Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Notikusi diskusija par enerģētikas pasākumu ieviešanu pašvaldībās

23. janvārī sadarbībā ar SIA „Ekodoma” Salaspils novada pašvaldība aicināja kaimiņu pašvaldību siltumapgādes uzņēmumu un komunālo saimniecību pārstāvjus piedalīties seminārā – diskusijā par dažādu enerģētikas pasākumu plānošanu un ieviešanu pašvaldībās. Diskusijas dalībnieki diskutēja par datu un patēriņu uzskaiti pašvaldības ēkās un energopārvaldības nodrošināšanu, centralizētās siltumapgādes konkurētspējas priekšnosacījumiem pašvaldībās, vietējo energoresursu izmantošanas labo praksi, ielu apgaismojuma projektiem. Diskusijā uzstājās Marika Rošā no SIA „Ekodoma”, Mareks Kalniņš, Salaspils novada pašvaldības Tehniskās daļas vadītājs,  Ina Bērziņa-Veita, SIA „Salaspils siltums” valdes priekšsēdētāja.

lasīt vairāk
Seši novadi apvieno spēkus tūrisma attīstībai

21. janvārī Ogres Vēstures un mākslas muzejā tika prezentēta jaunizveidotā Daugavas lejteces tūrisma reģiona karte, kurā apkopota tūrisma informācija par Ogres, Ikšķiles, Salaspils, Ķekavas, Stopiņu un Baldones novadiem. Novadu kopējā sadarbība tūrisma jomā aizsākās 2012.gadā, kad pirmo reizi izstādē “Balttour” kopā startēja Salaspils, Ķekavas un Baldones novadi. Vēlāk, jau apvienojot vairākas abos Daugavas krastos esošas pašvaldības, tapa ierosinājums nodibināt klasteri, kas ir samērā jauna apvienības forma. Šobrīd klasterī apvienojušās sešas - Ogres, Ikšķiles, Salaspils, Ķekavas, Stopiņu un Baldones – pašvaldības. Jau pēc divām nedēļām šo pašvaldību apvienība pārstāvēs Lejasdaugavas tūrisma reģionu izstādē “Balttour 2014”. Pēc Daugavas lejteces tūrisma reģiona kartes prezentācijas tūrisma nozares speciālisti un aktīvisti iepazīstināja sadarbības partnerus ar ievērojamākajiem tūrisma objektiem savā novadā. Galvenais novadus vienojošais faktors ir tas, ka tie visi atrodas Pierīgā. Tūristu populārākais mērķis, protams, ir Rīga, tāpēc mūsu mērķis ir panākt, lai tūristi, kas ierodas galvaspilsētā, apciemo arī Salaspili. Mūsu piedāvājumā varētu būt ne tikai kultūrvēstures pieminekļi, bet arī aktīvās atpūtas iespējas tepat - galvaspilsētas pievārtē. Salaspils novadā tūristu piesaistes balsts ir “trīs vaļi” – Daugavas muzejs, Memoriāls un Botāniskais dārzs, tomēr mums ir vēl daudz citu apzinātu, bet nerealizētu tūrisma industrijas attīstīšanas resursu, īpaši pakalpojumu un aktīvās atpūtas jomā, kur paveras plašas iespējas novada uzņēmējiem. Ar klastera palīdzību ir iecerēts apvienot spēkus, iesaistot visas pašvaldībās esošās institūcijas un uzņēmējus, lai popularizētu un panāktu tūrisma attīstību kopīgajā Daugavas lejteces reģionā, tai skaitā arī Salaspils novadā. Daugavas lejteces tūrisma reģiona kartes izstrādāšana ir viens no pirmajiem kopīgajiem veikumiem. Plānots, ka šogad jau esošajiem klastera dalībniekiem pievienosies arī Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldības.

lasīt vairāk
„Valgums-S” informē par būvdarbiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei

Jau iepriekš esam Jūs informējuši, ka šī gada 4.jūlijā starp pašvaldības SIA "Valgums-S" un SIA "Siltums Jums" tika parakstīts līgums “Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Salaspilī, II kārta”. Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” ietvaros. Šī projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti atbilstoši ES direktīvām un nacionālajiem standartiem. Paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēdzot jaunus patērētājus, veicināt pašvaldību ūdens saimniecības uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos, kā arī sekmēt ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Līguma ietvaros ir paredzēts izbūvēt un rekonstruēt ~18 627 m ūdensapgādes tīklus, ~12 443 m pašteces kanalizācijas tīklus un ~932m kanalizācijas spiedvada, kā arī rekonstruēt divas kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvēt divas sūkņu stacijas. Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos un samazināts vides piesārņojums, ko radīja novecojušas ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas. Ir paredzēts palielināt energoefektivitāti un samazināt infiltrācijas apjomu kanalizācijas sistēmā, modernizējot to pārsūknēšasnas iekārtas. Pašvaldības SIA „Valgums-S” informē jūs, ka Akāciju, Bērzu, Kastaņu un Budeskalnu ielās no 2014. gada janvāra mēneša tiks uzsākti būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei. Darām zināmu, ka šo ielu rajonā tiks pārkārtota autotransporta satiksmes organizācija. Lūdzam, autovadītājus pievērst uzmanību satiksmes organizācijas norādēm. Sīkākai informācijai: Pašvaldības SIA „Valgums-S”, +371 67944694, Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169,

lasīt vairāk
Paziņojums par paredzētās darbības papildinājumu ietekmes uz vidi novērtējumu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”. Paredzētās darbības nosaukums: Elektropārvades tīklu savienojuma „Igaunijas– Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”. Paredzētās darbības papildinājumu norises vieta: Saulkrastu novads, Sējas novads, Carnikavas novads, Ādažu novads, Garkalnes novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Stopiņu novads. Informācija par IVN procedūru: pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. punktu, Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 8. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 502 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu paredzētajai darbībai. Paredzētās darbības apraksts: lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un īpašumiem, elektropārvades līniju (EPL) paredzēts izvietot pa jau esošo elektropārvades līniju trasi.  EPL tiks izvietotas uz vieniem balstiem, kas būs augstāki un attālums starp kuriem būs lielāks.  Elektropārvades līnijas kopējais garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km. Iespējami divi alternatīvi risinājumi: 1. alternatīva – jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas–Latvijas robeža – Rūjiena un esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Rūjiena – Aloja – Limbaži – Salacgrīva – Rīga un esošās 330 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija pa Rīgu līdz Rīgas TEC-2, vai 2. alternatīva –  jaunas elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas–Latvijas robeža – Rūjiena un esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Rūjiena – Valmiera un esošās 330 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Valmiera – Inčukalns – Salaspils – Rīgas TEC-2. Sabiedriskajā apspriešanā tiks apspriestas 1. alternatīvas papildu modifikācijas – 1A – Carnikavas apeja pa mazāk apdzīvotu teritoriju un 1B – elektropārvades līnija no Saulkrastiem līdz Salaspilij tiek virzīta paralēli paredzamai dzelzceļa Rail Baltica trasei. Informācija par paredzēto darbību: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var: AS „Latvijas elektriskie tīkli” interneta mājaslapā www.let.latvenergo.lv; Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājaslapa www.vpvb.gov.lv; AS „Augstsprieguma tīkls” Dārzciema ielā 86, Rīgā, interneta mājaslapa www.ast.lv; attiecīgajās novadu pašvaldībās darba laikā un pašvaldību mājaslapās. Paredzētās darbības 1A un 1B modifikāciju sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks: Sējas novada kultūras namā „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, 3. 02. 2014. plkst. 18.00; Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi”, Brīvības gatvē 455, 5. 02. 2014. plkst. 17.00 Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus var iesniegt līdz 2014. gada 7. februārim: AS „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, tālr. 67725272; Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045; tālrunis 67321173.  

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs