Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Šogad 9. jūlijs Latvijā būs brīvdiena

Šogad pirmo reizi tiks piemērots likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteiktais, ka gadījumā, ja svētku diena - Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu. Tātad šogad 9. jūlijs Latvijā būs brīvdiena. Tā, kā šī svētku diena ir pirmo reizi, Labklājības ministrija skaidro: Atbilstoši vispārējam principam darbs šajā brīvdienā darbiniekiem nav jāveic. Ja cilvēks tiek nodarbināts šī gada 9. jūlijā, darba devējam viņam ir jāpiešķir līdzvērtīga kompensējoša atpūta. Tiem darbiniekiem, kuri tiks nodarbināti šī gada 8. jūlijā, tas ir - svētku dienā, par darbu papildus jau noteiktajai darba algai būs jāizmaksā arī Darba likumā paredzētā piemaksa par darbu svētku dienā. Tas ir - ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, — ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu vai arī jāpiešķir atbilstoša apmaksāta atpūta citā laikā. Gadījumā, ja darbiniekam, piemēram, ir piešķirts divas nedēļas ilgs ikgadējais apmaksātais atvaļinājums no 2018. gada 2. jūlija līdz 15. jūlijam, tad atvaļinājums tiks pagarināts par vienu svētku dienu – Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma dienu. Darba devējam nav pienākums pagarināt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par 9. jūlijā noteikto brīvdienu, jo tā nav uzskatāma par svētku dienu. Līdz ar to darbiniekam faktiski darbā būs jāierodas 2018. gada 17. jūlijā. Savukārt, ja darbiniekam ir piešķirts vienu kalendāro nedēļu ilgs ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, no 2018. gada 2. jūlija līdz 8. jūlijam, tad darbiniekam atvaļinājums tiek pagarināts par vienu svētku dienu un darbā ir jāierodas 2018. gada 10. jūlijā.

lasīt vairāk
No 16. jūlija līdz 29.jūlijam būs slēgts Saulkalnes AAC

  Informējam, ka Saulkalnes apmeklētāju apkalpošanas centrs no šī gada 16. jūlija līdz 29.jūlijam būs slēgts.

lasīt vairāk
Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina ģerboņu sienu

26. jūnijā pie ēkas Torņa ielā 4 notika dekoratīvās sienas “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” atklāšana. Siena, uz kuras atradīsiet arī Salaspils novada ģerboni, ir visu Latvijas pašvaldību dāvinājums valsts nozīmīgajā jubilejā. Panno (apgleznotā siena) ar Latvijas pilsētu un novadu ģerboņiem tapis pēc Rīgas domes un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iniciatīvas un to apgleznojis starptautiski pazīstamais latviešu mākslinieks Leonards Laganovskis, informē  Latvijas Pašvaldību savienības Komunikācijas nodaļas vadītāja Jana Bunkus. Siena pirmo reizi tika apgleznota 2005. gadā, tomēr, ņemot vērā faktu, ka pa šo laiku ir notikusi Administratīvi teritoriālā reforma un daudzas pašvaldības mainījušas savas administratīvās aprises, Latvijas simtgadē tapa ideja sienas gleznojumu atjaunot ar aktuālajiem pašvaldību ģerboņiem.  Kompozīciju vainago valsts ģerbonis, zem tā novietots valsts galvaspilsētas Rīgas ģerbonis un savulaik starptautiski atzītās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā izkārtoti republikas pilsētu ģerboņi un tiem seko novadu ģerboņi alfabēta secībā.  Gleznojuma atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši, tā cieši saistīta ar 1991. gada barikāžu notikumiem. Atceroties šo laiku, Vecrīgas laukumam Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra, Smilšu ielas un Torņa ielas krustojumā tika piešķirts 1991. gada barikāžu laukuma nosaukums, ko apliecina skaidrojuma plāksne “Laukums nosaukts par godu 1991. gada 13. – 27. janvāra notikumiem, kad iedzīvotāji apsargāja Latvijas Republikas valdības, sakaru un plašsaziņas iestādes, lai nepieļautu pret valsts neatkarības atjaunošanu vērsto bruņoto apvērsumu”.  Laukums atrodas Vecrīgas ārējā malā, pie Bastejkalna un tā redzamākā fasāde ir Jēkaba kazarmu ēkas Torņa ielā 4 pretugunsmūris. Gan laukuma nosaukums, gan sienas gleznojums ir kā vēstījums par laiku, kad cilvēki no visas Latvijas ieradās Rīgā, lai sargātu savu dzimteni.  “Šis gleznojums ir nopietns simbols Latvijas pašvaldību un tautas saliedētībai, jo nu jau otro reizi tapis par piemiņu vēstures notikumam, kurš saules mūžu paliks ierakstīts mūsu dzimtenes atmiņu ārēs. Tas ir dziļš vēstījums Latvijas simtgadē. Paldies Rīgas pašvaldībai par iniciatīvu un visām pašvaldībām par atbalstu šīs idejas realizēšanā,” pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.  Katra Latvijas pašvaldība ģerboņu sienas atjaunošanā piedalījās ar līdzfinansējumu.  Sienas gleznojums un labiekārtotā teritorija ir Latvijas Pašvaldību savienības un vairāku Rīgas domes struktūrvienību (SIA “Rīgas nami”, Rīgas Austrumu izpilddirekcija, SIA “Rīgas meži”, Satiksmes departaments) kopprojekts. FOTO: www.lps.lv

lasīt vairāk
22. jūnijā Klientu apkalpošanas centrs strādās līdz plkst. 12

SALASPILS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA DARBA LAIKS SVĒTKOS: 21.06. 08.00-18.0022.06. 08.00-12.00

lasīt vairāk
Noslēdzies metu konkurss par septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvi

Ar katru gadu Salaspils novadā pieaug iedzīvotāju skaits un arvien vairāk ģimeņu mūsu novadu izvēlas par savu dzīvesvietu, tādēļ vēl aktuālāks kļūst jautājums par vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Šobrīd savu vietu pašvaldības “dārziņā” gaida teju 700 bērnu. Lai šo rindu samazinātu, pašvaldība lēma par vēl viena bērnudārza būvniecību, tādēļ šī gada martā tika izsludināts metu konkurss “Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī”. Pretendentiem tika izvirzīti šādi uzdevumi: lakonisks, apkārtējās pilsētvides kontekstam atbilstošs ēkas arhitektoniskais risinājums; energoresursus taupoša ēka un teritorija; racionāla satiksmes organizācija projektējamā Rubeņu ielā un PII teritorijā; teritorijas labiekārtojums un apstādījumu struktūra – ekoloģiski, videi draudzīgi risinājumi ar izglītojošu funkciju; izstrādājot projektu, noteikt maksimālo bērnu vietu skaitu. Līdz noteiktajam termiņam tika saņemti sešu pretendentu piedāvājumi, kurus konkursa komisija vērtēja 20. jūnijā. Konkursa nolikumā ir paredzēts, ka uzvarētājs saņem uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, taču papildu tam pašvaldība piešķīra arī naudas balvas. Pēc rūpīgas izvērtēšanas konkursa komisija, kuras sastāvā bija domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, izpilddirektors Mareks Kalniņš, ainavu arhitekte Daiga Veinberga un būvvaldes galvenais arhitekts Jānis Šrēders, par labāko un inovatīvāko atzina metu ar devīzi “MĀJA 2020”, kuru projektētāji – SIA “MADE arhitekti” redz kā MĀJU, kur arī katrs bērns tā jutīsies. “Galvenais kritērijs ir mazo cilvēku drošības sajūta. Arhitektūras risinājumi, kas rada drošības un patvēruma sajūtu, kad bērns nav kopā ar ģimeni,” saka arhitekti. “Latvijā bērnudārzu būvniecības tradīcijas parasti balstās padomju modernismā, kas vēl arvien tiek turpināts un kurā tiek ignorētas bērnu psiholoģijas īpatnības un vajadzības Tāpat mūsdienu dzīvesveids un ekonomika rada jaunus izaicinājumus, kurus nevar atrisināt ar iepriekš plānotām ēkām.” Arhitekti ir pārliecināti, ka inovācijas projektēšanā un būvniecībā ir jālieto, lai taupītu pasūtītāja resursus. 1. vietas ieguvējs saņēma naudas balvu 7000 eiro apmērā. Par otro labāko metu komisija atzina darbu ar devīzi “RADA0025”, kam piešķirti 4000 eiro, savukārt trešās vietas ieguvējs (devīze- “ABCD1234”) saņēma 3000 eiro. Interesenti visus konkursam iesniegtos metus var apskatīt domes ēkas otrā stāva foajē.

lasīt vairāk
Konkursā “Pakalpojumu izcilības balva” Salaspils iegūst 2. vietu

Pirms vairāk nekā diviem gadiem Salaspils novada domes telpās durvis vēra Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), piedāvājot iedzīvotājiem vienuviet saņemt gan pašvaldības, gan valsts iestāžu pakalpojumus. Tas, protams, pašvaldībai bija liels izaicinājums, tomēr svarīgākais ir mūsu iedzīvotājs, kurš tādējādi ietaupa savu laiku. Mūsu VPVKAC darbība ir pozitīvi novērtēta ne tikai no iedzīvotāju, bet arī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) puses, jo konkursā “Pakalpojumu izcilības balva” Salaspils novadu nozīmes centru pašvaldību kategorijā ir ieguvusi otro vietu, piekāpjoties vien Ādažu kolēģiem. VPVKAC novērtēšana tika organizēta brīvprātīga konkursa veidā, novērtēšanā ņemot vērā gan pašvaldības pieteikumos sniegto informāciju, gan objektīvi iegūstamus VPVKAC darbības rezultātu datus. “Izvērtējot Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pagājušā gada statistiku, ik dienu esam apkalpojušas apmēram 130 klientus, no kuriem 80 bija pašvaldības jautājumi un 50 - valsts pakalpojumi, tātad pašvaldības pakalpojumi ir bijuši vairāk,” stāsta vecākā klientu apkalpošanas specialiste Daina Tenisone. ”Pašvaldībā pakalpojumi ir aprakstīti un ir izstrādātas veidlapas, kas jāiesniedz VPV KAC. Jautājumi ir ļoti daudz un dažādi, piemēram, par pirmskolas izglītības iestādēm, par neizvērtējamajiem pabalstiem un braukšanas kompensācijām, daudzbērnu ģimenes statusu un citi. Atgādinām, ka ikgadējie suņu žetonu arī ir jāizņem mūsu Klientu apkalpošanas centrā.” No valsts pakalpojumiem pagājušajā gadā vispieprasītākie bija pieteikumi slimības pabalsta piešķiršanai, bērna piedzimšanas pabalsti un bezdarbnieku pabalsti. Šobrīd šie pieprasījumi mazliet samazinās, jo mūsu apkalpošanas speciālistes apmāca klientus iesniegt pieteikumus elektroniski portālā www.latvija.lv. Pašvaldības foajē ir pieejami divi publiskie datori, kurus mūsu darbinieces izmanto, lai individuāli apmācītu iedzīvotājus lietot e-pakalpojumus. Mūsu Klientu apkalpošanas centra speciālistes ir ļoti atsaucīgas un zinošas un vienmēr gatavas jūs konsultēt un sniegt palīdzību. Gaidām jūs mūsu Klientu apkalpošanas centrā!  

lasīt vairāk
Aicinām uz sabiedrisko apspriešanu par pašvaldības autoceļu, ielu būvniecību un pārbūvi

Salaspils novada pašvaldība aicina uz sabiedrisko apspriedi par potenciālo projektu "Pašvaldības autoceļu, ielu būvniecība un pārbūve Salaspils novadā" (turpmāk - projekts), kuru plānots īstenot atklāta projektu iesniegumu konkursa "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Sabiedriskā apspriešana notiks 2018.gada 5.jūlijā plkst.17.00 Līvzemes ielā 8.  Tās ietvaros ir plānots informēt par projektā ietvertajiem objektiem (ceļiem).Uz sabiedrisko apspriešanu īpaši tiek aicināti Salaspils novada uzņēmēji, jo saskaņā ar konkursa nosacījumiem prioritāte atbalsta saņemšanai ir ceļiem pēc to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā.> Lūdzam reģistrēties sabiedriskās apspriešanas sanāksmei līdz 2018.gada 2.jūlija plkst. 17:00., pieteikumu dalībai sūtot uz e-pastu:

lasīt vairāk
Tiešsaistē būs iespējams vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!”

No 2018. gada 7. jūnija visiem interesentiem būs iespēja tiešsaistē vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes - stipras ģimenes!”, kur lektori kopā ar dažādu nozaru ekspertiem diskutēs par tādām ģimenei un vecākiem aktuālām tēmām, kā finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, ģimenes attiecību veidošana, psiholoģiskie un ētiskie aspekti u.c. Lekciju un diskusiju kurss norisināsies 7. jūnijā, 12. jūnijā, 14. jūnijā un 19. jūnijā no plkst. 18.00, un tās tiešraidē varēs vērot mājaslapā http://svgimenesmaja.lv/webinari. Lekciju un diskusiju laikā būs iespēja ekspertiem uzdot arī sev interesējošos jautājumus, sūtot tos uz e-pastu

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs