Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus tarifus SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā. No 2019.gada par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Getliņi EKO” poligonā būs jāmaksā 58,12 EUR/t. Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei un maksai par atkritumu noglabāšanu “Getliņi EKO” poligonā, no 2019.gada 1.janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par sadzīves atkritumu izvešanu SIA “Eco Baltia vide” apkalpotajās pašvaldībās, tostarp arī Salaspils novadā. DRN Latvijā tiek piemērots atkritumu apglabāšanai un atsevišķu preču realizēšanai vai izmantošanai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tā mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Atkritumu apsaimniekošanas jomā ar DRN apliek:1) atkritumu apglabāšanu;2) videi kaitīgas preces;3) preču un izstrādājumu iepakojumu (turpmāk - iepakojums) un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus (turpmāk - vienreiz lietojamie trauki);4) transportlīdzekļus. DRN likmes nodokļa objektiem ir diferencētas atkarībā no konkrētās objektu grupas ietekmes uz vidi. Vienlaicīgi DRN likmes veidotas kā motivējošs instruments gan radītā atkritumu apjoma samazināšanai, gan arī apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanai. Ar nodokļa starpniecību tiek īstenots princips „piesārņotājs maksā”. DRN par atkritumu apglabāšanu jau tiek maksāts kopš 1991. gada. Taču par nodokļa ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanu var sākt runāt tikai no 2009. gada 1. jūlija, kad DRN likmes par atkritumu apglabāšanu tika būtiski palielinātas. Salaspils novadā SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru (bez PVN) no nākamā gada 1. janvāra būs – 11,28 EUR/m3 (šobrīd – 9,18 EUR/m3). Tādējādi privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24m3 konteinera vienas tukšošanas reizes izmaksas pieaugs 0,61 EUR ar PVN. Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un u.c. pakalpojuma sniedzēja izmaksas. SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto, arī turpmāk katru gadu pieaugs DRN par atkritumu noglabāšanu poligonā, kas proporcionāli atspoguļosies pakalpojumu cenās. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 2018.gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā pieauga līdz 35 EUR/t, 2019. gadā DRN likme būs 43EUR/t, bet 2020.gadā –  50 EUR/t. Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas šķirot atkritumus un attiecīgi samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā, SIA “Eco Baltia vide” turpinās investēt atkritumu šķirošanas infrastruktūrā un jaunos, modernos risinājumos.   Saistītie raksti: Apstiprina SIA "Getliņi EKO" atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus    

lasīt vairāk
Aicinām pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanas projektiem

Jau vairākus gadus, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, Salaspils novada iedzīvotāji labiekārto daudzdzīvokļu māju apkārtni un uzlabo savu dzīves vidi. Lemjot par projektu ietvaros piesaistīto līdzekļu izmantošanu, salaspilieši galvenokārt izšķiras par autostāvvietu ierīkošanu, gājēju celiņu, brauktuvju izbūvi, soliņu un atkritumu tvertņu uzstādīšanu, veco koku izzāģēšanu un jaunu sastādīšanu, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un citiem darbiem. Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu mājas pagalms kļūst skaistāks, atliek vienoties ar kaimiņiem un pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam. Ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos  „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”.  Jūsu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 2019.gada 8.martam. Apzinoties, ka iedzīvotājiem pieteikumu sagatavošana var šķist sarežģīta, pirms dokumentu iesniegšanas pieņemšanas laikos var konsultēties pie Attīstības daļas vadītāja Guntara Audera (t. 67981060), Tehniskās daļas vadītājas Sandras Krēsliņas (t. 67981036) un ainavu arhitektes Daigas Veinbergas (t. 67981063).  

lasīt vairāk
Atbalsta komplektu preču izdale Salaspilī turpinās!

Salaspils novada Sociālā dienesta telpās, Kalnu ielā 2,  pirmdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros var saņemt atbalsta preču komplektus,  kā arī piedalīties organizētajos papildpasākumos var trūcīgas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188,00 euro, pamatojoties uz Sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas! Informācija pa tālruni 67946788, 27660524,

lasīt vairāk
Publiskai apspriešanai nodod Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu

15. novembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu nodot publiskai apspriešanai Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu. Attīstības programma ir pamats Salaspils novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Ņemot vērā, ka Attīstības programmas 2012.-2018.gadam periods beigsies 2019.gada 1.janvārī, dome 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu par Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Šobrīd ir izstrādāts projekts divos sējumos- “Esošās situācijas izvērtējums” un “Stratēģiskā daļa”. Priekšlikumus un iebildumus ar norādi “Priekšlikumi Attīstības programmai” var iesniegt no 2018.gada 20.novembra līdz 2018.gada 27.decembrim šādos veidos: sūtot uz e-pastu: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169. Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām iesniegto iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums un dalībnieku saraksts tiks ievietots pašvaldības mājaslapas sadaļā "Sabiedrības līdzdalība". Saistītie dokumenti: Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam Salaspils novada Attīstības programma 2012. – 2018. gadam Teritorijas plānojums Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā 1. Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments 2. Dokumenta nosaukums Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam 3. Politikas joma un nozare vai teritorija Valsts pārvalde/ pašvaldība/  Salaspils novads. 4. Dokumenta mērķgrupas Salaspils novada iedzīvotāji, uzņēmēji, potenciālie apmeklētāji un tūristi 5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Salaspils novada Attīstības programma 2018.-2025.gadam ir dokuments, kurā definēta Salaspils novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. Attīstības programma ir pamats Salaspils novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Ņemot vērā, ka Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam periods beigsies 2019.gada 1.janvārī, Salaspils novada dome 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu par Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. 6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 01.01.2018. – 02.02.2019. 7. Dokumenti Esošās situācijas izvērtējums; Stratēģiskā daļa 8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Publiskā apspriešana. 9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus un iebildumus ar norādi “Priekšlikumi Attīstības programmai” var iesniegt no 2018.gada 20.novembra līdz 2018.gada 27.decembrim šādos veidos: sūtot uz e-pastu: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169. 10. Cita informācija Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām iesniegto iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums un dalībnieku saraksts tiks ievietots pašvaldības mājaslapas  sadaļā "Sabiedrības līdzdalība". 11. Atbildīgā amatpersona Salaspils novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders tālr: 67981060, 26443513 e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Apstiprina SIA "Getliņi EKO" atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018. gada 28. novembrī pieņēma lēmumu Nr.131 (protokols Nr.50, 1.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”  (turpmāk – lēmums Nr.131).  Ar lēmumu var iepazīties šeit. Saistītie raksti: Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs  

lasīt vairāk
Par Salaspils novada pašvaldības privātuma politiku

Šā gada 15. novembrī ar Salaspils novada domes izpilddirektora Mareka Kalniņa rīkojums Nr. ADM/1-25/18/176 ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības privātuma politika, kas nosaka, kā un kāpēc pašvaldība izmanto iedzīvotāju personisko informāciju. Salaspils novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu, tai skaitā skolu, bibliotēku, starpniecību nodrošina pašvaldībai uzticētās pārvaldes funkcijas, aizstāvot un ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses. Šī dokumenta mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt par to, kā un kāpēc pašvaldība izmanto iedzīvotāju personisko informāciju, tāpēc dokumentā izmantota vienkārša valoda. Pašvaldības mērķis ir likt saviem iedzīvotājiem justies droši, izpaužot savus personas datus - jebkādu informāciju, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāju personas dati pie ir drošībā un lai to apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un pašvaldības iekšējām kārtībām. Salaspils novada pašvaldība apņemas aizsargāt iedzīvotāju personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visās pašvaldības darbībās. Šī politika ļauj izprast, kādus datus pašvaldība var iegūt par iedzīvotājiem, kā tos izmantos, kā sniegs informāciju par tiesībām un to, kā ar Pašvaldību var sazināties. Kādu kategoriju personas datus Pašvaldība ievāc savu pārvaldes funkciju ietvaros un kam tie tiek nodoti – par to lasiet dokumenta pilno versiju.

lasīt vairāk
Invalīdi saņems ikgadējo pabalstu

Salaspils novada pašvaldības pabalstu var saņemt pirmās, otrās grupas invalīdi un invalīdi kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) Starptautiskajā invalīdu dienā, kas tiek atzīmēta 3.decembrī, ja minētā persona (vai tās likumīgais pārstāvis) līdz 20.novembrim ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā un aizpilda iesniegumu par pabalsta saņemšanu. Personai iesniegums jāiesniedz tikai vienu reizi, izņemot gadījumus, ja mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, vai ir nepieciešams veikt citas izmaiņas.

lasīt vairāk
Automatizēts siltummezgls – lieliska iespēja samazināt maksājumus par apkuri

Modernu automatizētu siltummezglu, kas tiek uzstādīti ēkās, galvenā priekšrocība ir regulēt apkures un karstā ūdens temperatūru pēc uzstādītajiem parametriem. Automatizēta siltummezgla lielākās priekšrocības iedzīvotāji īpaši var sajust pārējas periodos – rudenī un pavasarī, kad āra gaisa temperatūtas svārstības ir novērojamas visbiežāk. Ēkas siltummezglā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam, piemēram, diennaktij, nedēļai vai atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas vai gluži pretēji - ieslēdzas.  Automatizētā siltummezgla iespējas ir ļoti plašas, un katra ēka var uzstādīt sev vēlamākos iestatījumus pie dažādiem darbības režīmiem – piemēram, vienas mājas iedzīvotāji vēlas, lai apkures sistēma “izslēdzas” pie āra gaisa temperatūras +10 grādi, cita - pie +12 grādiem, bet trešā vēlas saglabāt apkuri pat līdz +15 grādiem. Automatizētā siltummezgla uzstādīšana rada izmaksas, bet ieguvumus ēkas iedzīvotāji sajutīs jau pirmajā rudenī. Šī gada oktobra āra gaisa temperatūra uzskatāmi parādīja automatizēto siltummezglu ieguvumus – dienās, kad āra gaisa temperatūra tuvojās +20 grādu atzīmei, automatizētie siltummezgli savlaicīgi atslēdza apkures padevi, tādējādi lieki netika tērēta siltumenerģija, kas atkal pozitīvi atspoguļosies iedzīvotāju rēķinos par apkuri. Gadījumos, kad ēkai nav uzstādīts automatizēts siltummezgls, apsaimniekošanas uzņēmuma siltumtehniķim jādodas uz ēkas siltummezglu un manuāli jāregulē vai jāatslēdz apkuri. Šādos gadījumos paiet laiks, kurā tiek patērēta siltumenerģija apkurei, kad tā nav nepieciešama, lai saglabātu komfortablu temperatūru dzīvokļos.

lasīt vairāk
Notiks rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles

Salaspils novada pašvaldība ziņo, ka tiek rīkota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtā izsole pašpatēriņa zvejai Rīgas HES ūdenskrātuvē, Salaspils novada administratīvajā teritorijā. Izsoles objekts: Izsolei tiek nodoti 9 zivju murdi zvejai Rīgas HES ūdenskrātuvē fiziskām personām pašpatēriņam. Zvejas tiesību noma pašpatēriņam tiek pārdota mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tiesībām noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu. Iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. novembra plkst. 14.00. Veidlapa pieejama domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai ŠEIT. Iesniegumi jāiesniedz domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī vai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz e-pastu:

lasīt vairāk
Izmaksātie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem

Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.28/2012 “Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, tika piešķirti vienreizēji pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem. Šie saistošie noteikumi nosaka dažādus pabalstu veidus, kurus izmaksā sociālais dienests, neizvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo stāvokli. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos neizvērtējamos pabalstus ir personām, kuras ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas ir deklarējušas savu dzīvesvietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā. NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ Pabalsta veida īss apraksts   Pabalsta apmērs, euro Personu skaits kopā no  01.01.2018. – 30.09.2018. Pabalsta apmērs kopā  01.01.2018. – 30.09.2018., euro Jaundzimušā bērna aprūpei (vecākam jābūt deklarētam Salaspils novadā vismaz 3 mēnešus pirms bērna dzimšanas) 50% no min.algas,  iesnieguma iesniegšanas termiņš 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas     215.00     210   41 445.00     Apbedīšanas organizēšanai (ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 3 mēnešus bija Salaspils novads), iesnieguma iesniegšanas termiņš 1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas     190.00     177   33 630.00     Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm (ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta Salaspils novads ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un persona ieslodzījumā atradusies ne mazāk kā 6 mēnešus) iesnieguma iesniegšanas termiņš  1 mēneša laikā       57.00       7     399.00          Jubilejas pabalsts (80, 85, 90, 95 gadi) iesnieguma iesniegšanas termiņš 6 mēnešu laikā pēc jubilejas, t.sk. jubilejas pabalsts (100  un vairāk gadi) iesnieguma iesniegšanas termiņš pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā personas dzīvesvietā, apsveicot personu tieši dzimšanas dienā     76.00     156     11 666.00               Pabalsti, kurus izmaksā katru gadu, ja vienu reizi iesniegts iesniegums (persona uzraksta iesniegumu un turpmākos gadus pabalstu 1 reizi gadā saņem uz iesniegumā norādīto kontu. Ja, personai mainās bankas konta numurs, līdz norādītajam datumam jāiesniedz jauns iesniegums) Pabalsta veida īss apraksts   Pabalsta apmērs, euro Personu skaits kopā no 01.01.2018. – 30.09.2018. Pabalsta apmērs kopā 01.01.2018. – 30.092018., euro Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem Iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 1.aprīlim (pabalstu izmaksā 26.aprīlī)       76.00     46 3 496.00   Ikmēneša pabalsts aizgādņiem Iesniegumu iesniegšanas termiņš Iesniedz vienu reizi, kļūstot par aizgādni   57.00   24 15 465.86   Salaspils novada sociālais dienests laika periodā no 01.01.2018. – 30.09.2018. ir atteicis neizvērtējamos pabalstus 57 personām. Pabalsta veids Personu skaits Atteikuma iemesli Transporta pabalsts 49   ir darba attiecībās vai nav pagājuši 3 mēneši, kopš izbeigtas darba attiecības, nav deklarēti Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežām, reģistrēta kā pašnodarbināta persona, persona var nodrošināt pašaprūpi saviem spēkiem, persona ir strādājošs pensionārs, ir nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš, ir mainīta invaliditātes grupa, u.c. Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm 2 Pēdējā deklarētā dzīvesvieta Salaspils novada administratīvā teritorija ir mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms notiesājošā sprieduma spēkā stāšanās. I un II grupas invalīdiem 3 Personai piešķirta III grupas invaliditāte. Jaundzimušā bērna aprūpei 3 Neviens no vecākiem nekvalificējas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušo aprūpei ir personai (vienam no bērna vecākiem; personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem), ja viņas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada administratīvā teritorija un viņa bija tajā deklarēta ne mazāk kā trīs (3) kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms bērna piedzimšanas. Sociālais dienests atrodas Kalnu ielā2. Darba laiks: Pirmdien, 9.00 – 19.00 Otrdien, 8.00 – 17.00 Trešdien, 8.00 – 17.00 Ceturtdien, 9.00 – 18.00 Piektdien, 8.00 – 14.00 Tālrunis informācijas saņemšanai 67946777, e- pasts

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs