Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Notikusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ģipšakmens ieguves paplašināšanu ģipšakmens atradnē "Salaspils"

Kopš 2014. gada janvāra notiek Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana SIA "Knauf’" ģipšakmens ieguves paplašināšanai ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 007 0048, 8031 007 0049, 8031 007 0346, 8031 007 0347, 78031 007 0400, 8031 007 0399, kā arī daļa no zemes gabala 8031 007 0426, aptuveni 4 ha platībā. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118). Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 232 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 17.jūlijā, IVN programma izsniegta 2013. gada 11. novembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sagatavots 2014. gada decembrī. IVN ziņojumu sagatavoja vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek līdz 2015. gada 15. janvārim. IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika šī gada 18. decembrī Salaspils novada domes Sēžu zālē. Tajā tika aicināti piedalīties visi interesenti, t.sk. paredzētajai darbībai piegulošo zemju īpašnieki. Ar sanāksmes protokolu var iepazīties šeit. IVN ziņojums un tā kopsavilkums ir pieejams Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) no 2014. gada 9. decembra darba laikā, kā arī elektroniski ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv, kā arī SIA “Knauf” mājas lapā www.knauf.lv. Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2015. gada 16. janvārim varēs iesniegt SIA „Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese:

lasīt vairāk
Izsludināta akciju sabiedrības "DHB" valsts kapitāla daļas izsole

  AS "DHB" pamatkapitāls - 756 993 euro. Akciju skaits-756 993. Vienas akcijas nominālvērtība - l euro. Valsts kapitāla daļa AS "DHB" - 37 850 akcijas jeb 5% no pamatkapitāla (Akciju pakete). Vienas pārdodamās akcijas cena - 0,85 euro, Akciju paketes pārdošanas cena – 32 172,50 euro. Maksāšanas līdzeklis - 100% euro. Nomaksas termiņš - tūlītēja samaksa. Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS „Privatizācijas aģentūra” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015.gada 27.janvāra plkst.16.00. Pārdošanas noteikumi un tiem pievienotas dokumentu veidlapas, izsoles noteikumi un akciju paketes pirkuma līguma projekts pieejami arī VAS „Privatizācijas aģentūra” mājaslapā www.pa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021314. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā akciju paketes izsole notiks 2015.gada 6.februārī plkst.15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

lasīt vairāk
PSIA “Valgums-S” darba laiki svētkos

Pašvaldības SIA “Valgums-S” darba laiks svētkos no 22.12.2014. – 04.01.2015. Svētku laikā ir mainīts Pašvaldības SIA “Valgums-S” daba laiks:   22.decembrī no 8:00 līdz 18:00 23.decembrī no 8:00 līdz 15:00 no 24.decembra līdz 2015.gada 4.janvārim BRĪVS Ūdensvada vai sadzīves kanalizācijas avārijas gadījumā lūdzam zvanīt pa diennakts tālruni 67944694   Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem! Gaišus Ziemassvētkus un radošu Jauno 2015.gadu! Pašvaldības SIA "Valgums-S"

lasīt vairāk
SIA „EcoBaltia Vide” paplašina atkritumu šķirošanas iespējas Salaspils iedzīvotājiem

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „EcoBaltia Vide” paplašinājis šķirošanas iespējas iedzīvotājiem. Šobrīd gandrīz visos publiski pieejamajos šķirošanas punktos Salaspilī pieejami arī šķirošanas konteineri stiklam, kas līdz šim bija tikai atsevišķās vietās. SIA „EcoBaltia Vide” šķirošanas infrastruktūru Salaspilī plānojusi attīstīt arī turpmāk. „Salaspilī iedzīvotāji līdz šim aktīvi šķirojuši kartonu un plastmasu, bet stikla konteineri novadā bija tikai dažās vietās. Taču stikls pats nesadalās vispār un, nonākot dabā, tas tur arī paliek uz mūžīgiem laikiem. Tāpēc izlietotās un nevajadzīgās stikla pudeles un burciņas aicinām iedzīvotājus nemest kopējā atkritumu tvertnē, bet šķirot tam paredzētajos konteineros un piešķirt stiklam otru dzīvi. Stikla šķirošanas iespējas Salaspils iedzīvotājiem esam uzlabojuši, un to darīsim arī turpmāk, lai atkritumu šķirošana iedzīvotājiem būtu pēc iespējas ērtāka un pieejamāka,” norāda SIA „EcoBaltia Vide” valdes priekšsēdētāja Anita Saulīte. Viņa atgādina, ka stikla šķirošanas konteinerā nedrīkst mest keramikas pudeles, glāzes, vāzes, porcelāna traukus u.c. izstrādājumus, jo šie materiāli nav derīgi pārstrādei. Uz šķirošanas konteineriem ir izvietotas norādes, kādus iepakojuma un materiāla veidus tajos var šķirot. Kopumā šobrīd Salaspilī ir vairāk nekā 50 šķirošanas vietas, no kurām 33 vietas ir brīvi pieejamas visiem novada iedzīvotājiem, bet vēl daļa šķirošanas konteineru atrodas uzņēmumu teritorijās. Publiski pieejamās šķirošanas vietas Salaspils novadā apkopotas digitālajā kartē SIA „EcoBaltia Vide” mājas lapā, kur norādīti arī konkrētajā vietā pieejamie šķirošanas konteineru veidi. Atgādinām, ka arī Salaspils novada iedzīvotāji, šķirojot stiklu, aicināti piedalīties sociālajā akcijā „Otrā dzīve”, kurā, šķirojot stiklu tam paredzētajos konteineros, var palīdzēt nelaimē nonākušām ģimenēm. Sociālā akcija norisināsies līdz 2015.gada 31.janvārim. To rīko „EcoBaltia grupa” un AS „Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar labdarības organizāciju „Ziedot.lv” un AAS „Piejūra”. Decembrī Salaspils domē iedzīvotājus pieņems SIA „EcoBaltia Vide” speciālists

lasīt vairāk
Tiekas pašvaldības vadība un Salaspils uzņēmēji

Pēc pašvaldības un Salaspils uzņēmēju biedrības iniciatīvas ceturtdien domē ar tās vadību un speciālistiem tikās Salaspils novada uzņēmēji. Tikšanos atklāja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars un iepazīstināja klātesošos ar šobrīd aktuālākajiem investīciju projektiem. Par Uzņēmēju biedrības plāniem turpmākajam laika periodam klātesošos iepazīstināja valdes priekšsēdētājs Miks Balodis, savukārt Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders pastāstīja par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmu uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai. Diskusiju laikā tika pārrunātas tādas tēmas kā Granīta ielas industriālo rajonu attīstība, īpaši pievadceļu sakārtošana. Izskanēja doma, ka šos jautājumus sadarbībā ar pašvaldību var risināt katrs uzņēmējs vai to grupa pēc savas iniciatīvas un ieskatiem. Tika pārrunāta arī valsts nostāja uzņēmējdarbības attīstības jautājumos. Uzņēmēji informēja, ka, neraugoties uz plaši izplatīto viedokli par darba vietu trūkumu, patiesībā pastāv reāls kvalificētu vidējā līmeņa darbinieku trūkums. Tāpēc sadarbojoties Sabiedrisko attiecību daļu, tiks meklēti veidi, kā vakanču piedāvājumus Salaspils novada uzņēmumos darīt zināmus sabiedrībai. Guntars Auders Domes un uzņēmēju pārstāvju tikšanos vērtē kā izdevušos: "Identificējām problēmas, kas līdz šīm ir traucējušas vai apgrūtinājušas uzņēmumu darbību un turpmāku attīstību. Tikšanās laikā uzklausījām priekšlikumus no tādu Salaspils uzņēmumu pārstāvjiem kā SIA "Betons 97", SIA "Knauf", SIA "INOS", SIA "Saulkalne S", SIA "AEROC", SIA "Kuehne+Nagel", SIA "Volburg", KS "Baltijas dārzeņi", SIA "Winlat", SIA "Korte.lv" un SIA "I2". Kā galvenā problēma vairākumā gadījumu tika minēta gan pašvaldības, gan Latvijas valsts ceļu īpašumā esošo ceļu nepamierinošā infrastruktūra, t.sk. pašreizējā transporta plūsmas organizācija un tās trūkumi, traucējumi elektroapgādes sistēmā - biežie elektropadeves atslēgumi, kā arī citas nozīmīgas problēmas, kas ir saistītas ar Valts institūciju noteiktajiem ierobežojumiem, kā rezultātā uzņēmumi ir spiesti pilnībā apturēt tā pamatdarbību - ražošanu.Pašvaldības pārstāvji 2015.gada janvārī sazināsies ar attiecīgajiem uzņēmumiem, lai vienotos par turpmāko sadarbības modeli konkurētspējīga projekta koncepta izveidē ar mērķi piesaistīt ES fondu finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūras sakārtošanā. Salaspils novada dome izsaka pateicību uzņēmējiem par atsaucību un ieinteresētību veidot dialogu un sadarbību ar pašvaldību kopīgi uzstādīto mērķu sasniegšanā." Sapulces dalībnieki vienojās, ka šāda sastāvā "pie apaļā galda" būtu vērts tikties reizi ceturksnī.  

lasīt vairāk
Tiek plānota ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma ‘’Ģipšakmens ieguves paplašināšanas ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sabiedriskā apspriešana

Kopš 2014. gada janvāra notiek Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana SIA ‘’Knauf’’ ģipšakmens ieguves paplašināšanai ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 007 0048, 8031 007 0049, 8031 007 0346, 8031 007 0347, 78031 007 0400, 8031 007 0399, kā arī daļa no zemes gabala 8031 007 0426, aptuveni 4 ha platībā. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118). Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 232 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 17.jūlijā, IVN programma izsniegta 2013. gada 11. novembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sagatavots 2014. gada decembrī. IVN ziņojumu sagatavoja vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks no 2014. gada 9. decembra līdz 2015. gada 15. janvārim. IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 18. decembrī plkst. 17:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Tiek aicināti visi interesenti, t.sk. paredzētajai darbībai piegulošo zemju īpašnieki. IVN ziņojums un tā kopsavilkums būs pieejami Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) no 2014. gada 9. decembra darba laikā, kā arī elektroniski ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv, kā arī SIA “Knauf” mājas lapā www.knauf.lv. Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2015. gada 16. janvārim varēs iesniegt SIA „Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Uzņēmēji un pašvaldības speciālisti spriedīs par novada infrastruktūras sakārtošanu

Lai informētu par iespējām saņemt ES fondu atbalstu publiskās infrastruktūras attīstībai, 11. decembrī notiks Salaspils novada pašvaldības pārstāvju un Salaspils uzņēmēju tikšanās. Tās laikā tiks uzklausīti priekšlikumi sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai Salaspils novadā. Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) programmu uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai. Pašvaldības pārstāvji uzklausīs uzņēmēju priekšlikumus un apzinās, kur būtu nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā.  Saistībā ar ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pieejamo finansējumu VARAM izstrādā MK noteikumu projektu, kas paredz izsludināt projektu konkursu pašvaldību publiskās infrastruktūras sakārtošanai. Tas paredz palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā. Piemēram, uzņēmējs no savas puses ir veicis ieguldījumu ražošanā, iekārtās un personāla, bet pašvaldība palīdz ar pievadceļu, ūdensapgādi un gāzes pieslēgumu. Šāda privāta un publiska ieguldījuma rezultātā uzņēmums attīstās, radot jaunas darba vietas un sekmējot novada ekonomisko attīstību. Kopumā šī projekta ietvaros pieejami 37,2 miljoni eiro, uz ko varēs pretendēt 89 Latvijas pašvaldības. Pagaidām finansējuma griesti pašvaldībām vēl nav noteikti, taču viss būs atkarīgs no pašas idejas un projekta sagatavošanas kvalitātes sīvā konkurencē ar pārējo Latviju pašvaldību virzītajiem projektiem. Tāpēc notiks gaidāmā tikšanās, uz kuru aicināti visi uzņēmēji, kuriem ir aktuālas infrastruktūras problēmas. Galvenais nosacījums uzņēmējiem, kuri vēlas pieteikties atbalstam - ieguldīto investīciju rezultātā jārada jaunas darba vietas. No reģionālās attīstības viedokļa raugoties, šī projekta mērķis ir ekonomiskās vides uzlabošana un darba vietu radīšana, veicot investīcijas arī neliela mēroga uzņēmējdarbības infrastruktūrā, tāpēc uzņēmuma lielums nav būtisks, taču noteikumu projekts paredz, ka priekšroka tiks dota ražojošiem, eksportspējīgiem un inovatīviem uzņēmumiem, kuriem ir potenciāls investīciju veikšanai. Tikšanās tiek rīkota, lai apzinātu tos Salaspils uzņēmējus, kuriem nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā, jo pagaidām pašvaldībai nav visas informācijas par to. SUB valdes priekšsēdētājs Miks Balodis skaidro: „Mūsu kopējais mērķis ir identificēt problēmas, noformulēt mērķus un sagatavot kvalitatīvu pieteikumu. Vēlos uzsvērt, ka šis projekts ir ļoti būtisks visa novada attīstības kontekstā, jo, sakārtojot infrastruktūru, tiks veicināta uzņēmumu attīstība un konkurētspēja. Protams, ka sāpīgākās problēmas uzņēmējiem noteikti saistītas ar ceļiem, taču šajā gadījumā aicinām atsaukties arī tos, kuru attīstību kavē sakaru, enerģētikas, ūdenssaimniecības u.tml. problēmas. Šis projekts ir lielisks pašvaldības un uzņēmēju sadarbības veids, kurā ieguvēji būs visi.” Bieži vien uzņēmēji ir kūtri attiecībā uz ES līdzekļu piesaisti gan pastāvošo kritēriju, gan birokrātijas dēļ. Iesaistoties šajā programmā, projekta sagatavošanu, birokrātiskās procedūras un visus riskus uzņemsies pašvaldība. Ja uzņēmumam tomēr neizdosies radīt solītās darba vietas, tad saņemtais līdzfinansējums būs jāatmaksā, tāpēc pieteikumiem būs jābūt nopietniem, izsvērtiem un reāliem. „Vēl ir būtiski atzīmēt, ka 2014.-2020. gada plānošanas periodā prioritātes ir inovācijas un zinātne, savukārt finanšu atbalsta instrumentu reģionālo uzņēmēju atbalstam kļūst mazāk, tāpēc aicinu uzņēmējus aktīvi izmantot šo iespēju,” turpina Miks Balodis. „Ja uzņēmēji darbojas kaimiņos un abiem ir līdzīgas problēmas, pastāv iespēja iesniegt vienotus pieteikumus. Šis projekts ir laba iespēja uzņēmēju sadarbībai, kas nākotnē var izaugt par klasteri un pretendēt uz cita veida ES finansējuma piesaisti. Mūsu visu kopējais mērķis ir attīstība, tāpēc es aicinu uzņēmējus būt aktīviem un informēt gan pašvaldību, gan Salaspils uzņēmēju biedrību par problēmām, kas traucē izaugsmei. Esam ļoti gandarīti par pašvaldības ieinteresētību ar mums sadarboties, aktīvi piedalāmies domes finanšu un attīstības komisijas sēdēs, kas ļauj iegūt informāciju un sniegt praktiskus priekšlikumus. Lai mūsu dialogs būtu ne tikai profesionāls, bet arī tīri cilvēcisks, janvārī notiks neformāls kopīgs uzņēmēju un Salaspils domes pasākums. Es aicinu uzņēmējus iesaistīties mūsu biedrībā, kas apvieno cilvēkus ar kopīgām interesēm un kur ikviens var sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu, jo mērķis visiem ir viens - novada izaugsme. Papildus gribu atgādināt, ka 2014.gada 22.septembrī starp Domi un Salaspils uzņēmēju biedrību tika parakstīts jauns sadarbības līgums, kas paredz aktivizēt abu pušu dialogu un veicināt Salaspils novada ekonomisko aktivitāti. Ar detalizētu informāciju par SUB darbības mērķiem, funkcijām un uzdevumiem var iepazīties pašvaldības interneta mājas lapas sadaļā Attīstība – Uzņēmējdarbība – Salaspils uzņēmēju biedrība. Par jūsu uzņēmuma dalību Salaspils uzņēmēju biedrībā lūdzu sazināties: Miks Balodis, Salaspils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs, tel.29150850, e-pasts:

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs