Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Notikusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ģipšakmens ieguves paplašināšanu ģipšakmens atradnē "Salaspils"

Kopš 2014. gada janvāra notiek Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana SIA "Knauf’" ģipšakmens ieguves paplašināšanai ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 007 0048, 8031 007 0049, 8031 007 0346, 8031 007 0347, 78031 007 0400, 8031 007 0399, kā arī daļa no zemes gabala 8031 007 0426, aptuveni 4 ha platībā. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118). Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 232 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 17.jūlijā, IVN programma izsniegta 2013. gada 11. novembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sagatavots 2014. gada decembrī. IVN ziņojumu sagatavoja vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek līdz 2015. gada 15. janvārim. IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika šī gada 18. decembrī Salaspils novada domes Sēžu zālē. Tajā tika aicināti piedalīties visi interesenti, t.sk. paredzētajai darbībai piegulošo zemju īpašnieki. Ar sanāksmes protokolu var iepazīties šeit. IVN ziņojums un tā kopsavilkums ir pieejams Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) no 2014. gada 9. decembra darba laikā, kā arī elektroniski ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv, kā arī SIA “Knauf” mājas lapā www.knauf.lv. Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2015. gada 16. janvārim varēs iesniegt SIA „Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese:

lasīt vairāk
Izsludināta akciju sabiedrības "DHB" valsts kapitāla daļas izsole

  AS "DHB" pamatkapitāls - 756 993 euro. Akciju skaits-756 993. Vienas akcijas nominālvērtība - l euro. Valsts kapitāla daļa AS "DHB" - 37 850 akcijas jeb 5% no pamatkapitāla (Akciju pakete). Vienas pārdodamās akcijas cena - 0,85 euro, Akciju paketes pārdošanas cena – 32 172,50 euro. Maksāšanas līdzeklis - 100% euro. Nomaksas termiņš - tūlītēja samaksa. Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS „Privatizācijas aģentūra” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015.gada 27.janvāra plkst.16.00. Pārdošanas noteikumi un tiem pievienotas dokumentu veidlapas, izsoles noteikumi un akciju paketes pirkuma līguma projekts pieejami arī VAS „Privatizācijas aģentūra” mājaslapā www.pa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021314. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā akciju paketes izsole notiks 2015.gada 6.februārī plkst.15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

lasīt vairāk
PSIA “Valgums-S” darba laiki svētkos

Pašvaldības SIA “Valgums-S” darba laiks svētkos no 22.12.2014. – 04.01.2015. Svētku laikā ir mainīts Pašvaldības SIA “Valgums-S” daba laiks:   22.decembrī no 8:00 līdz 18:00 23.decembrī no 8:00 līdz 15:00 no 24.decembra līdz 2015.gada 4.janvārim BRĪVS Ūdensvada vai sadzīves kanalizācijas avārijas gadījumā lūdzam zvanīt pa diennakts tālruni 67944694   Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem! Gaišus Ziemassvētkus un radošu Jauno 2015.gadu! Pašvaldības SIA "Valgums-S"

lasīt vairāk
SIA „EcoBaltia Vide” paplašina atkritumu šķirošanas iespējas Salaspils iedzīvotājiem

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „EcoBaltia Vide” paplašinājis šķirošanas iespējas iedzīvotājiem. Šobrīd gandrīz visos publiski pieejamajos šķirošanas punktos Salaspilī pieejami arī šķirošanas konteineri stiklam, kas līdz šim bija tikai atsevišķās vietās. SIA „EcoBaltia Vide” šķirošanas infrastruktūru Salaspilī plānojusi attīstīt arī turpmāk. „Salaspilī iedzīvotāji līdz šim aktīvi šķirojuši kartonu un plastmasu, bet stikla konteineri novadā bija tikai dažās vietās. Taču stikls pats nesadalās vispār un, nonākot dabā, tas tur arī paliek uz mūžīgiem laikiem. Tāpēc izlietotās un nevajadzīgās stikla pudeles un burciņas aicinām iedzīvotājus nemest kopējā atkritumu tvertnē, bet šķirot tam paredzētajos konteineros un piešķirt stiklam otru dzīvi. Stikla šķirošanas iespējas Salaspils iedzīvotājiem esam uzlabojuši, un to darīsim arī turpmāk, lai atkritumu šķirošana iedzīvotājiem būtu pēc iespējas ērtāka un pieejamāka,” norāda SIA „EcoBaltia Vide” valdes priekšsēdētāja Anita Saulīte. Viņa atgādina, ka stikla šķirošanas konteinerā nedrīkst mest keramikas pudeles, glāzes, vāzes, porcelāna traukus u.c. izstrādājumus, jo šie materiāli nav derīgi pārstrādei. Uz šķirošanas konteineriem ir izvietotas norādes, kādus iepakojuma un materiāla veidus tajos var šķirot. Kopumā šobrīd Salaspilī ir vairāk nekā 50 šķirošanas vietas, no kurām 33 vietas ir brīvi pieejamas visiem novada iedzīvotājiem, bet vēl daļa šķirošanas konteineru atrodas uzņēmumu teritorijās. Publiski pieejamās šķirošanas vietas Salaspils novadā apkopotas digitālajā kartē SIA „EcoBaltia Vide” mājas lapā, kur norādīti arī konkrētajā vietā pieejamie šķirošanas konteineru veidi. Atgādinām, ka arī Salaspils novada iedzīvotāji, šķirojot stiklu, aicināti piedalīties sociālajā akcijā „Otrā dzīve”, kurā, šķirojot stiklu tam paredzētajos konteineros, var palīdzēt nelaimē nonākušām ģimenēm. Sociālā akcija norisināsies līdz 2015.gada 31.janvārim. To rīko „EcoBaltia grupa” un AS „Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar labdarības organizāciju „Ziedot.lv” un AAS „Piejūra”. Decembrī Salaspils domē iedzīvotājus pieņems SIA „EcoBaltia Vide” speciālists

lasīt vairāk
Tiekas pašvaldības vadība un Salaspils uzņēmēji

Pēc pašvaldības un Salaspils uzņēmēju biedrības iniciatīvas ceturtdien domē ar tās vadību un speciālistiem tikās Salaspils novada uzņēmēji. Tikšanos atklāja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars un iepazīstināja klātesošos ar šobrīd aktuālākajiem investīciju projektiem. Par Uzņēmēju biedrības plāniem turpmākajam laika periodam klātesošos iepazīstināja valdes priekšsēdētājs Miks Balodis, savukārt Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders pastāstīja par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmu uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai. Diskusiju laikā tika pārrunātas tādas tēmas kā Granīta ielas industriālo rajonu attīstība, īpaši pievadceļu sakārtošana. Izskanēja doma, ka šos jautājumus sadarbībā ar pašvaldību var risināt katrs uzņēmējs vai to grupa pēc savas iniciatīvas un ieskatiem. Tika pārrunāta arī valsts nostāja uzņēmējdarbības attīstības jautājumos. Uzņēmēji informēja, ka, neraugoties uz plaši izplatīto viedokli par darba vietu trūkumu, patiesībā pastāv reāls kvalificētu vidējā līmeņa darbinieku trūkums. Tāpēc sadarbojoties Sabiedrisko attiecību daļu, tiks meklēti veidi, kā vakanču piedāvājumus Salaspils novada uzņēmumos darīt zināmus sabiedrībai. Guntars Auders Domes un uzņēmēju pārstāvju tikšanos vērtē kā izdevušos: "Identificējām problēmas, kas līdz šīm ir traucējušas vai apgrūtinājušas uzņēmumu darbību un turpmāku attīstību. Tikšanās laikā uzklausījām priekšlikumus no tādu Salaspils uzņēmumu pārstāvjiem kā SIA "Betons 97", SIA "Knauf", SIA "INOS", SIA "Saulkalne S", SIA "AEROC", SIA "Kuehne+Nagel", SIA "Volburg", KS "Baltijas dārzeņi", SIA "Winlat", SIA "Korte.lv" un SIA "I2". Kā galvenā problēma vairākumā gadījumu tika minēta gan pašvaldības, gan Latvijas valsts ceļu īpašumā esošo ceļu nepamierinošā infrastruktūra, t.sk. pašreizējā transporta plūsmas organizācija un tās trūkumi, traucējumi elektroapgādes sistēmā - biežie elektropadeves atslēgumi, kā arī citas nozīmīgas problēmas, kas ir saistītas ar Valts institūciju noteiktajiem ierobežojumiem, kā rezultātā uzņēmumi ir spiesti pilnībā apturēt tā pamatdarbību - ražošanu.Pašvaldības pārstāvji 2015.gada janvārī sazināsies ar attiecīgajiem uzņēmumiem, lai vienotos par turpmāko sadarbības modeli konkurētspējīga projekta koncepta izveidē ar mērķi piesaistīt ES fondu finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūras sakārtošanā. Salaspils novada dome izsaka pateicību uzņēmējiem par atsaucību un ieinteresētību veidot dialogu un sadarbību ar pašvaldību kopīgi uzstādīto mērķu sasniegšanā." Sapulces dalībnieki vienojās, ka šāda sastāvā "pie apaļā galda" būtu vērts tikties reizi ceturksnī.  

lasīt vairāk
Tiek plānota ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma ‘’Ģipšakmens ieguves paplašināšanas ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sabiedriskā apspriešana

Kopš 2014. gada janvāra notiek Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana SIA ‘’Knauf’’ ģipšakmens ieguves paplašināšanai ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 007 0048, 8031 007 0049, 8031 007 0346, 8031 007 0347, 78031 007 0400, 8031 007 0399, kā arī daļa no zemes gabala 8031 007 0426, aptuveni 4 ha platībā. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118). Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 232 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 17.jūlijā, IVN programma izsniegta 2013. gada 11. novembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sagatavots 2014. gada decembrī. IVN ziņojumu sagatavoja vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks no 2014. gada 9. decembra līdz 2015. gada 15. janvārim. IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 18. decembrī plkst. 17:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Tiek aicināti visi interesenti, t.sk. paredzētajai darbībai piegulošo zemju īpašnieki. IVN ziņojums un tā kopsavilkums būs pieejami Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) no 2014. gada 9. decembra darba laikā, kā arī elektroniski ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv, kā arī SIA “Knauf” mājas lapā www.knauf.lv. Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2015. gada 16. janvārim varēs iesniegt SIA „Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Uzņēmēji un pašvaldības speciālisti spriedīs par novada infrastruktūras sakārtošanu

Lai informētu par iespējām saņemt ES fondu atbalstu publiskās infrastruktūras attīstībai, 11. decembrī notiks Salaspils novada pašvaldības pārstāvju un Salaspils uzņēmēju tikšanās. Tās laikā tiks uzklausīti priekšlikumi sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai Salaspils novadā. Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) programmu uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai. Pašvaldības pārstāvji uzklausīs uzņēmēju priekšlikumus un apzinās, kur būtu nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā.  Saistībā ar ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pieejamo finansējumu VARAM izstrādā MK noteikumu projektu, kas paredz izsludināt projektu konkursu pašvaldību publiskās infrastruktūras sakārtošanai. Tas paredz palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā. Piemēram, uzņēmējs no savas puses ir veicis ieguldījumu ražošanā, iekārtās un personāla, bet pašvaldība palīdz ar pievadceļu, ūdensapgādi un gāzes pieslēgumu. Šāda privāta un publiska ieguldījuma rezultātā uzņēmums attīstās, radot jaunas darba vietas un sekmējot novada ekonomisko attīstību. Kopumā šī projekta ietvaros pieejami 37,2 miljoni eiro, uz ko varēs pretendēt 89 Latvijas pašvaldības. Pagaidām finansējuma griesti pašvaldībām vēl nav noteikti, taču viss būs atkarīgs no pašas idejas un projekta sagatavošanas kvalitātes sīvā konkurencē ar pārējo Latviju pašvaldību virzītajiem projektiem. Tāpēc notiks gaidāmā tikšanās, uz kuru aicināti visi uzņēmēji, kuriem ir aktuālas infrastruktūras problēmas. Galvenais nosacījums uzņēmējiem, kuri vēlas pieteikties atbalstam - ieguldīto investīciju rezultātā jārada jaunas darba vietas. No reģionālās attīstības viedokļa raugoties, šī projekta mērķis ir ekonomiskās vides uzlabošana un darba vietu radīšana, veicot investīcijas arī neliela mēroga uzņēmējdarbības infrastruktūrā, tāpēc uzņēmuma lielums nav būtisks, taču noteikumu projekts paredz, ka priekšroka tiks dota ražojošiem, eksportspējīgiem un inovatīviem uzņēmumiem, kuriem ir potenciāls investīciju veikšanai. Tikšanās tiek rīkota, lai apzinātu tos Salaspils uzņēmējus, kuriem nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā, jo pagaidām pašvaldībai nav visas informācijas par to. SUB valdes priekšsēdētājs Miks Balodis skaidro: „Mūsu kopējais mērķis ir identificēt problēmas, noformulēt mērķus un sagatavot kvalitatīvu pieteikumu. Vēlos uzsvērt, ka šis projekts ir ļoti būtisks visa novada attīstības kontekstā, jo, sakārtojot infrastruktūru, tiks veicināta uzņēmumu attīstība un konkurētspēja. Protams, ka sāpīgākās problēmas uzņēmējiem noteikti saistītas ar ceļiem, taču šajā gadījumā aicinām atsaukties arī tos, kuru attīstību kavē sakaru, enerģētikas, ūdenssaimniecības u.tml. problēmas. Šis projekts ir lielisks pašvaldības un uzņēmēju sadarbības veids, kurā ieguvēji būs visi.” Bieži vien uzņēmēji ir kūtri attiecībā uz ES līdzekļu piesaisti gan pastāvošo kritēriju, gan birokrātijas dēļ. Iesaistoties šajā programmā, projekta sagatavošanu, birokrātiskās procedūras un visus riskus uzņemsies pašvaldība. Ja uzņēmumam tomēr neizdosies radīt solītās darba vietas, tad saņemtais līdzfinansējums būs jāatmaksā, tāpēc pieteikumiem būs jābūt nopietniem, izsvērtiem un reāliem. „Vēl ir būtiski atzīmēt, ka 2014.-2020. gada plānošanas periodā prioritātes ir inovācijas un zinātne, savukārt finanšu atbalsta instrumentu reģionālo uzņēmēju atbalstam kļūst mazāk, tāpēc aicinu uzņēmējus aktīvi izmantot šo iespēju,” turpina Miks Balodis. „Ja uzņēmēji darbojas kaimiņos un abiem ir līdzīgas problēmas, pastāv iespēja iesniegt vienotus pieteikumus. Šis projekts ir laba iespēja uzņēmēju sadarbībai, kas nākotnē var izaugt par klasteri un pretendēt uz cita veida ES finansējuma piesaisti. Mūsu visu kopējais mērķis ir attīstība, tāpēc es aicinu uzņēmējus būt aktīviem un informēt gan pašvaldību, gan Salaspils uzņēmēju biedrību par problēmām, kas traucē izaugsmei. Esam ļoti gandarīti par pašvaldības ieinteresētību ar mums sadarboties, aktīvi piedalāmies domes finanšu un attīstības komisijas sēdēs, kas ļauj iegūt informāciju un sniegt praktiskus priekšlikumus. Lai mūsu dialogs būtu ne tikai profesionāls, bet arī tīri cilvēcisks, janvārī notiks neformāls kopīgs uzņēmēju un Salaspils domes pasākums. Es aicinu uzņēmējus iesaistīties mūsu biedrībā, kas apvieno cilvēkus ar kopīgām interesēm un kur ikviens var sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu, jo mērķis visiem ir viens - novada izaugsme. Papildus gribu atgādināt, ka 2014.gada 22.septembrī starp Domi un Salaspils uzņēmēju biedrību tika parakstīts jauns sadarbības līgums, kas paredz aktivizēt abu pušu dialogu un veicināt Salaspils novada ekonomisko aktivitāti. Ar detalizētu informāciju par SUB darbības mērķiem, funkcijām un uzdevumiem var iepazīties pašvaldības interneta mājas lapas sadaļā Attīstība – Uzņēmējdarbība – Salaspils uzņēmēju biedrība. Par jūsu uzņēmuma dalību Salaspils uzņēmēju biedrībā lūdzu sazināties: Miks Balodis, Salaspils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs, tel.29150850, e-pasts:

lasīt vairāk
Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru tika pārcelta pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā atvēršana notiks kā plānots – 2015. gada 1. janvārī. Līdz ar to „viens elektrības piedāvājums visiem” beigs pastāvēt. Faktiski tas nozīmē, ka elektrība kļūst par preci, ko turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais piedāvājums. Kāpēc jāatver elektroenerģija tirgus mājsaimniecībām? Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īsteno valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi – iespēju pirkt elektrību par izdevīgākām cenām Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas piegādes ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta uz Latviju, piemēram, no Zviedrijas vai Somijas caur Igauniju. Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū nebūs pietiekamas konkurences. Konkurence starp tirgotājiem pastāv, un tā pat saasinās. Gada sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju bija izteikuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau septiņi, no kuriem trijiem – AS „Latvenergo”, SIA „Baltcom TV” un SIA „WIN Baltic” jau ir spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji ar saviem elektrības piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada beigām vai nākamajā gadā. Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz šim izvēlējāties sev piemērotāko mobilo sakaru operatoru un tarifu plānu, Jūs varat izvēlēties elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt kopā arī ar citiem mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, piemēram, kā komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV un telefons. Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem nemainās – jauni vadi un kabeļi nevienam nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kontaktligzdas mājokļos arī nav jāierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts elektrotīklu, ko ikdienā uztur un attīsta AS „Sadales tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju mājām kā līdz šim piegādās AS „Sadales tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos nav atšķirības no iedzīvotājiem pilsētās – visi tirgotāji izmantos valsts kopējo elektrotīklu; nevienam tirgotājam jauni vadi un kabeļi līdz savu klientu mājoklim nebūs jāvelk. Kas ir svarīgi un kā jārīkojas iedzīvotājiem? Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mēneša patēriņu un termiņu, līdz kuram jāizdara izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas tirgotāju piedāvājumi. Otra lieta – piedāvājuma izvēles termiņi. Sava izvēle ir jāizdara līdz 15. decembrim, ja vēlaties mainīt tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju piedāvājumiem jau no 1. janvāra. Ja nevēlaties neko mainīt vai neesat vēl iepazinies ar sev piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties – elektroenerģija Jums tiks nodrošināta! To turpinās nodrošināt esošais elektroenerģijas tirgotājs universālā pakalpojuma ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka, nekā ja klients būs izvēlējies piedāvājumu atbilstoši mēneša patēriņa. Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai piedāvājumu katru mēnesi – par to jāvienojas ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam. Iesakām to darīt savlaicīgi, negaidot mēneša 15. datumu. Līdz tirgotāja vai piedāvājuma nomaiņai ir jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās elektroenerģijas rēķini. Kam jāpievērš uzmanība elektrības piedāvājumos? Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vairākiem faktoriem, ne tikai 1 kWh cenu. Piemēram, kur elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa pastu un elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu iespējām tirgotāju portālos, kas rēķinu apmaksu nodrošina bez maksas, internetbanku, pasta nodaļu un bankas filiāli. Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem, tos var apvienot vienā līgumā un rēķinā. Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības cenu un ietaupīsiet, apmaksājot rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet savam tirgotājam. Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt portālos www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā arī rakstot uz

lasīt vairāk
Prezentē Rail Baltica Latvijas posma daudzkritēriju analīzes rezultātus

Satiksmes ministrijas Komunikāciju nodaļa informē, ka pilnsabiedrība "RB Latvija", kura veic Rail Baltica II Latvijas posma detalizētu tehnisko izpēti, valsts institūciju un pašvaldību darba grupai prezentējusi daudzkritēriju analīzes rezultātus (DKA). Daudzkritēriju analīzes mērķis bija izvērtēt dažādas alternatīvas Rail Baltica II pamattrasei un ievadiem Rīgā, un izvēlēties divas alternatīvas trases tālākajam izpētes procesam – ietekmes un vidi novērtējumam. Analīzē savstarpēji tika salīdzinātas visas trašu alternatīvas, novērtējot ceļā pavadīto laiku, investīciju un uzturēšanu izmaksas, iespējamo ietekmi uz vidi un dabas vērtībām, īpašumiem un vietējo sabiedrību, kā arī lielāku ekonomisko potenciālu, ilgtspējību un integrāciju. Rail Baltica pamattrase (skat. attēlu pielikumā) 190 km garumā stiepjas cauri Latvijai, skarot Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Iecavas un Bauskas novadu pašvaldību teritorijas. Šobrīd 16 novadu domes ir paudušas konceptuālu atbalstu Rail Baltica 2 Eiropas platuma dzelzceļa līnijas trases novietojuma variantam Latvijas teritorijā. Piedāvātie trašu varianti savieno robežpārejas punktus ar Igauniju un Lietuvu, Daugavu šķērso Salaspils novadā pie Saulkalnes, rada alternatīvas visā trases garumā NATURA 2000 teritoriju šķērsošanai, apliec blīvi apdzīvotās vietas, vienlaikus radot nākotnes iespējas Salacgrīvas, Skultes, Vangažu, Stopiņu, Salaspils, Baldones, Iecavas un Bauskas pašvaldībām tālākā nākotnē attīstīt industriālās teritorijas un pasažieru pārvadājumus. Vietās, kur tas ir tehniski iespējams, trašu varianti dublē VIA BALTICA jaunbūvējamo posmu novietojumu, izmanto esošos un bijušos dzelzceļa koridorus, savietojas ar jaunbūvējamo 330kV Latvijas-Igaunijas starpsavienojuma trasi. No 12 variantu alternatīvām konsultanti tālākajam ietekmes uz vidi novērtējuma procesam ieteica divus variantus, kuri visā trases garumā rada alternatīvas izvēles iespējas un vislabāk atbilst Latvijas ilgtermiņa interesēm. Valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji izteica atbalstu IVN procesam virzītajiem variantus. DKA procesā izanalizēti astoņi varianti, kādos iespējams izveidot savienojumus ar Rīgas pilsētu, starptautisko lidostu “Rīga” un Rīgas brīvostu. Pamattrases savienojumam ar Rīgas pasažieru staciju konsultanti piedāvā izbūvēt 1435 mm sliežu līniju, izmantojot bijušo dzelzceļa trasi Rīga-Ērgļi, tādējādi nodrošinot Rail Baltica līnijas pieslēgumu stacijai, kura jau pašlaik ir lielākais transporta mezgls Rīgas pilsētā. Paredzēts stacijas savienojums ar starptautisko lidostu “Rīga”. Šie darbi būtu paveicami laika posmā līdz 2024.gadam. Savukārt Rīgas brīvostas pieslēgumus tiek piedāvāts realizēt pa kārtām, sākotnēji izmantojot esošo sliežu ceļu (1520 mm platumā) kapacitāti un Salaspilī jaunveidojamo multimodālo kravu terminālu, tādējādi nodrošinot savienojumu ar Rīgas brīvostas Daugavas labā krasta teritorijām. Daugavas kreisajā krastā nepieciešams rezervēt transporta koridoru, kas nodrošinātu teritorijas dzelzceļa līniju izbūvei pēc 2030. gada. Turpmāko nedēļu laikā tiks turpinātas diskusijas ar valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem, lai novembra beigās tiktu pieņemts lēmums par trašu variantiem, kuri tiks detalizētāk izvērtēti ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā.  

lasīt vairāk
28. novembrī notiks uzklausīšanas sanāksme par pašvaldības SIA „Valgums-S” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2014. gada 28. novembrī plkst.12:00 Salaspils novada domes sēžu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par pašvaldības SIA „Valgums-S” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis pašvaldības SIA „Valgums-S” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par pašvaldības SIA „Valgums-S” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2014. gada 27. novembrim (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ). Iepazīties ar pašvaldības SIA „Valgums-S” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes. Salaspilī ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs nav mainīts 6 gadus

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs