Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Piešķirts līdzfinansējums energoefektiviātes darbu veikšanai mājai Celtnieku ielā 2

Salaspils novada dome 2016.gada 11.maijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12/2016 “Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs vienā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir līdz 15 000 eiro.     Šī gada janvārī no AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” tika saņmets pieteikums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Celtnieku ielā 2. Vērtēšanas komisija pieteikumu atzina par atbilstošu, tādēļ 17. janvāra domes sēdē deputāti nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 14 513,80 eiro apmērā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Celtnieku ielā 2.

lasīt vairāk
Nekustamā īpašuma nodokli varēs apmaksāt arī veikala kasē

  Salaspils novada pašvaldība, domājot par iedzīvotāju ērtībām, piedāvā iespēju nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu veikt veikalu tīkla “MAXIMA” kasēs visā Latvijā. Saņemot rēķinu ar svītrkodu, apmaksa MAXIMA veikalos būs iespējama pēc 01.02.2019. Ne visi NĪN maksātāji ir aktīvi interneta lietotāji, kā arī došanās speciāli uz banku, pasta nodaļu vai pašvaldības kasi, lai veiktu maksājumu, ne vienmēr ir ērta mūsu novada iedzīvotājiem. Tādēļ šogad saņemot NĪN rēķinu, to var apmaksāt “MAXIMA” veikalu kasēs, uzrādot NĪN maksāšanas paziņojumu kasierim, lai no tā ar kases skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju. Komisijas maksa par šo pakalpojumu ir 0.50 eiro, tikpat liela komisijas maksa tiek iekasēta arī par citiem veikalā pieejamajiem rēķinu apmaksas veidiem. NĪN rēķinu Jūs varat apmaksāt veikala kasē kopā ar citiem pirkumiem, pretī saņemot kases aparāta čeku kā darījuma apliecinošu dokumentu. Aicinām novada iedzīvotājus aktīvāk izmantot e-pastus rēķinu saņemšanai, iesniedzot  iesniegumu Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai www.epakalpojumi.lv. Kā arī atgādinām, ka pirmais NĪN maksājums būs jāveic līdz 1.aprīlim.

lasīt vairāk
Kas ir jāzina katram suņa īpašniekam?

Teju visi mēs zinām teicienu, ka “suns ir cilvēka labākais draugs”, jo suns ir uzticams dzīvnieks, kurš vienmēr mīlēs savu saimnieku. Taču jāatceras, ka par suni ir jārūpējas, ne tikai barojot un vedot pastaigās, bet arī potējot, reģistrējot, čipējot u.c. Tāpēc atgādināsim jums svarīgākās lietas, kas ir jāzina, ja esat nolēmuši savā īpašumā iegūt šo dzīvnieku.  No 2017. gada 1. janvāra ir noteikta obligāta visu suņu mikročipēšana un reģistrēšana. Mājdzīvnieka reģistrācija sastāv no vairākiem soļiem. Apzīmēšana jeb mikročipēšana – rīsa graudiņa mikroshēmas ievadīšana dzīvniekam zem ādas. Mikroshēma satur unikālu kodu, kuru nolasot ar tam speciāli paredzētu iekārtu var iegūt informāciju par dzīvnieka īpašnieku, informāciju par vakcinācijām un citus datus. Lai čipēšanas mērķis darbotos, īpašniekam jānodrošina arī čipa piereģistrēšana Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. Salaspils novadā reģistrēšanu un čipēšanu iespējams veikt: pie veterinārārsta, taču jāņem vērā, ka reģistrācija izmaksās dārgāk, nekā to darot pašam, jo par datu ievadi tiek ņemta papildu samaksa; elektroniski, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā LDC valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – 3.50 eiro. No maksājuma par dzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē ir atbrīvoti: īpašnieki suņiem, kuri apmācīti kā pavadoņi, asistenti vai terapeiti, valsts pārvaldes iestādes, kas savā darbā izmanto suņus, dzīvnieku patversmes.  Norēķināties par reģistrāciju var, veicot apmaksu internetbankā vai izmantojot pasta nodaļas pakalpojumus. Pārbaudīt sava mājdzīvnieku statusu var Dzīvnieku reģistrā, ievadot saņemto identifikācijas numuru. Mājdzīvnieku čipēšanas un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība". Salaspils pašvaldībā ir reģistrēti 1630 suņi, no kuriem atzīme par mikročipa ievietošanu ir 544 suņiem. Noklīdušajiem suņiem čipu var nolasīt tikai Pašvaldības policija, tāpēc aicinām pie siksniņas pielikt arī dzīvnieka saimnieka telefona numuru, lai jūsu mīlulis varētu ātrāk atgriezties mājās.   Atbilstoši saistošajiem noteikumiem Salaspils novada suņu īpašniekiem ir pienākums divu nedēļu laikā pēc suņa iegūšanas īpašumā to pieteikt uzskaitei pašvaldībā, bet kucēni to īpašniekiem ir jāpiesaka uzskaitei divu nedēļu laikā no dienas, kad tie sasnieguši trīs mēnešu vecumu. Piesakot suni uzskaitei pašvaldībā, Apmeklētāju apkalpošanas centrā ir jāuzrāda suņa vakcinācijas apliecība. Par suņa turēšanu jāsamaksā arī nodeva, taču no tās ir atbrīvoti vientuļie nestrādājošie pensionāri, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi, personas ar redzes un dzirdes traucējumiem (redzes un dzirdes invalīdi), zemnieku saimniecību īpašnieki un īpašnieki, kuru suņi pastāvīgi, ievērojot mājas dzīvnieku labturības prasības, tiek turēti iežogotās teritorijās. Savukārt pensionāriem,  sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem un maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem nodeva ir par 50 % mazāka. Katru gadu pēc nodevas samaksas, uzrādot Apmeklētāju apkalpošanas centrā suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīme par ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu, suņa īpašniekam tiek izsniegts jauns attiecīgā gada žetons, kas jāpiestiprina pie suņa kakla siksnas. Saistošie noteikumi nosaka, ka suni nedrīkst vest pastaigā izglītības iestāžu teritorijās, bērniem paredzētās rotaļu vietās, izklaides vietās un sporta laukumos, vest suni pastaigā peldvietās un tur viņus peldināt.  Rūpējoties par tīru un sakoptu vidi, atgādinām, ka aiz sava mīluļa ir jāsavāc. Pilsētas teritorijā ir izvietotas 22 atkritumu urnas suņu ekskrementiem. Turpat var paņemt arī maisiņu, kuru iegādei pērn no pašvaldības budžeta līdzekļiem iztērēti vairāk nekā 3000 eiro. Paldies visiem apzinīgajiem suņu saimniekiem, kuri ciena savu novadu un līdzcilvēkus! 

lasīt vairāk
Laipni gaidām jūs Dienas centrā!

Dienas centrs ir Salaspils novada Sociālā dienesta pakalpojums, kas paredzēts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot viņiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Mūsu centru var apmeklēt Salaspils novadā deklarētie iedzīvotāji ar I un II invaliditātes grupu. Lai kļūtu par klientu, ir jāsaņem no sava ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un apliecinājumu, ka nav kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai. Izziņā ārsts arī norādīs, ka rekomendē (vai atļauj) apmeklēt Dienas centru (Skolas ielā 7) , kur varat izvēlēties pakalpojuma veidu – pilna laika vai nepilna laika. Pilna laika apmeklējums nozīmē, ka klients centru apmeklē vismaz 25 stundas nedēļā, bet nepilna laika – vienojas ar centra darbiniekiem par individuālu apmeklējumu, kurās dienās un uz kurām nodarbībām nāks. Uz vietas tiks uzrakstīts iesniegums, ka persona vēlas saņemt pakalpojumu, un tiks noformēts līgums vai vienošanās atkarībā no pakalpojuma veida. Kad visi dokumenti būs nokārtoti, tad Dienas centrs klientiem jau kļūs par otrajām mājām, kurās viņi vienmēr ir laipni gaidīti. 2018. gadā centru apmeklēja 28 pilna laika klienti (kas nāk regulāri un saņem bezmaksas pusdienas) un astoņi nepilna laika klienti (nāk noteiktos laikos uz sev interesējošām nodarbībām, bet pusdienas nesaņem). Tie, kuri vēl mācās speciālajās skolās, arī drīkst apmeklēt centru skolu brīvlaikos un kopā ar pārējiem interesanti pavadīt laiku. Mūsu centra ikdiena sastāv no divām daļām – rīta daļa un pēcpusdienas daļa. Kad visi ir ieradušies, ap 10.30 sākas rīta nodarbība, kas ilgst līdz 12.00. Un pēc pusdienu pārtraukuma ir pēcpusdienas nodarbība. Uz nedēļu ir sastādīts grafiks ar dažādām ikdienas nodarbībām. Centrs saviem klientiem piedāvā: fizioterapiju, mūzikas un mākslas terapiju, prāta stunda (loģikas, koncentrēšanās, matemātiskās domāšanas, veiklības un precizitātes veicināšanai), skolā apgūto prasmju uzturēšanas nodarbību (lasīšana, rakstīšana un rēķināšana), rokdarbus, mājturību, galda spēļu pēcpusdienas, zīmēšanu un sportiskas aktivitātes – rīta vingrošana, dažādas bumbu spēles. Pēc brīvas izvēles ārpus Dienas centra klientiem ir iespēja kopā ar saviem asistentiem apmeklēt trenažieru zāli un  peldbaseinu. Pagājušajā gadā esam sadraudzējušies ar jauno Baldones dienas centru, kas tika atklāts septembrī. Reizi ceturksnī organizējam Dienas centru sadraudzības dienas, kad braucam ciemos viens pie otra un organizējam dažādas aktivitātes.   Reizi divos mēnešos bijām ekskursijās dažādās vietās. Esam apmeklējuši Baldones observatoriju, raugoties zvaigžņotajās debesīs un virtuāli apciemojot visas Saules sistēmas planētas, Baldones sēravotu un atjaunoto skvēru pie bijušās sanatorijas, izzinājuši ikdienas darbu zivju audzētavā Doles salā, ciemojāmies privātajos zoodārzos Ikšķilē un Sauriešos, devāmies dabas izziņas ekspedīcijās uz Nacionālo botānisko dārzu, meklējot retus un vēl neredzētus kokus, fotografējāmies ar Latvijas foto lepnumu – mazo fotokameru MINOX, saņemot bildes savā e-pastā, un ieslēdzām veco radioaparātu VEF vēstures muzejā. Mūsu radošā ikdiena nav iedomājama bez dažādiem pasākumiem un svētku svinēšanas. Ikgadējs un nemainīgs, izjusts un piepildīts ir Labestības dienu pasākums dažu dienu garumā par godu Starptautiskajai Invalīdu dienai, kas ir 3. decembrī. Šo dienu patronese ir Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos Malda Caune. Katrā pasākuma dienā ir kādas radošas aktivitātes – radošās darbnīcas, viesi (Latvijā slaveni un atpazīstami cilvēki), tikšanās ar kādu no Labklājības ministrijas pārstāvjiem. Kā pasākuma kulmināciju jāmin galvenais koncerts kultūras namā “Rīgava”, kurā ir aicināts ikviens Salaspils novadā dzīvojošais ar īpašām vajadzībām un viņa likumiskais pārstāvis. Esot draugos ar mūsu kaimiņiem – sociālo centru, mums ir lieliska iespēja apmeklēt daudz interesantus pasākumus, muzikālās un tematiskās pēcpusdienas, ceļojumu pasākumus, koncertus un daudz ko citu. Baudījums acīm, ausīm un dvēselei. Aicinām visus, kurus interesē mūsu Dienas centrs, to apskatīt un varbūt arī pavadīt savu laiku tajā, lai dzīve kļūtu interesantāka. Oskars Grumolds, sociālais pedagogs 

lasīt vairāk
Ražīgu gadu aizvadījis Sociālais centrs

Atskatoties uz 2018. gadu, varam secināt, ka tas ir bijis ļoti bagāts - skaistām atmiņām, patiesi sirds siltiem notikumiem piepildīts. Gadu iesākām ar mūsu Labestības dienu patroneses domes priekšsēdētāja vietnieces sociālajos un sporta jautājumos Maldas Caunes apsveikšanu nozīmīgajā jubilejā. Malda ir sirsnīgs cilvēks, kas prot dot lielu pozitīvisma lādiņu un neizsīkstošu enerģiju. Lai arī turpmāk pietiek spēka un mīlestības dalīties labajā ar citiem!  Gada sākuma labo darbu pūriņu papildinājām ar Donoru dienu Sociālajā centrā, kurā atsaucīgi piedalījās arī Sociālā dienesta kolēģītes. Tālāk pēc veselības atgūšanas mūs virtuālā ceļojumu tūrē aizveda tikšanās ar Aivaru Upenieku. Tik iedvesmojoši stāsti un fotogrāfijas bija lieliska motivācija radošo darbu veikšanai Daigas Gulbes vadībā gleznošanas nodarbībās, kur tapa "Februāra saulrieti", māla darbnīca bērniem un pašdarināti kuloniņi dāmām. Neizpalika arī Rasas Ditas Antones radošā nodarbība ar atslēgu piekariņiem un vieslektors Rudītes Nīcgales koučinga nodarbība. Sieviešu dienas noskaņās 8.martu Sociālā centrā svinējām ar skaistām dziesmām grupas "Kalvadoss" pavadībā. Patīkamus pārsteigumus sagādāja “Avon” kosmētikas meitenes. Taču nedēļu vēlāk tika rīkots bērnu pasākums "Pavasara jampadracis", aicinot mazos zīmēt Latvijas putnus un citus zvērus, lai ātrāk atnāktu siltais pavasaris un Lieldienas. Daigas Gulbes radošajā darbnīcā, meistarojot kopīgi gan lielus, gan mazus sapņu ķērājus, noķērām arī "Lieldienu ieskandināšanas koncertu", kurā skanīgi dziedāja bērnu vokālais ansamblis un dejoja senioru kopa "Madaras".      Siltais pavasaris pavisam noteikti atnāca pie mums veselīgs, skanošs un raibs - ar lekciju par veselību, skaistiem krāsu papīra taureņiem un raibiem paklājiem pīšanas tehnikā, ko radošajā nodarbībā vadīja  Rasa Dita Antone. Skanošas melodijas telpā piepildīja Vladimira Čižova akordeona koncerts. Lai iepriecinātu māmiņas svētkos, radošajās nodarbībās tapa dekupēti ziedu šķīvji, pudeles pārtapa skaistās zilo īrisu vāzēs un metāla kārbiņas īstās ziedu dārgumu lādītēs. Kad dāvanas bija sagatavotas, laiks bija arī svinēt "Māmiņdienas koncertu". Iepriecināt klausītājus bija ieradušies bērni no Ulbrokas skolas latviskos tautu tērpos. Paldies par sirsnīgo deju uzvedumu!  Protams, kā katru gadu, maija beigās pie mums apskatāma izstāde ar visa gada darbiņiem, ko radoši veidojušas čaklās rociņas: dekupējot, gleznojot uz flīzēm un koka ripām, veidojot gleznas no dabas materiāliem un vienkārši zīmējot krāsainas ziedu apsveikuma kartiņas. Tas viss notika ne tikai mūsu telpās, bet daļu no tā varēja baudīt arī Salaspils novada svētkos mūsu piedāvātajā darbnīcu teltī. Kad jau bija vasaras viducis, ar vainagiem galvās un latviskām dziesmām un dejām sagaidījām Jāņus. Kā allaž svētku sajūtu mums palīdzēja uzburt atsaucīgie senioru kolektīvi "Viktorijas" un "Madaras". 28. augustā bija noderīgs seminārs gan jauniešiem, gan senioriem par mobilajām aplikācijām. Kuras ir tās noderīgākās, kāpēc un kā tās pielietot praksē. Vasarā, kamēr bērniem brīvlaiks, mazās rociņas radoši izpaudās gleznošanā un kulinārijas mākslā. Par godu Latvijas simtgadei tapa arī pieaugušo nodarbība gleznošanā "Raibu raibie brunču raksti", kur gleznās tika iemūžināti Latvijas krāsainie brunču raksti! Un tikpat krāsainas sanāca arī polimērmāla rotas, kur dāmas gatavoja gan auskarus, gan piespraudes. Septembris pie mums ienāca ar spēļu pēcpusdienu skolēniem, kur aktīvi darbojās pusaudži, radot pat paši savu oriģinālo "Twister" spēli. Starp rudens veltēm, kur īpašu paldies sakām mūsu aktīvākajam klientam Mihailam, kurš sagādāja no sava dārza dabas radītus mākslas darbus, un Miķeļdienas dārzeņu parādi, degustāciju un prieku, ciemos sagaidījām arī kolēģus no Gulbenes Sociālā dienesta. Rudens ziedi tika baudīti ne tikai Miķeļdienas parādē, bet arī vēlāk uz auduma maisiņiem – Rasas Ditas Antones vadībā un brīnumskaistas gleznas varēja uzburt Daigas Gulbes vadītajā gleznošanas darbnīcā "Ūdens stāsti..."  10.-13.oktobris piederēja senioriem, jo tika svinēti "Senioru svētki Salaspilī". Tika gatavotas rotas - kroņi no pērlītēm un stieplēm, Kroņus vēlāk varēja apskatīt izstādē "Rotas Salaspils senioriem". Daudzas sākotnēji neticēja savām spējām, līdz galarezultāts patīkami pārsteidza sevi pašu un pārējos! Kroņi katrai dāmai bija unikāli un grezni. Protams, pie kroņu izgatavošanas vajadzēja uzmeistarot arī brošu. Kad rotas tika izgatavotas, tad kopīgi noklausījāmies izzinošu lekciju par latviešu rotu vēsturi. Tālāk saposušās ar kroņiem un brošām, varējām ciemos sagaidīt TV un radio personību Baibu Sipenieci - Gavari, lai parunātu par dzīvi un modi. Par godu senioriem šos vairāku dienu pasākumus svinīgi noslēdzām k/n „Rīgava, kurā iepriecināt un sniegt koncertu bija uzaicināta grupa "Vēja runa". Oktobra beigās kopā ar jauniešiem svinējām Helovīnu karnevālu. Baisas maskas un skaņas, saldumi un pārsteigumi bija tās dienas galvenā atribūtika.       Sagaidot novembri, Latvijas simtgades mēnesi, gatavojāmies svētkiem, dekorējām telpas, Daigas Gulbes vadībā izgatavojām atstarojošās piespraudes svētku noskaņās, gleznojām "Baltās pūkas" un devām dzijai otru iespēju. Un tā radoši darbojoties, sagaidījām viesos mūziķi Kārli Kazāku, kas ar mums kopā dziesmās un stāstos izstaigāja daudzas Latvijas vietas ar dažādiem tās dialektiem.  Novembra beigās notiek Labestības dienas "No manas sirds tavai". 29.novembrī Sociālajā centrā sanāca kopā cilvēki ar īpašām vajadzībām, lai piedalītos radošajā darbnīcā “Sargeņģeļi pār Salaspili”. 30. novembrī aicinājām uz tikšanos Sociālā centra telpās 13. Saeimas valdības pārstāvjus - Inesi Ikstenu, Normundu Žunnu un Nauri Gūtmani, kuri uzklausīja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām svarīgos jautājumus.  Labestības dienu noslēgumā pulcējāmies k/n “Rīgava” uz svinīgo pasākumu. Katrs dalībnieks saņēma garšīgu un mīļu dāvaniņu no Labestības dienu patroneses Maldas Caunes. Šogad mūsu pasākumu vadīja TV3 dīva Evelīna Strazdiņa, un svētkos visus sveica domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Adventa laikā aicinājām visus salaspiliešus akcijas ietvaros "Padarīsim pasauli labestīgāku" ziedot tiem, kam dzīvē iet grūtāk nekā pārējiem - iepriecināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Dāvaniņas sagādāt atsaucās ļoti liels skaits labdaru, tostarp arī Salaspilī zināmi uzņēmumi un organizācijas- SIA "Maruss", "Doles Tējas" un PII "Saime". Visbeidzot balto decembri pavadījām ar Argentīnas tango soļiem, bērnu ceptām piparkūkām, Kolarda fonda atbalsta grupas nodarbībām un prieka pilnu Ziemassvētku koncertu, kurā piedalījās senioru kolektīvi "Madaras", "Viktorijas" un Vladimirs Zvjagincevs ar saksofona melodijām. Un baudu dvēselei noslēdzām ar salaspilietes Ingas Ruicēnas gleznu izstādes atklāšanu, kas vēl apskatāma ikvienam līdz pat 25.janvārim. Saulkalnes Sociālā centra dalībnieki 2018.gadā turpināja 2017.gada nogalē īstenotā projekta “Veselā miesā, vesels gars” iesāktās aktivitātes, jo ir lielāka izpratne par to, ko katrs var veikt savas veselības labā. Tāpat centrā notika dažādas nodarbības Rasas –Ditas Antones vadībā. Acones Sociālais centrs 2018.gadu iesāka ar foto izstādi. Acones centru vada Lidija Sidoraka, kas organizē dažādas nodarbības, pasākumu, ko apmeklē aconieši. Aconē tika uzstādītas jaunas kāpnes un invalīdu ratiņu pacēlājs, kā arī telpā nokrāsotas sienas un ielikta jauna grīda.  Pēc vairāku mēnešu remonta darbiem darbu centrs atsāka ar jaunu sparu un jaunām aktivitātēm.  Kristiāna – Santa Šteinblūma, Salaspils Sociālā centra vadītājas vietniece

lasīt vairāk
Tūrisma informācijas centrs gatavojas izstādei “BALTTOUR”

No 1. līdz 3. februārim Ķīpsalā notiks 26. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus “Balttour 2019”, kur vairāk nekā 850 dalībnieku piedāvās izdevīgākos ceļojumus un atpūtas galamērķus Latvijā un visā pasaulē. Arī šoreiz Salaspils novads tiks pārstāvēts šajā izstādē kopā ar citiem Pierīgas novadiem. Izstādes laikā tās apmeklētāji varēs iepazīties ar šī gada jaunumiem un jau pārbaudītām vietām tūrisma nozarē Salaspils novadā. Kopā ar pārējiem Pierīgas novadiem – Ropažu, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres, Baldones, Ķekavas un Mārupes – esam sagatavojuši izstādes apmeklētājiem kopīgo tūrisma karti un arī jaunus tematiskos piedāvājumus. Jaunais tematiskais buklets ir veltīts ģimenes atpūtai, kur vienuviet apkopoti labākie brīvdienu galamērķi ģimenēm ar bērniem un ģimenēm draudzīgas ēdināšanas vietas. Otrs kopīgais tematiskais izdevums ir lielisks palīgs jaunajiem pāriem un vedējiem, jo apvieno kāzu ceremoniju vietas, kāzu pieturvietas un fotosesijas vietas šajos astoņos novados. Izstādē uz vietas stenda apmeklētāji varēs piedalīties momentloterijā un, atbildot pareizi uz jautājumu, iegūt savā īpašumā suvenīrus no Salaspils un citiem novadiem. Katrs varēs saņemt arī 2019. gada pasākumu kalendāru, kurā ir apkopoti lielākie Pierīgas novadu tūrisma, sporta un kultūras pasākumi. Esat mīļi gaidīti Tūrisma informācijas centrā, kur arī pēc “Balttour” izstādes varēs saņemt jaunos tūrisma materiālus. Tāpat ir iespējams arī iegādāties dažādus suvenīrus ar Salaspils tematiku. Atgādinām, ka līdz aprīļa beigām strādājam darba dienās no 9.00 līdz 17.30; sestdienās, svētdienās – brīvs. Arī Jaunajā 2019. gadā esam kopā ar Jums! Salaspils Tūrisma informācijas centrs

lasīt vairāk
Pērn pabalstos izmaksāts vairāk nekā 327 tūkstoši eiro

Salaspils novada Sociālais dienests (turpmāk – dienests), pamatojoties uz Salaspils novada domes (turpmāk – dome) saistošajiem noteikumiem Nr.28/2012 “Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, ir piešķīris vienreizējos pabalstus novada iedzīvotājiem. Pabalstus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir dienests un izmaksā dome apstiprinātā budžeta ietvaros. Šie pabalsti tiek piešķirti, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 2018.gada laikā dažādos pabalstos ir izmaksāti 327 916.95 eiro. Pabalsta veida īss apraksts Personu skaits un izmaksātā pabalstu summa, 2017   Pabalsta apmērs, EUR   Personu skaits,   2018   Pabalsta apmērs kopā 2018, EUR Jaundzimušā bērna aprūpei (vecākam jābūt deklarētam Salaspils novadā vismaz 3 mēnešus pirms bērna dzimšanas) 50% no min.algas, iesnieguma iesniegšanas termiņš - 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas   258                 215.00         259 51 980.00 EUR 48017.25 Politiski represētām personas (iesniegumu iesniedz līdz 1.novembrim, pabalstu izmaksā 18.novembrī)   120             190.00       121 22 990.00 EUR 22800.00 Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem ( iesniegumu iesniegšanas termiņš - līdz 1.aprīlim, pabalstu izmaksā 26.aprīlī)   izmaksāja domes apmeklētāju apkalpošanas centrs           76.00       46 3 496.00 Vientuļām pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku (iesniegumu iesniedz līdz 10.decembrim, pabalstu izmaksā uz Ziemassvētkiem)   izmaksāja domes apmeklētāju apkalpošanas centrs           76.00     167 12 692.00 Apbedīšanas organizēšanai (ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 3 mēnešus bija Salaspils novads; iesnieguma iesniegšanas termiņš- 1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas)   163               190.00         238 45 220.00 EUR 30970.06 Apbedīšanas izdevu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām   (iesniegumu iesniedz 1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas)     3       Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli         1 308.54 EUR 844.41 Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm (ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novads ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un persona ieslodzījumā atradusies ne mazāk kā 6 mēnešus; iesnieguma iesniegšanas termiņš - 1 mēneša laikā)     2                 57.00           6 342.00 EUR 114.00   Jubilejas pabalsts (80, 85, 90, 95 gadi) (iesnieguma iesniegšanas termiņš- 6 mēnešu laikā pēc jubilejas, t.sk. jubilejas pabalsts (100 un vairāk gadi); iesnieguma iesniegšanas termiņš pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā personas dzīvesvietā, apsveicot personu tieši dzimšanas dienā)   118 2 (100 un vairāk gadu sasnieguši)             76.00 190.00 (100 un vairāk gadu sasnieguši)       204 1 (100 un vairāk gadu sasnieguši)   15504.00 190.00 (100 un vairāk gadu sasnieguši)   kopā 15694.00     EUR 8968.00 EUR 380.00   kopā 9348.00   Mācību līdzekļu un apģērbu iegādei aizbildniecībā esošiem bērniem (kuri ir deklarēti, bet nav noteikts trūcīgs vai maznodrošināts statuss)   (katru gadu no 01.08.-31.10.)       4               76.00           23 1 748.00 EUR 304.00   I grupas invalīdiem, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (iesniegumu iesniedz līdz 20.novembrim; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)         jauns pabalsta veids         350.00         28 9 800.00   II grupas invalīdiem, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (iesniegumu iesniedz līdz 20.novembrim; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)       jauns pabalsta veids         245.00         51 12 495.00   I grupas invalīdiem (iesniegumu iesniedz līdz 20.novembrim; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)                 190.00         140 26 600.00   II grupas invalīdiem (iesniegumu iesniedz līdz 20.novembri; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)                 85.00         602 51 152.00   Invalīdiem kopš bērnības, līdz pilngadības sasniegšanai (iesniegumu iesniedz līdz 20.novembrim; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)       53           120.00         50 6 000.00   EUR 6 042.00   Ikmēneša pabalsts aizgādņiem (iesniedz vienu reizi, kļūstot par aizgādni)     25             57.00       26 15 486.09   EUR 9384.77   Ikmēneša pabalsts bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības, kuriem DEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (20% no min algas)     jauns pabalsta veids         86.00         19 10 148.00   Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana trūcīgiem vai maznodrošinātiem pensionāriem un trūcīgām vai maznodrošinātām personām ar 3.grupas invaliditāti periodā Pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem “Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, Sociālais dienests piešķīra transporta pabalstus novada pensionāriem un 3. grupas invalīdiem, kuriem ir piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts statuss.   Kopā 01.01.2017.-31.12.2017.   Kopā no 01.01.2018.-31.12.2018. Pabalsts Personu skaits Summa euro Personu skaits Summa euro Transporta pabalsts 311 4 713,99 621 41 765.32 *personu skaits un summas palielinājums ir saistīts ar to, ka dienests uzsāka visu pabalstu administrēšanu. Sociālais dienests 2018.gada laikā ir atteicis neizvērtējamos pabalstus 63 personām Pabalsta veids Personu skaits Atteikuma iemesli Transporta pabalsts 49 ir darba attiecībās vai nav pagājuši 3 mēneši, kopš izbeigtas darba attiecības; nav deklarēti Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežām; reģistrēta kā pašnodarbināta persona; persona var nodrošināt pašaprūpi saviem spēkiem; persona ir strādājošs pensionārs; ir nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš; ir mainīta invaliditātes grupa; personas deklarēta Salaspils novada pilsētas robežās un deklarēta mazāk nekā pēdējos 12 mēnešus; nekvalificējas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem (beidzies iesnieguma iesniegšanas termiņš).   Politiski represētām persona 1 personas deklarētā dzīvesvieta nav Salaspils novada administratīvā teritorija. Vientuļām pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku 2 pabalsta pieprasītājs nav vientuļš pensionārs, un nav ievērots iesnieguma iesniegšanas termiņš; personai nav sasniegts Latvijā noteiktais pensijas vecums.   Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm 2 pēdējā deklarētā dzīvesvieta Salaspils novada administratīvā teritorija ir mazāk nekā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms notiesājošā sprieduma spēkā stāšanās. I un II grupas invalīdiem 5 personai piešķirta III grupas invaliditāte; ir nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš; pabalsta pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta nav Salaspils novada administratīvajā teritorijā. Ikmēneša pabalsts bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības, 1 klients Salaspils novada administratīvajā teritorijā deklarēts mazāk nekā 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas, un nav ievērots iesnieguma iesniegšanas termiņš. Jaundzimušā bērna aprūpei 4 neviens no vecākiem nekvalificējas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem; vecāks pabalstu konkrētam mērķim ir saņēmis citā pašvaldībā. Jubilejas pabalsts 1 ir nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš. Sociālā dienests atrodas Kalnu ielā 2. Darba laiks: Pirmdien 9.00 – 19.00 Otrdien 8.00 – 17.00 Trešdien 8.00 – 17.00 Ceturtdien 9.00 – 18.00 Piektdien 8.00 – 14.00 Informāciju varat saņemt pa tālruni 67946777 vai e-pastu

lasīt vairāk
Līdz 1. februārim jāiesniedz iesniegumi NĪN atvieglojumu saņemšanai

Atgādinām, ka iesniegumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai 28.12.2012. Saistošajos noteikumos Nr.38/2012 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām jāiesniedz Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 1.februārim. Uz iesnieguma pamata Salaspils novada pašvaldība piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām: 25 % apmērā: politiski represētām personām papildu atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6.punkta nosacījumiem; fiziskām un juridiskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1.janvāri NĪ nav iespēja pieslēgties maģistrālajai ūdensapgādei un/vai maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un kuru NĪ atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 8. punkta nosacījumiem; personām, kuru īpašumā esošajai publiskajai būvei veikti fasādes atjaunošanas darbi un atbilst 5.16., 9.¹ un 11.4.punktu nosacījumiem; 50 % apmērā: jaunizveidotiem ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.11. punkta nosacījumiem; ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.12. punkta nosacījumiem; 70 % apmērā: vientuļiem pensionāriem (nav laulātā, bērnu, mazbērnu), kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.1. un 6.punktu nosacījumiem; 2.grupas invalīdiem (ja nav laulātā, bērnu, mazbērnu, vai visi bērni iegūst izglītību), kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.1. un 6. punktu nosacījumiem; ģimenēm (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 2.grupas invalīdi vai nestrādājoši pensionāri un visi lieto vienu kopīgu mājokli, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.1. un 6. punktu nosacījumiem; personām, kuru ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, mazbērni) ir personas ar 1.grupas invaliditāti, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; personām, kuru ģimenē ir bērns līdz 18 gadu vecumam (t.sk. adoptētais vai aizbildnībā esošs), kuram piešķirta invaliditāte no bērnības un kuras atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; 90 % apmērā - maznodrošinātai ģimenei (personai) par laika periodu, kad piešķirts statuss. Iesniegumi nodokļa atvieglojumu saņemšanai nodokļu maksātājiem jāiesniedz līdz taksācijas gada 1.februārim (izņemot maznodrošinātas personas, kuras var iesniegt visu gadu) Salaspils vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Bez iesnieguma Salaspils novada dome piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām: 1. 25 % apmērā- daudzbērnu ģimenēm papildu atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja uz taksācijas gada 1.janvāri ir spēkā esošs pašvaldības piešķirtais daudzbērnu ģimenes statuss; 2. 25 % apmērā- fiziskām un juridiskām personām, kuru nekustamais īpašums (turpmāk-NĪ) atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1.janvāri ir izmantota iespēja pieslēgt NĪ maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un kuru NĪ atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 8. punkta nosacījumiem; 3. 25 % apmērā- personām, kuru dzīvokļu īpašums atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā, kurai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi vai fasādes atjaunošanas darbi un atbilst 5.15., 6., 11.3. un 27.punktu nosacījumiem; 4. 90 % apmērā- fiziskām un juridiskām personām, kuru zemes īpašums atrodas teritorijā (izņemot lauksaimniecības un meža zemi), kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss un nav realizēta. Uzmanību! NĪN atvieglojumi augstākminētajām kategorijām tiks piešķirti tikai šādos gadījumos: īpašniekam uz taksācijas gada 1.janvāri nav NĪN parādu par iepriekšējiem gadiem (izņemot maznodrošinātas personas); īpašums ir atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvietas adrese (izņemot kategorijas par turpmākās plānošanas teritoriju) un nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā; Ar papildu nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu, var iepazīties - http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/2012/sn-38.pdf vai zvanot pa tālr.67981012. 

lasīt vairāk
Vēlreiz par zāli, kūlu un adrešu plāksnēm

Kā jāuztur īpašums, lai tas būtu sakopts un priecētu ne tikai saimniekus, bet arī līdzcilvēkus? Kas jāzina, lai dzīve būtu drošāka: lai operatīvie dienesti varētu ātrāk atrast adresi, ja jāsniedz palīdzība; lai ēkas neapdraudētu pēkšņa ugunsnelaime? Kā jānorāda īpašuma adrese, lai lai pasta sūtījumi sasniegtu adresātu un  lai viesi nenomaldītos? Tas viss ir skaidrots pašvaldības normatīvajos dokumentos - saistošajos noteikumos Nr. 11 “Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”, kas jāievēro visiem īpašniekiem - gan privātpersonām, gan juridiskajām, tai skaitā arī pašai pašvaldībai. Lai jaunajā gadā pēc iespējas mazāk būtu jāskaidrojas ar kārtības uzraugiem par to, vai noteikumi ir ievēroti, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Ieva Stalidzāne atgādina par svarīgāko, kas būtu jāievēro. Numura zīmes Saistošo noteikumu 2.1.15. punktā ir teikts, ka pārvaldniekiem, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, namīpašumu, gruntsgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, apsaimniekotājiem, pilnvarniekiem, lietotājiem un nomniekiem savos objektos jāizvieto Salaspils novada domes apstiprinātas vienota parauga īpašuma reģistrācijas zīmes. Minēto noteikumu pielikumā ir pieejami paraugi ar izmēru un krāsu prasībām īpašuma reģistrācijas zīmēm gan pilsētas, gan pagasta teritorijā. Zāles pļaušana Saistošo noteikumu 2.1. un 2.1.1. punktā ir noteikts, ka pārvaldniekiem, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, namīpašumu, gruntsgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, apsaimniekotājiem, pilnvarniekiem, lietotājiem un nomniekiem savos objektos jānodrošina sistemātiska zālāju (zāles) nopļaušana, lai tās garums pilsētas teritorijā nepārsniedz 15 cm, bet pagasta teritorijā 20 cm. Salaspils novadā esošajās lauksaimniecības zemēs, kas tiek izmantotas lauksaimniecības produktu ražošanai, zāli nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz kārtējā gada 15. septembrim. Par lauksaimniecības zemēm: lai uz nekustamo īpašumu varētu attiecināt prasības par zāles nopļaušanu līdz 15. septembrim, tad nepietiek tikai ar to, ka zemes lietošanas mērķis ir minēts kā lauksaimniecības zeme, bet nekustamais īpašums ir reāli jāizmanto lauksaimniecības produktu ieguvei vai ganībām, un tas ir jāspēj pierādīt. Kūla Kā zināms, tad katrs pavasaris Latvijā sākas ar neskaitāmiem kūlas ugunsgrēkiem, un vislielākais kūlas ugunsgrēku skaits tiek fiksēts Pierīgas reģionos, tāpēc Iekšlietu ministrijas ir devusi rīkojumu pašvaldības policijai apsekot pašvaldības teritorijā esošos nekustamos īpašumus un konstatēt, vai tajos gadījumā nav izveidojusies kūla, t.i., rudenī nenopļautā zāle, kas pavasarī pārvērtusies par kūlu. Gadījumos, kad kūla tiek konstatēta, un lai novērstu turpmāku tās veidošanos, nekustamā īpašuma īpašnieki vai valdītāji tiek saukti pie administratīvās atbildības. Lai izvairītos no kūlas veidošanās, nekustamajā īpašumā pēdējo reizi sezonā zāles nopļaušana ir jāveic septembrī, kad tās augšana ir praktiski beigusies. Saziņa ar fiziskajām un juridiskajām personām Tā kā diezgan bieži tiek saņemti pārmetumi par savlaicīgi nesaņemtiem sūtījumiem, tad atgādinām, ka atbilstoši Paziņošanas likuma 4. pantam fiziskai personai dokumentu nosūta uz deklarēto dzīvesvietas adresi vai deklarācijā norādīto papildu adresi un adresātam ir pienākums būt sasniedzamam norādītajā adresē. Savukārt juridiskai personai dokumentu nosūta uz tās juridisko adresi. Tāpēc, fiziskām personām mainot savu dzīvesvietu vai juridiskajām personām mainot juridisko adresi, izmaiņas tiek veiktas arī attiecīgajos reģistros, lai adresāti saņemtu tai skaitā arī valsts vai pašvaldības iestāžu pasta sūtījumus.

lasīt vairāk
Šogad realizēsim nozīmīgus infrastruktūras attīstības projektus

Visa Latvija un arī Salaspils novads ir sagaidījuši Jauno 2019. gadu! Kā vienmēr, sagaidot jauno gadu, jāparaugās arī tajā, kas izdarīts pērn. 2018. gadā Salaspils novadā ir veikti būtiski ieguldījumi ceļu infrastruktūras attīstībā - kā nozīmīgākos būtu jāmin Lauku ielas projekta realizācija un Meža ielas rekonstrukcija un izbūve. Lauku ielas rekonstrukcijas ietvaros tika arī veikta apakšzemes komunikāciju nomaiņa, kas, protams, prasīja lielāku ieguldījumu apjomu un arī darbu izpildes laiku. Šobrīd Lauku iela kļuvusi par vienu no pilsētas maģistrālajām ielām, kuru ikdienā izmanto daudzi Salaspils iedzīvotāji. Novārtā nepalika arī mazākas ielas - ir veikta Vīksnu, Pīlādžu un Jasmīnu ielas asfaltēšana. Turpinājās darbi arī Purva rajonā - Botāniķu ielā, Briežu-Cīruļu ielā. Nākamajā gadā ir plānots veikt ceļa seguma nomaiņu Maskavas ielā, Dienvidu ielā un arī Rīgas ielā no Daugavpils šosejas līdz dzelzceļam. Maskavas ielā nākamajā gadā notiks arī lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve. Šobrīd projektētāji izstrādā projektu dokumentāciju, un pēc tās sagatavošanas būs iespējams izsludināt iepirkumu minēto ceļu būvdarbu veikšanai. 2019. gadā plānots izbūvēt Meldru un Smilgu ielas atlikušo daļu, jo projekts ir sagatavots un atlikusi vairs tikai būvniecība. Lai uzlabotu infrastruktūru pilsētā, 2019. gadā paredzēts izbūvēt Zvanu ielu no Zemeņu ielas līdz Līvzemes ielai. Tā kā attīstās tūrisms Doles salā un aizvien vairāk ir jūtama nepieciešamība uzlabot infrastruktūras kvalitāti, ir pieņemts lēmums par Doles ceļa projektēšanu, paredzot gan ceļa profilu veidošanu un ceļmalu atmežošanu, gan novadgrāvju izveidošanu. Doles ceļam paredzēts izmantot dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju. Tā kā paredzamais darbu apjoms un izmaksas ir augstas, plānots ceļa projektēšanas un izbūves darbus dalīt kārtās. Iepirkums par Doles ceļa projektēšanu ir noslēdzies, jau norit projekta dokumentācijas sagatavošanas darbs. Analoģiski nākamajā gadā paredzēts arī izstrādāt projektu ceļam Memoriāls-Mežezeri, kur arī plānots izmantot dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju. 2018. gadā tika izsludināti un notika divi metu konkursi - Salaspils 7. bērnu dārza metu konkurss un Salaspils pilsētas centrālās daļas metu konkurss. Par 7. bērnu dārza projekta izstrādi jau ir noslēgts projektēšanas līgums, un nākamā gada laikā tiks izstrādāts būvprojekts un, iespējams, uzsākta būvniecība. Arī pilsētas centrālās daļas projektēšanu ir plānots uzsākt 2019. gadā. 2018. gada nogalē tika noslēgts līgums ar Latvijas Futbola Federāciju par Salaspils stadiona seguma nomaiņu. Līdztekus seguma nomaiņai ir stadionā paredzēts arī papildu labiekārtojums un vingrošanas zonu izveide, skrejceļu nomaiņa, apgaismojuma uzstādīšana. Ir noslēdzies iepirkums par projekta izstrādi un jau norit darbs pie projekta dokumentācijas sagatavošanas. Stadiona seguma maiņu ir paredzēts veikt līdz 2019. gada septembrim. Saulkalnes labiekārtošanas un revitalizācijas projektu ir paredzēts pabeigt 2019. gadā. Šobrīd norit būvdarbu iepirkums, un pēc līguma noslēgšanas ar uzvarētāju būvniecības sezonā tiks pabeigta Saulkalnes projekta realizācija, padarot Saulkalnes vidi pievilcīgāku un ērtāku iedzīvotajiem. Projektā paredzēti arī apgaismojuma risinājumi labiekārtotāja teritorijā. Tā kā pieaug pieprasījums pēc park&ride stāvvietām, 2019. gadā paredzēts projektēt šādu auto novietošanas laukumu teritorijā no Salaspils stacijas līdz dzelzceļa apakšstacijai Miera ielā. Šī ir tikai daļa no svarīgākajiem šā gada darbiem, kurus plānots realizēt infrastruktūras uzlabošanas ietvaros, un, protams, mums visiem ir jārēķinās ar to, ka tas sagādās arī neērtības, jo būvdarbu laikā tiks ierobežota satiksme un, visticamāk, ierastās ikdienas gaitas uz kādu laiku būs jāpārplāno, bet tas viss ir nieks, salīdzinot ar iegūto rezultātu! Lai Salaspils novadam ir veiksmīgs šis gads! Raivis Anspaks, Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos   Foto pie ievada: Guntars Auders

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs