Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Stājas spēkā dzīvokļu īpašniekiem būtiskas ugunsdrošības noteikumu prasības

Nākamajos divos gados stājas spēkā vairākas dzīvokļu īpašniekiem būtiskas ugunsdrošības noteikumu prasības. Esam jau informējuši, ka 2016. gada 19.aprīlī pieņemtajos ugunsdrošības noteikumos (Ministru kabineta noteikumi Nr. 238) ir iekļautas vairākas prasības, kas stājas spēkā nākamajos divos gados un kas ir būtiskas dzīvokļu īpašniekiem: daudzdzīvokļu mājās ierasta prakse ir virs gāzes plīts uzstādīt tvaika nosūcēju, kura izejošā caurule parasti ir ievadīta virtuves sienā tuvākajā pieejamajā atverē, kas bieži ir mājas kopējā dabīgās ventilācijas sistēma. Un virtuvēs ļoti bieži ir salikti stikla pakešu logi, kas nenodrošina gaisa apmaiņu. Tādēļ ugunsdrošības noteikumos iekļauta prasība, ka daudzdzīvokļu mājās dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts (plīts) un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves. Prasība stājas spēkā jau no 2019. gada 1. janvāra; savukārt, dūmu detektori, kuri jau šobrīd ir obligāti gan Lietuvā, gan Igaunijā, ir viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā pasargāt sevi un savu mājokli. Latvijā autonomajiem ugunsgrēka detektoriem visos dzīvokļos jābūt no 2020. gada 1.janvāra, taču būtu ieteicams detektorus sākt lietot jau tagad; no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektu jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A113B. Noteikumu izpratnē viendzīvokļa objekts ir brīvi stāvoša savrupmāja (piemēram, individuālā ģimenes māja, villa, mežsarga māja, lauku māja, vasarnīca, dārza māja), arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Aicinām pievērst uzmanību arī elektroinstalācijas, apkures un ventilācijas sistēmām, kurām jāveic tehniskā stāvokļa pārbaudes. Īpaši būtiski tas ir vecāku ēku elektroinstalācijai, kur vadi vairs nav jauni, iespējami nedroši savienojumi un neatbilstoši drošinātāji. Tas rada ugunsgrēka riska būtisku pieaugumu. Tādēļ ugunsdrošības noteikumos noteikts, ka jāveic elektroinstalācijas pārbaude. Ir vēl citas būtiskas lietas, kas palīdzēs samazināt ugunsnelaimju risku. Jāpadomā gan par to, kā pagalmā tiek novietota mašīna, gan arī par to, kur tieši kāpņu telpā tiek nolikti bērnu ratiņi, ragaviņas vai velosipēdi. Nekas nedrīkst apgrūtināt piekļuvi izejai no ēkas, bet ārpusē — operatīvā transporta pārvietošanos. Ikvienam, kurš dzīvo daudzstāvu namā augstāk par 5 stāvu un kura lodžijā vai balkonā ir bijusi evakuācijas lūka, ir pienākums to atbrīvot, lai nepieciešamības gadījumā lūku varētu izmantot cilvēku evakuācijai. Bez tam namos jāuzrauga, lai būtu brīvas pārejas uz blakus sekcijām un izejas uz ārējām evakuācijas kāpnēm, darbotos lūkas nepiedūmojamās kāpņu telpās un dzīvokļos uzstādītās ugunsgrēka izziņošanas ierīces. Ugunsdrošības prasību ievērošana palīdzēs novērst ugunsgrēkus, bet, ja tomēr ugunsgrēks būs izcēlies, sekmēs ugunsgrēka dzēšanu, kā arī samazinās nodarīto kaitējumu.

lasīt vairāk
Atbalsta komplektu preču izdale Salaspilī turpinās!

Salaspils novada Sociālā dienesta telpās, Kalnu ielā 2, pirmdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta pakas no 2019.gada būs pieejamas lielākam personu lokam: Trūcīgas vai krīzes situācijā nonākušas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242,00 euro, pamatojoties uz Sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Detalizētāka informācija Labklājības Ministrijas sagatavotajā infografikā. 29 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali 475 vietās un izsniedz gatavas maltītes 16 zupas virtuvēs. Komplektu piegādi partnerorganizācijām nodrošina AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Lat Eko Food" un SIA "Hermess",SIA"Sanitex". Informācija pa tālruni 67946788, 27660524,

lasīt vairāk
Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus tarifus SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā. No 2019.gada par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Getliņi EKO” poligonā būs jāmaksā 58,12 EUR/t. Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei un maksai par atkritumu noglabāšanu “Getliņi EKO” poligonā, no 2019.gada 1.janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par sadzīves atkritumu izvešanu SIA “Eco Baltia vide” apkalpotajās pašvaldībās, tostarp arī Salaspils novadā. DRN Latvijā tiek piemērots atkritumu apglabāšanai un atsevišķu preču realizēšanai vai izmantošanai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tā mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Atkritumu apsaimniekošanas jomā ar DRN apliek:1) atkritumu apglabāšanu;2) videi kaitīgas preces;3) preču un izstrādājumu iepakojumu (turpmāk - iepakojums) un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus (turpmāk - vienreiz lietojamie trauki);4) transportlīdzekļus. DRN likmes nodokļa objektiem ir diferencētas atkarībā no konkrētās objektu grupas ietekmes uz vidi. Vienlaicīgi DRN likmes veidotas kā motivējošs instruments gan radītā atkritumu apjoma samazināšanai, gan arī apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanai. Ar nodokļa starpniecību tiek īstenots princips „piesārņotājs maksā”. DRN par atkritumu apglabāšanu jau tiek maksāts kopš 1991. gada. Taču par nodokļa ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanu var sākt runāt tikai no 2009. gada 1. jūlija, kad DRN likmes par atkritumu apglabāšanu tika būtiski palielinātas. Salaspils novadā SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru (bez PVN) no nākamā gada 1. janvāra būs – 11,28 EUR/m3 (šobrīd – 9,18 EUR/m3). Tādējādi privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24m3 konteinera vienas tukšošanas reizes izmaksas pieaugs 0,61 EUR ar PVN. Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un u.c. pakalpojuma sniedzēja izmaksas. SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto, arī turpmāk katru gadu pieaugs DRN par atkritumu noglabāšanu poligonā, kas proporcionāli atspoguļosies pakalpojumu cenās. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 2018.gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā pieauga līdz 35 EUR/t, 2019. gadā DRN likme būs 43EUR/t, bet 2020.gadā –  50 EUR/t. Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas šķirot atkritumus un attiecīgi samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā, SIA “Eco Baltia vide” turpinās investēt atkritumu šķirošanas infrastruktūrā un jaunos, modernos risinājumos.   Saistītie raksti: Apstiprina SIA "Getliņi EKO" atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus    

lasīt vairāk
Aicinām pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanas projektiem

Jau vairākus gadus, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, Salaspils novada iedzīvotāji labiekārto daudzdzīvokļu māju apkārtni un uzlabo savu dzīves vidi. Lemjot par projektu ietvaros piesaistīto līdzekļu izmantošanu, salaspilieši galvenokārt izšķiras par autostāvvietu ierīkošanu, gājēju celiņu, brauktuvju izbūvi, soliņu un atkritumu tvertņu uzstādīšanu, veco koku izzāģēšanu un jaunu sastādīšanu, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un citiem darbiem. Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu mājas pagalms kļūst skaistāks, atliek vienoties ar kaimiņiem un pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam. Ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos  „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”.  Jūsu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 2019.gada 8.martam. Apzinoties, ka iedzīvotājiem pieteikumu sagatavošana var šķist sarežģīta, pirms dokumentu iesniegšanas pieņemšanas laikos var konsultēties pie Attīstības daļas vadītāja Guntara Audera (t. 67981060), Tehniskās daļas vadītājas Sandras Krēsliņas (t. 67981036) un ainavu arhitektes Daigas Veinbergas (t. 67981063).  

lasīt vairāk
Atbalsta komplektu preču izdale Salaspilī turpinās!

Salaspils novada Sociālā dienesta telpās, Kalnu ielā 2,  pirmdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros var saņemt atbalsta preču komplektus,  kā arī piedalīties organizētajos papildpasākumos var trūcīgas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188,00 euro, pamatojoties uz Sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas! Informācija pa tālruni 67946788, 27660524,

lasīt vairāk
Apstiprina SIA "Getliņi EKO" atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018. gada 28. novembrī pieņēma lēmumu Nr.131 (protokols Nr.50, 1.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”  (turpmāk – lēmums Nr.131).  Ar lēmumu var iepazīties šeit. Saistītie raksti: Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs  

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs