Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

15. augustā SIA „Salaspils Siltums” pārtrauca siltumenerģijas padevi parādniekiem

Pēc SIA „Salaspils siltums” brīdinājuma 2013.gada 15.augustā plkst.10.00 tika pārtraukta siltumenerģijas piegāde dzīvojamām mājām Salaspilī- Celtnieku ielā 4, Celtnieku ielā 6, Celtnieku ielā 18, Enerģētiķu ielā 2, Enerģētiķu ielā 3, Enerģētiķu ielā 5, Enerģētiķu ielā 21, Skolas ielā 1, Skolas ielā 5/2, Skolas ielā 7/2, Skolas ielā 8, Skolas ielā 13, Skolas ielā 15, Maskavas ielā 3, Rīgas ielā 12, Lauku ielā 12. Šobrīd atsevišķas no minētajām mājām parādsaistības jau ir nokārtojušas, un siltumenerģijas padeve tām ir atjaunota. Uzņēmums atgādina: lai atjaunotu siltumenerģijas padevi, jānokārto parādi par 2013.gada martā patērēto siltumenerģiju un jāpilda vienošanās par parādu nomaksu. Māju parādi par piegādāto siltumenerģiju Māja Marts Parāds kopā Celtnieku iela 4 1800.00 3650.44 Celtnieku iela 18 6500.00 10619.51 Enerģētiķu iela 2 5000.00 7341.72 Enerģētiķu iela 3 7400.00 11949.47 Enerģētiķu iela 5 6700.00 9507.42 Enerģētiķu iela 21 4000.00 5557.54 Skolas iela 7/2 4000.00 7078.24 Skolas iela 8 3000.00 3648.00 Skolas iela 13 4500.00 7397.78 Skolas iela 15 5000.00 7871.26 Maskavas iela 3 2000.00 36661.38 Rīgas iela 12 2500.00 3789.78 Apsaimniekotāja kontaktinformācija: SIA „Dzīvoklis-S”, valdes pr-ājs J.Šeļeņins, adrese: Skolas 10-34, Salaspils; tel. 67940035.   VIEDOKĻI______________________________________________________________________________  SIA "Salaspils Siltums" valdes locekle Ina Bērziņa- Veita: Drīz sāksies jauna apkures sezona, kurai gatavojas ne tikai SIA „Salaspils Siltums”, bet arī klientiem ir jāsagatavo savas siltumapgādes sistēmas, lai tās darbotos efektīvi, bez pārtraukumiem un liekiem siltumenerģijas zudumiem. Daudzas mājas Salaspilī jau ir sakārtojušas savus siltummezglus un saņēmušas atzinumu par gatavību apkures sezonai. Pēdējo pāris gadu laikā daudzas dzīvojamās mājas ir būtiski uzlabojušas savus siltummezglus. Īpaši šogad gribam atzīmēt Salaspils mājas Maskavas ielā 7 un Celtnieku ielā 14. Tāpat jāatzīmē, ka vienmēr laicīgi un kārtīgi apkures sezonai ir sagatavotas SIA „Dienvidu nams 72” aprūpē esošās mājas. „Salaspils Siltums” deva parādniekiem laiku līdz jūlija beigām nomaksāt marta rēķinus, lai nebūtu jāatslēdz siltuma padeve. Diemžēl tas nav noticis - Salaspilī ir daži māju pārvaldnieki, kuri negodprātīgi attiecas pret saviem pienākumiem un vēl joprojām nav nomaksājuši rēķinus par iepriekšējā apkures periodā patērēto siltumenerģiju. Piemēram, SIA „Dzīvoklis S” nav nomaksājis vairāku māju siltumenerģijas patēriņa rēķinus par martu. Tā rezultātā kopējais „Dzīvokļa S” parāds pārsniedz 100 000 Ls, un „Salaspils Siltums” bija spiests pārtraukt karstā ūdens padevi vairākām mājām Trīs „Dzīvoklis S” mājas (Skolas ielā 7/2; Skolas ielā 8 un Celtnieku ielā 6) liedza „Salaspils Siltuma” darbiniekiem piekļuvi mājas noslēgarmatūrai, kas ir pretrunā ar siltumenerģijas piegādes līgumu. Šajā gadījuma ir divas iespējas – vai nu māja, kā to izdarīja Celtnieku 6, nomaksā visus parādus, vai arī „Salaspils Siltums” ir spiests pārtraukt noslēgto līgumu par siltumenerģijas piegādi ar visām no tā izrietošajām sekām. Informējam, ka SIA „Dzīvoklis S” pārvaldībā nav nevienas mājas, kurai nebūtu parādu – ir gan tekošie neapmaksātie rēķini (pēc līguma jānomaksā līdz 20. datumam), gan ilgtermiņa parāda dzēšanas vienošanās summas (jāsamaksā līdz 2013. gada novembrim). Ir izsūtīts brīdinājums par atslēgšanu no siltumenerģijas padeves mājai Miera ielā 16/5, jo parāds sasniedz 3031,84 Ls. Savukārt KS „Budeskalni” par pagājušo apkures sezonu ir parādā 10194, 32 Ls. Ja līdz 20. septembrim netiks apmaksāti visi rēķini, mājās var palikt bez apkures. Tā kā no 2012. gada SIA „Salaspils Siltums” ir noslēdzis siltumenerģijas piegādes līgumu par katru māju atsevišķi un katrai mājai tiek piestādīts savs rēķins, pēc kura tiek veikta apmaksa, mēs varam precīzi sekot līdz katras mājas parādam. Jebkurš Salaspils iedzīvotājs var uzzināt par savas mājas siltumenerģijas rēķinu apmaksu, zvanot uz SIA „Salaspils Siltums” (tālr. 29227651 vai 67944930).Uzmanību!Pārvaldnieku maiņas gadījumā mājai ir jānokārto savas parādsaistības par saņemto siltumenerģiju.   Raivis Anspaks (Vienotība), Dzīvokļu saimniecības komitejas priekšsēdētājs, zvērināts advokāts, arī dzīvo vienā no namiem, kam pārtraukta siltuma padeve. Siltumenerģijas piegāde daudzdzīvokļu mājām ir viens no tiem jautājumiem, kas, tuvojoties apkures sezonai, kļūst aktuāls visiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Šonedēļ arī domes Dzīvokļu saimniecības komiteja analizēja pilsētā radušos situāciju ar daudzdzīvokļu māju parādiem par piegādāto siltumenerģiju. Līdzīgi kā daudzās citās pašvaldībās, arī Salaspils novadā veidojas situācijas, ka siltumenerģijas uzņēmumi, kas nodrošina siltumenerģijas pakalpojumus sniegšanu, pārtrauc siltumenerģijas piegādi atsevišķām daudzdzīvokļu mājam, ja attiecīgā māja nav norēķinājusies par jau piegādāto siltumenerģiju – ir izveidojies parāds. Protams, šāda situācija nav patīkama un tai jārod risinājumi. Nereti iedzīvotāji meklē palīdzību un atbalstu pašvaldībā un arī pie deputātiem, uzskatot, ka šis jautājums ir pašvaldības tiešā atbildība un pašvaldība ir tiesīga izlemt jautājumus, kas saistīti ar siltumenerģijas piegādes atjaunošanu. Lai arī var izprast dzīvokļu īpašnieku viedokli, ir svarīgi, lai dzīvokļu īpašnieki apzinās arī savas tiesības un pienākumus, tajā skaitā, pienākumu norēķināties par siltumenerģiju un kontrolēt arī viņu dzīvojamās mājas pārvaldnieka darbību, veicot norēķinus par dzīvokļu īpašniekiem piegādāto siltumenerģiju. Pareiza un kvalitatīva dzīvojamās mājas pārvaldīšana ir viens no priekšnoteikumiem, lai dzīvojamai mājai neveidotos lieli parādi par piegādāto siltumenerģiju, neradot siltumenerģijas piegādes pārtraukšanas risku. Atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam siltumenerģijas piegādātājs slēdz līgumu par siltumenerģijas piegādi ar katras dzīvojamās mājas pārvaldnieku (pārvaldīšanas uzņēmumu vai dzīvokļu īpašnieku biedrību, kas pārvalda dzīvojamo māju). Dzīvojamās mājas pārvaldnieks, slēdzot līgumu, rīkojas uz pārvaldīšanas līguma pamata, un līgums par siltumenerģijas piegādi tiek slēgts visu konkrētajā daudzdzīvokļu mājās esošo dzīvokļu īpašnieku vārdā. Savukārt pārvaldnieks veic starpnieka funkciju – iekasē naudu no dzīvokļu īpašniekiem un norēķinās ar siltumenerģijas piegādātāju. Rodas jautājums – kā panākt, lai neveidotos parādi par siltumenerģiju? Tieši šis jautājums ir tas, kas gulstas primāri uz dzīvojamās mājas pārvaldnieku, jo tieši pārvaldnieks kontrolē no dzīvokļu īpašniekiem saņemtos maksājumus un risina jautājumus par parādu piedziņu no nemaksātājiem. Liela apmēra parāda summas var uzkrāties tikai tādā gadījumā, ja pārvaldnieks savlaicīgi nevēršas tiesā pret tiem dzīvokļu īpašniekiem, kam izveidojušās parāda saistības. Šādas tiesības pārvaldniekam tiek piešķirtas, pamatojoties uz pārvaldīšanas līgumu. Ir absurda situācija, ja kāds viena dzīvokļa īpašnieks var uzkrāt parādu pat vairāku tūkstošu latu apmērā, nemaksājot par saņemtajiem pakalpojumiem gadiem ilgi, bet pārvaldnieks visus šo laiku ir tikai vērojis, kā pieaug parāda summa, nevis vēries tiesā ar prasību par parāda piedziņu! Jāņem vērā, ka šobrīd normatīvais regulējums paredz paātrinātu izskatīšanas kārtību mazā apmēra prasībām (prasībām, kuru pamatsumma nepārsniedz 1500 LVL). Šādās lietās galīgo spriedumu ir iespējams panākt salīdzinoši īsā laikā –` apmēram 6 mēneši. Arī tiesāšanās izdevumi, savlaicīgi iesniedzot prasību tiesā, ir mazāki, jo valsts nodeva tiek aprēķināta proporcionāli prasības summai – jo lielāks parāds, jo dārgāka tiesvedība. Tādējādi kritiku neiztur bieži dzirdēti pārvaldnieku apgalvojumi, ka tiesvedība ir pārāk dārga un ilga. Būtiski ir arī saprast, ka parādu piedziņas veikšana ir ne tikai pārvaldnieka tiesības, bet arī pienākums pret visiem dzīvokļu īpašniekiem, kas izriet no pārvaldīšanas līguma un normatīvajiem aktiem, kas nosaka pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku savstarpējās attiecības. Pārvaldīšanas maksa, ko dzīvokļu īpašnieki maksā pārvaldniekam, ietver šos izdevums. Tādējādi, maksājot pārvaldīšanas maksu, dzīvokļu īpašnieki arī nodrošina pārvaldnieka finansiālos izdevumus šo funkciju (pienākumu) izpildei. Ja pārvaldnieks nepilda šo pienākumu un ļauj veidoties liela apmēra parādiem, tad tā ir pārvaldnieka atbildība. Tieši šīs pārvaldnieka bezdarbības rezultātā var nākties ciest godprātīgiem dzīvokļu īpašniekiem. Lai nepieļautu pārvaldnieka bezdarbību, dzīvokļu īpašniekiem ir jākontrolē pārvaldnieka darbs – jāpieprasa atskaites un nepieciešamības gadījumā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu jāuzliek par pienākumu pārvaldniekam uzsākt parādu piedziņas procesus. Visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jāsaprot, ka pārvaldnieks ir viņu pašu algots pakalpojumu sniedzējs, kuram ir pienākumi pret dzīvokļu īpašniekiem, un tieši dzīvokļu īpašnieki ir tie, kas nosaka kārtību savā dzīvojamajā māja. Pārvaldniekam ir pienākums pakļauties un pildīt likumīgus dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus. Noteicēji šajās tiesiskajā attiecības ir dzīvokļu īpašnieki, nevis pārvaldnieks. Tādējādi var tikai rekomendēt dzīvokļu īpašniekiem aktīvi iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un primāri kontrolēt sava pārvaldnieka darbību gan pieprasot informāciju, gan arī pieņemot konkrētus lēmumus dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, kuru izpildi jāveic pārvaldniekam. Tā kā šobrīd Salaspils novadā atkal ir aktualizējies jautājums par parādu dēļ pārtraukto siltumenerģijas padevi vairākām daudzdzīvokļu mājām, dzīvokļu īpašniekiem, gatavojoties apkures sezonai, būtu jāpievērš īpaša uzmanība viņu dzīvojamo māju pārvaldnieku darbības izvērtēšanai. Diemžēl, uzklausot atsevišķu dzīvojamo māju iedzīvotājus un izvērtējot arī informāciju, kas saņemta no SIA „Salaspils Siltums”, var secināt, ka atsevišķos gadījumos tieši pārvaldnieks, nevis dzīvokļu īpašnieki ir vainojams parādsaistību radīšanā, kuru rezultātā ir pārtraukta siltumapgāde dzīvojamajai mājai. Tā kā pārvaldnieks ir tas, kurš pastarpināti norēķinās ar siltumapgādes uzņēmumu, tad atsevišķos gadījumos veidojas situācijas, kad dzīvokļu īpašnieki ir norēķinājušies par pakalpojumiem pilnā apmērā vai arī parāda saistības ir nelielas, taču pārvaldnieks no dzīvokļu īpašniekiem saņemtos naudas līdzekļus nav pārskaitījis siltumenerģijas piegādātājam. Parasti pārvaldnieki nesteidzas informēt par šādiem apstākļiem dzīvokļu īpašniekus, bet liek domāt, ka iemesls problēmām ir pašu dzīvokļu īpašnieku parādi. Lai nepieļautu šādu negodprātīgu rīcību un manipulēšanu ar informāciju par norēķiniem, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieprasa no pārvaldnieka detalizēta informācija par naudas līdzekļu izlietojumu , tai skaitā, par naudas līdzekļiem, kas saņemti no dzīvokļu īpašniekiem, veiktajiem maksājumiem siltumenerģijas piegādātājam (konkrētām summām un samaksas veikšanas laiku, piestādīto rēķinu summām); iemesliem, kuru dēļ izveidojies parāds un darbībām, kādas pārvaldnieks ir veicis, lai nepieļautu parāda izveidošanos. Lai dzīvokļu īpašnieki gūtu reālu priekšstatu par dzīvojamās mājas saistībām pret siltumapgādes uzņēmumu, papildus ir jāsalīdzina pārvaldnieka sniegtā informācija ar siltumenerģijas sniedzēja norādītajiem datiem, piemēram, pārbaudot kopējo aktuālo dzīvojamās mājas parāda summu www.salaspilssiltums.lv. Vienmēr ir jāiegaumē, ka pārvaldniekam ir ne tikai tiesības saņemt pārvaldīšanas maksu un atlīdzību par pārvaldīšanas funkciju veikšanu, bet ir arī pienākums godprātīgi, savlaicīgi un precīzi izpildīt pārvaldnieka darbu, kā arī jāsniedz dzīvokļu īpašniekiem viņu pieprasītā informācija. Tieši pārvaldnieku efektīvs darbs, savlaicīgi risinot parādu piedziņas jautājumus un savlaicīgi norēķinoties ar siltumapgādes uzņēmumu, rada priekšnoteikumus iedzīvotāju iespējai dzīvot komfortablos un siltos dzīvokļos. Ja pārvaldnieks nespēj nodrošināt efektīvu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu vai pastāv objektīvas šaubas par pārvaldnieka godprātību, vispiemērotākais risinājums ir cita pārvaldnieka iecelšana ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. Vienlaikus jānorāda, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku, pārvaldnieka un siltumapgādes uzņēmuma tiesiskās attiecības ir privāttiesību sfēra, kurā savstarpējās attiecības tiek risinātas vienīgi civiltiesiskā ceļā, neiejaucoties pašvaldībai vai citām institūcijām. Aicinu ikvienu dzīvokļu īpašnieku apzināties gan savus pienākumus, gan savas tiesības un neaizmirst, ka dzīvokļu īpašnieki ir tie, kas ir patiesie un vienīgie dzīvojamo māju saimnieki!

lasīt vairāk
SIA „Salaspils siltums” brīdina par siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu parādniekiem

SIA „Salaspils siltums” brīdina, ka 2013.gada 15.augustā plkst.10:00 tiek pilnīgi pārtraukta siltumenerģijas piegāde dzīvojamām mājām Salaspilī- Celtnieku ielā 4, Celtnieku ielā 6, Celtnieku ielā 18, Enerģētiķu ielā 2, Enerģētiķu ielā 3, Enerģētiķu ielā 5, Enerģētiķu ielā 21, Skolas ielā 1, Skolas ielā 5/2, Skolas ielā 7/2, Skolas ielā 8, Skolas ielā 13, Skolas ielā 15, Maskavas ielā 3, Rīgas ielā 12, Lauku ielā 12. Lai atjaunotu siltumenerģijas padevi jānokārto parādi par 2013.gada martā patērēto siltumenerģiju un jāpilda vienošanās par pārējo parādu nomaksu.

lasīt vairāk
1.vidusskola jau šogad kļūs siltāka un gaišāka

24. jūlijā Salaspils novada dome noslēdza līgumu ar uzņēmumu „LC Būve” par renovācijas darbu veikšanu 1. vidusskolā. Kopējās darbu izmaksas ir 579 000 latu, no tiem 240 000 sedz Vides investīciju fonds KPFI projekta ietvaros. Jau pagājušajā gadā pašvaldība veica ēkas cokola siltināšanu un lietus kanalizācijas sistēmas izbūvi. Rudenī tika iesniegts projekta pieteikums KPFI finansējuma saņemšanai. Šobrīd ir noslēgusies visai sarežģītā iepirkuma procedūra un darbi var sākties. Tos plānots beigt 31. oktobrī (tāds ir arī projekta līdzfinansētāja KPFI noteiktais termiņš, kurā obligāti ir jāiekļaujas), bet būvnieks sola maksimāli daudz paveikt jau līdz 1. septembrim un atlikušos darbus organizēt tā, lai mācību process tiktu traucēts minimāli. Darbu ietvaros notiks ēkas sienu un jumta siltināšana, izbūvēs modernu ventilācijas un jaunu apkures sistēmu. Apgaismojums pilnībā tiks nomainīts ar LED lampām. Ņemot vērā, ka apgaismojuma un ventilācija iekārtas tiek izgatavotas pēc īpaša pasūtījuma, to piegāžu termiņi ir atkarīgi tikai no izgatavotājiem, tomēr jāatzīmē, ka jau tūdaļ pēc līguma parakstīšanas šīs iekārtas nekavējoties tika pasūtītas ražotājam. Darbi iekštelpās notiks prioritārā secībā: pirmkārt, koplietošanas telpas – gaiteņi, ēdnīca; otrkārt – jaunāko klašu korpuss; treškārt – divi pārējie korpusi un kā pēdējās – palīgtelpas. Fasādes apdare un arī atsevišķi darbi iekštelpās turpināsies arī pēc 1. septembra. Lai gan galvenais darbu apjoms uz šo laiku jau būs paveikts, atsevišķās telpās būs īslaicīgas neērtības sakarā ar ventilācijas agregātu un apgaismes ķermeņu uzstādīšanu. Skolas direktore Vera Kalniņa: „Skola remontdarbu gaidās jau ir kopš mācību gada beigām maijā, viss ir sakārtots tā, lai būvnieki darbus varētu veikt bez „aizķeršanās”. Sanāksmēs kopā ar būvuzņēmēju pārstāvi un domes speciālistiem esam vienojušies par optimālāko darbu veikšanas kārtību. Mēs šobrīd ļoti ceram uz labiem laika apstākļiem un būvnieku godaprātu, un līdz šim padarītais to arī apliecina. Sazinājāmies arī ar Ikšķiles skolu, kur strādāja uzņēmums „LC Būve”, un no turienes saņemtās atsauksmes bija labas.” Arī Salaspils pašvaldībai jau ir neliela sadarbības pieredze ar „LC Būvi”, pirms pāris gadiem veicot remontdarbus kultūras namā „Enerģētiķis”. Aicināta novērtēt uzņēmuma darba stilu, kultūras nama direktore Ināra Caunīte atbild: „Akurāti un labi!”. Lai arī 1. vidusskolā veicamo darbu apjoms solās būt krietni lielāks, tomēr šī atsauksme dod cerības, ka tādu pašu vērtējumu varēs sniegt arī Vera Kalniņa. Darbu uzsākšanu jau vasaras sākumā aizkavēja lielākā Latvijas pašvaldību sāpe – iepirkumu kārtību regulējošā likumdošana. Iespējamās pārsūdzības, sūdzību izskatīšanu un nogaidīšanas termiņi ir iemesls tam, ka pašvaldībās bieži iekavējās sezonāli svarīgi darbi. Salaspils dome iepirkuma procedūru izsludināja jau 9. janvārī, pēc pieredzes rēķinoties ar ilgstošām sarakstēm ar pretendentiem un viņu neskaitāmajiem precizējumu pieprasījumiem. Tikai maijā iepirkuma komisija beidzot varēja atvērt aploksnes un izvērtēt piedāvājumus. Lēmums par uzvarētāju tika pieņemts jau 13.maijā, taču to pārsūdzēja „LEC” – uzņēmums, kā piedāvājums bija par 59 tūkstošiem lielāks nekā uzvarētājam „LC Būvei” un jau sākotnēji izslēdza iespēju uzvarēt iepirkumā. Atbilstoši pēc pusotra mēneša saņemtajam IUB lēmumam, pašvaldība no pretendentiem pieprasīja papildinformāciju, tomēr arī pēc tās saņemšanas lēmums palika nemainīts un vairs netika apstrīdēts. Septembris vienmēr ir tāds kā „iešūpošanās” mēnesis. Šogad 1. vidusskolas kolektīvam - pedagogiem un skolēniem tas paies lielo pārvērtību gaisotnē, tāpēc jānovēl visiem sapratni un pacietību, kā arī lielu darba sparu, jauno mācību gadu uzsākot! Attēlā: skolas fasādei jau sen nepieciešams kosmētiskais remonts, bet nu tā tiks arī nosiltināta.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs