Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Stājas spēkā dzīvokļu īpašniekiem būtiskas ugunsdrošības noteikumu prasības

Nākamajos divos gados stājas spēkā vairākas dzīvokļu īpašniekiem būtiskas ugunsdrošības noteikumu prasības. Esam jau informējuši, ka 2016. gada 19.aprīlī pieņemtajos ugunsdrošības noteikumos (Ministru kabineta noteikumi Nr. 238) ir iekļautas vairākas prasības, kas stājas spēkā nākamajos divos gados un kas ir būtiskas dzīvokļu īpašniekiem: daudzdzīvokļu mājās ierasta prakse ir virs gāzes plīts uzstādīt tvaika nosūcēju, kura izejošā caurule parasti ir ievadīta virtuves sienā tuvākajā pieejamajā atverē, kas bieži ir mājas kopējā dabīgās ventilācijas sistēma. Un virtuvēs ļoti bieži ir salikti stikla pakešu logi, kas nenodrošina gaisa apmaiņu. Tādēļ ugunsdrošības noteikumos iekļauta prasība, ka daudzdzīvokļu mājās dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts (plīts) un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves. Prasība stājas spēkā jau no 2019. gada 1. janvāra; savukārt, dūmu detektori, kuri jau šobrīd ir obligāti gan Lietuvā, gan Igaunijā, ir viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā pasargāt sevi un savu mājokli. Latvijā autonomajiem ugunsgrēka detektoriem visos dzīvokļos jābūt no 2020. gada 1.janvāra, taču būtu ieteicams detektorus sākt lietot jau tagad; no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektu jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A113B. Noteikumu izpratnē viendzīvokļa objekts ir brīvi stāvoša savrupmāja (piemēram, individuālā ģimenes māja, villa, mežsarga māja, lauku māja, vasarnīca, dārza māja), arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Aicinām pievērst uzmanību arī elektroinstalācijas, apkures un ventilācijas sistēmām, kurām jāveic tehniskā stāvokļa pārbaudes. Īpaši būtiski tas ir vecāku ēku elektroinstalācijai, kur vadi vairs nav jauni, iespējami nedroši savienojumi un neatbilstoši drošinātāji. Tas rada ugunsgrēka riska būtisku pieaugumu. Tādēļ ugunsdrošības noteikumos noteikts, ka jāveic elektroinstalācijas pārbaude. Ir vēl citas būtiskas lietas, kas palīdzēs samazināt ugunsnelaimju risku. Jāpadomā gan par to, kā pagalmā tiek novietota mašīna, gan arī par to, kur tieši kāpņu telpā tiek nolikti bērnu ratiņi, ragaviņas vai velosipēdi. Nekas nedrīkst apgrūtināt piekļuvi izejai no ēkas, bet ārpusē — operatīvā transporta pārvietošanos. Ikvienam, kurš dzīvo daudzstāvu namā augstāk par 5 stāvu un kura lodžijā vai balkonā ir bijusi evakuācijas lūka, ir pienākums to atbrīvot, lai nepieciešamības gadījumā lūku varētu izmantot cilvēku evakuācijai. Bez tam namos jāuzrauga, lai būtu brīvas pārejas uz blakus sekcijām un izejas uz ārējām evakuācijas kāpnēm, darbotos lūkas nepiedūmojamās kāpņu telpās un dzīvokļos uzstādītās ugunsgrēka izziņošanas ierīces. Ugunsdrošības prasību ievērošana palīdzēs novērst ugunsgrēkus, bet, ja tomēr ugunsgrēks būs izcēlies, sekmēs ugunsgrēka dzēšanu, kā arī samazinās nodarīto kaitējumu.

lasīt vairāk
Atbalsta komplektu preču izdale Salaspilī turpinās!

Salaspils novada Sociālā dienesta telpās, Kalnu ielā 2, pirmdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta pakas no 2019.gada būs pieejamas lielākam personu lokam: Trūcīgas vai krīzes situācijā nonākušas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242,00 euro, pamatojoties uz Sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Detalizētāka informācija Labklājības Ministrijas sagatavotajā infografikā. 29 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali 475 vietās un izsniedz gatavas maltītes 16 zupas virtuvēs. Komplektu piegādi partnerorganizācijām nodrošina AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Lat Eko Food" un SIA "Hermess",SIA"Sanitex". Informācija pa tālruni 67946788, 27660524,

lasīt vairāk
Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus tarifus SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā. No 2019.gada par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Getliņi EKO” poligonā būs jāmaksā 58,12 EUR/t. Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei un maksai par atkritumu noglabāšanu “Getliņi EKO” poligonā, no 2019.gada 1.janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par sadzīves atkritumu izvešanu SIA “Eco Baltia vide” apkalpotajās pašvaldībās, tostarp arī Salaspils novadā. DRN Latvijā tiek piemērots atkritumu apglabāšanai un atsevišķu preču realizēšanai vai izmantošanai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tā mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Atkritumu apsaimniekošanas jomā ar DRN apliek:1) atkritumu apglabāšanu;2) videi kaitīgas preces;3) preču un izstrādājumu iepakojumu (turpmāk - iepakojums) un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus (turpmāk - vienreiz lietojamie trauki);4) transportlīdzekļus. DRN likmes nodokļa objektiem ir diferencētas atkarībā no konkrētās objektu grupas ietekmes uz vidi. Vienlaicīgi DRN likmes veidotas kā motivējošs instruments gan radītā atkritumu apjoma samazināšanai, gan arī apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanai. Ar nodokļa starpniecību tiek īstenots princips „piesārņotājs maksā”. DRN par atkritumu apglabāšanu jau tiek maksāts kopš 1991. gada. Taču par nodokļa ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanu var sākt runāt tikai no 2009. gada 1. jūlija, kad DRN likmes par atkritumu apglabāšanu tika būtiski palielinātas. Salaspils novadā SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru (bez PVN) no nākamā gada 1. janvāra būs – 11,28 EUR/m3 (šobrīd – 9,18 EUR/m3). Tādējādi privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24m3 konteinera vienas tukšošanas reizes izmaksas pieaugs 0,61 EUR ar PVN. Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un u.c. pakalpojuma sniedzēja izmaksas. SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto, arī turpmāk katru gadu pieaugs DRN par atkritumu noglabāšanu poligonā, kas proporcionāli atspoguļosies pakalpojumu cenās. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 2018.gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā pieauga līdz 35 EUR/t, 2019. gadā DRN likme būs 43EUR/t, bet 2020.gadā –  50 EUR/t. Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas šķirot atkritumus un attiecīgi samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā, SIA “Eco Baltia vide” turpinās investēt atkritumu šķirošanas infrastruktūrā un jaunos, modernos risinājumos.   Saistītie raksti: Apstiprina SIA "Getliņi EKO" atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus    

lasīt vairāk
Aicinām pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanas projektiem

Jau vairākus gadus, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, Salaspils novada iedzīvotāji labiekārto daudzdzīvokļu māju apkārtni un uzlabo savu dzīves vidi. Lemjot par projektu ietvaros piesaistīto līdzekļu izmantošanu, salaspilieši galvenokārt izšķiras par autostāvvietu ierīkošanu, gājēju celiņu, brauktuvju izbūvi, soliņu un atkritumu tvertņu uzstādīšanu, veco koku izzāģēšanu un jaunu sastādīšanu, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un citiem darbiem. Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu mājas pagalms kļūst skaistāks, atliek vienoties ar kaimiņiem un pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam. Ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos  „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”.  Jūsu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 2019.gada 8.martam. Apzinoties, ka iedzīvotājiem pieteikumu sagatavošana var šķist sarežģīta, pirms dokumentu iesniegšanas pieņemšanas laikos var konsultēties pie Attīstības daļas vadītāja Guntara Audera (t. 67981060), Tehniskās daļas vadītājas Sandras Krēsliņas (t. 67981036) un ainavu arhitektes Daigas Veinbergas (t. 67981063).  

lasīt vairāk
Atbalsta komplektu preču izdale Salaspilī turpinās!

Salaspils novada Sociālā dienesta telpās, Kalnu ielā 2,  pirmdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros var saņemt atbalsta preču komplektus,  kā arī piedalīties organizētajos papildpasākumos var trūcīgas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188,00 euro, pamatojoties uz Sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas! Informācija pa tālruni 67946788, 27660524,

lasīt vairāk
Publiskai apspriešanai nodod Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu

15. novembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu nodot publiskai apspriešanai Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu. Attīstības programma ir pamats Salaspils novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Ņemot vērā, ka Attīstības programmas 2012.-2018.gadam periods beigsies 2019.gada 1.janvārī, dome 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu par Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Šobrīd ir izstrādāts projekts divos sējumos- “Esošās situācijas izvērtējums” un “Stratēģiskā daļa”. Priekšlikumus un iebildumus ar norādi “Priekšlikumi Attīstības programmai” var iesniegt no 2018.gada 20.novembra līdz 2018.gada 27.decembrim šādos veidos: sūtot uz e-pastu: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169. Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām iesniegto iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums un dalībnieku saraksts tiks ievietots pašvaldības mājaslapas sadaļā "Sabiedrības līdzdalība". Saistītie dokumenti: Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam Salaspils novada Attīstības programma 2012. – 2018. gadam Teritorijas plānojums Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā 1. Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments 2. Dokumenta nosaukums Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam 3. Politikas joma un nozare vai teritorija Valsts pārvalde/ pašvaldība/  Salaspils novads. 4. Dokumenta mērķgrupas Salaspils novada iedzīvotāji, uzņēmēji, potenciālie apmeklētāji un tūristi 5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Salaspils novada Attīstības programma 2018.-2025.gadam ir dokuments, kurā definēta Salaspils novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. Attīstības programma ir pamats Salaspils novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Ņemot vērā, ka Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam periods beigsies 2019.gada 1.janvārī, Salaspils novada dome 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu par Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. 6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 01.01.2018. – 02.02.2019. 7. Dokumenti Esošās situācijas izvērtējums; Stratēģiskā daļa 8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Publiskā apspriešana. 9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus un iebildumus ar norādi “Priekšlikumi Attīstības programmai” var iesniegt no 2018.gada 20.novembra līdz 2018.gada 27.decembrim šādos veidos: sūtot uz e-pastu: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169. 10. Cita informācija Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām iesniegto iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums un dalībnieku saraksts tiks ievietots pašvaldības mājaslapas  sadaļā "Sabiedrības līdzdalība". 11. Atbildīgā amatpersona Salaspils novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders tālr: 67981060, 26443513 e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Apstiprina SIA "Getliņi EKO" atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018. gada 28. novembrī pieņēma lēmumu Nr.131 (protokols Nr.50, 1.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”  (turpmāk – lēmums Nr.131).  Ar lēmumu var iepazīties šeit. Saistītie raksti: Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs  

lasīt vairāk
Par Salaspils novada pašvaldības privātuma politiku

Šā gada 15. novembrī ar Salaspils novada domes izpilddirektora Mareka Kalniņa rīkojums Nr. ADM/1-25/18/176 ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības privātuma politika, kas nosaka, kā un kāpēc pašvaldība izmanto iedzīvotāju personisko informāciju. Salaspils novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu, tai skaitā skolu, bibliotēku, starpniecību nodrošina pašvaldībai uzticētās pārvaldes funkcijas, aizstāvot un ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses. Šī dokumenta mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt par to, kā un kāpēc pašvaldība izmanto iedzīvotāju personisko informāciju, tāpēc dokumentā izmantota vienkārša valoda. Pašvaldības mērķis ir likt saviem iedzīvotājiem justies droši, izpaužot savus personas datus - jebkādu informāciju, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāju personas dati pie ir drošībā un lai to apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un pašvaldības iekšējām kārtībām. Salaspils novada pašvaldība apņemas aizsargāt iedzīvotāju personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visās pašvaldības darbībās. Šī politika ļauj izprast, kādus datus pašvaldība var iegūt par iedzīvotājiem, kā tos izmantos, kā sniegs informāciju par tiesībām un to, kā ar Pašvaldību var sazināties. Kādu kategoriju personas datus Pašvaldība ievāc savu pārvaldes funkciju ietvaros un kam tie tiek nodoti – par to lasiet dokumenta pilno versiju.

lasīt vairāk
Invalīdi saņems ikgadējo pabalstu

Salaspils novada pašvaldības pabalstu var saņemt pirmās, otrās grupas invalīdi un invalīdi kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) Starptautiskajā invalīdu dienā, kas tiek atzīmēta 3.decembrī, ja minētā persona (vai tās likumīgais pārstāvis) līdz 20.novembrim ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā un aizpilda iesniegumu par pabalsta saņemšanu. Personai iesniegums jāiesniedz tikai vienu reizi, izņemot gadījumus, ja mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, vai ir nepieciešams veikt citas izmaiņas.

lasīt vairāk
Automatizēts siltummezgls – lieliska iespēja samazināt maksājumus par apkuri

Modernu automatizētu siltummezglu, kas tiek uzstādīti ēkās, galvenā priekšrocība ir regulēt apkures un karstā ūdens temperatūru pēc uzstādītajiem parametriem. Automatizēta siltummezgla lielākās priekšrocības iedzīvotāji īpaši var sajust pārējas periodos – rudenī un pavasarī, kad āra gaisa temperatūtas svārstības ir novērojamas visbiežāk. Ēkas siltummezglā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam, piemēram, diennaktij, nedēļai vai atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas vai gluži pretēji - ieslēdzas.  Automatizētā siltummezgla iespējas ir ļoti plašas, un katra ēka var uzstādīt sev vēlamākos iestatījumus pie dažādiem darbības režīmiem – piemēram, vienas mājas iedzīvotāji vēlas, lai apkures sistēma “izslēdzas” pie āra gaisa temperatūras +10 grādi, cita - pie +12 grādiem, bet trešā vēlas saglabāt apkuri pat līdz +15 grādiem. Automatizētā siltummezgla uzstādīšana rada izmaksas, bet ieguvumus ēkas iedzīvotāji sajutīs jau pirmajā rudenī. Šī gada oktobra āra gaisa temperatūra uzskatāmi parādīja automatizēto siltummezglu ieguvumus – dienās, kad āra gaisa temperatūra tuvojās +20 grādu atzīmei, automatizētie siltummezgli savlaicīgi atslēdza apkures padevi, tādējādi lieki netika tērēta siltumenerģija, kas atkal pozitīvi atspoguļosies iedzīvotāju rēķinos par apkuri. Gadījumos, kad ēkai nav uzstādīts automatizēts siltummezgls, apsaimniekošanas uzņēmuma siltumtehniķim jādodas uz ēkas siltummezglu un manuāli jāregulē vai jāatslēdz apkuri. Šādos gadījumos paiet laiks, kurā tiek patērēta siltumenerģija apkurei, kad tā nav nepieciešama, lai saglabātu komfortablu temperatūru dzīvokļos.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs