Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils novada domes kases darba laiks 29.decembrī no plkst.8.00-12.00

Salaspils novada domes kases darba laiks 29.decembrī no plkst.8.00-12.00

lasīt vairāk
Notiks pašvaldības meža izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota pašvaldības kustamās mantas (meža) izsole. Izsoles priekšmets – kustamais īpašums – kokmateriāli, kas tiks iegūti, veicot koku retināšanas darbus pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Rīgas ielā 123, Salaspilī, Salaspils novadā (kadastra Nr. 8011 002 0413). Kopējais kokmateriālu apjoms – 446,52 m3. Izsoles priekšmeta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākuma cena, atbilstoši biedrības “Vides kvalitāte” sniegtajam vērtējumam (23.10.2017. Nr. 270/17) un izsoles komisijas atzinumam ir 12459,03 EUR (bez PVN). Izsoles dalības maksa ir 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums 10% no izsoles sākuma cenas – 1245,90 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro, 90 centi). Izsole notiks 2018.gada 16.janvārī plkst.12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.telpā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 16.janvārī plkst.09.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, domes ēkā pie Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 67981023.

lasīt vairāk
Vācijas pilsētas Finstervaldes jaunākā iela nosaukta Salaspils vārdā

Pirmajā Adventes nedēļā Salaspils novada pašvaldības delegācija viesojās Finstervaldē - Austrumvācijas pilsētā, ar kuru mūs saista jau 15 gadus ilga sadarbība. Salaspili šajā vizītē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, viņa vietniece sociālajos un sporta jautājumos Malda Caune un deputāte Poļina Ivļeva. Salaspilieši apmeklēja pilsētas bibliotēku un pašvaldības administrāciju, kas atrodas vēsturiskajā 15. gadsimta pilī, kā arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo. Ļoti interesanta izvērtās iepazīšanās ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kārtību. Finstervaldē ar gāzes, ūdens, elektroenerģijas un siltuma apgādi nodarbojas īpaša pašvaldības kapitālsabiedrība, kas piedāvā arī interneta un TV pieslēgumus caur optisko kabeli. Bet nozīmīgākais objekts, ko šobrīd ļoti gaida finstervaldieši, ir tā sauktā pilsētas halle – vieta, kur nākotnē atradīsies Finstervaldes kultūras dzīves centrs. To būvēs vecas tekstilfabrikas vietā, senos korpusus integrējot mūsdienīgā projektā. Halles būvniecības izmaksas tiek lēstas ap 12 miljoniem eiro, un to plānots nodot pēc diviem gadiem. Tomēr vissvarīgākais iemesls, kāpēc salaspilieši saņēma vācu draugu ielūgumu, bija Salaspils vārda piešķiršana vienai no Finstervaldes jaunākajām ielām. Svinīga, bet tai pašā laikā ļoti sirsnīga ceremonija notika 7. decembrī, klātesot Finstervaldes un Salaspils pilsētu “galvām”, pašvaldību un sabiedrības pārstāvjiem. Savā uzrunā Salaspils mērs Raimonds Čudars atzīmēja – tas ir liels pagodinājums un dāvana, ka vienai jaunai un skaistai ielai ir piešķirts nosaukums “Salaspils iela”. Kopā ar Finstervaldes birģermeistaru Jorgu Gampi viņš atklāja ielas nosaukuma zīmi - “Salaspils iela”, uz kuras attēlots Salaspils ģerbonis, bet mūsu novada piederība Latvijai apstiprināta ar valsts karoga attēlu, un arī uzraksts, kas vēsta, ka draudzība starp Salaspili un Finstervaldi ilgst kopš 2002. gada. Svinīgo brīdi atklāja četri Finstervaldes dziedoņi ar pilsētas himnu, kas bija papildināta ar īpaši sacerētu tekstu par godu jaunajai ielai. Atbildot šim sveicienam, Raimonds Čudars teica: “Finstervaldieši lepni dzied “Mēs esam Finstervaldes dziedoņi, un to zina katrs bērns.” Arī mēs Latvijā esam lepni par savām kora dziedāšanas tradīcijām, tāpēc uzaicinu jūs nākamgad uz mūsu valsts simtgadei veltītajiem Dziesmu un deju svētkiem, lai nosvinētu tos kopā”. Salaspils iela ir izbūvēta pilnīgi no jauna – smiltīs, kā saka paši vācieši. Kopējās būvdarbu izmaksas sasniedza gandrīz 4 miljonus eiro, un darbi ilga divus gadus. Finstervaldes Birģermeisters Jorgs Gampe atzinīgi vērtē būvnieku labi paveikto darbu, arī paši pilsētnieki, kas jauno ielu sākuši izmantot jau krietni pirms oficiālās nodošanas, slavē gan brauktuvi un apgaismojumu, gan ietves un veloceliņus. Salaspils ielā atrodas pilsētā lielu sabiedrības cieņu iemantojušo brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo. Pilsētnieku cieņu apliecina arī fakts, ka tieši šajās dienās Finstervaldes ugunsdzēsēju vienība tika godināta, piešķirot tai Luisa Šillera medaļu. Skolotājs Luiss Šillers savulaik ir bijis ievērojams sabiedriskais darbinieks, arī brīvprātīgais ugunsdzēsējs, un pirms 145 gadiem nodibinājis šo medaļu. Svinīgajā ceremonijā bija gods piedalīties arī Salaspils delegācijas pārstāvjiem. Jaunā iela ir turpinājums satiksmes artērijai, kuras divi posmi jau nes mūsu kopīgās partnerpilsētas Finspongas un finstervaldiešu sadraudzības pilsētas Montatēras (Francija) vārdus. Salaspils iela ir šobrīd ātrākais un ērtākais izbraukšanas ceļš uz tuvāko autobāni, bet paši vācieši saka, ka īsākais maršruts no Finstervaldes līdz netālajai pilsētai Massenai tagad ved "caur Latviju".

lasīt vairāk
Noslēdzies Kultūras projektu konkurss

Ar Salaspils pašvaldības izsludināto kultūras projektu palīdzību iespējams saņemt finansējumu iedzīvotāju dažādu iniciatīvu atbalstīšanai. Konkursa mērķis ir stiprināt piederības sajūtu novadam un stimulēt pašorganizācijas procesus un sadarbību. 2017. gadā četrās projektu kārtās finansējumu saņēma 14 projekti, kas pārstāvēja dažādas nozares – mūziku, teātri, kino, zinātni, izglītību, kultūras mantojumu un atbalstu dalībai starptautiskos koncertbraucienos- par kopējo summu 17 119,46 eiro. Mazo kultūras projektu atbalstīti (līdz 700 eiro līdzfinansējuma), šogad jau notikuši tādi pasākumi kā jauniešu kora „Balsis” Valentīndienas koncerts „Mīlestība = II” Botāniskā dārza oranžērijā, Baltā galdauta svētki pirmsskolas izglītības iestādē „Saime”, pabeigts ražošanas process filmas „Knutifikācija” diska ražošanai, notikušas „Latvian Voices” meistarklases un bezmaksas koncerts Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā, Zinātnieku nakts pasākums „Gleznot ar ziedputekšņiem”, bet 17.decembrī, Ziemassvētku gaidīšanas laikā tiek piedāvāta zīmējumu opera „Dāsnumātika”, vienā uzvedumā apvienojot teātra mākslu, mūziku, zīmēšanu un laikmetīgo deju. Starptautisko projektu jomā  (līdz 3 000 eiro) līdzekļus visaktīvāk apguvis k/n “Enerģētiķis”, kas kopumā iesniedzis trīs projektus un amatiermākslas kolektīvu dalībai starptautiskajos festivālos piesaistījis 6 180,46 eiro lielu pašvaldības līdzfinansējumu braucienu organizēšanai. Šādu atbalstu viens un tas pats pretendents var saņemt reizi divos gados. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ūsa” tādejādi piedalījies festivālā „Draudzības vainags” Baltkrievijā, senioru deju grupas „Madaras” – mūzikas un tautas deju festivālā „Prague Summer Fest” Čehijā, deju ansamblis „Karuselis” Latviju pārstāvējis Junčengas un Pekinas festivālos Ķīnā, bet nākošgad pavasarī uz Īriju posīsies Salaspils līnijdeju kolektīvs „Lucia’s Linedancers”, bet rudenī koris „Elpa” mēros ceļu uz Gruziju. Ar visu atbalstīto projektu sarakstu iespējams iepazīties šeit. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tika iesniegts mazāks skaits projektu, tādēļ bija iespēja atbalstīt ar gandrīz visu pieprasīto summu. Lai gan konkursa dalībnieku konkurence šogad nebija tik liela, projektu izskatīšanas komisija  neatbalstīja visus iesniegtos projektus, rūpīgi izvērtējot katra projekta idejas, mērķus un iesniegto tāmju pamatojumus. Arī 2018. gadā konkurss notiks četrās kārtās ar izsludinātiem pieteikšanās termiņiem – 2.februāris, 6.aprīlis, 24.augusts un 9.novembris. Aicinām ģenerēt idejas, kuru īstenošana būtu laba dāvana Latvijas simtās dzimšanas dienas gadā un tālāk nākotnē. Agnese Reķe, kultūras projektu izskatīšanas komisijas priekšsēdētāja

lasīt vairāk
Salaspilieši piedalās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē

Kā jau informējām, tad 8. septembrī Salaspilī viesojās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāts Hosamus Abu Meri. Tikšanās notika 8. septembrī, un tās laikā dalībnieki gan uzdeva jautājumus, gan izteica dažādus priekšlikumus. Jau iepriekš sarunā ar mūsu domes priekšsēdētāja vietnieci Maldu Cauni Hosams Abu Meri bija ļoti atsaucīgs un bija gatavs uzklausīt salaspiliešu viedokli, lai sniegtu ierosinājumus Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā par cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanu. Protams, ka tas ir ļoti svarīgi, plānojot 2018. gada budžetu, lai netiktu aizmirsta mūsu sabiedrības vismazāk aizsargātā daļa - cilvēki ar īpašām vajadzībām, tāpēc 1. decembrī pēc Hosama Abu Meri uzaicinājuma Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē piedalījās arī Malda Caune un BJIB "Zelta atslēdziņa" pārstāves Jeļena Zvjaginceva un Veneranda Treikale. Salaspilieši atkal parādīja savu dumpiniecisko dabu, sēdes dalībniekiem uzdodot diezgan neērtus jautājumus gan par pabalstiem, ko valsts nepalielina nu jau ceturto gadu, gan par Sociālo aprūpes centru klientu iespējām piedalīties vēlēšanās.

lasīt vairāk
Paplašinās Daugavas muzeja funkcijas

Pēdējā laikā Daugavas muzejs piedzīvo dažādas pārmaiņas - no pērnā gada tā vadības grožus ir pārņēmis Zigmārs Gailis, kā arī ir tapusi pilnīgi jauna pastāvīgā ekspozīcija. Šobrīd iestāde ir vēl citu pārmaiņu priekšā, jo vakardienas domes sēdē deputāti lēma par tā funkciju paplašināšanu, iekļaujot jaunu struktūrvienību - Salaspils memoriālu. Ielūkojoties vēsturē, saskaņā ar LR Augstākās Padomes 20.04.1993. lēmumu “Par Salaspils memoriālu” memoriāla saglabāšana, uzturēšana un remonts tika finansēts no valsts budžeta. Rīgas pilsētas valde, pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 1994. gadam”, nolēma  Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Rīgas dārzi un parki” pārziņā un apsaimniekošanā esošo Salaspils memoriālā ansambļa teritoriju 22 ha platībā ar visām skulptūrām, metronomu, galeriju, celtnēm un citām materiālajām vērtībām nodot Salaspils pašvaldībai, kuras deputāti apstiprināja iestādes direktoru. Salaspils pašvaldība papildu valsts piešķirtajam finansējumam regulāri iegulda pašvaldības budžeta līdzekļus memoriāla uzturēšanai. Tuvojoties memoriāla 50 gadu pastāvēšanas gadadienai, ievērojamus līdzekļus pašvaldība ieguldīja tā restaurācijā. Šo darbu kurators ir Daugavas muzeja direktors Zigmārs Gailis. Memoriāla teritorijā esošā galerija pašlaik tiek izmantota arī Daugavas muzeja izveidoto ekspozīciju izvietošanai, tā kļūstot par nozīmīgu muzeja darbības vietu. “Daugavas muzeja darbība pēdējo pāris gadu laikā ir bijusi visai cieši saistīta ar Salaspils memoriālu. Nākamajā gadā memoriālā tiks atvērta jauna ekspozīcija, kuru sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju ir veidojis Daugavas muzejs un kuru nākotnē arī aprūpēs Daugavas muzeja speciālisti. Ņemot vērā minētos apstākļus, kā arī to, ka Daugavas muzeja viena no būtiskākajām funkcijām ir Salaspils novada vēsturisko vērtību izpēte, apzināšana un saglabāšana, tikai loģiski ir arī Memoriāla saimniecisko pārvaldi deleģēt muzejam un nodrošināt vienotu zinātnisku un saimniecisku Salaspils memoriāla pārraudzību,” saka Z. Gailis. Memoriālais ansamblis kā viens no  ievērojamākajiem nacisma upuru piemiņas kompleksiem Eiropā harmoniski iekļaujas muzeja darbības jomā. Memoriālu kā muzeja struktūrvienību turpinās vadīt Juris Vrubļevskis.  

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs