”, +371 67944694, Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169, \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Būvdarbus un labiekārtošanas darbus Meža ielā ir plānots pabeigt 2014. gada augustā. Projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Pašvaldības SIA "Valgums-S". Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projektu atbalsta un līdzfinansē Salaspils novada dome.             Ieguldījums Tavā nākotnē!

lasīt vairāk
No 22.aprīļa komersanti varēs pieteikties atbalstam ražošanas telpu izveidei

Š.g.22. aprīlī sāksies projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā atbalsta saņemšanai ražošanas telpu būvniecībai un rekonstrukcijai programmas „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Ekonomikas ministrija aicina komersantus jau savlaicīgi sākt darbu pie projektu gatavošanas. Plānots, ka programmas otrās kārtas ietvaros tiks atbalstīti vismaz 6 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz aptuveni 20 milj. euro.  Programmas otrās kārtas ietvaros paredzētais kopējais finansējums ir 9 954 661 euro, attiecīgi ERAF finansējums 1 417 430 euro, virssaistību finansējums - 8 537 231 euro. Otrā projektu iesniegumu atlases kārta norisināsies no 2014.gada 22.aprīļa līdz 2014.gada 30.aprīlim. Programmas 2.kārtas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vērtēs projektu iesniegumus līdz 2014.gada 30.jūnijam. Programmas mērķis ir līdzfinansēt ražošanas telpu izveidi un rekonstrukciju, lai reģionos veicinātu industriālo zonu attīstību, veidotos jauni uzņēmumi un darbavietas. Projekta ietvaros tiks atbalstītas vienas vai vairāku ēku būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta ar ražošanas ēku izveidi. Uz atbalstu šajā programmā varēs pretendēt uzņēmēji, kuru projektu īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar patstāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20 000, vai 10 km attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu. Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos ir paredzēts, ka attiecināmajās izmaksās var tikt iekļautas kredītiestādes garantijas izmaksas avansu maksājumu iesniegšanai, kā arī otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir palielināts iespējamais avansa maksājuma apjoms. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tas ir 30% no pieprasītā publiskā finansējuma, otrās kārtas ietvaros – 35% no pieprasītā publiskā finansējuma. Taču būtiskas izmaiņas attiecībā uz projektu īstenošanu, salīdzinot ar programmas pirmās kārtas nosacījumiem, nav paredzētas. Aktivitātes noteikumi paredz, ka pēc izveidotās ēkas nodošanas ekspluatācijā tā ir jāiznomā vismaz trīs savstarpēji un ar projekta iesniedzēju nesaistītiem sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem, kuri saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecībā, kā arī jānodrošina, ka minētie komersanti trīs gadu laikā izveido vismaz 50 jaunas darba vietas uz pilnu slodzi. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projektā paredzētās darbības ir jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.septembrim un projekts jāīsteno līdz 2015.gada 1.novembrim. Pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.novembrim, ir jāiesniedz sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījums. Atbalsta programma ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai Ministru kabinetā tika atbalstīta 2013.gada 21.maijā. Šāda programma Latvijā tika ieviesta pirmo reizi, sniedzot atbalstu industriālo zonu izveidei un attīstībai Latvijas reģionos. Programmas pirmā kārta notika no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 30. septembrim, tās ietvaros sniegts atbalsts 6 uzņēmumiem par kopējo finansējumu 7 995615 euro. Ar programmas pirmās kārtas īstenošanas nosacījumiem var iepazīties šeit. Savukārt ar  š.g.18.marta Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem grozījumiem 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai""" un izmaiņām programmas nosacījumos var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Evita UrpenaLR Ekonomikas ministrijasSabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaTālr: 67013193E-pasts:

lasīt vairāk
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” ietvaros turpinās būvniecības darbi

Informējam Salaspils novada iedzīvotājus, ka sekmīgi turpinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” realizācija. Jau kopš 2012.gada 1.jūnija, kad tika parakstīts līgums “Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/140/032, ir uzsākta projekta realizēšana. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 2013.gada maijā ir pilnībā izstrādāts un nodots pasūtītājam – pašvaldības SIA„Valgums-S” - tehniskais projekts, ko veica SIA „Belss”. Tāpat 2013.gada 2.oktobrī tika parakstīts būvdarbu līgums „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Aconē” ar Uzņēmēju AS „Siguldas būvmeistars”, kas veic būvdarbus Salaspils novada Acones ciemā. Līguma summa170 65216 EUR bez PVN (119 935,02 LVL). Līguma ietvaros ir paredzēts veikt dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcijas darbus, kā arī ūdensapgādes tīklu rekonstruēšanu ~436 m apmērā. Veicot visus šos darbus, tiks būtiski uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte Acones ciemā, kā arī tiks samazināti ūdens zudumi tīklos. Savukārt šī gada 20. novembrī ir parakstīts arī būvuzraudzības līgums „Inženiertehniskā uzraudzība dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Aconē” un cenu aptaujas rezultātā šī pakalpojuma nodrošināšana uzticēta SIA „GeoConsultants” speciālistiem. Šobrīd ir gandrīz pilnībā izbūvēti ūdensapgādes tīkli. Tuvākajā laikā notiks daudzdzīvokļu māju pārslēgšana pie jaunizbūvētajiem tīkliem, kā arī 2014.gada martā paredzēts uzsākt rekonstrukcijas darbus Ūdens sagatavošanas stacijā. Pēc darbu pabeigšanas paredzēts pilnībā atjaunot infrastruktūru, kur norisinājās būvdarbi. Darbus paredzēts pilnībā pabeigt līdz 2014.gada maija beigām. _____________________________________________________________________ Ieguldījums Tavā nākotnē!

lasīt vairāk
Iespēja bez maksas apgūt informācijas tehnoloģiju prasmes mazajiem un mikro uzņēmumiem!

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 2014. gadā no 24. līdz 30.martam rīko 5. E-prasmju nedēļu Latvijā, kuras galvenās tēmas ir e-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai, kā arī e-prasmes ikvienam. Tikai E-prasmju nedēļas laikā mazajiem un mikro uzņēmumiem ir iespēja pieteikt savus darbiniekus 100% apmaksātiem 10 dažādiem apmācību kursiem IKT kompetenču celšanai - IKT pamati uzņēmējdarbības atbalstam, dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (MS Word), tabulas aprēķini un grafiki (MS Excel pamatkurss), datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas (MS Excel lietpratējiem), datorizēta grāmatvedības uzskaite, prezentācijas tehnoloģijas un metodes (MS PowerPoint), interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai, komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem, e-komercija un interneta mārketings, projektu vadības pamati. Katrs kurss ilgst 16 mācību stundas, katram kursam tiek sagatavoti mācību materiāli, visus kursus ir iespējams apgūt arī e-kursu veidā. Pēc kursu apmeklējuma tiek izsniegts sertifikāts. Kursi tiek organizēti ESF projekta «Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai»  ietvaros. Apmācību izmaksas 80% apmērā tiek segtas no ESF finansējuma. Atlikušo 20% līdzfinansējumu parasti maksā paši uzņēmēji, bet, reģistrējoties apmācībām e-prasmju nedēļas laikā no 24. līdz 30. martam, uzņēmēji saņems IKT nozares atbalstu un tiks atbrīvoti no 20% līdzfinansējuma. Apmācīt savus darbiniekus var mikro un mazie uzņēmēji, kuri atbilst projekta nosacījumiem. Pietiekšanās apmācībām un detalizētāka informācija pieejama ESF apmācību projekta uzņēmēju konkurētspējas un produktivitātes celšanai mājaslapā – www.mmu.lv Aicinām novada uzņēmējus izmantot vienreizējo iespēju apmācīt savus darbiniekus bez maksas, tā veicinot sava uzņēmuma konkurētspēju un produktivitāti!

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs