Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Publiskai apspriešanai nodod Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu

15. novembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu nodot publiskai apspriešanai Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu. Attīstības programma ir pamats Salaspils novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Ņemot vērā, ka Attīstības programmas 2012.-2018.gadam periods beigsies 2019.gada 1.janvārī, dome 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu par Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Šobrīd ir izstrādāts projekts divos sējumos- “Esošās situācijas izvērtējums” un “Stratēģiskā daļa”. Priekšlikumus un iebildumus ar norādi “Priekšlikumi Attīstības programmai” var iesniegt no 2018.gada 20.novembra līdz 2018.gada 27.decembrim šādos veidos: sūtot uz e-pastu: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169. Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām iesniegto iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums un dalībnieku saraksts tiks ievietots pašvaldības mājaslapas sadaļā "Sabiedrības līdzdalība". Saistītie dokumenti: Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam Salaspils novada Attīstības programma 2012. – 2018. gadam Teritorijas plānojums Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā 1. Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments 2. Dokumenta nosaukums Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam 3. Politikas joma un nozare vai teritorija Valsts pārvalde/ pašvaldība/  Salaspils novads. 4. Dokumenta mērķgrupas Salaspils novada iedzīvotāji, uzņēmēji, potenciālie apmeklētāji un tūristi 5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Salaspils novada Attīstības programma 2018.-2025.gadam ir dokuments, kurā definēta Salaspils novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. Attīstības programma ir pamats Salaspils novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Ņemot vērā, ka Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam periods beigsies 2019.gada 1.janvārī, Salaspils novada dome 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu par Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. 6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 01.01.2018. – 02.02.2019. 7. Dokumenti Esošās situācijas izvērtējums; Stratēģiskā daļa 8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Publiskā apspriešana. 9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus un iebildumus ar norādi “Priekšlikumi Attīstības programmai” var iesniegt no 2018.gada 20.novembra līdz 2018.gada 27.decembrim šādos veidos: sūtot uz e-pastu: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169. 10. Cita informācija Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām iesniegto iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums un dalībnieku saraksts tiks ievietots pašvaldības mājaslapas  sadaļā "Sabiedrības līdzdalība". 11. Atbildīgā amatpersona Salaspils novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders tālr: 67981060, 26443513 e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Par Salaspils novada pašvaldības privātuma politiku

Šā gada 15. novembrī ar Salaspils novada domes izpilddirektora Mareka Kalniņa rīkojums Nr. ADM/1-25/18/176 ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības privātuma politika, kas nosaka, kā un kāpēc pašvaldība izmanto iedzīvotāju personisko informāciju. Salaspils novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu, tai skaitā skolu, bibliotēku, starpniecību nodrošina pašvaldībai uzticētās pārvaldes funkcijas, aizstāvot un ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses. Šī dokumenta mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt par to, kā un kāpēc pašvaldība izmanto iedzīvotāju personisko informāciju, tāpēc dokumentā izmantota vienkārša valoda. Pašvaldības mērķis ir likt saviem iedzīvotājiem justies droši, izpaužot savus personas datus - jebkādu informāciju, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāju personas dati pie ir drošībā un lai to apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un pašvaldības iekšējām kārtībām. Salaspils novada pašvaldība apņemas aizsargāt iedzīvotāju personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visās pašvaldības darbībās. Šī politika ļauj izprast, kādus datus pašvaldība var iegūt par iedzīvotājiem, kā tos izmantos, kā sniegs informāciju par tiesībām un to, kā ar Pašvaldību var sazināties. Kādu kategoriju personas datus Pašvaldība ievāc savu pārvaldes funkciju ietvaros un kam tie tiek nodoti – par to lasiet dokumenta pilno versiju.

lasīt vairāk
Invalīdi saņems ikgadējo pabalstu

Salaspils novada pašvaldības pabalstu var saņemt pirmās, otrās grupas invalīdi un invalīdi kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) Starptautiskajā invalīdu dienā, kas tiek atzīmēta 3.decembrī, ja minētā persona (vai tās likumīgais pārstāvis) līdz 20.novembrim ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā un aizpilda iesniegumu par pabalsta saņemšanu. Personai iesniegums jāiesniedz tikai vienu reizi, izņemot gadījumus, ja mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, vai ir nepieciešams veikt citas izmaiņas.

lasīt vairāk
Automatizēts siltummezgls – lieliska iespēja samazināt maksājumus par apkuri

Modernu automatizētu siltummezglu, kas tiek uzstādīti ēkās, galvenā priekšrocība ir regulēt apkures un karstā ūdens temperatūru pēc uzstādītajiem parametriem. Automatizēta siltummezgla lielākās priekšrocības iedzīvotāji īpaši var sajust pārējas periodos – rudenī un pavasarī, kad āra gaisa temperatūtas svārstības ir novērojamas visbiežāk. Ēkas siltummezglā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam, piemēram, diennaktij, nedēļai vai atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas vai gluži pretēji - ieslēdzas.  Automatizētā siltummezgla iespējas ir ļoti plašas, un katra ēka var uzstādīt sev vēlamākos iestatījumus pie dažādiem darbības režīmiem – piemēram, vienas mājas iedzīvotāji vēlas, lai apkures sistēma “izslēdzas” pie āra gaisa temperatūras +10 grādi, cita - pie +12 grādiem, bet trešā vēlas saglabāt apkuri pat līdz +15 grādiem. Automatizētā siltummezgla uzstādīšana rada izmaksas, bet ieguvumus ēkas iedzīvotāji sajutīs jau pirmajā rudenī. Šī gada oktobra āra gaisa temperatūra uzskatāmi parādīja automatizēto siltummezglu ieguvumus – dienās, kad āra gaisa temperatūra tuvojās +20 grādu atzīmei, automatizētie siltummezgli savlaicīgi atslēdza apkures padevi, tādējādi lieki netika tērēta siltumenerģija, kas atkal pozitīvi atspoguļosies iedzīvotāju rēķinos par apkuri. Gadījumos, kad ēkai nav uzstādīts automatizēts siltummezgls, apsaimniekošanas uzņēmuma siltumtehniķim jādodas uz ēkas siltummezglu un manuāli jāregulē vai jāatslēdz apkuri. Šādos gadījumos paiet laiks, kurā tiek patērēta siltumenerģija apkurei, kad tā nav nepieciešama, lai saglabātu komfortablu temperatūru dzīvokļos.

lasīt vairāk
Notiks rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles

Salaspils novada pašvaldība ziņo, ka tiek rīkota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtā izsole pašpatēriņa zvejai Rīgas HES ūdenskrātuvē, Salaspils novada administratīvajā teritorijā. Izsoles objekts: Izsolei tiek nodoti 9 zivju murdi zvejai Rīgas HES ūdenskrātuvē fiziskām personām pašpatēriņam. Zvejas tiesību noma pašpatēriņam tiek pārdota mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tiesībām noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu. Iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. novembra plkst. 14.00. Veidlapa pieejama domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai ŠEIT. Iesniegumi jāiesniedz domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī vai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz e-pastu:

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs