Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Viesi no Ukrainas iepazīstas ar salaspiliešu pieredzi ēku atjaunošanā

Piektdien Salaspilī viesojās viesi no Ukrainas, lai iepazītos ar mūsu pieredzi daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanā. Daļa delegācijas pārstāvju savā valstī strādā ANO Attīstības programmā, kas vairāk fokusējas uz ēku, īpaši sabiedrisko, rekonstrukciju, viesu vidū bija arī Ukrainas Energoefektivitātes aģentūras pārstāvji, Reģionālās attīstības, Enerģētikas un ekonomikas ministriju darbinieki un nozares speciālisti. Ukrainas delegācija Latvijā jau bija iepazinusies ar kopējo likumdošanas bāzi, Ekonomikas ministriju, kopējiem finansēšanas mehānismiem un finanšu institūciju “Altum”, apmeklēja arī “Swedbank”, kas atbalsta biedrības "Daugavas 2" uzsākto ēkas renovācijas projektu Salaspilī. Lai arī viesiem galvenokārt interesēja ESCO* projekti, pēc būtības viņu vizītes mērķis bija ēku atjaunošana un tās tehniskie aspekti. Ēka Daugavas ielā 2 šobrīd ir lielākā daudzdzīvokļu māja Latvijā, kas piedzīvo rekonstrukciju, un šis ir ļoti interesants piemērs, kad daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju biedrība sadarbībā ar pašvaldības kapitālsabiedrību “Salaspils siltums” renovē ēku. “Salaspils Siltums” gan neinvestē finanšu resursus, bet konsultē par projekta vadību un tehniskajiem jautājumiem, tādejādi mazinot tehnisko risku. Šīs ir ļoti interesants un pat unikāls modelis, kā sadarboties publiskā ESCO jomā. Salaspilī Ukrainas delegāciju sagaidīja pašvaldības Administrācijas Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders, “Salaspils Siltuma” speciālisti un biedrības "Daugavas 2" pārstāve Olga Brūvere. Viņa viesiem pastāstīja par ēkas renovācijas gaitu, sākot no organizatoriska rakstura jautājumiem un beidzot ar tehniskajām niansēm. Arī “Salaspils Siltuma” speciālisti atbildēja uz daudzajiem jautājumiem par tehnoloģiskajām niansēm un pašu renovācijas projektu. Lai gan Ukrainas delegācijā bija nozares speciālisti, tomēr atsevišķi renovācijas risinājumi pat viņiem bija pārsteidzošs jaunums un pilnīgi jauna pieredze. Viesi interesējās arī par namu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā un tieši Salaspilī. Ukraiņu delegāciju pavadīja projekta “Viedās pilsētas klasteris” koordinatore inženierzinātņu doktore Ilze Puriņa. “Lepojos, ka mums ir šādi projekti, ko varam parādīt ukraiņiem, jo viņi ir vēl tikai šī ceļa sākumposmā. Latvijā ir ļoti daudz lietu, ko izcelt, bet mēs, latvieši, esam pārāk pieticīgi un bieži pat neapzināmies, ka esam izdarījuši daudz fantastisku lietu. Mums ir liela pieredze, ko nodot kaimiņvalstīm, un, galvenais, izstāstīt par “grābekļiem”, uz kuriem nekāpt. Man ir prieks nest Latvijas pieredzi ārpus mūsu valsts robežām”, saka Ilze Puriņa. *Enerģijas servisa kompānija, kas savas investīcijas atgūst no energoefektivitātes projekta rezultātā panāktā enerģijas ietaupījuma.

lasīt vairāk
Salaspils novada dome izsludina konkursu SIA “Salaspils veselības centrs” valdes locekļa amatam

1. SIA “Salaspils veselības centrs” valdes locekļa/-es amata kandidātiem/-ēm izvirzāmās prasības: 1.1. neattiecas neviens no Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā noteiktiem ierobežojumiem; 1.2. ir akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā, ekonomikā vai vadībzinībās vai tām līdzvērtīgās jomās; 1.3. vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā ar medicīnas pakalpojumu sniegšanu vai to sniegšanas organizēšanā saistītā kapitālsabiedrībā, iestādē vai tās struktūrvienībā (vērtē pēdējo trīs gadu pieredzi); 1.4. pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, personāla vadību, kā arī administratīvo un saimniecisko vadību; 1.5. valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, angļu un krievu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj brīvi lasīt un saprast drukātu tekstu svešvalodā, vidējā līmenī uzturēt dialogu, pārzināt profesionālo terminoloģiju, un spēj brīvi sagatavot rakstisku tekstu; Papildus zināšanas vienā no Eiropas savienības valstu oficiālajām valodām tiks uzskatīta par priekšrocību. 1.6. labas datorprasmes Microsoft Office, (MS Word, MS Excel, MS Windows); 1.7. autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija); 1.8. laba reputācija, atbildības sajūta un precizitāte darbā. 2. Pretendentiem/ -ēm iesniedzamie dokumenti: 2.1. pieteikuma/ motivācijas vēstule; 2.2. profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), norādot, kur un kādā veidā iegūtas 1. punktā noteiktās obligātās prasmes, 2.3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; 2.4. valsts valodas zināšanu apliecinošs dokuments, ja izglītība nav iegūta valsts valodā; 2.5. pretendents var pievienot citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu. 3. Pieteikumi iesniedzami līdz 2018. gada 20. septembrim plkst. 18.00, pa pastu, norādot adresātu - Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169, vai personīgi Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspils, 310. kabinetā, vai elektroniski uz šādu e-pasta adresi:

lasīt vairāk
Zināmi jaunākie peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti augustā

Veselības inspekcija informē, ka pēc 6. un 7. augustā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm oficiālajās peldvietās ir noteikts aizliegums peldēties Šūņu ezera peldvietā, Daugavpilī, kurā konstatēts augsts mikrobioloģiskais piesārņojums, bet pārējās 55 oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts. Arī zilaļģu masveida savairošanās oficiālajās peldvietās nav novērota. Pēc iedzīvotāju un/vai pašvaldību sniegtās informācijas aizdomas par potenciāli toksisko zilaļģu savairošanos joprojām pastāv šādās neoficiālajās peldvietās: Ādažu un Garkalnes novada Lielā Baltezera peldvietās, Mazā Baltezera peldvietā Alderos, Daugavas peldvietās Lielvārdes novadā „Austriņu ceļš un „Daugavas iela”, Salaspils novadā Saulkalnes peldvietā un peldvietā pie Rīgas HES, Aizkraukles peldvietā Daugavas kreisajā krastā pie Pļaviņu HES. Ķīpsalas peldvietā Rīgā, Daugavā pie Vanšu tilta, kur pastāvēja aizdomas par zilaļģu masveida savairošanās iespēju, tā tomēr nav notikusi, aicinām peldētājus sekot līdzi vizuāli novērojamām ūdens kvalitātes izmaiņām. Turpinoties karstam un sausam laikam, zilaļģu savairošanās risks joprojām pastāv daudzās vietās, tāpēc Inspekcija aicina iedzīvotājus īpaši izvērtēt peldvietas izvēli un tās ūdens kvalitāti, ja neizmantojat oficiālās peldvietas. Pirms peldēšanās izvēlētajā ūdenstilpē īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem: netipiska ūdens krāsa un smarža, virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas), peldoši un citi atkritumi ūdenī, zilaļģu masveida savairošanās, par ko liecina duļķains zilgani zaļš ūdens un tādas pašas krāsas plēve virs ūdens un saskalojumi krastā. Vēršam uzmanību, ka Inspekcija ir saņēmusi informāciju no vairākiem iedzīvotājiem, kuriem pēc peldes atsevišķās neoficiālajās peldvietās novērotas alerģiskas ādas reakcijas (nieze, izsitumi). Ja attiecīgajā peldvietā nav novērota zilaļģu savairošanās masveidā, tad šos simptomus nav iespējams viennozīmīgi attiecināt uz ūdens kvalitāti, jo ādas alerģijas cēloņi var būt ļoti dažādi, t.sk. kukaiņu kodumi ūdens tuvumā, pat saules radiācijas iedarbība, pārtikas izsauktas alerģijas (jo īpaši bērniem) u.c. Ja šādus simptomus peldētājiem, jo īpaši bērniem, novēro jau vairs ne tikai atsevišķos gadījumos, tad var rasties aizdomas par t.s. „peldētāju niezi”.  Novērojot iepriekš minētās pazīmes, vai rodoties aizdomām, ka peldūdens kvalitāte ir pasliktinājusies, iedzīvotāji ir aicināti par to informēt Inspekciju, aizpildot anketu Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā „Vides veselība”–„Peldūdens”–„Iedzīvotāju līdzdalība peldūdens kvalitātes novērojumos”. Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība – Peldūdens - Peldūdens monitorings. Ūdens kvalitāti 56 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas septembra sākumā.

lasīt vairāk
Līdz 15.augustam veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu). Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv  lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, kurš bez maksas ir pieejams kā iOS tā Android operētājsistēmu viedtālruņiem. Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

lasīt vairāk
Paziņojums par 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu

13.Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2018.gada 20.augusts. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir: reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām; ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa); attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju: kurš prot latviešu valodu; kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai; kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts; kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1.punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētās reizēs. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz pieteikuma veidlapas un iesniedzams līdz 2018.gada 20.augustam, plkst.18.00, Salaspilī, Līvzemes ielā 8, Salaspils valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ar norādi “Salaspils novada vēlēšanu komisijai”. Iesniedzējam jāparakstās speciālā veidlapā par pieteikuma iesniegšanu. Klientu apkalpošanas centra darba laiks: pirmdienās – 8.00-19.00 otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8.00-18.00 piektdienās – 8.00-14.00 Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums: Pdf; word Atgādinām, ka Salaspils novadā ir 4 vēlēšanu iecirkņi: Nr.765 – Salaspils sporta nams Nr.766 – LU Bioloģijas institūts Nr.767 – K/n „Rīgava” Nr.964 – Sociālais centrs Salaspils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Žanna Maļinovska 2018. gada 3. augustā

lasīt vairāk
13. augustā būs slēgta Dzimtsarakstu nodaļa

Informējam, ka 13. augustā būs slēgta Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļa. Jebkāda veida civilstāvokļa aktu reģistrācijai (jaundzimušo reģistrācija, miršanas fakta reģistrācija) lūdzam vērsties tuvākajās Dzimtsarakstu nodaļās - Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (Aglonas ielā 4B), Ikšķiles novada Dzimtsarakstu nodaļā (Peldu ielā 22) vai arī Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā (Ulbrokā, Insitūta ielā 1). Atvainojiet par sagādātajām neērtībām! 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs