Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Izsludināta kultūras projektu konkursa 2. kārta

  Informējam, ka 2019.gada kultūras projektu konkursa 2. kārtas pieteikumus var iesniegt līdz 24. maija pulksten 14.00 Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā.   Kultūras projektu izvērtēšanas komisijas sēde notiks 30. maijā, savukārt rezultāti tiks apstiprināti Salaspils novada domes sēdē 13. jūnijā.   Vairāk informācijas: http://www.salaspils.lv/kultura/kulturas-projekti.

lasīt vairāk
Izsludināts meža ugunsnedrošais laiks

Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts meža dienests ar 2019.gada 19.aprīli nosaka meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā. Saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabineta 01.09.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412.punktu meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts: kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas; atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies; nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus; veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas; medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla; braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai; ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu; bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus. Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Papildu minētajam saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas. Meža degšanas gadījumā, lūdzam zvanīt: Rīgas reģionālā virsmežniecības operatīvajam dežurantam - 20290468; vai meža uguns apsardzības inženierim - 29358889; vai VUGD - 112.       

lasīt vairāk
Lielākie labiekārtošanas darbi Saulkalnē jau sākušies

Saulkalnes daudzdzīvokļu namu pagalmā sācies lielā labiekārtošanas projekta otrais, un var pat apgalvot, ka redzamākais posms, kura rezultāts jau šoruden ļoti iepriecinās iedzīvotājus. Darba būs daudz. Iepriekš jau tika veikta teritorijas pirmsprojekta izpēte un apsekošana: novērtēta ceļu un laukumu funkcionālās atbilstība, seguma kvalitāte, māju piebraucamo ceļu un gājēju celiņu sasaiste ar infrastruktūru, atkritumu konteineru laukumu izvietojums un ietilpība, autostāvvietu iespējas, ielu apgaismojums, lietusūdeņu aizvadīšana, rotaļu un sporta zonu izvietojums, tehniskais stāvoklis un atbilstība normatīviem un funkcionālajām prasībām.  Svarīgi, ka ar šiem plāniem jau 2016. gadā pašvaldības speciālisti iepazīstināja iedzīvotājus, rīkojot sabiedrisko apspriešanu. Paldies tiem saulkalniešiem, kuri iesaistījās un izteica savu viedokli! Šobrīd ir uzsākta pazemes komunikāciju (drenāžas, laistīšanas sistēmas u.tml.) izbūve, pēc tam sekos teritorijas labiekārtošanas darbi, sporta, rotaļu un mierīgās atpūtas zonu ierīkošana. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par darbu apjomu, aicinām aplūkot ģenerālplānu. Nopietni ir veikta esošo apstādījumu inventarizācija – ko saglabāt, ko stādīt no jauna. Šis zonējums iekļausies ainaviskā plānojumā saskaņā Daugavas krasta ainavu un dabisko reljefu. Lai īstenotu projektā iecerēto, ir jāizņem vairāki koki, gandrīz visi no tiem ir mazvērtīgi, bojāti vai atrodas vietās, kur tos nav iespējams saglabāt. Ar inventarizācijas rezultātiem varat iepazīties pievienotajā tabulā. Toties no jauna šajā teritorijā tiks iestādīti 88 koki – dažādas egles, kļavas, ievas, vītoli, bet rudenī  iedzīvotāji varēs panašķēties ar ēdamā pīlādža un plūmju augļiem. Būs arī vairāk nekā 600 dekoratīvo krūmu – skaisti ziedošas hortenzijas, ceriņi, spirejas un citi augi.   Pie darbu zonas ir uzstādīta būvtāfele, kurā ikviens var aplūkot projekta vizualizāciju. Tajā redzama arī to atbildīgo darbinieku kontaktinformācija, pie kuriem vērsties, ja cilvēkiem rodas jebkādi jautājumi par darbu norisi. Gaidot darbu rezultātu, aicinām saulkalniešus būt saprotošiem un sadzīvot ar būvdarbu veicējiem, notiekošo darbu zonā lūdzam pārvietoties uzmanīgi pa īpaši iezīmētajām vai ierīkotajām takām, tāpat aicinām īpaši uzmanīt bērnus un atturēt viņus no  tuvošanās intensīvāko darbu norises vietām.

lasīt vairāk
”Zelta atslēdziņas” biedrus aicina iepazīt Latgali

NVO projektu ietvaros ar Salaspils novada pašvaldības atbalstu bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “ZELTA ATSLĒDZIŅA”  biedrības biedriem un viņu ģimenes locekļiem organizē ekskursiju uz Dienvidlatgali 27. un 28. jūlijā. Maršruts- “Salaspils – Krāslava – z/s “KLAJUMI” – Červonkas pils – Salaspils”. Naktsmājas tiks nodrošinātas atpūtas bāzē “DRIDŽI”. BJIB “Zelta atslēdziņa” biedri var pieteikties pie Rūtas Kalnājas pa e-pastu \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa tālruni 29745341.

lasīt vairāk
Pirmajā ceturksnī pabalstos izmaksāti teju 37 tūkstoši eiro

Pamatojoties uz Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.28/2012 “Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, Sociālais dienests piešķir novadniekiem vienreizējos pabalstus, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus. Šie ir pabalsti, kurus piešķir, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 2019.gada 1. ceturksnī ir izmaksāti 36 992.97  eiro dažādos pabalsta veidos. Pabalsta veida īss apraksts Pabalsta apmērs, EUR Personu skaits, Pabalsta apmērs kopā  2019,  I ceturksnī EUR Jaundzimušā bērna aprūpei (vecākam jābūt deklarētam Salaspils novadā vismaz 3 mēnešus pirms bērna dzimšanas) 50% no min.algas,  iesnieguma iesniegšanas termiņš 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas       215.00       48 10 320.00 Apbedīšanas organizēšanai (ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 3 mēnešus bija Salaspils novads), iesnieguma iesniegšanas termiņš 1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas     190.00     57 10 944.00 Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm (ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta Salaspils novads ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un persona ieslodzījumā atradusies ne mazāk kā 6 mēnešus) iesnieguma iesniegšanas termiņš  1 mēneša laikā       57.00       1 57.00 Jubilejas pabalsts (80, 85, 90, 95 gadi) iesnieguma iesniegšanas termiņš 6 mēnešu laikā pēc jubilejas, t.sk. jubilejas pabalsts (100  un vairāk gadi) iesnieguma iesniegšanas termiņš pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā personas dzīvesvietā, apsveicot personu tieši dzimšanas dienā       76.00 190.00  (100  un vairāk gadu sasnieguši)       53 4028.00 Ikmēneša pabalsts aizgādņiem Iesniegumu iesniegšanas termiņš Iesniedz vienu reizi, kļūstot par aizgādni     57.00     26 4446.00 Ikmēneša pabalsts bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības, kuriem DEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (20% no min algas)       86.00       21 5504.00 Tāpat, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem “Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, pašvaldība ir piešķīrusi braukšanas maksas atvieglojumus trūcīgiem/maznodrošinātiem pensionāriem un trūcīgām/ maznodrošinātām personām ar 3.grupas invaliditāti. Pabalstu saņēmusi 71 persona par kopējo summu 1 603,97 eiro. Sociālais dienests ir atteicis pabalstus izmaksāt 22 personām. Lielākoties ir atteikti transporta pabalsti, jo iesniedzējs ir darba attiecības (vai nav pagājuši 3 mēneši, kopš tās izbeigtas), nav deklarēts ārpus pilsētas robežām, ir mainīta invaliditātes grupa, persona Salaspilī ir deklarēta mazāk nekā pēdējos 12 mēnešus u.c. Pabalstu izmaksāšana tiek atteikta arī gadījumos, ja nokavēts iesniegšanas termiņš. Šādi ir bijuši divi gadījumi. Sociālā dienests atrodas Kalnu ielā 2. Darba laiks: Pirmdien  9.00 – 19.00; Otrdien 8.00 – 17.00; Trešdien 8.00 – 17.00; Ceturtdien 9.00 – 18.00; Piektdien 8.00 – 14.00. Tālrunis informācijas saņemšanai 67946777, e-pasts

lasīt vairāk
Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanai

Salaspils novada dome pērn izsludināja pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas darbiem 2019. gadā. Kopā tika saņemti 7 projekta pieteikumi par kopējo pašvaldības finansējuma summu 272 826,99 euro apmērā. Pēc projektu izvērtēšanas dome 28. marta sēdē nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu šādu projektu realizēšanai: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 6B, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Tilderu nami”, pašvaldības līdzfinansējums 28962,69 eiro. “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 38, Griezes ielā 17 un 19, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Tilderu nami”, pašvaldības līdzfinansējums 99900,00 eiro. “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavmalas ielā 36, Saulkalnē, Salaspilis novadā, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Namu pārvaldīšana”, pašvaldības līdzfinansējums 27457,10 eiro.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs